ЗАТВЕРДЖЕНО
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді МОН України
______________ директор
Вербицький В. В.
Наказ від 27.05.2008 № 37
 
ПОГОДЖЕНО
Міністерство освіти і науки України
_______________ З. М. Рудакова
(головний спеціаліст)
02.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський профільний оздоровчий табір «Юннат»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Всеукраїнський профільний оздоровчий табір «Юннат» (далі -
Всеукраїнський табір «Юннат») є структурним підрозділом Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України (далі - Центр) і створений з метою проведення оздоровлення та
змістовного відпочинку вихованців, учнів і слухачів навчальних закладів України.

Реалізація обраної мети передбачає реалізацію таких завдань:

1.2.    Всеукраїнський табір «Юннат» у своїй діяльності керується
Конституцією України; законами України; актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433,
Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад, затвердженого наказом
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 05.02.2004 №31,
наказами Центру та цим положенням.

1.3. Територія Центру, загальною площею 15,3795га, згідно з Рішення Ради народних депутатів трудящих від 21.05.68 № 773 за проектом Управління в Справах Архітектури м. Києва є природно-заповідною зоною.

Табір розміщений в дендрологічному парку «Юннатський» місцевого значення, загальною площею 13,7га. Згідно з Рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 169/3260 зелена зона навколо Всеукраїнського табору «Юннат» площею 1,6га є первозданною земельною ділянкою з унікальною флорою і фауною, яка використовується як тренувальний майданчик для відпрацювання навичок  проведення  екологічних  екскурсій,   експедицій,   походів,   наметових містечок, зеленого туризму.

1.4. Юридична адреса Всеукраїнського табору «Юннат»: вул. Вишгородська, 19, Київ, Україна, 04074.
Тел/факс: +38(044)4300260, +38(044)4303236.
е-mail: nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Всеукраїнський табір «Юннат» діє на основі  статуту Центру та цього положення.

2.2.    Зміст, форми і методи культурно-пізнавальної, виховної,
інформаційно-методичної, організаційно-масової та оздоровчо-спортивної
роботи з учнівською молоддю у Всеукраїнському таборі «Юннат» визначаються
його керівником за погодженням із директором Центру.

2.3.  Центр забезпечує необхідні умови для інтелектуально-пізнавальної діяльності, повноцінного оздоровлення, змістовного, активного відпочинку й дозвілля дітей та учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей, розкриття талантів, формування навичок здорового способу життя, забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно-корисною працею.

2.4.  Всеукраїнський табір «Юннат» є стаціонарним і працює протягом року. Забезпечує проведення оздоровлення та відпочинок дітей у канікулярний час, особливо під час зимового і літнього оздоровлення учнівської молоді. В міжканікулярний період Всеукраїнський табір «Юннат» надає комплекс освітніх послуг побутового характеру (проживання та харчування) під час проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, форумів, майстер-класів, конкурсів, педагогічних читань тощо. Протягом року на базі Всеукраїнського табору «Юннат» працює для педагогічних працівників Школа кращого педагогічного досвіду.

2.5.  Прийняття дітей та підлітків до Всеукраїнського табору «Юннат»,
здійснюється на підставі наказу місцевих органів управлінь освітою, путівки до
табору, довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення і епідемічний
стан середовища, в якому проживає дитина.

2.6. Діти, які перебувають у Всеукраїнському таборі «Юннат» повинні:

3. ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

3.1.        Для надання медичних послуг дітям і працівникам за Всеукраїнським табором «Юннат» закріплюється  лікар і медсестра.

3.2.        Працівники Всеукраїнського табору «Юннат» та методисти Центру несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я, дітей, які працюють, відпочивають та оздоровлюються в таборі, своєчасно інструктують їх перед виконанням робіт і проводять з ними бесіди з питань безпеки життєдіяльності.

3.3.   Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на
оздоровленні та відпочинку, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за
ними.

3.4.  Споруди, будівлі та інші приміщення Всеукраїнського табору
«Юннат» повинні відповідати санітарним нормам, технічнім вимогам та вимогам
пожежної безпеки.

У кожному приміщенні табору розробляється і вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.5.  Спортивно-оздоровча робота у Всеукраїнському таборі «Юннат»
здійснюється на зеленій зоні та на спортивному майданчику загальною площею
1872,0 кв.м. з павільйоном «Атлет» (загальною площею 15,31 кв.м.).

З метою оздоровлення учнівської молоді та формування навичок здорового способу життя можуть працювати різноманітні спортивні секції: бокс, дзюдо, кікбоксінг, рукопашний бій, бально-спортивні танці тощо.

3.6.        На базі Всеукраїнського табору «Юннат» може бути створений Центр діагностики та консультування, метою якого є моніторинг фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей; психологічний супровід процесу формування здорового способу життя; формування банку оздоровчих психолого-педагогічних технологій, інновацій; надання психологічної консультації. Центр діагностики та консультування може здійснювати свою діяльність як протягом року, так і посезонно.

3.7.        Керівник Всеукраїнського табору «Юннат» здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами праці, відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування у неповнолітніх здорового способу життя.

4. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТАБОРІ «ЮННАТ»

4.1.     Всеукраїнський    профільний    оздоровчий    табір    «Юннат»    має трьохкомпонентне призначення:

4.2. Центр на базі Всеукраїнського табору «Юннат» може організовувати і проводити міжнародні та всеукраїнські масові заходи (екологічні, дослідницькі та інші), трудові акції, зміни тощо.

4.3.      Трудовими масовими заходами передбачено:

о  робота  молоді   на  навчально-дослідних  земельних  ділянках

Центру; о  посадка та догляд за зеленими насадженнями на території

дендропарку «Юннатський»; о  облаштування екологічної стежки; о  сільськогосподарські роботи на шкілці Центру; о  прибирання та упорядкування зеленої зони Центру.

5. УПРАВЛІННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ТАБОРОМ «ЮННАТ»

5.1.    Керівництво Всеукраїнським табором «Юннат» здійснює начальник,
який призначається директором Центру.

5.2.       Штат Всеукраїнського табору «Юннат» формується з педагогічного і технічного персоналу Центру, інших закладів освіти, студентів вищих навчальних закладів.

5.3.       Начальник Всеукраїнського табору «Юннат»:

 

5.4.           Оплати праці працівників Всеукраїнського табору здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 №102.

5.5.           Працівники Всеукраїнського табору «Юннат» мають право на:

5.6. Працівники Всеукраїнського табору «Юннат» зобов'язані:

6. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Всеукраїнського табору «Юннат» здійснюється відповідно до статуту Центру та законодавства України.

6.2.    Додатковими джерелами фінансування Всеукраїнського табору «Юннат» можуть бути: добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством України, які використовуються для впровадження діяльності передбаченої статутом Центру та цього положення.

6.3.    У процесі провадження фінансово-господарської діяльності Всеукраїнський оздоровчий табір «Юннат»:

6.4.  Витрати на утримання Всеукраїнського табору «Юннат» проводяться відповідно до кошторису, затвердженого директором Центру.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.