Від 18.04.08 р. № 1/9-250 

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних масових заходів з учнівською та студентською молоддю на 2008 рік (лист міністерства від 27.12.2007 №1/9-799) Міністерство освіти і науки за участю Державного комітету лісового господарства проводять у Сумській області з 25 до 29 вересня 2008 року Другий Всеукраїнський зліт учнівських лісництв.
Всеукраїнський зліт проводиться з метою залучення вихованців до відтворення та розширення площ високопродуктивних стійких насаджень, посилення природоохоронного потенціалу лісів і збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, а також до дослідно-експериментальної роботи в галузі лісового господарства.
Програмою заходу передбачено:
виставка - презентація учнівських лісництв;
обмін досвідом практичної роботи;
круглий стіл з питань збалансованого та екологічно безпечного розвитку лісового господарства;
практикум з інноваційних технологій лісорозведення та лісовідновлення на базі учнівських лісництв Сумської області;
робота прес-центру.
До участі у заході запрошуються делегація в складі 7 осіб (5 учасників з числа учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - лідерів учнівських лісництв, керівник учнівського лісництва, представник базового лісового господарства). Заявки подаються оргкомітету до 1 вересня 2008 року на адресу:
40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. E-mail:center@ukrpost.net, www.ocpo.sumy.ua.
У рамках Всеукраїнського зльоту з нагоди 90-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського 28 вересня планується проведення науково - практичної конференції «Виховання дбайливо ставлення до природи у світлі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського». За результатами конференції передбачено видати збірник наукових праць.
Учасниками конференції можуть бути керівники учнівських делегацій, студентська молодь, наукові та педагогічні працівники.
Для участі в конференції до 15 серпня 2008 року необхідно подати заявку за формою, що додається, та матеріали в друкованому вигляді в двох примірниках і на електронних носіях, на адресу оргкомітету.
Матеріали друкуються на сторінках формату А4, гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Обсяг статті до 10 сторінок.
Матеріали повинні мати інноваційний характер і відображати сучасні тенденції розвитку освіти в світлі педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.
Організаційний і науково-методичний супровід, програмне забезпечення Всеукраїнського зльоту здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Сумський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Інформація про хід підготовки та проведення зльоту буде розміщена на сайті Державного комітету лісового господарства України www.dkg.kmu.cov.ua та на сайті Національного еколого-натуралістичного центру www.nenc.gov.ua.
Витрати на відрядження керівника делегації здійснюються за рахунок організації, що відряджає, проживання та харчування дітей - за рахунок Сумського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Довідки за тел.: (0542)33-11-85, (044) 430-0260.

 

Заступник Міністра                          П.Б. Полянський

 

Рудакова З.М.
486-2071


Додаток до листа МОН
від 18.04.2008 № 1/9-250
Умови проведення заходів у рамках Другого Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
Виставка - презентація учнівських лісництв.

Для розміщення виставкових матеріалів кожній делегації буде надана площа 2 м , тривалість презентації виставки - представлення роботи учнівського лісництва 5-7 хвилин.
Експонати мають бути представлені у вигляді альбомів, розкладок, щоденників дослідницької роботи, творчих звітів, наочних посібників, відеоматеріалів, виробів з природного матеріалу тощо.
Виставка - презентація оцінюється за такими критеріями:
- впровадження сучасних технологій вирощування лісових культур;
- впровадження результатів дослідів у практику лісового господарства;
- використання екологічно обґрунтованих технологій вирощування лісових культур;
- екологічна, природоохоронна робота учнівських лісництв;
- профорієнтаційна робота.
Мультимедійні презентації подаються у форматі MS Power Point, формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD - R, CD - RW, DVD - RW.
Круглий стіл з питань збалансованого та екологічно безпечного розвитку лісового господарства.
Для участі у роботі круглого столу готуються виступи до 5 хвилин.
Також у рамках зльоту передбачено роботу прес - центру, випуск «Щоденника зльоту», підготовку літопису кращих учнівських лісництв України.
Для підготовки літопису кращих учнівських ліеництв України кожна делегація представляє інформацію, складену в довільній формі, в якій висвітлюється історія створення та досягнення учнівського лісництва. Інформація оформлюється в друкованому вигляді на сторінках формату A3 та супроводжується відповідними фотографіями. Параметри сторінки: поля -20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа, орієнтація - альбомна.

Заявка
на участь у Другому Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв від учнівського лісництва _____________________________________ області

п/п
 Прізвище, ім'я учасника делегації Клас (вік учасника) Повна поштова адреса учасника
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   

 

 

Керівник делегації 
 ___________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 Представник базового лісового господарства ___________________________________
  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 Номер мобільного телефону,
електронна адреса керівника
 


Необхідність технічних заходів:
виставка - презентація ______________

секційне засідання з захисту науково - дослідницьких робіт ______________ (мультимедійний проектор тощо)

Директор позашкільного навчального закладу                   (підпис)

М.П.

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції «Виховання дбайливо ставлення до природи у світлі педагогічних ідей Сухомлинського В.О.»
 
 №
п/п
 Прізвище, ім'я, по батькові учасника конференції Місце роботи
(навчання)
посада, науковий
ступінь, вчене
звання
 Повна поштова
адреса,
електронна
адреса, контактні
телефони

 

 

 

   

 

  Тема виступу ________________________________________________
Необхідність технічних засобів ____________________________ (мультимедійний проектор тощо)
Керівник навчального закладу ____________________________(прізвище, ім'я, по батькові)


м.п.


English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.