Посібник «Программа GLOBE: Полное руководство для учителей (1997)» - це документ який охоплює всі основні напрямки досліджень GLOBE. Кожен з розділів посібника присвячений одній із п'яти досліджуваних тем: атмосфера, біосфера, гідросфера, ґрунти (педосфера), Земля як система. Розділи містять базову інформацію, протоколи вимірювань, навчальні завдання і стандартні листи внесення даних. Матеріали з цих п'яти розділів можна поєднувати у різні способи для побудови змістовних наукових досліджень. Також надаються робочі листи внесення даних та польові інструкції, щоб допомогти учням у правильному зборі даних.

«Программа GLOBE: Полное руководство для учителей (1997)»  складається з таких частин:

Кожен розділ досліджень містить пункти: Введення, Практичні роботи, Навчальні заняття і Додатки (робочі листи даних та ін.)

На попередню сторінку

 
Powered by Etomite CMS.