№ 8 від 16.02.2008 р. 

Про підсумки Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище"

 
З метою залучення учнівської і студентської молоді до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального ви-користання ресурсів та найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже і боротьби з глобальним потеплінням; пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді; активізації творчої діяльності вчителів протягом листопада 2007 року - лютого 2008 року проводився Національний тур Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергое-фективності „Енергія і середовище" під гаслом: МИ МОЖЕМО ЗМЕН-ШИТИ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ.
Він здійснюється в рамках міжнародної освітньої програми SPARE (шкільна освітня програма з раціонального використання ресурсів та енер-гії) і всесвітньої декади ООН "Освіта для стійкого розвитку" за підтримки Норвезького товариства охорони природи і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики).
Організаторами конкурсу в Україні є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та національний координатор проекту SPARE в Україні - громадська організація "Екологічний клуб «Еремурус». Конкурс підтримують Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Українське національне інформаційне агентство та національний спонсор конкурсу - компанія Danfoss.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-634 від 22.10.2007 року та листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Національний тур конкурсу проходив з 15 листо-пада 2007 року до 16 лютого 2008 року.
В заочному етапі конкурсу взяли участь 97 педагогічних проектів та 269 проектів школярів та учнівської молоді з 23 областей України Автоно-мної Республіки Крим та м. Києва. Серед учнівських робіт найбільшу кі-лькість проектів надіслали школярі з Луганської області - 26, Хмельни-цької - 17, Миколаївської - 15, Запорізької - 14, , Чернігівської - 10 .
В конкурсі взяли участь представники різних навчальних закладів: загальноосвітніх шкіл, навчально-виробничих комплексів, шкіл-інтернатів, коледжів, училищ, ліцеїв, еколого-натуралістичних центрів, центрів техні-чної творчості, станцій юних натуралістів.
На розгляд журі були запропоновані різноманітні проекти по вико-ристанню сонячної, вітрової та термальної енергії як поновлювальних джерел енергії, проекти перспективного використання альтернативних джерел енергії, а також різноманітні енергозберігаючі технології в жит-лових будинках, шкільних приміщеннях тощо.
Серед 97 педагогічних робіт, крім розробок уроків з різних предме-тів, були представлені методичні розробки по проведенню позакласних годин та занять гуртків в позашкільних навчальних закладах з проблем змін клімату.
Найбільшу активність виявили педагоги Запорізької (24 роботи), Хмельницької (18 робіт), Львівської (9 робіт), Волинської та Тернопільсь-кої (по 8 робіт) областей.

Відповідно до рішення компетентного журі

НАКАЗУЮ

1. Нагородити Дипломом Національного еколого-натура¬лістич¬ного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців Національного туру Міжна¬род¬ного конкурсу "Енергія і середовище" в номінаціях уч¬нів¬ських робіт:

Номінація I. Практична робота

1а) Практичний досвід енергозбереження у школі та вдома.
І місце:
Белая Володимира - учня 6 класу Вишнюватської загально¬освітньої школи I-III ст. Розівського району Запорізької області, з роботою на тему: "Підвищення енергоефективності існуючих систем побутового пічного опалення";
ІІ місце:
Саганя Ярослава - вихованця Херсонського міського центру науко-во-технічної творчості учнівської молоді з роботою на тему: "Розробка сві-тлодіодних світильників для промислового освітлення";
ІІІ місце:
Беляєва Дмитра - учня 10 класу гімназії №28 м. Запоріжжя з робо-тою на тему: "Акваеконом";

1б) Практичне застосування відновних джерел енергії
І місце:
Незгодюка Леоніда - учня 10 класу Писарівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Кодимського району Одеської області з роботою на тему: "Найпростіша вітрова електростанція";
ІІ місце:
Овчаренка Андрія - учня 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу "Морський ліцей-загальноосвітня школа №24" з роботою на тему: "Саморобний вітродвигун";
ІІІ місце:
Присяжнюка Андрія - учня Красилівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ст. №5 та гімназія" Хмельницької області з роботою на тему: "Прес для очищення води";

Номінація II. Теоретична робота

2а) Проекти енергопостачання у місцевих спільноті
І місце:
Ковальчука Євгена, Ласкіна Дениса, Гордейчик Ольгу, Дурнєву Оле-ксандру, Кокарєва Андрія - студентів Запорізького гідроенергетичного ко-леджу з проектом на тему: "Енергозбереження для індивідуального будин-ку";
ІІ місце:
Паукову Олену - ученицю 9 класу гімназії №93 м. Запоріжжя з ро-ботою на тему: "Ресурсозберігаюча технологія гасіння коксу".

2б) Проекти енергопостачання від відновних джерел енергії
І місце:
Белай Ганну - ученицю 9 класу Вишнюватської загальноосвітньої школи I-III ст. Розівського району Запорізької області, з роботою на тему: "Використання соломи для опалювання приміщення Вишнюватської зага-льноосвітньої школи";
ІІ місце:
Іванішина Дениса - учня 11 класу Партизанської загальноосвітньої середньої школи Дніпропетровського району Дніпропетровської області з роботою на тему: "Еколого-енергетичні проблеми Дніпра та їх види";
ІІІ місце:
Орлова Ігоря - учня 11 класу Технічного ліцею Шевченківського ра-йону м. Києва з роботою на тему: "Практичне використання стічних вод м. Києва. Створення діючої моделі гідростанції на стічних водах".

Номінація III. Інформування суспільства/пропаганда енергоефек¬ти¬в¬ності

І місце:
Лахманову Анастасію - ученицю 4-го класу Веселинівської загаль-ноосвітньої школи I-III ст. Миколаївської області з презентацією на тему: "Мій друг-Сонечко";
ІІ місце:
Костюченко Оксану, Зайця Кирила, Буценка Кирила, Астахову Юлію, Вороб'єву Людмилу, Хімічева Максима, Полову Анну - учнів за-гальноосвітньої школи I-III стю №17 м. Суходольськ Луганської області з презентацією;
ІІІ місце:
Никитенка Дениса, Білоконя Сергія - учнів 11 класу Новокраснянсь-кої загальноосвітньої школи I-III ст. Кремінського району Луганської об-ласті, з роботою на тему: Буклети "Заспокоїмо клімат разом", "Клімат змі-нюється";

Номінація IV. (від компанії Danfoss). Сучасне енергозберігаюче обладнання в системах опалення та ГВП житлових будівель

Ковальчука Євгена, Ласкіна Дениса, Гордейчик Ольгу, Дурнєву Оле-ксандру, Кокарєва Андрія - студентів Запорізького гідроенергетичного ко-леджу з проектом на тему: "Енергозбереження для індивідуального будин-ку";

2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістич¬ного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців Національного туру Міжнародного конкурсу "Енергія се-редовища"

В номінації "Педагогічні роботи":

А) конспект уроку/факультативу;

I-місце:
Прокопчук Вікторію Вікторівну - викладача спецтехнології операто-рів комп'ютерного набору Козятинського міжрегіонального вищого про-фесійного училища залізничного транспорту Вінницької області, та Скриннікову Оксану Григорівну - викладача фізики та астрономії першої категорії Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту Вінницької області, з роботою на тему: "Зміни клімату";
II-місце:
Бондзюх Надію Богданівну - викладача біології та основ екології Вищого професійного училища №10 міста Тернополя, з роботою на тему: "Зміни клімату та процеси енергозбереження";
Скопніченко Тетяну Анатоліївну - методиста станції юних натуралі-стів Новгород-Сіверського району Чернігівської області, з роботою на те-му: "Кліматичні проблеми Сіверщини";
Черево Наталію Володимирівну - вчителя географії Лубенської зага-льноосвітньої школи I-III ступенів №7 Полтавської області, з роботою на тему: "Зміни клімату та їх вплив на довкілля";
III-місце:
Васильєву Тетяну Миколаївну - вчителя географії Хортицького на-вчально-реабілітаційного багато профільного центру м. Запоріжжя, з ро-ботою на тему: "Джерела енергії";
Благодарську Оксану Петрівну - вчителя фізики Брацлавської зага-льноосвітньої школи I-III ступенів №1 Немирівського району Вінницької області, з роботою на тему: "Зміни клімату";
Солонінко Галину Миколаївну - вчителя географії загальноосвітньої школи I-III ступеня №3 м. Рожище Волинської області, з роботою на тему: "Конспекти уроків-факультативів з курсу "Основи екології", присвячені проблемам глобальних змін клімату".

В номінації "Педагогічні роботи":

Б) дидактичний матеріал;

I-місце:
Шапоренко Ольгу Іванівну - доктора педагогічних наук, професора Донецького державного університету управління, з роботою на тему: "Энергия и окружающая среда";
II-місце:
Петренко Інну Іванівну - вчителя фізики та інформатики Новокрас¬нян¬ської загальноосвітньої школи Кремінського району Луганської обла¬сті, з роботою на тему: " Зміни клімату";
III-місце:
Мартинюк Іванну Петрівну - вчителя географії Гільчанського загаль¬но освітнього навчального закладу I-III ступеня Здолбунівського району Рівненської області, з роботою на тему: "Зміни клімату".


3.Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України фі-налістів Національного туру Міжнародного конкурсу "Енергія і середовище"

- Андрієву Ілону - ученицю 8-го класу Новоодеської загальноосвітньої школи I-III ст. №1 Миколаївського району Миколаївської області з ро-ботою на тему: "Холодна вода тепліше від гарячої";
- Васюту Володимира - учня 10 класу Соснівського НВК "гімназія-загальноосвітня школа I ст." Березнівського району Рівненської області, з роботою на тему: "Відновлювальні види палива та опалювальні сис-теми на них";
- Гайдак Алину - ученицю 11 класу Технічного ліцею Шевченківського району Києва, з роботою на тему: "Перспективи використання теплової енергії геотермальних вод України. Створення діючої моделі системи геотермального водопостачання";
- Заліського Дмитра - учня 10 класу Чернігівського ліцею №32 з роботою на тему: "Пристрій відновного джерела енергії: Вітрофотогенератор-2"
- Зелика Богдана - учня 10-Б класу Марківської гімназії Марківського району Луганської області, з роботою на тему: "Шляхи енергозбере-ження у власному будинку";
- Кобець Марію - ученицю 10 класу Мирненської загальноосвітньої шко-ли I-III ст. Мелітопольського р-ну Запорізької області, з роботою на те-му: "Енергозбереження в школі";
- Колодежного Максима - учня Гощанської районної державної гімназії Рівненської області, з роботою на тему: "Перспективи вітроенергетики в Україні";
- Масюка Едуарда - учня 10-А класу навчально-виховного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольськ Полтавської області, з роботою на те-му: "Техніко-економічне обґрунтування впровадження автоматизованої системи обліку енергоресурсів в навчально-виховному комплексі ім. Л.І. Бугаєвської";
- Матвійчук Юлію - ученицю 11 класу Здолбунівської гімназії Рівненсь-кої області, з роботою на тему: "Сонячна енергія - відновне джерело енергії";
- Назаренка Богдана - учня 11-го класу багато профільного ліцею м. Ли-сичанська Луганської області, з роботою на тему: "Аналіз використання електричної енергії у багато профільному ліцеї та пропозиції по її удо-сконаленню";
- Назимка Олександра - учня 11 класу Городнянської ЗОШ I-III ст. №2 Чернігівської області, з роботою на тему: "Ефективне використання енергії: практичні заходи (на прикладі конкретного будинку з оцінкою енергоспостереження та отриманого ефекту)";
- Пасічник Зоряну, Процюк Ганну - учениць Красилівського НВК "ЗОШ I-III ст. №5 та гімназія" Хмельницької області, з роботою на тему "Пси-хологічний мінімізатор води";
- Рака Ярослава - учня Шепетівського навчально-виховного комплексу №1 Хмельницької області, з роботою на тему: "Практичний досвід ене-ргозбереження у школі та вдома";
- Рибачка Сергія - учня 10- Б класу Носівської районної гімназії Черні-гівської області, з роботою на тему: "Енергозбереження - основи еко-номічного розвитку України";
- Руду Юлію - ученицю 9 класу Дубенської ЗОШ I-III ступеня № 6 Рів-ненської області, з роботою на тему: Газета "Вісник енергозбереження";
- Стаценко Любов - ученицю 10 класу Вознесенської ЗОШ I-III ст. №5 Миколаївської області, з роботою на тему: "Економічний ефект викори-стання люмінесцентних ламп";
- Тараканову Ганну - студентку Феодосійської фінансово-економічної академії, з роботою на тему: "Старокримський ліс, як джерело альтер-нативної енергії";
- Фіткулову Анастасію - ученицю 11 класу Одеського економічного лі-цею, з роботою на тему: "Обґрунтування ефективності застосування со-нячної енергії для автономного опалення закладів освіти м. Одеси";
- Чередніченка Володимира - студента групи К-21 Технолого-економічного коледжу Білоцерківського ДАУ Київської області з робо-тою на тему: "Енергозбереження";
- Пампушку Микиту - учня 9 класу ЗОШ №1 м. Одеси з роботою на те-му: "Використання альтернативних джерел енергії в міських умовах";
- Ястребова Олексія - учня 11 -А класу Технічного ліцею Шевченківсь-кого району м. Києва з роботою на тему : "Покращення енергозбере-ження люмінесцентних ламп";

4. Нагородити Подякою Національного еколого-натуралістично¬го центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України ке¬рів¬ни¬ків учнівських робіт, що вийшли у фінал Національного туру Міжнародного конкурсу "Енергія і середовище":

- Ярошевську Галину Леонідівну - вчителя фізики Новоодеської ЗОШ I- ст. № 1 Миколаївського району Миколаївської області;
- Белай Володимира Олексійовича - вчителя фізики і інформатики Виш-нюватської ЗОШ I-III ст. Розівського району Запорізької області;
- Васюту Василя Антоновича - вчителя фізики Сосновського НВК "гім-назія-загальноосвітня школа" I ст. Березнівського району Рівненської області;
- Рассоху Анатолія Петровича - викладача фізики Технічного ліцею м. Києва.
- Іваницьку Наталію Анатоліївну - вчителя фізики Чернігівського ліцею № 32;
- Зелик Дем'яна Михайловича - вчителя технічної праці Марківської гі-мназії Марківського району Луганської області;
- Барановського Анатолія Михайловича - кандидата фізико-математичних наук Дніпропетровського ЦЕНТУМ;
- Кобець Олену Ріфгатівну - вчителя фізики Мирненської ЗОШ I-III ст. Мелітопольського р-ну Запорізької області;
- Боярську Юлію Юріївну - викладача з енергозбереження Запорізького гідроенергетичного коледжу;
- Парфенюка Анатолія Корнійовича - викладача Гощанської районної державної гімназії Рівненської області;
- Жеребцову Світлану Володимирівну - вчителя інформатики ЗОШ I-III ст. № 17 м. Суходольськ Луганської області;
- Рудову Тетяну Іванівну - вчителя географії ЗОШ I-III ст. № 17 м. Су-ходольськ Луганської області;
- Кляцьку Людмилу Миколаївну - вчителя фізики Веселинівської ЗОШ -III ст. Миколаївської області;
- Рудик Наталію Володимирівну - вчителя фізики Здолбунівської гімназії Рівненської області;
- Назаренко Наталію Сергіївну - вчителя фізики ЗОШ № 14 м. Лисичан-ська Луганської області;
- Дудко Валентину Михайлівну - вчителя географії ЗОШ I-III ст. № 2 Городянського району Чернігівської області;
- Петренко Інну Іванівну - вчителя фізики Новокраснянської загальноос-вітньої школи I-III ст. Луганська області;
- Себову Людмилу Гаврилівну - вчителя Одеського НВК "Морський лі-цей - ЗОШ № 24";
- Гуменюка Юрія Парфеновича - вчителя фізики Красилівського НВК "ЗОШ I-III ст. № 5 та гімназії" Хмельницької області;
- Білу Ганну Володимирівну - вчителя гімназії № 93 м. Запоріжжя;
- Ренкас В'ячеслава Тадеушовича - вчителя фізики Шепетівського НВК № 1 Хмельницької області;
- Юрченка Сергія Костянтиновиа - вчителя фізики Носівської районної гімназії Чернігівської області;
- Фідзіна Валерія Васильовича - вчителя Дубненської ЗОШ I-III ст. № 6 Рівненської області;
- Карманова Віктора Васильовича - кандидата технічних наук Херсонсь-кого міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
- Василець Аллу Анатолівну - вчителя фізики Вознесенської ЗОШ I-III ст. № 5 Миколаївської області;
- Прокоп'єва Германа Яковича - інженера лісового господарства м. Ста-рий Крим Автономної Республіки Крим;
- Журбу Сергія Володимировича - вчителя економіки та історії Одесько-го економічного ліцею;
- Денисову Аллу Євсеївну - зав. кафедрою теплової енергетики та енер-гозберігаючих технологій Одеського Політехнічного університету;
- Чаусговського Г. О. - доцента Запорізького Національного університе-ту;
- Шкоропадо О. С. - вчителя фізики ЗОШ I-III ст. №1 м. Одеси.

5. Направити роботи переможців Національного туру на Міжна-родний тур конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності "Ене-ргія і середовище":

Серед робіт школярів:

Номінація I. Практична робота

1б) Практичне застосування відновних джерел енергії

Незгодюка Леоніда - учня 10 класу Писарівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Кодимського району Оде¬ської області, з роботою на тему: "Найпростіша вітрова електро¬стан¬ція";

Номінація II. Теоретична робота

2б) Проекти енергопостачання від відновних джерел енергії.

Іванішина Дениса - учня 11 класу Партизанської ЗОСШ Дніпропет-ровського району Дніпропетровської області, з роботою на тему: "Еколого-енергетичні проблеми Дніпра та їх вирішення";

Белай Ганни - учениці 9 класу Вишнюватської загальноосвітньої школи I-III ст. Розівського району Запорізької області, з роботою на тему: "Використання соломи для опалювання приміщення Вишнюватської зага-льноосвітньої школи";

Серед педагогічних робіт:

Прокопчук Вікторії Вікторівни - викладача спецтехнології опера¬торів комп'ютерного набору Козятинського міжрегіонального вищого про¬фесійного училища залізничного транспорту Вінницької області та Скриннікової Оксани Григорівни - викладача фізики та астрономії пер-шої категорії Козятин¬сь¬кого міжрегіонального вищого професійного учи-лища залізничного тран¬¬спорту Вінницької області, з роботою на тему: "Зміни клімату";

Шапоренко Ольги Іванівни - доктора педагогічних наук, професора Донецького державного університету управління, з роботою на тему: "Энергия и окружающая среда";

 

З подякою за проведену роботу,


Директор НЕНЦ,                                      В. В. Вербицький
доктор педагогічних наук


English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.