від 23.06.08 № 1/9-406

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


У Міністерстві освіти і науки України відповідно до компетенції розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про продовження строку виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки».

Зазначений проект підготовлено з метою створення сприятливих умов для забезпечення подальшого розвитку позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти.

Реалізація заходів вказаної Програми сприяла стабілізації мережі позашкільних навчальних закладів та їх розвитку. У 2007 році за статистичними даними діяло 1498 профільних і комплексних позашкільних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, ДЮСШ - 660 (у 2001 році таких закладів відповідно було 1492 і 632). Позашкільною освітою у 2007 році було охоплено 25,5 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку (в 2001 році - 18,5 відс.).

Змінюється, модернізується та розвивається навчальна, матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів. Розпочався процес запровадження типових навчальних планів і програм для гуртків за напрямами позашкільної освіти, поліпшення науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів. Також уживаються заходи щодо їх оснащення універсальними навчально-комп'ютерними комплексами.

Проте, основні завдання Програми реалізовано не в повному обсязі й вони залишаються актуальними.

Просимо розглянути проект постанови та до 5 липня 2008 року подати міністерству (відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) пропозиції, в тому числі, орієнтовні обсяги фінансування.

Для оперативного опрацювання просимо надсилати їх на електронну адресу: ministry@mon.gov.ua

Додатки: 1. Проект тексту акта - 1 арк.

2. Проект додатку до проекту акта - 5 арк.

3. Пояснювальна записка - 3 арк.

 

 Міністр І.О.Вакарчук


Рудакова З.М. 486-2071

 

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


 

від 2008

 

 

Київ

 

Про продовження строку виконання
Програми розвитку позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки

 

 

               З метою створення сприятливих умов для забезпечення подальшого розвитку позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

               1. Продовжити на період до 2012 року строк виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. №378 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 13, ст. 663).

 

               2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. №378 зміни, що додаються.

 

 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям внести відповідні зміни до регіональних програм розвитку позашкільних навчальних закладів.

 

 

 

 

 Прем'єр-міністр Ю.Тимошенко

 

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2008 №

 

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2002 р. № 378

 

 

            1. У постанові:

           

            1) у назві та пункті 1 слова і цифри «на 2002-2008 роки» замінити словами і цифрами «на 2002-2012 роки»;

           

            2) у пункті 4 слова і цифри «на 2003-2008 роки» замінити словами і цифрами «на 2003-2012 роки»;

 

            3) у пунктах 3 і 4 слова «Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту» замінити на слова «Міністерству культури і туризму, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту».

 

2. У назві Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої зазначеною постановою, цифри «2008» замінити цифрами «2012».

 

            3. Доповнити Програму додатком такого змісту:

Проект

«Додаток до Програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009 - 2012 роки

(тис. гривень)

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання, роки

Орієнтовні обсяги фінансу-вання

Очікувані джерела фінансування

держав-ний бюджет

місцеві бюджети

позабюд-жетні кошти

Поліпшення науково-методичного забезпечення

1. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку позашкільної освіти

МОН, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, Держпідприємництво, Академія педагогічних наук

2009
2010
2011
2012

24

24

24

24

4

4

4

4

 

20

20

20

20

2. Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами

МОН, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, інші

 центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

125,25

141,5

116,5

141,5

50

50

50

50

60,25

56,5

61,5

86,5

15

35

5

5

3. Розроблення та затвердження типових навчальних планів і програм для здійснення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах різних типів

МОН, МКТ, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

 

2009-2012

 

 

 

 

 

Мінсім'ямолодьспорт

2009
2010
2011
2012

100

100

100

100

 

100

100

100

100

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

50

53

64

66

 

50

53

64

66

 

4. Підготовка та видання навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів

МОН

 

2009
2010
2011
2012

40

40

40

40

20

20

20

20

 

20

20

20

20

 

Інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2009-2012

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

351,6

382,9

425,5

457,3

 

333,6

361,9

392,9

419,7

18

21

32,6

37,6

5. Забезпечення фінансової підтримки видання науково-методичного журналу "Позашкільна освіта та виховання" та науково-художнього журналу для дітей та юнацтва «Паросток», а також інших регіональних видань

МОН

2009
2010
2011
2012

32

32

32

32

22

22

22

22

 

10

10

10

10

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

6

6

6

6

 

6

6

6

6

 

6. Проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції з питань розвитку позашкільної освіти

МОН, МКТ

2009
2010
2011
2012

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

 

 

 

Мінсім'ямолодьспорт, Академія педагогічних наук

2009-2012

 

 

 

 

Забезпечення доступності позашкільної освіти

7. Забезпечення дітей, які проживають у сільській місцевості, позашкільними навчальними закладами шляхом створення філіалів таких закладів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

3958,2

4388,2

4762,8

5110,5

 

3949,6

4379,6

4754,2

5101,8

8,6

8,6

8,6

8,7

8. Сприяння проведенню всеукраїнських акцій, масових заходів з учнівською молоддю, в тому числі на базі Молодіжного дитячого центру комплексу "Золотий ключик", Міжнародного дитячого центру "Артек", Українського державного центру «Молода гвардія», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Центрального табору туристського активу учнів України Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

МОН

2009
2010
2011
2012

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

 

МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2009-2012

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

12292,73

12418,98

12258,98

12487,98

 

12254,23

12380,48

12218,48

12447,48

38,5

38,5

40,5

40,5

Зміцнення матеріально-технічної бази

9. Забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів,зокрема, автобусами, недопущення їх

перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, а також сприяння поповненню їх обладнанням, навчальними та наочними посібниками

МОН,

 

2009
2010
2011
2012

504,75

504,75

504,75

504,75

487,25

487,25

487,25

487,25

 

17,5

17,5

17,5

17,5

Мінсім'ямолодьспорт

 

2009
2010
2011
2012

47368,18

47368,18

47368,18

47368,18

 

500

500

500

500

46868,18

46868,18

46868,18

46868,18

 

Інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

 

 

2009-2012

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

19707

22827,3

26916,6

30407,3

 

19031,5

22183,8

26261,6

29751,3

675,5

643,5

655

656

10. Сприяти оформленню державних актів на постійне користування землею позашкільними навчальними закладами, що перебувають у державній та комунальній власності

МОН, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт,

 

2009-2012

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

125

125

125

125

 

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

11. Комп'ютеризація позашкільних навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет

МОН

2009
2010
2011
2012

1550

1660

1660

0

1550

1660

1660

0

 

 

 

Мінсім'ямолодьспорт

 

2009
2010
2011
2012

2115

2110

2110

2110

5

2110

2110

2110

2110

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
2010
2011
2012

3264,9

6325,2

7405,5

7433,2

690

630

630

630

 

2484,4

5586,7

6660,5

6692,2

 

90,5

108,5

115

111

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників

12. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів

 

МОН, МКТ

2009 - 2012

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009

2010

2011

2012

40,0

47,0

56,0

66,0

 

40,0

47,0

56,0

66,0

 

Загальна сума коштів, що передбачаються на виконання заходів

у тому числі за роками:

 

404814,14

 

15938

 

384939,44

 

3936,7

 

2009

 

92692,11

 

4365,75

 

87350,26

 

976,1

 

2010

 

99591,51

 

4410,75

 

94195,66

 

985,1

 

2011

 

105013,31

 

4410,75

 

99615,86

 

986,7

 

2012

 

107517,21

 

2750,75

 

103777,66

 

988,8

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про продовження строку виконання Програми

розвитку позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки»

 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття постанови

Реалізація заходів Програми сприяла стабілізації мережі позашкільних навчальних закладів та їх розвитку. У 2007 році за статистичними даними діяло 1498 профільних і комплексних позашкільних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, ДЮСШ - 660 (у 2001 році  таких закладів відповідно було 1491 і 632). Позашкільною освітою у 2007 році було охоплено 25,5 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку (в 2001 році - 18,5 відс.).

Змінюється, модернізується та розвивається навчальна, матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів. Розпочався процес запровадження типових навчальних планів і програм для гуртків за напрямами позашкільної освіти, поліпшення науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів. Також уживаються заходи  щодо їх оснащення універсальними навчально-комп'ютерними комплексами.

Проте, основні завдання Програми реалізовано не в повному обсязі та залишаються актуальними.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою

 продовження дії Програми розвитку позашкільних навчальних закладів до 2012 року;

створення  сприятливих  умов для забезпечення подальшого розвитку позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти;

  створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків, їх залучення до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти.

 

3. Правові аспекти

Закон України «Про позашкільну освіту» визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.

Організаційно-правові засади діяльності позашкільних навчальних закладів визначені положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433.

З метою забезпечення вільного творчого, інтелектуального,   духовного розвитку  дітей в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 №378 була затверджена Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту акта потребує додаткових коштів з державного і місцевих бюджетів.

Так, з урахуванням оперативної інформації місцевих органів управління освітою для забезпечення у 2008 році позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері їх управління, заплановано: 

195 212,2 тис. грн. - фонд оплати праці позашкільних навчальних закладів, які підпорядковані органам управління освітою.

75 935,329 тис. грн. -  на утримання приміщень позашкільних навчальних закладів (комунальні послуги тощо).

Для забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, а також поповнення їх обладнанням, навчальними та наочними посібниками  виділено у 2008 році 54 024,6 тис. грн., з державного бюджету - 208,2 тис. грн.. (у 2007 році ці показники відповідно становили  51 219,8 тис. грн. і 226,8 тис. грн.).

Для комп'ютеризації позашкільних навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет виділено у 2008 році 1856,625 тис. грн., з державного бюджету  -   0 тис. грн.. (у   2007   році   ці   показники   відповідно   становили  5 270,402  тис. грн. і 0 тис. грн.).

З метою визначення обсягів фінансування заходів на 2009-2012 роки проект постанови направлено для пропозицій центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови подано до Міністерства  культури і туризму, Міністерства у справах  сім'ї  молоді та спорту та Мін'юсту для розгляду та пропозицій.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта направлено в регіони для розгляду та пропозицій.

 

7. Громадське обговорення

               На впровадження пропозиції громадськості щодо подальшого розвитку позашкільної освіти було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про продовження строку виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки». Проект акта розміщено на сайті МОН.

 

8. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого акта призведе до консолідації зусиль центральних органів виконавчої влади щодо

створення сприятливих умов для здобуття позашкільної освіти більшою кількістю  дітей  з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, які не забезпечуються іншими складовими системи освіти, а також потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

підвищення вимог до позашкільних навчальних закладів стосовно надання якісної позашкільної освіти;

            припинення скорочення мережі позашкільних навчальних  закладів і створити умови для їх розвитку;

            зміцнення матеріально-технічної  бази  позашкільних  навчальних закладів;

            комп'ютеризації позашкільних навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет.

 

 

 

Міністр освіти і науки України                                                        І.О.Вакарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»___________ 2008 

 

 

 

 

 

 

 

-- page break --

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту  постанови Кабінету Міністрів України

«Про продовження строку виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки» (з урахуванням доповнення)

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 березня 2002 р. N 378

Київ

Про затвердження Програми розвитку

позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 березня 2002 р. N 378

Київ

Про затвердження Програми розвитку

позашкільних навчальних закладів

на 2002-2012 роки

1. Затвердити  Програму  розвитку   позашкільних   навчальних закладів на 2002-2008 роки (далі - Програма), що додається.

1. Затвердити  Програму  розвитку   позашкільних   навчальних закладів на 2002-2012 роки (далі - Програма), що додається.

3. Фінансування  заходів  Програми,  які  проводитимуться   у 2002 році  за  рахунок  коштів  державного бюджету,  здійснювати в межах  асигнувань,  передбачених  Міністерству  освіти  і   науки, Міністерству культури і мистецтв,  Державному комітетові у справах сім'ї та молоді,  Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту за відповідними бюджетними програмами.

3. Фінансування  заходів  Програми,  які  проводитимуться   у 2002 році  за  рахунок  коштів  державного бюджету,  здійснювати в межах  асигнувань,  передбачених  Міністерству  освіти  і   науки, Міністерству культури і туризму, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту за відповідними бюджетними програмами.

4. Міністерству  освіти  і  науки,  Міністерству  культури  і

мистецтв,  Державному  комітетові  у  справах  сім'ї  та   молоді, Державному  комітетові  з питань фізичної культури і спорту щороку під час формування проекту Державного бюджету України і  Державної програми економічного  та  соціального  розвитку на 2003-2008 роки передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.

4. Міністерству  освіти  і  науки,  Міністерству  культури  і туризму, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту щороку під час формування проекту Державного бюджету України і  Державної програми економічного  та  соціального  розвитку на 2003-2012 роки передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.

5. Координацію  робіт,  пов'язаних  з  виконанням   Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

 

4. Координацію  робіт,  пов'язаних  з  виконанням   Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

 

ПРОГРАМА

розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2008 роки

0

ПРОГРАМА

розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2012 роки

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2008 роки

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2012 роки

 

Удосконалення нормативно-правової бази

Удосконалення нормативно-правової бази

1. Утворення міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти та затвердження положення про неї

МОН, МВС,
Мінкультури, Держкомспорт, Держпідприємництво, Академія педагогічних наук

2002

1. Утворення міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти та затвердження положення про неї

 

МОН, МВС, МКТ, Мінсім'їмолодьспорт, Академія педагогічних наук

2002

2. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку позашкільної освіти

МОН, Мінкультури, Держкомспорт, Державний комітет у справах  сім'ї та  молоді, Держпідприємництво Академія педагогічних наук

2002 - 2004

2. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку позашкільної освіти

МОН, МКТ, Мінсім'їмолодьспорт, Держпідприємництво, Академія педагогічних наук

2002 - 2004

2009
20
10
20
11
20
12

3. Розроблення та затвердження типових штатних нормативів для позашкільних навчальних закладів із введенням посади соціального педагога і психолога

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мінкультури, Держкомспорт

2002

3. Розроблення та затвердження типових штатних нормативів для позашкільних навчальних закладів із введенням посади соціального педагога і психолога

 

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, МКТ, Мінсім'їмолодьспорт

2002

Поліпшення науково-методичного забезпечення

Поліпшення науково-методичного забезпечення

4. Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2003 - 2007

4. Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2003 - 2007

2009
20
10
20
11
20
12

6. Розроблення та затвердження типових навчальних планів і програм для здійснення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах різних типів

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2002 - 2007

6. Розроблення та затвердження типових навчальних планів і програм для здійснення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах різних типів

 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2002 - 2007

2009
20
10
20
11
20
12

8. Підготовка та видання навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів

МОН

2003
2004
2005
2006
2007
2008

8. Підготовка та видання навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів

МОН,

 

2003-2008

2009
20
10
20
11
20
12

 

 

 

 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади,

2009
20
10
20
11
20
12

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009
20
10
20
11
20
12

9. Забезпечення проведення:

 

 

9. Забезпечення проведення:

 

 

Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти

МОН, Академія педагогічних наук

2002 - 2008

Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти

МОН, Академія педагогічних наук

2002 - 2012

всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів" з питань позашкільної освіти (видання збірників науково-практичних статей)

Академія  педагогічних наук, МОН, Державний комітет у справах  сім'ї та молоді, Мінкультури

-"-

всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів" з питань позашкільної освіти (видання збірників науково-практичних статей)

Академія  педагогічних наук, МОН, МКТ, Мінсім'їмолодьспорт

-"-

регіональних семінарів-практикумів для працівників позашкільних навчальних закладів

МОН, Мінкультури, Державний комітет у справах  сім'ї та молоді, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002

регіональних семінарів-практикумів для працівників позашкільних навчальних закладів

МОН, МКТ, Мінсім'їмолодьспорт, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

МОН, Академія педагогічних наук

2002 - 2008

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

МОН, Академія педагогічних наук

2002 - 2012

11. Забезпечення фінансової підтримки видання науково-методичного журналу "Позашкільна освіта та виховання"

-"-

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

11. Забезпечення фінансової підтримки видання науково-методичного журналу "Позашкільна освіта та виховання"

МОН, Академія педагогічних наук

2002-2008

2009
20
10
20
11
20
12

12. Організація висвітлення в засобах масової інформації питань позашкільної освіти

-"-

2002 - 2008

12. Організація висвітлення в засобах масової інформації питань позашкільної освіти

-"-

2002 -2012

Забезпечення доступності позашкільної освіти

Забезпечення доступності позашкільної освіти

14. Забезпечення дітей, які проживають у сільській місцевості, позашкільними навчальними закладами шляхом створення філіалів таких закладів, що перебувають у сфері управління МОН

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

14. Забезпечення дітей, які проживають у сільській місцевості, позашкільними навчальними закладами шляхом створення філіалів таких закладів, що перебувають у сфері управління МОН

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002-2008

2009
20
10
20
11
20
12

15. Створення при центрах соціальних служб для молоді центрів сім'ї "Родинний дім", сімейних клубів

Державний комітет у справах  сім'ї та молоді, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002
2003

15. Створення при центрах соціальних служб для молоді центрів сім'ї "Родинний дім", сімейних клубів

Мінсім'їмолодьспорт,, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002
2003

16. Сприяти створенню позашкільних навчальних закладів у мікрорайонах

-"-

2002 - 2008

16. Сприяти створенню позашкільних навчальних закладів у мікрорайонах

-"-

2002 - 2012

 

17. Сприяння проведенню всеукраїнських мистецьких акцій, масових заходів, у тому числі на базі Молодіжного дитячого центру комплексу "Золотий ключик", Міжнародного дитячого центру "Артек", Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

 

17. Сприяння проведенню всеукраїнських акцій, масових заходів з учнівською молоддю, в тому числі на базі Молодіжного дитячого центру комплексу "Золотий ключик", Міжнародного дитячого центру "Артек", Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Центрального табору туристського активу  учнів України Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

 

Зміцнення матеріально-технічної бази

Зміцнення матеріально-технічної бази

18. Забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, зокрема еколого-натуралістичного профілю, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, а також сприяння поповненню їх обладнанням, навчальними та наочними посібниками

МОН

2003
2004
2005
2006
2007

18. Забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, недопущення їх

перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, а також сприяння поповненню їх обладнанням, навчальними та наочними посібниками

МОН,

 

2003-2007

2009
20
10
20
11
20
12

 

Державний комітет у справах  сім'ї та молоді

2002

 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2009
20
10
20
11
20
12

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

2002-2008

2009
20
10
20
11
20
12

20. Комп'ютеризація позашкільних навчальних закладів, які належать до сфери управління МОН, та підключення їх до мережі Інтернет

МОН

2003
2004
2005
2006
2007
2008

20. Комп'ютеризація позашкільних навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет

МОН

2002-2008

2009
20
10
20
11
20
12

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2002-2008

2009
20
10
20
11
20
12

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників

21. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів

 

МОН

2002 - 2005

21. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів

 

МОН

2009- 2012

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

24. Розширення співробітництва з іншими країнами та міжнародними організаціями у питаннях позашкільної освіти 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2002 - 2008

24. Розширення співробітництва з іншими країнами та міжнародними організаціями у питаннях позашкільної освіти 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади

2002 - 2012

25. Сприяння участі наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти

-"-

-"-

25. Сприяння участі наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти

-"-

-"-

Загальна сума коштів, що передбачаються на виконання заходів

у тому числі за роками:

 

Загальна сума коштів, що передбачаються на виконання заходів

у тому числі за роками:

 

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

 

 

2002-2008

2009

2010

2011

2012

 

 

                                          

                                         

 

Міністр освіти і науки України                                                                                             І.О.Вакарчук

 

 

 

 

 

«_____»___________ 2008 

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.