31.10.08 № 1/9-708

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Директорам обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)

 

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів з учнівською та студентською молоддю на 2009 рік (лист міністерства від 27.12.2007 №1/9-779) і з метою підвищення творчого потенціалу учнівської молоді в різноманітних сферах науки та техніки, розвитку інженерної думки, популяризації науки як професії, впровадження інноваційних методів і технологій навчання і виховання у навчальних закладах Міністерство освіти і науки України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 25 до 27 лютого 2009 року проводять Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна-2009 - національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2009 (International Science and Engineering Fair).

До участі в конкурсі запрошуються учні та вихованці загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком 15-17 років (9-11 кл.).

Відбір проектів на Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна-2009 проводитиметься на підставі заявок і тез наукових робіт, викладених українською та англійською мовами. Матеріали необхідно подати до 25 січня 2009 року за адресою: вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, з поміткою на конверті: конкурс «Intel Еко-Україна». Також надіслати на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua. Телефон для довідок (044) 430-04-91, 430-02-60.

До участі в конкурсі за рекомендаціями експертів допускаються переможці всеукраїнських конкурсів: Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт», конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа - людина - виробництво - екологія», конкурс досягнень юних зоологів-тваринників, «Енергія і середовище», Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України», за умови відповідності поданих проектів вимогам національного туру міжнародного конкурсу Intel ISEF 2009.

Переможці визначатимуться за номінаціями:

Результати відбору на національний етап конкурсу будуть повідомлені окремим листом до 15 лютого 2009 року та розміщені на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 3 арк.

 

Заступник Міністра         П.Б .По лянський

 

Рудакова З.М. 486-2071

Додаток №1

до листа МОН №1/9 - 708 від 31.10.08

 

Умови проведення
національного етапу Intel Еко-Україна 2009
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів
Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF)

60-й Міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів Intel® International Science and Engineering Fair (скорочено Intel®ISEF) - одна з найбільших міжнародних освітніх ініціатив всесвітньовідомої корпорації Intel. Кожного року понад 1500 учасників конкурсу, кращих у світі молодих вчених і винахідників представляють близько 50 країн світу та демонструють найсучасніші наукові проекти, обмінюються ідеями і виборюють численні призи та стипендії. Призовий фонд конкурсу складає понад 3 мільйони доларів США.

Україна вперше виступила повноправною країною-учасницею Intel ISEF з 2004 р., після афіліації національного конкурсу під назвою Intel-ЕкоУкраїна.  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України у 2004-2008 рр. виступав у ролі установи-організатора конкурсу Intel в Україні.

Форма подання заявки (див. дод.№2) та тез, вимоги до оформлення стенду, критерії, результати попередніх конкурсів - на сайтах: www.nenc.gov.uahttp://www.intel.com/education/isef/index.htm?iid=sciencemath+isef .

Тези робіт на конкурс подаються українською та англійською мовами. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифт Times New Roman, 12; формат роботи - MS Word); малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо.

Тези повинні містити тему наукового дослідження, прізвище та ім'я автора, місце навчання, клас, контактну інформацію, термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яку вирішує, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедури проведення дослідження, дані, аналіз та результати (основні графики, таблиці), висновки (практичне значення, доцільність),  бібліографія (1-2 основні джерела, які використовивались або посилання на  відповідні веб-сайти).

 

Роботи, представлені на конкурс, можуть буди виконані індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту). Усі проекти повинні мати наукового керівника - кваліфікованого фахівця у даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи) і мають висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок, виконаних у будь-який період 2008 року. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів. Критерії оцінювання робіт відбіркового туру: практична спрямованість, інноваційність, науковість,  логічність, відповідність до сучасних мовних стандартів.

Відбір учасників здійснює журі конкурсу. Список учасників національного етапу конкурсу буде розміщений на сайті НЕНЦ.

        

Програма проведення національного етапу конкурсу проходить у 2 тури:

             I.      Індивідуальний постерний  (стендовий ) захист перед членами журі за категоріями.

До участі в національному етапі конкурсу допускаються роботи підготовлені   винятково у вигляді постеру. Максимальні розміри постеру або стенду: ширина до 122 см, висота до 122 см. (Зразок стенду для захисту).

          II.      Відкритий стендовий захист кращих робіт з кожної категорії - при оцінюванні основна увага приділяється  презентаційним та комунікаційним навичкам: вмінню ефективно спілкуватись, відповідати на питання, відстоювати свою точку зору, логічно мислити, а також володіти англійською мовою.

    Формат захисту - постерна презентація з елементами інтерв'ю та наукової співбесіди за матеріалами дослідження двома мовами (українською та англійською), що максимально наближено до умов захисту робіт на всесвітньому фіналі Intel ISEF.

Учні, що представляють командні наукові проекти, змагатимуться між собою окремо за право участі на міжнародному рівні.

Двоє переможців з кращими індивідуальними проектами і двоє або троє учасників одного командного проекту отримають право представляти Україну на Міжнародному конкурсі Intel ISEF-2009  у м. Рено (штат Невада, США) 10-15 травня 2009 р.

Директор освітніх прогарпм

Директор конкурсу в Україні - Володимир Валентинович Вербицький

Координатор конкурсу від НЕНЦ: Вікторія Тараненко victoriya@nenc.gov.ua

Координатор від INTEL: Анастасія Причиненко Anastasiya.Prychynenko@intel.com

 

Адреса НЕНЦ:

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, Україна

Тел. (044) 430-02-60, 430-04-91

Електронна пошта: nenc@nenc.gov.ua

Детальніша інформація про загальні принципи Intel ISEF - на веб-сайті www.sciserv.org/isef

Вимоги та правила міжнародного конкурсу (англійською мовою): www.sciserv.org/isef/primer/rules.asp

Додаткова інформація про конкурс і його переможців попередніх років - на сайтах www.intel.ua/education; www.iteach.com.ua та www.nenc.gov.ua

 

 

Додаток №2

 до листа МОН №1/9 - 708 від 31.10.08

 

 

ЗАЯВКА

на участь у  конкурсі «INTEL ЕKO-УКРАЇНА»,  національному етапі 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ

INTEL ISEF-2009

 

Творча назва проекту: ________________________

Наукова назва  проекту: ______________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Категорія проекту:

□ біологічні науки (ботаніка, зоологія  мікробіологія, біохімія тощо)

□ екологія та проблеми довкілля

□ науки про Землю (географія, геологія)

□ науки про Всесвіт (астрономія)

□ науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров'я, психологія і поведінка людини)

□ хімія

□ комп'ютерні науки

□ інженерні науки

□ математика

□ фізика

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) учня, який зробив та представляє наукове дослідження

______________________________

___________________________________________

Число, місяць, рік  народження:___________________________

Повна назва навчального закладу : ______________________

Адреса навчального закладу: ____________________________

Клас: _____________________

Індивідуальний або командний проект (необхідне підкреслити)

Рівень знання англійської мови: базовий, середній, високий (підкреслити)

 

Наявність матеріалів для постерного (стендового) захисту:  Так / Ні

Технічні засоби, необхідні для демонстрації проекту: _________________

Прізвище, ім'я, по батькові викладача (наукового керівника) ____________

місце роботи та посада, наукова ступень* керівника дослідження_____________

 

Чи представлявся даний науковий проект на інші конкурси? Так / Ні

*Якщо так, то на які саме? ______________________

*Яке місце виборов ? ____________________________

 

Контактна інформація для зв'язку з конкурсантом:

Поштова адреса:

індекс ____________________________________

область ___________________________________

район____________________________________

місто/ селище: ___________________________

вулиця___________________________________

будинок №______, квартира _______________

телефон: (         )________________ ; моб*.: ______________________

E-mail: ____________________________

 

Підпис учасника конкурсу: _______________________

 

Підпис наукового керівника проекту: ____________________

 

Дата подання заявки: _______________________

 

Дата отримання заявки* (заповнюється оргкомітетом конкурсу): _________________

 

Увага!  Заявки треба надсилати разом з тезами дослідження в одному документі.

 

Тези робіт на конкурс подаються українською та англійською мовами.

Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифт Times New Roman, 12; формат роботи - MS Word); малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Тези повинні містити тему наукового дослідження, прізвище та ім'я автора, місце навчання, клас, контактну інформацію, термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яку вирішує, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедури проведення дослідження, дані, аналіз та результати (основні графики, таблиці), висновки (практичне значення, доцільність),  бібліографія (1-2 основні джерела, які використовивались або посилання на  відповідні веб-сайти).

 

Заявки та тези надсилати в одному документі за електронною адресою: nenc@nenc.gov.ua з темою повідомлення

 «Конкурс IntelЕко-Україна_(категорія)_(прізвище)»

 

Додатково надсилати друковані оригінали матеріалів за поштовою адресою: 

НЕНЦ, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, Україна

з обов'язковою поміткою на конверті:

На конкурс «Intel Еко-Україна», Категорія «______» , інд. або команд. проект.

 

Телефон для довідок: (044) 430-04-91 (координатор конкурсу - Тараненко Вікторія);

 (044)430-02-60(директор конкурсу в Україні - Вербицький    Володимир Валентинович).                                          

 

Остання дата подання  матеріалів  - 25 січня 2009 року!

 

Бажаємо успіхів!

 

 

Увага! Реєстрацію на конкурс можна пройти on-line!. Для цього перейдіть на сторінку реєстрації і скористайтеся цим зручним способом реєстрації.

 

 

На початок сторінки

 

На головну сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.