№ 1/9-184 від 26.03.08

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів

Директорам обласних еколого -натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)

Міністерство освіти і науки України у додаток до листа від 12.03.2008 №1/9-144 направляє для користування в роботі Правила проведення конкурсу на кращий твір за темою «Людина і ліс» і Правила проведення конкурсу дитячого малюнка за темою «Людина і ліс», затверджені Державним комітетом лісового господарства України. Додаток: на 6 арк.

Заступник Міністра     П.Б. Полянський
Рудакова З. М. 486-2071
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Держкомлісгосп України

           Перший заступник

Ю. М. Марчук

«18» березня 2008 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Товариство лісівників України

          Голова                                   

В. І. Самоплавський

«18» березня 2008 р.

 
ПРАВИЛА
проведення конкурсу на кращий твір за темою
«Людина та ліс»

Державний комітет лісового господарства України та Товариство лісівників України за підтримки Міністерства освіти та науки в рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках » в період з квітня по вересень 2008 року проводять конкурс на кращий твір за темою „Людина та ліс".
Мета та завдання конкурсу
Головною метою конкурсу є підвищення рівня усвідомлення школярами ролі та значення лісу в житті людини. Завдання конкурсу:
- формування екологічної свідомості особистості;
- ознайомлення з лісівничими та екологічними проблемами регіону;
- розширення та поглиблення знань з основ лісівництва;
- виявлення обдарованої та талановитої молоді і залучення її до співпраці з лісівничою громадськістю;
- активізація лісівничо-просвітницької діяльності.
Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні 5-7 класів загальноосвітніх середніх навчальних закладів, розташованих на території діяльності державних лісогосподарських підприємств.
Оформлення матеріалів
На конкурс подаються роботи написані виключно на аркушах формату А-4. Об'єм твору не повинен перевищувати 3-х сторінок. Роботи, написані на папері інших форматів, виконані на комп'ютері, значно більшого об'єму, в т.ч. за рахунок можливого художнього оформлення, не розглядатимуться. На титульному аркуші необхідно вказати:
- назву твору;
- прізвище, ім'я автора;
- школа, клас;
- домашня адреса, телефон.

Умови проведення конкурсу
Учасники конкурсу виконують роботи в класі (або іншому спеціально призначеному приміщенні для проведення конкурсу) у присутності (не менше 3Л її складу) членів конкурсної комісії. Всі учасники мають бути забезпечені рівними умовами та можливостями для виконання робіт. Час написання твору - до 3-х годин.
Мова написання твору - українська або російська.
Керівництво конкурсом
Керівництво конкурсом, підведення підсумків та визначення переможців здійснюють оргкомітети (конкурсні комісії), склад яких, затверджують:
- на першому етапі (рівень державних лісогосподарських підприємств) - керівники державних лісогосподарських підприємств і відповідних первинних організацій Товариства лісівників України;
- на обласному етапі - керівники Комітету з лісового і мисливського господарства РМ АР Крим, обласних управлінь лісового і мисливського господарства, обласних і Кримської республіканської організацій Товариства лісівників України;
- на загальноукраїнському етапі - Голова Державного комітету лісового
господарства України, Голова Товариства лісівників України.
До складу конкурсної комісії включаються: керівники та представники державних лісогосподарських підприємств - 3 чол.;
- представники відділів освіти - 3 чол.; представник Товариства лісівників України - 1 чол.;
- представник профспілки працівників лісового господарства - 1 чол.;
- інших громадських організацій, які сприятимуть проведенню конкурсу - до 2 чол.
Критерії оцінки твору
В першу чергу враховуватиметься розуміння авторами вагомості значення лісів для збереження життя на планеті, вміння висловити це зрозуміло та з притаманною власною індивідуальністю.
Твір може містити власні погляди на збереження та відтворення лісів, проблеми пов'язані з лісами нашої країни та можливі, на думку автора, шляхи їх вирішення.
Етапи та терміни проведення конкурсу
Після проведення в регіоні головного заходу Акції - посадки дерев, учні 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів пишуть твори на загальну тему „Людина та ліс". Твори направляються до державних лісогосподарських підприємств за місцем розташування. Підсумки конкурсу проводяться в три етапи:
1 етап - 8 травня - рівень державних лісогосподарських підприємств;
2 етап - 24 травня - на обласному рівні;
3 етап - 15 вересня - на загальноукраїнському рівні.
На кожному рівні проведення конкурсу визначаються три переможці.
Роботи, які зайняли перше місце на рівні державних лісогосподарських підприємств (1 етап), з поміткою „Конкурс на кращий твір" направляються на адресу Комітету з лісового та мисливського господарства РМ АР Крим, обласних управлінь лісового і мисливського господарства й беруть участь у конкурсі на обласному рівні.
Роботи, які зайняли перше місце переможців обласного рівня (2 етап), направляються на адресу Державного комітету лісового господарства України й беруть участь у загальноукраїнському (третьому) етапі конкурсу.
Нагородження переможців конкурсу кожного етапу організовується керівниками лісогосподарських підприємств, відповідних організацій Товариства лісівників України.

До участі в церемонії нагородження запрошуються керівники району, області, працівники відділів освіти, представники громадських організацій, ЗМІ.
Адреса оргкомітету конкурсу:
01601, м. Київ вул. Шота Руставелі, 9а Державний комітет лісового господарства України.
Матеріали надсилаються з поміткою „Конкурс на кращий твір"
Переможці конкурсу відзначаються цінними подарунками вартістю в межах:
На рівні державних лісогосподарських підприємств:
І місце - до 500 грн.
II місце - до 400 грн.
III місце - до 300 грн.
На обласному рівні:
I місце - до 1000 грн.
II місце - до 800 грн.
III місце - до 500 грн.
На всеукраїнському рівні:
I місце - до 4000 грн.
II місце - до 2000 грн.
III місце - до 1000 грн.
На кожному рівні, оргкомітети конкурсів мають право встановлювати додаткові заохочувальні нагороди.
Фінансування
Фінансування конкурсу та нагородження переможців грамотами та цінними подарунками здійснюються за рахунок коштів:
- державних лісогосподарських підприємств;
- Товариства лісівників України, його обласних і Кримської республіканської
організацій.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Держкомлісгосп України

         Перший заступник

Ю. М. Марчук

«18» березня 2008 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Товариство лісівників України

        Голова                                   

В. І. Самоплавський

«18» березня 2008 р.

 

ПРАВИЛА
проведення конкурсу дитячого малюнка за темою
«Людина та ліс»

Державний комітет лісового господарства України та Товариство лісівників України за підтримки Міністерства освіти та науки в рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» в період з квітня по вересень 2008 року проводять конкурс дитячого малюнка за темою „Людина та ліс".
Мета та завдання конкурсу
Головною метою конкурсу є підвищення рівня усвідомлення школярами ролі та значення лісу в житті людини. Завдання конкурсу:
- формування екологічної свідомості особистості;
- ознайомлення з лісівничими та екологічними проблемами регіону;
- розширення та поглиблення знань з основ лісівництва;
- виявлення обдарованої та талановитої молоді і залучення її до співпраці з державними лісогосподарськими підприємствами;
- активізація лісівничо-просвітницької діяльності.
Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні молодших класів (1-4 клас) загальноосвітніх середніх навчальних закладів, розташованих на території діяльності державних лісогосподарських підприємств.
Оформлення матеріалів
На конкурс подаються малюнки форматом А-4. Малюнки, виконані на папері іншого формату, не розглядатимуться.
На окремому аркуші необхідно вказати:
- назву малюнка;
- прізвище, ім'я автора;
- вік;
- школа, клас;
- домашня адреса, телефон.

Умови проведення конкурсу
Учасники конкурсу виконують роботи в класі (або іншому спеціально призначеному приміщенні для проведення конкурсу) у присутності (не менше 3/4 її складу) членів конкурсної комісії. Всі учасники мають бути забезпечені рівними умовами та можливостями для виконання робіт. Час виконання робіт - до 3-х годин.
Керівництво конкурсом
Керівництво конкурсом, підведення підсумків та визначення переможців здійснюють оргкомітети (конкурсні комісії), склад яких, затверджують:
- на першому етапі (рівень державних лісогосподарських підприємств) - керівники державних лісогосподарських підприємств і відповідних первинних організацій Товариства лісівників України;
- на обласному етапі - керівники Комітету з лісового і мисливського господарства РМ АР Крим, обласних управлінь лісового і мисливського господарства, обласних і Кримської республіканської організацій Товариства лісівників України;
- на загальноукраїнському етапі - Голова Державного комітету лісового
господарства України, Голова Товариства лісівників України.
До складу конкурсної комісії включаються:
- керівники та представники державних лісогосподарських підприємств - 3 чол.; представники відділів освіти - 3 чол.;
- представник Товариства лісівників України - 1 чол.; представник профспілки працівників лісового господарства - 1 чол.;
інших громадських організацій, які сприятимуть проведенню конкурсу - до 2 чол.
Критерії оцінки малюнка
Для розгляду прийматимуться лише роботи виконані фарбами або олівцями, без застосування інших способів та матеріалів при виконанні художніх робіт.
При оцінюванні робіт враховується вмінні викладення теми, художнє виконання, оригінальність ідеї.
Етапи та терміни проведення конкурсу
Після проведення в регіоні головного заходу Акції - посадки дерев, учні молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів малюють малюнки на загальну тему „Людина та ліс". Малюнки направляються до державних лісогосподарських підприємств за місцем розташування. Підсумки конкурсу проводяться в три етапи:
1 етап - 8 травня - рівень державних лісогосподарських підприємств;
2 етап - 24 травня - на обласному рівні;
3 етап - 12 вересня - на загальноукраїнському рівні.
На кожному рівні проведення конкурсу визначаються три переможці.
Роботи, які зайняли перше місце на рівні державних лісогосподарських підприємств (1 етап), з поміткою „Конкурс дитячого малюнка" направляються на адресу Комітету з лісового та мисливського господарства РМ АР Крим, обласних управлінь лісового і мисливського господарства й беруть участь у конкурсі на обласному рівні.
Роботи, які зайняли перше місце переможців обласного рівня (2 етап), направляються на адресу Державного комітету лісового господарства України й беруть участь у загальноукраїнському (третьому) етапі конкурсу.
Нагородження переможців конкурсу кожного етапу організовується керівниками лісогосподарських підприємств, відповідних організацій Товариства лісівників України. До участі в церемонії нагородження запрошуються керівники району, області, працівники відділів освіти, представники громадських організацій, ЗМІ.

Адреса оргкомітету конкурсу:
01601, м. Київ вул. Шота Руставелі, 9а Державний комітет лісового господарства України.
Матеріали надсилаються з поміткою „Конкурс дитячого малюнка"
Переможці конкурсу відзначаються цінними подарунками вартістю в межах:
На рівні державних лісогосподарських підприємств:
I місце - до 500 грн.
II місце - до 400 грн.
III місце - до 300 грн.
На обласному рівні:
I місце - до 1000 грн.
II місце - до 800 грн.
III місце - до 500 грн.
На всеукраїнському рівні:
I місце - до 4000 грн.
II місце - до 2000 грн.
III місце - до 1000 грн.
На кожному рівні, оргкомітети конкурсів мають право встановлювати додаткові заохочувальні нагороди.
Фінансування
Фінансування конкурсу та нагородження переможців грамотами та цінними подарунками здійснюються за рахунок коштів:
- державних лісогосподарських підприємств;
- Товариства лісівників України, його обласних і Кримської республіканської
організацій.
 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.