1 червня - Міжнародний день захисту дітей
Виховний захід
Тема: Діти - майбутнє Землі.

Мета: ознайомлюючи учнів з основними документами про права дитини, сприяти становленню громадянської позиції особистості, здатної чітко усвідомлювати і твердо обстоювати головні демократичні права і свободи людини. Виховувати у підлітків почуття відповідальності за тих, хто поряд, особливо молодших за віком; формувати конструктивні компетенції вирішення проблемних ситуацій і, таким чином, запобігати проявам агресії серед підлітків.

Обладнання: Книжкова виставка: «Декларація прав дитини», «Загальна декларація прав людини», «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права», «Декларація про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів», «Конвенція про права дитини»; мультимедійний проектор, слайди відповідно до теми.

ХІД ЗАХОДУ

Слово учителя: 1 червня ми відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 відзначаємо Міжнародний день захисту дітей.
Це свято є одним із найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. І вже в 1950 році був проведений перший Міжнародний день захисту дітей. Ця ініціатива була широко підтримана. ООН оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності. Дорослі, таким чином, зобов'язалися звернути увагу на проблеми дітей не лише тих, які поряд, але і усіх інших, які потребують уваги і допомоги. В різних країнах права дитини захищені відповідно до рівня свідомості її громадян. Зрозуміло, що далеко не всі країни здатні забезпечити підростаючому поколінню щасливе дитинство. Але найстрашнішим є те, що навіть у високо розвинутих країнах далеко не всі діти захищені від жорстокості, несправедливості та насилля у різних формах.
Одним із шляхів, який обрало людство для вирішення проблеми захисту дітей - закріплення в законодавчому порядку основних обов'язків дорослих відносно дітей, захист прав дитини.
Необхідність в особливому захисті дитини, передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 року, стала основною ідеєю Декларації прав дитини, яку було проголошено Генеральною Асамблеєю Організації Об‘єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
На екран проектуються кадри (слайди): діти різних країн та національностей в умовах характерного для їхніх країн повсякденного життя.

Учень: «Дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження..."

Учень: «...а людство зобов'язане давати дитині краще, що воно має...»
На екрані законотвотворча робота Генеральної Асамблеї ООН

Учень: з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх власного блага і блага суспільства, правами і свободами, Генеральна Асамблея закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно до таких принципів:

Учень: Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.

Учень: Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Учень: Принцип 3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.

Учень: Принцип 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування. (На екрані слайди відповідного змісту)

Учень: Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Учень: Принцип 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.

Учень: Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і творче мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.
Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить, насамперед, на її батьках.

Учень: Принцип 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Учень: Принцип 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Учень: Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

Учень: Надалі необхідність особливому захисті дитини, яка була передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 року і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 року, була визнана в Загальній декларації прав людини, в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (зокрема, в статті 10), а також у статутах і відповідних документах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями благополуччя дітей, посилаючись на положення Декларації про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей та Декларації про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів.

Учень: 20 листопада 2009 року світ відзначав 20-річчя Конвенції ООН про права дитини - фундаментального міжнародного акту, прийнятого резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року та ратифікованого урядами 193 держав, серед яких однією з перших стала Україна.
На екрані фрагмент парламентських слухань

Учень: 22 грудня 2010 року, на парламентських слуханнях «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні» Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова представила Спеціальну доповідь "Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні" до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини.
На екрані слайди відповідні наступному тексту

Вчитель: Захист дітей - це надзвичайно необхідна і наполеглива праця. Щоденно на планеті помирає більше сотні тисяч дітей з голоду, від дефіциту ліків і медичної допомоги, а в Україні щорічно збільшується кількість дітей, що на стані здовов'я яких позначився вплив Чорнобильської аварії і, на превеликий жаль, не зменшується кількість дітей, позбавлених батьківської опіки. Завдають чималого клопоту природні катаклізми та техногенні катастрофи. Нищівний землетрус, цунамі і катастрофа на атомній електростанції в Японії, буревії в Америці, війни в країнах Азії і Африки - це далеко не повний перелік подій сучасної історії, які не додають щастя дітям. Але за найскладніших ситуацій захист прав дитини є першочерговим завданням передової громадськості світу і ми з вами сьогодні пересвідчилися в тому, що в цьому напрямку проводиться величезна робота, результатом якої є прийняття важливих документів і їх реалізація.

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.