Два десятиліття поспіль діє в Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді експериментальний майданчик Національної академії педагогічних наук України. Плідно співпрацюючи з науковцями, натуралісти Хмельницької області успішно реалізували два науково-освітні проекти «Позашкільна освіта - науково-методичне забезпечення екологічної освіти та морально-духовного виховання дітей, учнівської і студентської молоді» та «Формування творчої і соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі».

Враховуючи високі результати науково-педагогічної праці, яких досяг педагогічний колектив закладу, 7 грудня 2012 року Національна академія педагогічних наук України провела презентацію науково-методичної і навчально-виховної діяльності Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Презентацію забезпечували директор закладу Василь Васильович Климчук з колегами та представники творчої групи - автори ряду цікавих, змістовних, красивих і сьогодні дуже популярних на Хмельниччині книг на природничо-краєзнавчу та національно-патріотичну тематику - чудовий педагог Валентин Говорун, вчитель біології Хмельницького колегіуму ім. В.Р.Козубняка і відомий подільський журналіст Олексій Тимощук, відповідальний секретар газети «Подільські вісті».

За період реалізації завдань науково-освітніх проектів для учнівської молоді було надруковано 17 змістовних навчальних посібників природничо-краєзнавчого змісту загальним тиражем понад 25 тисяч примірників і безкоштовною передачею їх хмельницькими юннатами в заклади освіти усіх регіонів Хмельницької області.

В т.ч. навчальні посібники Хмельницького ОЕНЦУМ на еколого-натуралістичну і національно-патріотичну тематику:

З 2006 по 2010 рік Хмельницький ОЕНЦУМ під час регіональної екологічної акції «Шкільна екологічна бібліотека» забезпечив підготовку і своєчасне друкування ряду природничо-краєзнавчих книг, кожна з яких безкоштовно надійшла у бібліотеки закладів освіти області.

Цікавим для науково-педагогічного форуму став приклад творчої співпраці педагогів, науковців та юних дослідників, ініційованої В.Д.Говоруном, яка завершилася друкуванням регіонального навчального посібника «Річки Хмельниччини», котрий був високо оцінений місцевими і столичними освітянами та науковцями.

За матеріалами дитячих конкурсних робіт обласного еколого-краєзнавчого конкурсу «Малі ріки Хмельниччини», підсумки якого підводились у травні 2010 року, В.Д.Говорун та О.О.Тимощук підготували навчальний посібник для педагогів, учнів і студентів «Річки Хмельниччини».

Наступним яскравим прикладом продовження такої творчої співпраці стало проведення еколого-краєзнавчого конкурсу на мікологічну тематику в 2011 та 2012 роках і підготовка В.Д.Говоруном та О.О.Тимощуком нового, ілюстрованого навчального посібника-довідника «Гриби Хмельниччини» з детальним описом 160 їстівних, умовно їстівних, неїстівних і отруйних грибів, який буде завершено і намічено надрукувати в 2013 році.

Під час презентації було відзначено успішну реалізацію хмельницькими натуралістами спільного з НАПН України науково-освітнього проекту «Формування творчої і соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі», який готувався з 2006 і реалізовувався з 2008 року.

Створення матеріальної бази і її раціональне використання для потреб еколого-натуралістичної роботи істотно вплинуло на модернізацію навчально-виховного процесу та навчально-методичну діяльність закладу, стало для керівників і педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів переконливим аргументом інноваційності і прогресивності в освітньому середовищі інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх необхідності.

За результатами реалізації цього проекту з 24 по 26 травня 2011 року на базі ХОЕНЦУМ та закладів освіти і науки Хмельниччини, під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства», учасники якої ознайомилися з надбаннями обласного ЕНЦУМ, освітян і науковців Хмельниччини зі створення в навчальних закладах освітніх інформаційних - телекомунікаційних систем, обмінялися досвідом щодо їх практичного використання для потреб навчально-виховного процесу, професійної підготовки учнівської та студентської молоді, а також відбулося визначення перспектив розвитку інформаційно-телекомунікаційних мереж в системі освіти і науки України, впливу новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій на підвищення ефективності і якості навчального процесу, забезпечення стабільного взаємообміну інформацією, освітніми та науковими ресурсами, забезпечення рівного доступу для учнів і студентів, педагогів та науковців до якісних джерел знань.

Особливу увагу присутніх викликало продуктивне використання в Хмельницькому ОЕНЦУМ цифрових технологій та портативних комп'ютерів (ноутбуків) мобільного комп'ютерного кабінету, веб-камер і відеозв'язку, широкоформатних плазмових TV з функціями моніторів, мультимедійних технічних засобів навчання, телекомунікаційних радіомереж з швидкісним Інтернетом.

Діяльність педагогічного експериментального майданчика систематично презентувалася на національних та міжнародних освітянських виставках і конкурсах і була відзначена рядом Почесних грамот та Дипломів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Національної академії педагогічних наук України.

Передовий педагогічний досвід Хмельницького ОЕНЦУМ уже запроваджується в інших позашкільних навчальних закладах України.

 

a

a

a

a

a

a

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.