МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

АВТОРСЬКІ МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ КЕРІВНИКІВ ТВОРЧИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
(Навчальний посібник)


КИЇВ

2007 р.


Рекомендовано Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України

Під редакцією д. п. н. Вербицького В.В.

Редакційна колегія:

    Вербицький В.В. (головний редактор), Воронова Г.І., Драган О.А., Зязюн І.А., Комендантов В.Ф., Мадзігон В.М., Мосякіна Н.Т., Мосякін С.Л., Бех І.Д.

Навчальний посібник присвячений проблемам організації методичного супроводу педагогічної діяльності, визначенню методичних основ реалізації пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи, які грунтуються на сучасних теоретичних розробках і передовому педагогічному досвіді.

 

ПЕРЕДМОВА

Основною формою організованої навчальної діяльності в позашкільних навчальних закладах поряд з інноваційними формами залишаються заняття в гуртках.

Під час організації заняття необхідно враховувати домінуюче навантаження на вихованця (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, на навчально-дослідній земельній ділянці, квітнику, тваринницькій фермі, метеорологічному майданчику, у куточку живої природи, «Зеленому класі» тощо). При плануванні занять необхідно надати перевагу практичній, дослідницькій, пізнавальній діяльності.

Самостійна діяльність організується в гуртках усіх рівнів. Зміст та рівень самостійної діяльності залежать від досвіду, знань, умінь і навичок, розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей вихованця, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку педагога.

Індивідуальна робота як самостійна організаційна форма також проводиться в гуртках відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Зміст гурткової роботи визначається програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, та робочими навчальними програмами, які складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності, обов'язково узгоджується з навчальною програмою, рекомендованою МОН України та відображається у річному плані роботи. Організовуючи навчальну діяльність, важливо систематично моделювати проблемно-пошукові ситуації, використовувати евристичні методи і прийоми що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці та постановку біологічного експерименту. Такі підходи створюють педагогічні умови для самореалізації вихованців.

            З метою удосконалення навчально-виховного процесу постало питання створення посібника "На допомогу керівнику гуртка", який би відображав інноваційний процес у позашкільній освіті. став настільною книгою кожного педагога. Структура посібника складається з передмови, змісту та розділів:

-          рослинний світ;

-          тваринний світ;

-          сільське господарство;

-          квітникарство;

-          екологія;

-          основи здоров'я;

-          виховні масові заходи.

Сподіваємось, що методичні розробки будуть творчо застосовані працюючими педагогами.

            Щиро вдячні усім тим, хто взяв безпосередню участь у розробці занять та вирішенні складних навчально-виховних проблем сучасної позашкільної освіти.

-- page break --

ЗМІСТ

Розділ 1. Рослинний світ

1.Заняття на тему "Весна в житті рослин"

2. Заняття на тему "Отруйні рослини і їх значення"

3. Заняття на тему "Парад рослин різних географічних широт"

4. Заняття на тему "Різноманітність декоративних рослин, їх значення в житті людини"

5. Заняття на тему "Організація та проведення демонстраційних дослідів в гуртку "Ботаніки-рослинники"

6. Заняття на тему "Фауна рідного краю"

7. Заняття на тему "Використання скарбниці народних знань в процесі ознайомлення дітей з деревами і кущами нашого краю"

8. Заняття на тему "Листопад. Значення листопаду в житті рослин"

9. Заняття на тему "Лісова таксація"

10. Заняття на тему "Орієнтування в лісі"

11. Методика польових досліджень лишайників

12. Методика геоботанічних досліджень в природі

 

Розділ 2. Тваринний світ

1.      Заняття на тему "Уроки сільської ластівки"

2.      Заняття на тему "Право собак на життя відстоїмо"

3.      Заняття на тему "Життя птахів"

4.      Заняття на тему "Значення свійських комах в житті людини"

5.      Заняття на тему "Ознайомлення з тваринами живого куточка"

6.      Заняття на тему "Службові собаки, значення. Основні породи"

7.      Заняття на тему "Декоративне птахівництво"

8.      Заняття на тему "Ссавці живого куточка, умови утримання та догляд"

9.      Заняття на тему "Особливості утримання в неволі  окремих видів плазунів (червоновуха черепаха, ігуана, змії)"

10.   Заняття на тему "Роль птахів в природі та їх значення в житті людини. Охорона птахів"

11. Заняття на тему "Типи годівниць. Виготовлення годівниць"

 

Розділ 3. Сільське господарство

1.      Заняття на тему "Грунти краю"

2.      Заняття на тему "Технологія навчання як дослідження у функціонуванні гуртка юних садівників"

3.      Заняття на тему "Поняття про грунт. Склад та будова грунтів. Грунти рідного краю"

Розділ 4. Квіти

 

1.      Заняття на тему "Композиції у стилі "Новорічне деревце"

2.      Заняття на тему "Кімнатні рослини - прикраси нашого життя"

3.      Заняття на тему "Квітково-декоративні рослини в побуті українського народу"

4.      Заняття на тему "Асортимент рослин для осінніх букетів та композицій"

5.      Заняття на тему "Кімнатні рослини"

6.      Заняття на тему "Чарівне квіткове царство"

 

Розділ 5. Екологія

1.      Заняття на тему "Природоохоронна пропагандистська акція "Птах року"

2.      Заняття на тему "Еколого-натуралістичний похід "Біощит", Всеукраїнський конкурс "Вчимося заповідувати", та конкурс "До чистих джерел"

3.      Заняття на тему "Самореалізація особистості під час проведення масових екологічних заходів"

4.      Заняття на тему "Планета Земля просить допомоги"

5.      Заняття на тему "Вода як основна речовина живих організмів"

6.      Заняття на тему "Проблема накопичення побутових відходів. Шляхи вирішення"

 

Розділ 6. Основи здоров'я

1.Заняття на тему "Природні та соціальні умови здоров'я". Заняття на тему "Лікарські голонасінні рослини нашого краю, їх значення у природі та житті людини"

3.      Заняття на тему "Механізми запам'ятовування"

4.      Заняття на тему "Все про харчові добавки"

5.      Заняття на тему "Гігієна голосу людини"

6.      Заняття на тему "Активно діючі речовини лікарських рослин та їх значення"

7.      Заняття на тему "Скатертина-самобранка навколо нас"

8.      Заняття на тему "Здоров'я народу - багатство країни"

9.      Заняття на тему "Мандрівка в країну цілющих трав"

 

Розділ 7. Виховні масові заходи

1.      Заняття на тему "Чарівні квіти і птахи"

2.      Заняття на тему "Рід, родина, родовід"

3.      Заняття на тему "День Землі"

4.      Виховних захід "Екологічна подорож"

5.      Екологічне свято "Знай, люби, бережи"

6.      Заняття на тему "Калина - символ рідної землі, отчого краю"

7.      Заняття на тему "Кружляли сніжинки, раділи ялинки"

8.      Заняття на тему "Мак - символ родючості. Легенди про походження маку"

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.