Положення
про трудову акцію до Дня Землі

І.Загальні положення

Трудова акція до Дня Землі - це нагода кожному продемонструвати
громадянську позицію, небайдужість до стану довкілля, повагу і любов до
рідної країни, до рідної землі. Трудова акція проводиться до екологічного свята Дня Землі, через яке людство проявляє свою солідарність планеті, проводячи масові практичні заходи з покращення екологічної ситуації.

1.1. Це положення визначає порядок проведення трудової акції до Дня Землі (далі Акція).
1.2. Акція проводиться щороку з метою спонукати та активізувати молодь бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля, сформувати екологічну свідомість, культуру, дбайливе ставлення молоді до природи та залучити її до практичної природоохоронної роботи.
Завдання
1.3. Основними завданнями Акції є :
залучення дітей до активної пізнавальної, пропагандистської, трудової та суспільно-користної роботи;
пошук і підтримка дітей, які виявили здібності до дослідницької роботи, а також в напрямку охорони довкілля;
демонстрація практичних напрацювань школярів, молоді та вихованців творчих учнівських об'єднань під час виконання завдань всеукраїнських та міжнародних конкурсів;
створення умов для творчої самореалізації учнів;
обмін досвідом роботи з дослідницької роботи;
• популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю;
• підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-дослідних земельних ділянках;
• задоволення потреб у екологічному волонтерському самовизначенні та творчій самореалізації, підготовка учнівської молоді до свідомої природоохоронної діяльності.

1.4. Акція проводиться на добровільних засадах і є відкритою для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Акції здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі НЕНЦ).
1.6. Інформацію про проведення Акції можна знайти на офіційному сайті НЕНЦу http://www.nenc.gov.ua .
1.7.Під час проведення Акції обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
ІІ. Учасники Акції
2.1. До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів.
ІІІ. Порядок і строки проведення Акції
3.1. Акція проводиться щороку протягом квітня у загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
ІV. Програма Акції
4.1. До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи:
• трудові заходи з насадження дерев, кущів, квітів, впорядкування територій біля власних будинків, навчальних закладів, в парках, скверах, на вулицях міст і сіл тощо;
• прокладання маршрутів нових екологічних стежок;
• просвітницькі природоохоронні заходи по збереженню первоцвітів, дикорослих лікарських рослин тощо;
• науково-практичні конференції, виступи екологічних агітбригад, конкурси стінних газет, дитячих малюнків на природоохоронну тематику, фото виставки тощо;
• «зелені уроки», бесіди на екологічну тематику;
• посвята молодших школярів в юннати;
екскурсії по природно-заповідних об`єктах, ботанічних садах тощо;
підсумкові конференції з охорони навколишнього природного
середовища, збереження біорізноманіття, природних ресурсів планети, в тому числі й енергетичних.
Також можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації.
V. Підсумкові матеріали акції
5.1 За наслідками проведення акції її учасники готують звіт про проведену роботу в довільній формі. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями.
5.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (04074, Київ, вул. Вишгородська, 19) до кінця травня поточного року.
5.3. Інформація про проведення акції розміщується на сайтах Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ( http://www.nenc.gov.ua)
та обласних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю.

 

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.