Методична література, видання НЕНЦ за період 2006 -2013 роки

2006 р.

 

 1. За редакцією Вербицького В.В. „Хліб - усьому голова": Методичний посібник. /Упорядник Л.П. Манорик. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2006 - 265с.
 2. Рідна школа-2006-№8
 3. Паросток-2006- №1
 4. Паросток-2006-№2
 5. Паросток - 2006 - №3-4

 

2007 р.

 

 1. Вербицький В.В., Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. - К.: СМП „АВЕРС", 2007.-124с.
 2. Вербицький В.В., Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об'єднань: Навчальний посібник . - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2007 - 391 с.
 3. Рідна школа - 2007 - спец, випуск
 4. Позашкілля - 2007 - №4 „Програми гуртків природничо-біологічного напрямку"
 5. Дитячий садок - 2007-№ 39
 6. Дитячий садок - 2007 - №40
 7. Паросток - 2007-№1
 8. Паросток-2007 -№2
 9. Паросток-2007-№3
 10. Паросток - 2007 - №4

 

2008 р.

 

 1. Рідна школа -2008-№7-8 (спецвипуск)
 2. Початкова школа-2008 -№6 ( спецвипуск)
 3. Біологія -2008 №12 (спецвипуск)
 4. Біологія -2008 №29 (спецвипуск)
 5. Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки: зб. Матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції, К. 2-Згрудня2008 /За заг ред Вербицького В. В.-АВЕРС, 2008- 308с
 6. Вербицький В. В.Оздоровлення, фізичне загартування молоді у позашкільному закладі. Монографія.-К.: АВЕРС, 2008.-384с
 7. Паросток -2008 -№1
 8. Паросток -2008-№2
 9. Паросток -2008 №3
 10. Паросток-2008-№4

 

2009 р.

 

 1. Паросток-2009 -№1
 2. Паросток-2009-№2
 3. Паросток-2009 -№3 -4
 4. Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: Практикум для педагога. -К.:АВЕРС-2009. -104с.
 5. Вербицький В. В. Довідник натураліста. -Кіровоград.: Видавництво „Код",2009 -290с.
 6. Вербицький В. В.Виховання обдарованої дитини в контексті тріади „Людина -природа - суспільство"   (з педагогічних поглядів В. Сухомлинського) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Конференції „Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світі Педагогічних ідей В. Сухомлинського" (27 вересня 2007р) Суми: 2009. -с4-12.

 

 

2010 р.

 

 1. Вербицький В. В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного закладу: Методичний посібник-K.; „АВЕРС". 2010.-112с.
 2. Науковці майбутнього: матеріали Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді „Дотик природи" (Україна, Київ,26-27 жовтня201 Ор) за редакцією ВербицькогоВ.В. -К.:-АВЕРС,2010-92.
 3. Рідна школа-2010-№ 10
 4. Паросток-2010 -№1
 5. Паросток- 2010 -№2
 6. Паросток- 2010-№3
 7. Позашкілля-2010-№4
 8. Національний еколого-натуралістичний ценр МОН України-85 (буклет, обласні ЕНЦ) -2010,-31с.
 9. Національний еколого-натуралістичний центр МОН України-85 (бунлет історія НЕНЦ) -2010-23с.
 10. Освіта /Всеукраїнський громадсько- політичний тижневик.№34.-28липня-4серпня 2010р/спецвипуск НЕНЦ.
 11. Науковці майбутнього: матеріали Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» (Україна Київ 26 - 27 жовтня 2010 р.) [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ.: «АВЕРС», 2010 р. - 92 с.
 12. «Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти», міжнародна науково-практична конференція, 25 - 27 травня 2010р.: [збірник матеріалів / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2010 р. - 470 с.
 13. «Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах», всеукраїнські заочні Макаренківські читання, 23 - 25 вересня 2010 р. [збірник статей / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2010 - 172 с.
 14. Вербицький В.В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу: Методичний посібник - К.: "АВЕРС", 2010. - 112 с.
 15. Вербицький В.В., Манорик Л.П. Центральному штабу юннатів та юннатівському рухові в Україні - 85! / Вербицький В.В., Манорик Л.П. // Рідна школа. - 2010. - № 10.
 16. Вербицький В.В. Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості / Володимир Вербицький // Рідна школа. - 2010. - № 10.
 17. Журнал «Паросток» № 1 за 2010 р.
 18. Журнал «Паросток» № 2 за 2010 р.
 19. Журнал «Паросток» № 3 за 2010 р.
 20. Журнал «Паросток» № 4 за 2010 р.
 21. Пінчук М.О. Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків Украї-ни: Довідковий посібник/ За ред. А.П. Лебеди - К.: Академперіодика, 2010. - 160 с.(Систематизовано назви лікарських рослин, які інтродуковані і вивчаються дендропарку «Юннатівський»).
 22. Пінчук М.О. Учнівські трудові аграрні об'єднання. Інноваційні напрями роботи - Позашкілля №10. 2010 р.
 23. Пінчук М.О. Формування готовності учнів до трудової діяльності - Макаренковські читання: "Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах"- Луганськ: СПД Резніков В.С., 2010 -. 172с.
 24. Пінчук М.О. Особливості вирощування сортів батату - Журнал Дім сад город № 6 2010 рік.
 25. Пінчук М.О. Батат - екзотичний овоч - Журнал «Паросток» №2 2010 рік.
 26. Вербицький В.В. Формування готовності учнівської молоді до праці / Володимир Вербицький // Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах. - 2010. - с. 7.
 27. Радченко Т.Д. Екологічний підхід до дослідницької та практичної діяльності учнівської молоді / Т.Д. Радченко // Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах. - 2010. - с. 52.
 28. Русан Г.Л. Формування учнівського колективу в умовах позашкільного навчального закладу / Г.Л. Русан // Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах. - 2010. - с. 27.
 29. Драган О.А. Маркетингова діяльність позашкільного навчального закладу / О.А. Драган // Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах. - 2010. - с. 59.
 30. Цюнь Л.О. Трудове виховання у світлі вчення А.С. Макаренка / Л.О. Цюнь // Організація проектно-дослідницької, наукової та підприємницької діяльності учнівської молоді у навчальних закладах. - 2010. - с. 69.
 31. Цюнь Л.О. - «Для вас, кмітливі і допитливі». - Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» №3 (67), 2010.
 32. Цюнь Л.О. - «Для вас, кмітливі і допитливі». - Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» №1 (65), 2010.
 33. Драган О. А., Третяк Т.М. Психолого-педагогічний супровід підлітків у літніх оздоровчих таборах// Культура безпеки, екології та здоров'я. 2010. №8. С.51-56.
 34. Драган О.А. Заходи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, присвячені Міжнародному року біорізноманіття» // Біологія. Шк.світ..№12 (624), квітень 2010.- С.5-11.
 35. Драган О.А. «Міждисциплінарний аналіз екологічного мислення» //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти», 25-27 травня 2010 р. [Текст].- Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2010. -С.149-158.
 36. Драган О.А. Визначення особливостей екологічного мислення в контексті міжнаукового зв'язку//Культура безпеки, екології та здоров'я. 2010.№1.- С.42-45.
 37. Драган О.А. Формування системи цінностей особистості засобами позашкільної освіти. // Біологія. Шк.світ..№3 (615), січень 2010.- С.7-12.
 38. Драган Ольга. «Всеукраїнський конкурс раціоналізаторів і винахідників» // Біологія. Шк.світ..№9 (621), березень 2010.- С.3-7.
 39. Сидоренко І.В. Вплив різних лікарських форм дельтаметрину на пір'яних кліщів / І.В. Сидоренко // Науковий вісник НУБіП. - 2010. - № 151. - Ч. 1. - С. 266-269. 
 40. Сорока Н. М. Методичні рекомендації з діагностики та профілактики ектопаразитозів птахів в умовах індивідуальних та дрібних фермерських господарств / Н. М. Сорока, О. П. Литвиненко, І.В. Сидоренко, затверджено науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 23 грудня 2010 р.). - Київ, 2010. - 16 с.
 41. Сидоренко І.В. Ураження декоративних курей пір'яними кліщами / І. В. Сидоренко // Конференція науково-педагог. працівн., наукових співроб. та аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва : 10-11 берез. 2010 р. : тези доп. - К. 2010. - С. 230.
 42. Мазур П.О. журнал «Нескучний сад» 2010 р.
 43. Мазур П.О. журнал «Огородник» 2010 р.
 44. Мазур П.О. журнал «Урожайные сотки» 2010 р.
 45. Мазур П.О. журнал «Виноград, вино» 2010 р.
 46. Мазур П.О. Підготовлено та опубліковано дитячих робіт учасників Всеукраїнської трудової акції «Посади сад»:журнал «Жінка», журнал «Нескучний сад» 2010 р.
 47. Штурмак Л.І. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти» 25-27 травня 2010 р. м. Полтава підготовлено статтю «Екологічне виховання учнівської молоді через оптимізацію озеленення навчально-виховних закладів» ст. 355-358;
 48. Штурмак Л.І. Газета «Позашкілля» № 8 (33), жовтень 2010 р., підготовлено статтю «Флористика та фітодизайн: формування гармонійно розвиненої особистості» ст. 30-31
 49. Штурмак Л.І. Журнал «Паросток» стаття «Обереги» ( №2 (66)), 2010;
 50. Штурмак Л.І. Журнал «Паросток» стаття «Всеукраїнська школа флористики та фітодизайну» ( №3 (67)), 2010.
 51. Штурмак Л.І. Журнал «Паросток» Газета «Освіта» № 34 (5417) 28.07-04.08 2010 р.
 52. Штурмак Л.І. Журнал «Паросток» стаття «З квітковим мистецтвом на «ти» у Школі флористики та фітодизайну НЕНЦ»;
 53. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Гемантус Катарини. Шкодить щитівка. (№ 2 від 14 січня 2010р.);
 54. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Ефектна ліана. Вабить очиток. (№9 від 4 березня 2010р.);
 55. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Вона любить тепло (№10 від 11 березня 2010р.) ;
 56. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Приваблива крокосмія. (№11 від 18 березня 2010р.);
 57. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Гіацинти та примули - квіти весняні (№13 від 01 квітня 2010р.);
 58. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Обереги - не лише прикраса (№16 від 22 квітня 2010р.);
 59. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Хто вжалив іриси? (№18 від 6 травня 2010р.);
 60. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Орхідея в кімнаті. Не радує лавр? (№24 від 17 червня 2010р.);
 61. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Не дає насіння мак. (№26 від 1 липня 2010р.) ;
 62. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Не цвіте зігокактус. Популярна квітка. (№28 від 15 липня 2010р.) ;
 63. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" З ароматом осені. Тюльпани з насіння виростити непросто. (№ 35 від 02.09.2010р.) ;
 64. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Популярний молочай. (№ 37 від 16.09.2010р.) ;
 65. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Чарівна прикраса. (№ 38 від 23.09.2010р.);
 66. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Спатифіліум. Хамедорея. ( № 42 від 15 жовтня 2010р.);
 67. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Із юкки - джинси ( № 48 від 02 грудня 2010р.);
 68. Штурмак Л.І. газета "Порадниця" Новорічний декор. ( № 53 від 22 грудня 2010р.);

 

 

2011 р.

 

 1. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», 17-18 жовтня 2011 р.: [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В.Вербицького]. - Київ, «АВЕРС», 2011. - 160 с.
 2. Натуралісти України. За редакцією доктора пед. наук В.В.Вербицького - Хмельницький, «Поліграфіст -2», 2011 - 80 с.
 3. Вербицький В.В. Комплекс навчальних програм еколого-біологічного напряму для студентів вищих навчальних закладів: Посібник - Київ: 2011.
 4. Вербицький В.В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу / Володимир Вербицький // Рідна школа. - 2011. - 
 5. № 12.
 6. Шамрай О.В. Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти / Олена Шамрай // Рідна школа. - 2011. - № 12.
 7. Пінчук М.О. Організація навчально-дослідницької та підприємницької діяльності учнівської молоді в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах / Микола Пінчук // Рідна школа. - 2011. - № 12.
 8. Жестерьова В.М. Організація учнівської дослідницької діяльності в гуртках зоологічного напряму / Валентина Жестерьова // Рідна школа. - 2011. - № 12.
 9. Мазур П.О. Всеукраїнський дитячий фестиваль "Україна-сад" / Петро Мазур // Рідна школа. - 2011. - № 12.
 10. Бойко Є.О. Експерементально-дослідницька робота в учнівських лісництвах та гуртках юних лісівників / Євгенія Бойко // Рідна школа. - 2011. - № 12.
 11. Журнал «Паросток» № 1 за 2011 р.
 12. Журнал «Паросток» № 2 за 2011 р.
 13. Журнал «Паросток» № 3 за 2011 р.
 14. Журнал «Паросток» № 4 за 2011 р.
 15. Пінчук М.О. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / За ред. А.П. Лебеди - К.: Академперіодика, 2011 рік. 184с.
 16. Пінчук М.О. Учнівські трудові аграрні об'єднання в системі трудового та економічного виховання учнівської молоді - Макаренковські читання "Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні"./2011 рік. 154с.
 17. Пінчук М.О. Технологии выращивания батата - Журнал «Овощи, фрукты» № 9. 2011 рік.
 18. Пінчук М.О. Роль учнівських трудових аграрних об'єднань в системі трудового виховання учнівської: матеріали Педагогічних читань ["Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України"], (27-29 вересня 2011 р.) / Національний еколого-натураліст. центр, Вінницька облСЮН - Вінниця, 2011.- 112 с.
 19. Петлицька В.П. Від свята до свята! / В.П. Петлицька // Паросток. - 2011. - № 4. - с. 4 - 5.
 20. Вербицький В.В. Педагогічний досвід - майстерня андрагогіки (з досвіду роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді) / В.В. Вербицький // "Сучасні технологічні та екологічні аспекти розвитку тваринництва у позашкільних навчальних закладах", Всеукраїнський семінар-практикум з тваринництва (2011; Полтава). - 2011. - с. 5.
 21. Русан Г.Л. Діяльність учнівських об'єднань тваринницького спрямування: від витоків до сьогодення / Г.Л.Русан // "Сучасні технологічні та екологічні аспекти розвитку тваринництва у позашкільних навчальних закладах", Всеукраїнський семінар-практикум з тваринництва (2011; Полтава). - 2011. - с. 34.
 22. Сидоренко І.В. Паразитичні комахи та кліщі, як об'єкт дослідження в птахівництві / І.В. Сидоренко // "Сучасні технологічні та екологічні аспекти розвитку тваринництва у позашкільних навчальних закладах", Всеукраїнський семінар-практикум з тваринництва (2011; Полтава). - 2011. - с. 42.
 23. Вербицький В.В. Трудове виховання учнів - невід'ємна складова навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти (з досвіду роботи Національного еколого-натуралістичного центру) / В.В. Вербицький // Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України. - 2011. - с. 6.
 24. Драган О.А. Соціально-психологічні засоби оптимізації іміджу аграрної науки / О.А. Драган // Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України. - 2011. - с. 24.
 25. Вербицький В.В. Ідеї гуманістичної педагогіки: сучасний погляд / В.В. Вербицький // Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2011. - с. 4.
 26. Бойко Є.О. Творчий підхід до розвитку здібностей учнів у світлі гуманістичної педагогіки В.О. сухомлинського / Є.О. Бойко // Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2011. - с. 49.
 27. Штурмак Л.І. Втілення педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в позашкільній освіті еколого-натуралістичного спрямування / Л.І. Штурмак // Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2011. - с. 52.
 28. Голосова А.В. Роль мистецької освіти в формуванні естетичних, морально-етичних ціннісних орієнтацій у "складних", суперечливих та педагогічно занедбаних дітей за В.О. Сухомлинським / А.В. Голосова // Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2011. - с. 56.
 29. Драган Ольга. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу -захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2011 році/Біологія. Шкільний світ.№16-17 (664-665), червень 2011.С.2-18.
 30. Драган О.А. Научно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми //Материалы международной научно-практической конференции «Современные подходы к проблеме одарённости» педагогов специализированных школ для одаренных детей. Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан, г.Астана, Дворец творчества «Шабыт», 15-16 августа 2011.г. 
 31. Драган О. А., Інформаційні потреби учасників всеукраїнських творчих конкурсів в системі позашкільної еколого-біологічної освіти /Біологія. Шкільний світ.№29 (677), жовтень 2011.С.16-19
 32. Драган Ольга. Міжнародна науково-практична конференція ,,Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства" (м. Хмельницький, 24-26 травня 2011 р.) /Біологія. Шкільний світ.№29 (677), жовтень 2011.С.21-23.
 33. Драган Ольга. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті/Позашкілля. Шкільний світ.№10 (58), жовтень 2011.С.4-5.
 34. Драган Ольга. Всеукраїнський конкурс-виставка досягнень юних зоологів і тваринників / Біологія. Шкільний світ.№13. 2011.- С.12-14.
 35. Драган Ольга. Всеукраїнський конкурс юних генетиків-селекціонерів / Біологія. Шкільний світ.№13. 2011.- С.15-16.
 36. Сидоренко І.В. Облігатні ектопаразити свійських голубів / І.В. Сидоренко // Науковий вісник НУБіП. - 2011. - № 167. - Ч. 1. - С. 98-101.
 37. Сидоренко І.В. Діагностика облігатних ектопаразитів свійських голубів / І.В. Сидоренко // Cучасне птахівництво. - 2011. - № 100. - С. 18-19.
 38. Сидоренко І.В. Патогенна дія пероїдів Columbicola colambia на аеродинамічні властивості оперення спортивних голубів / І.В. Сидоренко // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнології ім. С.Г. Гжицького. - 2011. - Т. 13, № 4 (50), Ч. 1. - С. 389-393.
 39. Сорока Н. М. Методичні рекомендації з епізоотології, діагностики та профілактики ектопаразитозів свійських голубів / Н.М. Сорока, О.П. Литвиненко, І.В. Сидоренко, затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (протокол № 4 від 21 грудня 2011 р.). - Київ, 2011. - 26 с.
 40. Сидоренко І.В. Паразитичні комахи та кліщі як об'єкт дослідження в птахівництві / І. В. Сидоренко // Сучасні технологічні та екологічні аспекти розвитку тваринництва у позашкільних навчальних закладах: Зб. мат. Всеукраїнського семінару-практикуму : 18-20 травня 2011 р. : тези доп. - Полтава, 2011. - С. 42-49.
 41. Сидоренко І.В. Вплив облігатних ектопаразитів на якість оперення у декоративних порід свійських голубів / І. В. Сидоренко // Промислове і декоративне птахівництво: проблеми і перспективи / Мат. міжнар. наук.-практ. конференції: 12-13 жовтня 2011 р., Подільський державний аграрно-технічний університет, біотехнологічний ф-т, : тези доп. - Камянець-Подільський, 2011. - С. 90-92. 
 42. Жестерьова В.М. Організація учнівської дослідницької діяльності в гуртках зоологічного напряму. Ж «Рідна школа», №12, 2011 р.
 43. Жестерьова В.М. 14. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в роботі Школи народних ремесел НЕНЦ, науково-методичний журнал «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти.» Випуск №1, 2011р. Чернівці.
 44. Жестерьова В.М. Ліплення з солоного тіста як сосіб створення освітнього середовищ а для реалізації творчих здібностей дітей в умовах ПНЗ еколого-натуралістичного профілю, «Позашкілля Запоріжжя»,інформаційно-методичний журнал №1, 2011р.
 45. Жестерьова В.М. Історія солоного тіста, Ж «Паросток», №1 , 2011р.
 46. Штурмак Л.І. Стаття «Втілення педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в позашкільній освіті еколого-натуралістичного спрямування» ст. 52-55 в збірнику матеріалів педагогічних читань «Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського» м.Кіровоград;
 47. Штурмак Л.І. Стаття «Виховання в творчих учнівських об'єднаннях квіткового та квітково-декоративного профілю» в монографію Академії педагогічних наук;
 48. Штурмак Л.І. Стаття «Важливість об'єктів захищеного ґрунту для навчально - дослідницької роботи учнів» в збірник статей Всеукраїнського семінару - практикуму «Організація навчально - дослідницької та практичної діяльності учнів у об'єктах захищеного ґрунту.» м.Луганськ, ст. 7-10.
 49. Штурмак Л.І. Стаття в журнал «Паросток» « Штучний бонсай та декоративні дерева» №1(69), 2011;
 50. Штурмак Л.І. Стаття в журнал «Паросток» «Сад запахів» №2 (70), 2011;
 51. Штурмак Л.І. Стаття в журнал «Паросток» «Уроки флористики: композиція до столу.» №3(71), 2011;
 52. Штурмак Л.І. Стаття в журнал «Паросток» «Лавр благородний.» №4 (72), 2011;
 53. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Пальма в кімнаті» №3 від 20.01.2011;
 54. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Штучний бонсай» №8 від 24.02.2011;
 55. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» статті «Прозорий подарунок», «Нарядіть вазон» №9 від 03.03.2011;
 56. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» статті «Якщо цитрусові не цвітуть», «Екзотична ноліна» №11 від 17.03.2011;
 57. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «До Великодня» №16 від 21.04.2011;
 58. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Зацвіло алоє» №20 від 19.05.2011;
 59. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Щепимо троянду на шипшину» №22 від 02.06.2011;
 60. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Порадують цвітінням цикламен та азалія» №25 від 23.06.2011;
 61. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Просте кукурудзиння» №30 від 28.07.2011;
 62. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» статті «Китайська троянда», «Посуд для рослин» №33 від 18.08.2011;
 63. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «З бабусиного квітника:флокс» №35 від 01.09.2011;
 64. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Загадкова рослина» №37 від 15.09.2011;
 65. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Символ України» №40 від 06.10.2011;
 66. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Індійська цибуля позбавить болю» №42 від 20.10.2011;
 67. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «З бабусиного квітника: красолька» №44 від 27.10.2011;
 68. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» статті «Гість з Скандинавії» та «Фіалки сигналізують про небезпеку» №46 від 17.11.2011;
 69. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Цариця пустель» №48 від 01.12.2011;
 70. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця» стаття «Створюємо зимовий сад» №50 від 15.12.2011;
 71. Мазур П. О. Інформаційно-методичний вісник. Липень. Полтава. Поради юним садівникам;
 72. Мазур П.О. Інформаційно-методичний вісник. Липень. Полтава. Тематика дослідницької роботи з садівництва;
 73. Мазур П.О. Інформаційно-методичний вісник. Липень. Полтава. Виноград в озеленені.
 74. Мазур П.О. Рідна школа. Грудень. Всеукраїнський дитячий фестиваль «Україна-сад».
 75. Мазур П.О. Огородник. Виноград из первых рук. Січень;
 76. Мазур П.О. Огородник. Обрезка груши. Лютий;
 77. Мазур П.О. Огородник. Защита черешни от вишневой мухи. Травень.
 78. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 1. Вредители и болезни винограда.
 79. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 2. Сорта вишни и черешни.
 80. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 3. Лучшие сорта сливы.
 81. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Весенние работы в саду.
 82. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 4. Вишня и черешня: полезно и прибыльно!
 83. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 5. Мала ягода, да витаминна! Вырастите свой киви.
 84. П.А.Мазур журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 6. Японская слива: тот еще фрукт!
 85. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 7 Абрикос требует заботы.
 86. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 8. Абрикос требует заботы (продолжение).
 87. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Окулировка - летняя прививка плодовых культур.
 88. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 9. Груши всем на загляденье, да на раннее съеденье.
 89. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Размножение черной смородины.
 90. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Эволюция в виноградарстве (встреча с В.У. Капелюшным).
 91. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 10. Осенние работы на винограднике.
 92. М. Федорчук. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Американская белая бабочка: новое бедствие.
 93. Журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 11. Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад».
 94. М. Федорчук. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» ТОП-3 вредителей сливы.
 95. П.А. Мазур. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» № 12. Ежевика - перспективная культура.
 96. М. Федорчук. журнал «ОВОЩИ И ФРУКТЫ» Майський жук, или хрущ: скрытая угроза.
 97. Мазур П.О. Земля-годувальниця. Листопад. Японська слива.
 98. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). Ранняя груша. Лютий;
 99. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). Ягода с далекого детства. Квітень;
 100. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). Семь раз отмерь, один раз отрежь. Серпень;
 101. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). Актинидия Сержант Рыженко и другие. Вересень;
 102. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). И опять повиляла погода. Жовтень;
 103. Мазур П.А. Урожайные сотки (Беларусь). Ода боярышнику. Грудень
 104. Мазур П.О. Виноград, вино №1. Засідання клубу виноградарів.
 105. Мазур П.О. Виноград, вино №1. Відповідаємо на ваші запитання.
 106. Мазур П.О. Виноград, вино №2. Знову про кліща. 
 107. Мазур П.О. Виноград, вино №2. Запитання та відповіді.
 108. Мазур П.О. Виноград, вино №5. День виноградаря на НЕНЦ. 
 109. Мазур П.О. Виноград, вино №6.Олександр Іванович Пашков.
 110. Мазур П.О. Виноград, вино №6. Запитання та відповіді.
 111. Брошура «Науково-дослідна лабораторія садівництва» Київ. Водоспад. 2011р. Тираж 1000 примірників.
 112. Брошура «Ілюстрований каталог помологічної та ампелографічної колекції НЕНЦ » Київ. Водоспад. 2011р. Тираж 1000 примірників.

 

2012 р.

 

 1. Методичні рекомендації щодо тематики написання та оформлення науково-дослідницьких робіт (відділення: «екології та аграрних наук», «хімії та біології»). Тези доповіді: [збірник матеріалів / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2012. - 226 с.
 2. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», 15-17 жовтня: [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «АВЕРС», 2012. - 190 с.
 3. Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ-2012». [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2012. - 254 с.
 4. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом "Сільське господарство" [збірка / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. - К.: "АВЕРС", 2012. - 234 с.
 5. Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко Україна 2012», 14-18 лютого [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2012. - 190 с.
 6. Симиренківські читання «Дослідницька робота садівництва в творчих учнівських об'єднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [збірник доповідей / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «АВЕРС», 2012. - 68 с.
 7. Макаренські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні. збірник статей 11 - 13 вересня 2012 року [за заг. ред. доктора пед. наук В.В.Вербицького]. - Луцьк, - 196 с.
 8. «Дитяче слово на захист природи», ХІ Всеукраїнський конкурс колектив екологічної просвіти загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, 24-26 квітня 2012 р. [збірник сценаріїв / заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. - 194 с.
 9. Національний еколого-натуралістичний центр МОН України 85 років [буклет / за заг. ред. доктора пед .наук В.В. Вербицького]. - Київ: "НЕНЦ", 2012.
 10. Всеукраїнський дитячий фестиваль "Україна-сад". Науково-дослідна лабораторія садівництва [буклет ]. - Київ: ТОВ "ВОДОСПАД", 2012.
 11. Всеукраїнський дитячий фестиваль "Україна-сад". Дослідницька робота по садівництву [буклет]. - Київ: ТОВ "ВОДОСПАД", 2012.
 12. В помощь дачнику. Алича [буклет]. - Київ: ТОВ "ВОДОСПАД", 2012.
 13. В помощь дачнику. Плодово-ягідний розсадник [буклет]. - Київ: ТОВ "ВОДОСПАД", 2012.
 14. І Всеукраїнський зліт трудових учнівських об'єднань України, 25-27 вересня 2012 р. [буклет / за за заг. ред. доктора пед .наук В.В. Вербицького]. - Київ: "НЕНЦ", 2012.
 15. Вербицький В.В. Модернізація позашкільної освіти України: орієнтир на Болонський процес / Володимир Вербицький // Рідна школа. - 2012. - № 4-5.
 16. Штурмак Л.І. "Мальовнича країна - футбольна країна" / Любов Штурмак // Рідна школа. - 2012. - № 4-5.
 17. Журнал «Паросток». - № 1. - 2012. 
 18. Журнал «Паросток». - № 2. - 2012.
 19. Журнал «Паросток». - № 3. - 2012 .
 20. Журнал «Паросток». - № 4. - 2012 .
 21. Пінчук М.О. Дослідження ґрунту - збірник методичних розробок: «Сільське господарство в позашкіллі». - К.: «АВЕРС».2012.- 234 с.
 22. Пінчук М.О. Всеукраїнський зліт трудових учнівських об'єднань.
 23. Пінчук М.О. Дослідницька робота учнів-учасників І Всеукраїнського зльоту трудових учнівських об'єднань - Журнал «Паросток» №4. 2012 рік.
 24. Вербицький В.В. Гуманізація освіти як ключовий елемент нового педагогічного мислення / В.В. Вербицький // Розвиток творчих здібностей учнів у контексте гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2012. - с.3 
 25. Драган О.А. Розвиток дослідницької компетентності старшокласників в умовах академічного ботанічного саду / О.А. Драган // Розвиток творчих здібностей учнів у контексте гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського. - 2012. - с.32.
 26. Петлицька В.П. Літературний календар на 2012 рік / В.П. Петлицька // Паросток. - 2012. - № 1. - с. 54 - 55. 
 27. Петлицька В.П. Життя в мистецтві / В.П. Петлицька // Паросток. - 2012. - № 4. - с. 59 - 60. 
 28. Цюнь Л.О. - «Для вас - кмітливі та допитливі». - Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» №3 (75), 2012.
 29. Драган О.А. Розвиток дослідницької компетентності старшокласників в умовах академічного ботанічного саду // Наука, Молодь, Екологія-2012 (Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання: теорія, практика, перспективи): Збірник матеріалів науково-практичної конференції (14-16 листопада 2012 року, м. Житомир).- Житомир: Видавництво Поліграфія 3х15, 2012.С.119-125. 
 30. Драган О.А. Соціально-психологічні засоби оптимізації іміджу аграрної науки, // Макаренковські читання «Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України» ( збірник статей), 11-13 вересня 2012р., м.Луцьк.С.85-93. 
 31. Драган О.А. Формування дослідницької компетентності старшокласників в умовах академічного ботанічного саду//Організація та проведення дослідницької роботи з учнівською молоддю. Луганськ: 2012.С.9-22.
 32. Ольга Драган. Цистозейра - домівка підводних мешканців. Паросток. 2012. №1.С.21-22.
 33. Сидоренко І.В. Рекомендації щодо тематики учнівських науково-дослідних робіт / секція «Ветеринарія, зоотехнія» / Методичні рекомендації щодо тематики написання та оформлення науково-дослідницьких робіт (відділення «Екології та аграрних наук» ). Тези доповідей - Київ, «НЕНЦ», 2012. - С. 5-10.
 34. Сидоренко І.В. «Профілактика інфекційних захворювань кролів» - Паросток 2012
 35. Сорока Н.М. Hohorstiella lata - ектопаразит свійських голубів / Н.М. Сорока, І.В. Сидоренко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Харківськ. зоовет. ін-ту. - 2012. - Вип. 24, Ч. 2. - С. 477-480.
 36. Сорока Н.М. Кількісні і якісні методи оцінки ектопаразитарного навантаження птахів / Н.М. Сорока, І.В. Сидоренко // Cучасне птахівництво. - 2012. - № 12 (121). - С. 8-12.
 37. Жестерьова В.М. Розведення птахів в умовах куточка живої природи позашкільного навчального закладу. Ж «Паросток», 2012р. 
 38. Жестерьова В.М. Виховання гуманного ставлення гуртківців до представників тваринного світу у КЖП НЕНЦ, 2012р.(Сухомлинські читання)
 39. Жестерьова В.М. Екзотичні мешканці КЖП та особливості догляду за ними, Ж «Паросток»,№3, 2012р.
 40. Жестерьова В.М. Формування і розвиток творчої особистості учнів - основний пріоритет у роботі біологічного напряму Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОНМС України. Збірка матеріалів освітянської виставки. Київ, 2012 р.
 41. Жестерьова В.М. Турботливі та творчі учасники зоологічного напрямку. Газета «Освіта», 2012р.
 42. Жестерьова В.М. Тварини, які пахнуть. Газета «По-українськи», 2012р.
 43. Жестерьова В.М. Про зимову сплячку тварин. Газета «По-українськи», 2012р.
 44. Жестерьова В.М. Рекорди в світі тварин.
 45. Жестерьова В.М. Цікава зоологія.Ж. «Паросток»№ 1, 2012р
 46. Жестерьова В.М. Створення освітнього середовища для розвитку здібностей та нахилів обдарованих дітей та молоді в зоолого-тваринницькому напрямі діяльності НЕНЦ, Ж «Рідна школа», 2012
 47. Жестерьова В.М. Турботливі та творчі учасники зоологічного напрямку. Газета «Освіта», 2012 р.
 48. Штурмак Л.І Стаття в журнал «Рідна школа» № 4-5 (квітень-травень) 2012 «Мальовнича країна - футбольна країна»;
 49. Штурмак Л.І Стаття в журнал «Рідна школа» № 4-5 (квітень-травень) 2012 «Мальовнича країна - футбольна країна» ст. 75-76;
 50. Штурмак Л.І Стаття «Пальма» в журнал «Паросток» № 2 (74), 2012
 51. Штурмак Л.І Стаття «Зимовий сад» в журнал «Паросток» № 3 (75), 2012
 52. Штурмак Л.І. Газета «Порадниця»: рубрики «Консультує фахівець», «Квітує підвіконня», «Рукоділля».
 53. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Щоб рясно цвіла глоксинія» №5 від 02.02.2012;
 54. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Кімнатна балеринка» №5 від 02.02.2012;
 55. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» статті «Забуті калачики» , «Лікує пеларгонія», «Щоб лимони власні мати» №9 від 01.03.2012;
 56. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» статті «Якщо цитрусові не цвітуть», «Екзотична ноліна» № 11 від 17.03.2012;
 57. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Цвіте гранат, а цвіт опадає», «Щоб лимони власні мати» № 12 від 22.03.2012;
 58. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Символічна квітка» №14 від 05.04.2012; 
 59. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Чудернацькі орхідеї» №15 від 12.04.2012;
 60. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Красива квітка - різкий аромат» №15 від 12.04.2012;
 61. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Орхідеї: види і догляд» № 22 від 31.05.2012;
 62. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Євпаторіум - царська квітка» № 25 від 21.06.2012;
 63. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Була блакитна - стала рожева» № 27 від 05.07.2012;
 64. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Гарні гладіолуси» № 31 від 02.08.2012;
 65. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «А троянди - з листя» № 35 від 30.08.2012;
 66. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Рятуємо лимон» № 37 від 13.09.2012;
 67. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» статті «Стреліції потрібне місце», «Комарики у вазоні» № 43 від 18.10.2012; 
 68. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Осінній натюрморт» № 43 від 18.10.2012;
 69. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Аспідистра - рослина для передпокою» № 50 від 13.12. 2012;
 70. Штурмак Л.І Газета «Порадниця» стаття «Ідеї новорічного декору» № 51 від 20.12.2012;
 71. Кислицька Ю.В. / журнал "Паросток"№3, 2012 р. / З природою в серці.../ ст.1
 72. Журнал « Овощи и фрукты» №1 (А. Никифоров) Ускоренное размножение малины. Стр 66-68;
 73. Журнал « Овощи и фрукты» №1 (П. Мазур) Летнее благоухание рождественского стола. Стр 48-50;
 74. Журнал « Овощи и фрукты» №1(М. Федорчук) Жуки-древоточцы: «Трухлое дело». Стр 51-53
 75. Журнал « Овощи и фрукты» №2 (П. Мазур) Слива-всем на диво. Стр 44-48;
 76. Журнал « Овощи и фрукты» №3 (П. Мазур) Сад после морозов. Стр 48-40;
 77. Журнал « Овощи и фрукты» №3 (Б. Танасийчук) Лимон в квартире. Стр 34-37;
 78. Журнал « Овощи и фрукты» №3 (А. Броздняков) Полосатый красавец. Стр 62;
 79. Журнал « Овощи и фрукты» №4 (П. Мазур) Вишня и черешня.стр14-17
 80. Журнал « Овощи и фрукты» № 5 (П. Мазур) Вишня и черешня.стр14-17
 81. Журнал « Овощи и фрукты» №7 (П. Мазур) Посадка клубники.стр132-34;
 82. Журнал « Овощи и фрукты» №8 (П. Мазур) Самие вкусние яблоки. Стр34-38;
 83. Журнал « Овощи и фрукты» №9(Е. Дубровина) Болезни и вредители винограда. Стр36-38;
 84. Журнал « Овощи и фрукты» №9(П. Мазур) Как виростить большую груздь.Стр 36-40;
 85. Журнал « Овощи и фрукты» №11(П. Мазур) Основи обрезки плодових деревьев. Стр 88.
 86. Мазур П.А. Журнал « Нескучний сад»№10 Виноград: секрет крупной грозди. Стр38-39;
 87. Мазур П.А. Журнал « Нескучний сад»№12 Декабрь. Сезонние работи в саду. Стр 38.
 88. Газета «Земля моя кормилица» №5 (П. Мазур) Раняя Ласточка в нашем саду. Стр 11;
 89. Газета «Земля моя кормилица» №9 (П. Мазур) Чем болеет слива? Стр 11;
 90. Газета «Земля моя кормилица» №10 (П. Мазур) Защита сливы от вредителей. Стр 8;
 91. Газета «Земля моя кормилица» №12 (П. Мазур) В поисках универсальной сливы. Стр8-11.
 92. Журнал Сад и огород (Беларусь) №26 (П. Мазур) Виноград для ленивих. Стр 25-27.
 93. Журнал Сад и огород (Беларусь) №28 (М. Федорчук) «Оленка мохнатая» Стр 25-26
 94. Журнал Виноград вино №3 (П. Мазур) Наш ювіляр. Стр 15-17
 95. Брошура П. Мазур Неурывные сорта винограда. Лютий «Водоспад» 8стр;
 96. Брошура П. Мазур Алыча и японская слива. Лютий «Водоспад» 8стр;
 97. Брошура П. Мазур Плодово- ягодний розсадник. Квітень «Водоспад» 8стр;
 98. Брошура П. Мазур Дослідницька робота по садівництву. Вересень «Водоспад» 8стр.
 99. Спецвипуск журналу «Нескучний сад» П. Мазур Все о плодово-ягодных культурах. Березень «Нескучный сад» 4-49стр. (10 публікацій)

 


2013 р.

 

 1. Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ-2013». [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2013. - 190 с.
 2. Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Intel-Еко Україна 2013», 24-27 лютого [збірник тез / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2013. - 331 с.
 3. Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об`єднань та факультативів еколого-натуралістичного спрямування [методичний посібник / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ: СМП «АВЕРС», 2013. - 220 с.
 4. Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик». Нам 10 років...[буклет / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ: «НЕНЦ», 2013. - 11 с.
 5. Рекомендації щодо оформлення науково-дослідницьких робіт (відділення: «екології та аграрних наук», «хімії та біології»). Тези доповіді: [збірник матеріалів / за заг. ред. доктора пед. наук В.В. Вербицького]. - Київ, «НЕНЦ», 2013. - 320 с.
 6. Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за ред. д-ра пед.наук В.В. Вербицького]. - Київ, НЕНЦ, 2013. - Київ, НЕНЦ, 2013.- 149 с.
 7. Вербицький В.В. Екологія в закладах освіти [навчально-методичний посібник]. - Київ, "НЕНЦ", 2013. - 291 с.
 8. Всеукраїнський конкурс "Intel-EKO Україна 2013", 24-27 лютого [буклет / за заг. ред. доктора пед .наук В.В. Вербицького]. - Київ: "НЕНЦ", 2013.- 12 с.
 9. Всеукраїнська конференція директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю "Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні": тези доповідей: [збірник матеріалів / за заг.ред.доктора пед.наук В.В. Вербицького]. - Київ, "НЕНЦ", 2013. - 286 с.
 10. Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо- виховна практика: Матеріали педагогічних читань 11 вересня 2013 р.
 11. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького].- К.: "НЕНЦ", 2013.- 336 с.
 12. Журнал «Паросток». - № 1. - 2013. 
 13. Журнал «Паросток». - № 2. - 2013.
 14. Журнал «Паросток». - № 3. - 2013.
 15. Журнал «Паросток». - № 4. - 2013.
 16. Штурмак Л.І. Виставка "Новорічна композиція" - свято творчості і краси / Любов Штурмак // Рідна школа. - 2013. - № 1-2.
 17. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи", 21 - 23 жовтня: [збірник тез / за заг. редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. - Київ: "АВЕРС", 2013. - 259. 
 18. Пінчук М.О. Навчальна програма профільного гуртка «Овочівництво». Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об'єднань та факультетів еколого-натуралістичного напряму (методичний посібник). - К.: «АВЕРС».2013.- 220 с.
 19. Пінчук М.О. Навчальні програми творчих учнівських об'єднань «Основи агрохімії», «Юні селекціонери-генетики»: Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: [збірник / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В. В. Вербицького].- К.: «НЕНЦ», 2013. - 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 20. Пінчук М.О. Перспективи розвитку учнівських трудових об'єднань України. «Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні». (збірник матеріалів всеукраїнської конференції директорів ПЗН) - Київ, «НЕНЦ», 2013. - 286 с.
 21. Пінчук М.О. Особливості вирощування ремонтантних сортів суниці в умовах Південного Полісся України: матеріали педагогічних читань [«Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика»], (11 вересня 2013 р.) / МОН України, НЕНЦ, КЗ Сумської обл.ради - Обласний центр позашкільної освіти та роботи з обдар. молоддю - Суми, 2013. - 78 с. - с. 51-53.
 22. Вербицький В.В.Концептуальні засади моделі виховної системи "Школа майбутніх батьків" / В.В. Вербицький // Розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - 2013. - с.19.
 23. Бойко Є.О. Розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку / Є.О. Бойко // Розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - 2013. - с.19.
 24. Вербицький В.В. Постулати методики виховання А.С. Макаренка / В.В. Вербицький // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.5
 25. Вербицький В.В. Організація дослідницької роботи з органічного землеробства як засіб екологічного виховання старшокласників / В.В. Вербицький // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.7
 26. Драган О.А. Виставкова діяльність як складова допрофесійної підготовки учасників аграрних учнівський об'єднань / О.А. Драган // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.21.
 27. Жестерьов С.А. Роль освітнього альянсу: наукові установи НАН України - НЕНЦ в забезпеченні якості дослідницької еколого-натуралістичної роботи учнівської молоді / С.А. Жестерьов // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.27.
 28. Козленко В.П. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності / В.П. Козленко // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.30.
 29. Мазур П.О. Практичне значення міжвидової гібридизації у змісті шкільного курсу біології та навчання в гуртку юних садівників / П.О. Мазур // Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика. - 2013. - с.42.
 30. Петлицька В.П. Петриківський розпис / В.П. Петлицька // Паросток. - 2013. - № 1. - с. 59. 
 31. Петлицька В.П. Нобелівські лауреати 2013 року / В.П. Петлицька // Паросток. - 2013. - № 4.- с.4. 
 32. Цюнь Л.О. - Економіка знань і позашкільна освіта. - Збірник матеріалів педагогічних читань «Концептуальні ідеї трудового виховання А.С. Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика». Суми 2013.
 33. Драган О.А. Виставкова діяльність як складова допрофесійної підготовки учасників аграрних учнівських об'єднань //Концептуальні ідеї трудового виховання А.С.Макаренка та сучасна освітньо-виховна практика:Матеріали педагогічних читань ( збірник статей), 11 вересня 2013р., м.Суми.С.21-23. 
 34. Ольга Драган. Володимир Вернадський: вчений, організатор науки, громадський діяч. Паросток. 2012.№2, С.3-6.
 35. Навчальна програма «Основи фізіології рослин». Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму/збірник/ за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького/.-К.:НЕНЦ, 2013.С.232-241.
 36. Навчальна програма «Лікарські рослини» // Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. К.:2013. С.99-103. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 1/11-9332)www iitzo.gov.ua
 37. Навчальна програма «Юні зоологи» // Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. К.:2013. С.99-103. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 №1/11-9332)
 38. Сидоренко І.В. Програма гуртка «Птахівництво з основами ветеринарії та зоогігієни» / Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об'єднань та факультативів еколого-натуралістичного напряму. - К.: «АВЕРС», 2013. - С. 58-83.
 39. Сидоренко І.В. Програма гуртка «Основи ветеринарної медицини» / Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. - К.: «НЕНЦ», 2013. - С. 138-155.
 40. Сорока Н.М. Фауна пухоїдів ряду Phthiraptera підрядів Ischnocera і Amblycera сизого голуба (Columba livia) в Україні / Н.М. Сорока, І.В. Сидоренко // Вісник Зоології. - 2013. - Т.47. - Вип. 3. - С. 211-217.
 41. Сорока Н.М. Вдосконалення способу зажиттєвої візуальної діагностики ектопаразитозів птахів / Н.М. Сорока, І.В. Сидоренко // Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва: ХІІ міжнар. науково-практ. конференція проф.-викл. складу та аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва : 10-11 берез. 2013 р. : тези доп. - К. 2013. - С. 176-178.
 42. Сорока Н.М. Сезонная и возрастная динамика маллофагозной инвазии домашних голубей / Н.М. Сорока, І.В. Сидоренко // Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в ветеринарии, биологии и экологии», 13 берез. 2013 р. / мат. междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2: сб. науч. Тр. - Троицк: УГАВМ, 2013. - С. 102-109.
 43. Жестерьова В.М. Мешканці тераріумів. Утримання та догляд.м. Суми, 2013
 44. Жестерьова В.М. Утримання гризунів в умовах живого куточка. Піщанки. Ж «Паросток», 2013
 45. Жестерьова В.М. Формування зоологічної компетентності учнів. Всеукраїнська серпнева конференція директорів ПНЗ еколого-натуралістичного профілю, Збірник матеріалів. 2013р.
 46. Жестерьова В.М. Стратегія розвитку зоологічного напряму в системі позашкільних навчальних закладів України еколого-натуралістичного спрямування на прикладі роботи лабораторії зоології і гідробіології Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Ж «Позашкілля», 2013р.
 47. Жестерьова В.М. Допоможіть птахам і тваринам взимку, 2013(сайт НЕНЦ)
 48. Кислицька Ю.В. / журнал Позашкілля №11 / Біологія - наука ХХІ століття
 49. Брошура Мазур П. О. «Сучасні сорти винограду» Вид. « Водоспад». Київ. 2013р. - 8с.;
 50. Брошура Мовенко О. В. «Выбираем клубнику» Вид. « Водоспад». Київ. 2013р. - 8с;
 51. Брошура Мазур П. А., Федорчук М. И., Коженевський С. Р. Спецвыпуск журнала «Нескучный сад»-«Все о винограде» Київ. 2013 р. - 96 с
 52. Мазур П. О. «Практичне значення міжвидової гібридизації у змісті шкільного курсу біології та навчання у гуртку юних садівників». Збірник матеріалів педагогічних читань «Концептуальні ідеї трудового виховання А. С. Макаренка та сучасна освітньо - виховна практика». Суми 2013р. 42-47с.
 53. Мазур П. О. «Практичне значення міжвидової гібридизації у змісті шкільного курсу біології та навчання у гуртку юних садівників». Статті та тези доповідей збірника « Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти України». Київ.2013р. 193-198с.
 54. Мазур П. А. «Современные сорта винограда» журнал. Журнал «Технологии Инновации» №9 2013г Кмев. -стр 56-57;
 55. Мазур П. А. «Новые гибридные формы винограда» Журнал «Овощи и фрукты» №8 2013г.-стр44-47;
 56. Мазур П. А. «Слива этого года». Журнал «Овощи и фрукты». №10 2013г Киев.-стр 44-49;
 57. Безродный И. Д. «Путишествие этого года» Журнал «Огородник» №10 2013г стр.24-26;
 58. (М. Федорчук) Газета «Порадниця» - «Короїди» 9. 1. 2013;
 59. (М. Федорчук)Журнал « Жінка» - «Оленка волохата» 25.5.1013;
 60. (М. Федорчук) Газета «Порадниця» - «Короїди» 9. 1. 2013;
 61. (М. Федорчук)Газета «Порадниця» - «Коник» 3.02.1013
 62. (М. Федорчук)Газета «Порадниця» - « Американський білий метелик» 19.07. 2013;
 63. (М. Федорчук) Газета «Порадниця» - « Ізабельні сорти винограду» 25. 10. 2013;
 64. Мазур П. А журнал «Огордник» №9 -«Ранняя груша» -стр.25-28.
 65. Мазур П.О. Журнал «Садовод и огородник» (Беларусь) -5 публікацій;

 

На попередню сторінку

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch   اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.