Від 03.07.08 № 1/9-427

Ректорам вищих педагогічних навчальних закладів

На виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 №378, в частині удосконалення системи підготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді розроблено програму спецкурсу "Позашкільна освіта і виховання".
Програма підготовлена з метою ознайомлення студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів з організаційно-педагогічними основами позашкільної освіти та виховання, методикою проведення занять творчих учнівських об'єднань, оволодіння технологією та інструментарієм з конкретних профілів позашкільної еколого-натуралістичної освіти, обсягом 54 години (12 годин теоретичних і 42 години семінарських та практичних занять). Передбачені також виїзні форми організації навчання.
Програма спецкурсу розроблена з урахуванням рішень Всеукраїнського біологічного форуму "Вища біологічна освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів".
Матеріально-технічна база Національного еколого-натуралістичного центру відповідає сучасним вимогам і має необхідні та достатні умови для проведення практичних занять за такими профілями: сільського господарським, лісогосподарським, селекційно-генетичним, ботанічним, зоологічним, екологічним, метеорологічним, методичним, організаційно-масовим.
Центр має можливості для забезпечення проживання та харчування студентів.
Спецкурс проводиться щорічно протягом червня-липня. Заявки просимс надсилати факсом, на поштову або електронну адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська 19; http: / www.nenc.gov.ua; E-mail: nenc@nenc.gov.ua.
Телефони для довідок: 430-02-60,тел.факс 430-00-64, 4304390.


Заступник Міністра          П. Б. Полянський

Рудакова З. М. 486-2071

 

Навчально-тематичний план занять в частині удосконалення
системи підготовки педагогічних працівників (студентів
педуніверситетів) для позашкільних навчальних закладів із
спецкурсу «Позашкільна освіта і виховання».

 

№ п/п

                            Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Семінарські заняття

Полюва тактика

Практичні заняття

разом

1.

Організація, планування, догляд та облік с/г культур на пришкільній навчально-дослідній земельній ділянці.

2

 

2

4

8

2.

Малі річки України: дослідження, охорона, відновлення в республіці.

2

 

2

4

8

3.

Прісні водойми України: рослинний та тваринний світ, його охорона.

2

 

2

4

8

4.

Куточок живої природи, його організація, біорізноманіття тваринного світу та догляд за ним.

2

2

 

4

8

5.

Озелення з позашкільних навчальних закладів: флористика, фітодизайн, дослідна робота.

2

2

 

4

8

6.

Плодовий розсадник, виноградник тематика робіт в ньому, догляд за урожаєм, боротьба з шкідниками та хворобами плодових культур.

2

 

 

6

8

7.

Шкільні лісництва, вирощування дібров.

2

 

 

4

6

 

14(12)

4

6

30

54

 

Використана література

1. Вербицький В. В., Воронова Г. І. та ін. Основи еколого-натуралістичної освіти. - К.; 2005. - 487с.
2. Вербицький В. В. (укладач). Програми для творчих об'єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (Еколого-натуралістинний напрям). - К.; «Богдана», 2004. - 347с.
3. Волкова А. С. Екологічне виховання школярів. - К.; З липня, 1985.
4. Гербільський Л. В., Ємельянов І. К. Концепція національної програми інтегрованої екологічної освіти //Вісник НАН україни. -1999. - №11. - С. 40 - 49.
5. Екологія і закон: Екологія законодавства України/відцрв. ред. І. Андрейцев. - К.: Юрійком інтер, 1998. - 574с.
6. Крисаченко В. С. Екологічна культура. - К: Заповіт, 1996. - 350с.
7. Степаненко С. М. та ін. Принципи підготовки фахівців - екологів //Людина і довкілля. Проблеминеокології. - Харків, 2000.
8. Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник. - К: Заповіт, ...1998 - 688с.
9. Надворний В. Г. та ін. Програма польової практики з зоології безхребетних. - К.: 2001. - 15с.
10. Основи екології: навчальні матеріали на допомогу студентам, вчителям екології, любителям природи /За ред. В. М. Черняка. - Тернопіль: Астон, 1998. - 115с.
11. Реймерс Н. Ф. Зкология: Теории, законьї, правила, принцьіпьі, гипотезьі. - М: Россия молодая, 1994. - 336с.
12. Червона книга України. Рослинний світ. - К.: Укр. Енциклопед; 1994. - 460с.
ІЗ. Хімко Р. В., Мережко О. І., Бабко Р. В. Малі річки дослідження, охорона відповнення. - К: Інститут екології. - 2003. - 380с.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.