Звіт про роботу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 2007 році. Тези.

Методична робота
У 2007 році педагогічними працівниками Центру з метою створення умов для забезпечення фундаментальної професійної та наукової перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників системи позашкільної освіти, участі в педагогічних практикумах "Світ творчості" здійснені виїзди до Дніпропетровської, Київської, Закарпатської областей.
З метою використання надбань порівняльної педагогіки у реалізації завдань освіти сталого розвитку здійснені виїзди, проведені стажування методистів Центру на базі навчальних закладів різного типу Російської Федерації.
Поповненню банку педагогічних інновацій, обміну досвідом практичної роботи сприяли проведення Всеукраїнського семінару-практикуму відповідальних за позашкільну освіту обласних управлінь освіти і науки з проблеми "Модернізація змісту, форм і методів позакласної та позашкільної роботи в сучасному навчально-виховному закладі" на базі Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
На виконання Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.12.05 р. (протокол 13/3-2) "Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні" щодо оптимального співвідношення всіх компонентів змісту біологічної освіти, практичного застосування теоретичних знань з біології Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України разом з відділом природничої та технічної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України 5-6 грудня 2007 року провели ІІ Всеукраїнський біологічний форум на тему "Вища біологічна освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів".
Учасники форуму ухвалили рекомендації, в яких зазначається, що гологвним завданням навчальної діяльності закладів освіти всіх типів є забезпечення якості біологічної освіти.
На базі Центру 11-13 травня проведено профільний семінар-практикум "Інноваційні технології науково-дослідницької роботи з тваринництва" за участю завідуючих віділами (методистів) обласних, районних центрів еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Захід проводився з метою підвищення дослідницьких компетенцій педагогів позашкільних навчальних закладів, розширення творчих контактів з науковими співробітниками Інституту тваринництва та водних ресурсів Національного аграрного університету, Об'єднанням ветеринарної медицини, Київським зоологічним парком.
10 -12 вересня проведено Всеукраїнський семінар керівників гуртків юних садівників. Науково-методичний супрвід заходу здійснювали провідні наукові співробітники Інституту садівництва Аграрної академії наук України, викладачі Національного аграрного університету. Основними питаннями, над якими працюватимуть творчі учнівські об'єднання з садівництва є:
З метою підвищення рівня знань педагогічних працівників про освіту в інтересах збалансованого розвитку 13 - 15 листопада у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області проведений Всеукраїнській семінар - тренінг "Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління басейнами річок". Захід проводився на принципах партнерства в межах реалізації Чорноморської програми "Ветландс Інтернешнл".
Учасники семінару обмінялись досвідом включення аспектів збалансованого розвитку з урахуванням місцевого контексту до програм роботи творчих учнівських об'єднань, напрацюваннями з охорони та відновлення малих річок, ознайомились з рекомендаціями, розробленими представниками Чорноморської програми "Ветландс Інтернешнл", отримали дидактичні видання «Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління басейнами річок" та "Веселий мурашник".
Зміст патріотичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Луганської області вивчав директор Центру, доктор педагогічних наук В.В.Вербицький. У вихованні якостей патріота України, здатного обстоювати національно-державницькі інтереси, педагоги Луганщини надають перевагу музейній педагогіці. Назагал в закладах освіти працюють 202 музеї історичного, краєзнавчого, природничого спрямування. Управлінням освіти і науки Луганської облдержадміністрації та Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти видано збірку "Шкільні музеї Луганщини"  це своєрідний каталог шкільних музеїв та узагальнення їхнього досвіду роботи.
У складі робочої групи МІністерства освіти і науки методисти Пінчук М.О та. Жестерьов С.А. вивчали роль виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Київської, Львівської та Чернігівської областей у профілактичній роботі з питань попередження насилля та злочинності серед неповнолітніх.
Створено відповідну нормативну базу для забезпечення організації і проведення Всеукраїнських масових заходів. Підготовлені положення:
З метою поширення досвіду реалізації пріоритетних інноваційних напрямів позашкільної еколого-натуралістичної освіти педагогічні працівники НЕНЦ брали участь у виставках-презентаціях "Освіта України".
З метою підвищення фахового рівня методисти Центру брали участь у навчальному симпозіумі "Кризові комунікації та зв'язки із ЗМІ під час Національної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я в контексті пандемії грипу", спільному засіданні Вченої ради Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України, Бюро відділення загальної біології НАН України та молодих вчених-ботаніків, присвяченого 300-річчю від дня народження Карла Ліннея та Міжнародної конференції молодих вчених "Актуальні пролеми ботаніки та екології".
Організація післядипломної освіти та навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів проводилась через різні форми роботи: курси підвищення кваліфікації, семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, конкурси, навчальний курс "Культура педагогічного менеджменту", Всеукраїнське методичне об'єднання вчителів природничих дисциплін.
За звітний період організовано і проведено 45 семінарів, практикумів, майстер-класів, тренінгів тощо. Ними охоплено майже 800 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Розроблено Концепцію діяльності з підвищення кваліфікації та програми спецкурсів.
З метою науково-методичного забезпечення позашкільного навчально-виховного процесу, інтеграції діяльності НЕНЦ із закладами післядипломної освіти та вищими навчальними закладами було проведено низку семінарів-практикумів "Порівняльна педагогічна діяльність еколого-натуралістичних центрів", зокрема:
З метою підготовки педагогічних кадрів для профільних позашкільних навчальних закладів проведені факультативи, практичні та семінарські занять з екології, сільського господарства, генетики, методики викладання біології для студентів факультету соціальної психології та Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Національного університету "Києво-Могилянська академія", плодоовочевого факультету Національного аграрного університету, факультету трудового навчання і біології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Сковороди, Ніжинського педагогічного університету ім. М.В.Гоголя, Київського міського педагогічного університету ім. Б.Г. Грінченка, Київського педагогічного коледжу.
З метою підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу проведено засідання педагогічних рад з таких питань:
На допомогу керівникам творчих учнівських об'єднань видано:
Організаційно-масова робота
З метою розвитку пріоритетних напрямів позашкільної еколого-натуралістичної роботи у 2007 році педагогічним колективом Центру продовжено широке залучення учнівської молоді до участі в масових натуралістичних заходах:

Згідно з проектом "Радіоекологічна освіта населення" програми "Громадська антирадіаційна мережа України" продовжується Всеукраїнська екологічна акція по вирощуванню, дослідженню та застосуванню рослин антиоксидантної та радіопротекторної дії "Рослини - рятівники від радіації". Метою акції є підвищення рівня екологічної освіти і просвіти молоді, зниження соціально-психологічної напруги внаслідок Чорнобильської катастрофи.
З метою раннього виявлення обдарованих дітей у галузі біологічних наук, надання їм необхідної психолого-педагогічної підтримки проведено Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт учнів 9-11 років "Юний дослідник". Відповідно до вимог конкурсу, юні учасники підготували експериментальні дослідження з таких напрямів "Я і природа", "Рослини навколо нас", "Тваринний світ", "Охорона здоров'я", "Народознавство", "Краєзнавство".
З метою розвитку пізнавальної активності учнів, слухачів, вихованців у співпраці з Всеукраїнською асоціацією голубівників було організовано і проведено виставки голубів та досягнень юних зоологів і тваринників.
Спільно з Державним Комітетом лісового господарства України 19 - 23 вересня 2007 року проведено зліт юних лісівників.
Мета заходу - привернення уваги державних та громадських організацій, міністерств та відомств до проблем трудового виховання учнівської молоді в сучасних умовах, широке залучення молоді до реалізації Державної програми "Ліси України на 2002 - 2015 роки", відтворення та розширення площі високопродуктивних стійких насаджень, посилення природоохоронного потенціалу лісів і збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, розгортання дослідно-експериментальної роботи в галузі лісового господарства. Відповідно до програми заходу проведені: виставка здобутків учнівських лісництв; обмін досвідом практичної роботи; круглий стіл з питань розробки Концепції лісової політики України за участю провідних наукових центрів лісівничої науки, спеціалістів галузі на базі Державного Комітету лісового господарства; практикум з інноваційних технологій лісорозведення та лісовідновлення та прес-конференція.
. Проблемі формування спрямованості старшокласників на сфери сучасного сільського господарства присвячений Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (12-16 вересня 2007 року).
Проведені літні збори переможців та призерів Всеукраїнських масових заходів (конкурсів, акцій, опереацій) на базі Всеукраїнського табору "Юннат".

Науково-освітні програми
З метою розвитку мережі гуртків-селекціонерів, активізації дослідницької роботи з генетики та селекції, добору талановитої учнівської молоді для вступу на перший курс Навчально-наукового інституту рослинництва, ґрунтознавства та екології НЕНЦ спільно з Національним аграрним університетом проводить Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської молоді "Юний селекціонер".

У рамках програми Всеукраїнського тижня юних раціоналізаторів та винахідників "Природа - людина - виробництво - екологія" проведено: виставку-презентацію власних теоретичних та прикладних розробок (наукових та технічних проектів); роботу експертних груп; засідання секцій (біології, екології, хімії, фізики, медицини та охорони здоров'я, науки про Землю, сільськогосподарського дослідництва); творчі зустрічі з відомими вченими, що уможливило висвітлення досягнутих результатів обдарованої молоді, сприяло наданню їй підтримки у подальшій участі у розробці сучасних наукових проблем.
Продовжувалась робота Всеукраїнського Інституту стажувань обдарованих школярів за підтримки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН. За кожним учнем згідно самостійно обраного напряму був закріплений куратор-науковець, який планує та проводить заняття, а також оцінює творчі досягнення учня.
У поточному році продовжив роботу Університет юних біохіміків створений на базі Інституту біохімії НАН України та юнацької секції Українського біохімічного товариства. Метою є популяризація досягнень сучасної науки серед старшокласників.
128 конкурсантів стали учасниками V Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт-2007".

Міжнародні науково-освітні проекти

Спільно з Центром вивчення проблем ядерної безпеки Франції проведена Міжнародна зустріч учнівської молоді "Життя після Чорнобилю очима учнівської молоді".Україна. Білорусь. Франція.
23-31 серпня 2007 року на базі Центру проведено Третій Міжнародний пленер з художнього лозоплетіння (в рамках культурологічно-мистецького проекту "Взаємопроникнення ідей, духовних цінностей). Організатори  Київська організація Національної Спілки художників України (секція декоративно-прикладного мистецтва ), посольство Польщі в Україні, за участю митців з Польщі, Швейцарії, Франції, Мексіки, Молдови, України та вихованців творчих учнівських об'єднань Центру.
З метою підвищення ефективності енергоспоживання, використання відновлювальних джерел енергії, розробки і розповсюдження нових енергетичних технологій, НЕНЦ спільно з Норвезьким товариством охорони природи, Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН/UNDP), Комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради України, Державною академією житлово-комунального господарства, Українським національним інформаційним агентством провів Національний етап Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище".
За сприяння корпорацій Intel та Microsoft із залученням інших партнерів з метою науково-освітньої інтеграції та залучення обдарованої молоді України до престижних міжнародних наукових змагань проведено Тиждень всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ-2007"  Національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів старших класів Intel ISEF 2007 (International Science and Engineering Fair). Переможці Національного етапу Зайцев Дмитро, Романовський Григорій, Фаткуллін Руслан, Умерова Зарема брали участь у Міжнародному конкурсі Intel ISEF. Наукові проекти Романовського Григорія, Фаткулліна Руслана, Умерової Зареми відзначені спеціальними нагородами.

Навчально-виховна робота

У творчих учнівських об'єднаннях Центру працюють 1500 учнів, вихованців, слухачів.
Великим попитом у старшокласників користуються відділення аранжування та фітодизайну, юних фермерів, декоративно-ужиткового мистецтва, лісового господарства, інформатики, екології, хімії, біології, англійської мови Всеукраїнської заочної біологічної школи.
У 2007 році 7 учнів Природничого ліцею брали участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, з них 5 посіли призові місця.
Учні Природничого ліцею Бова Дарія та Кобилінський Олександр вибороли бронзові медалі па Міжнародній біологічній олімпіаді, що проходила В КАНАДІ. Всі випускники Природничого ліцею успішно склали вступні Іспити до вищих навчальних закладів, зокрема, Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національного педагогічного університету ім. М. П.Драгоманова, Національного університету «Києво - Могилянська академія».
У 2007 році на базі НЕНЦ проходив Ш етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (хіміко - біологічне відділення). Члени наукового товариства учнів НЕНЦ «Ерудит» взяли участь у III етапі конкурсу захисту МАН.

Матеріально-технічна база

У складі матеріально-технічної бази центру: навчально-дослідна земельна ділянка, насадження дендропаркові та саду, зоотваринницькі та акваріумно-тераріумні структури, зимовий сад, Музей хліба. Станом на грудень 2007 р. нараховується 300 видів рослин, 250 видів тварин (включно з мешканцями акваріумів та тераріумів).
Масові заходи з вихованцями НЕНЦ та Всеукраїнські збори, Міжнародні конференції, семінари, науково-практичні конференції відбуваються в актовому залі, який розрахований на 300 осіб.
У 2007 році на базі табору "Юннат" було прийнято і забезпечено належними умовами для організованого відпочинку і проведення 6-ти оздоровчих, навчальних і науково-пізнавальних змін з охопленням 1200 школярів і більше 100 вчителів в т.ч. 72 слухачі курсів перепідготовки на кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи.

***

У цілому робота педколективу була стабільною і ритмічною.
У наступному році зусилля педколективу будуть спрямовані на практичну реалізацію положень "Програми дій на ХХІ століття", зокрема освіти в інтересах сталого розвитку (освіта упродовж життя, міждисциплінарний підхід, розвиток критичного мислення), колегії МОН України "Про стан та перспективи біологічної освіти", створення креативного освітнього середовища.

 

 

Директор НЕНЦ              В.В. Вербицький

 

 


English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.