Всеукраїнська педагогічна конференція "Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки "
Протокол
роботи секції еколого-натуралістичного профілю
Дата: 3.12. 2008 р.

Керівник секції: Манорик Л.П., методист НЕНЦ, Заслужений вчитель України.
Секретар: Жестерьова В.М., методист НЕНЦ.
Присутні: директори, зав. відділами, методисти облЕНЦ/СЮН, НЕНЦ.

Порядок денний:

Слухали: Вербицького В.В.- директора НЕНЦ, який привітав присутніх з 90-річчям позашкільної освіти в Україні та подякував за активну участь у Всеукраїнській педагогічній конференції "Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки ", привітав директора Закарпатського облЕНЦ Геревича О.В. з присвоєнням звання "Заслужений працівник освіти України".
Далі Вербицький В.В. зазначив високий рівень організації та реалізації проектів еколого-натуралістичного напряму що проходили в Дніпропетровській та Сумській областях і звернув увагу присутніх на термінове вирішення таких питань:
- відкриття на сайті НЕНЦ дайджесту для облЕНЦ/СЮН для подальшого надання інформації на сайт МОН України;
- фінансування масових заходів;
- розробити нормативно-правову бузу по організації роботи теплично-парникового господарства, зимового саду, навчального кабінету позашкільного навчального закладу, лабораторії.
- штатний розпис і введення ставок;
- надання інформації облЕНЦ/СЮН для видання Довідника позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму.
У обговоренні цих питань прийняли участь: директори Закарпатського облЕНЦ, Дніпропетровського облЕНЦ, Тернопільського облЕНЦ, Полтавського облЕНЦ, Донецького облЕНЦ, Житомирського облЕНЦ, Миколаївського облЕНЦ.
Ухвалили:
- за проспектом підготувати інформацію в областях та передати на сайт НЕНЦ;
- представити у річному плані фінансування заходів;
- підготувати положення для затвердження всіх структур позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму (НДЗД, теплично-парникове господарство, зимовий сад, навчальний кабінет, лабораторія);
- введення ставок в межах штатного розпису;
- є необхідність у виданні Довідника по позашкільним навчальним закладам еколого-натуралістичного напряму(повна назва, адреса, телефон, факс тощо).
Далі Вербицький В.В. передав слово Тараненко В.І.- заступнику директора з науково-методичної роботи, яка запропонувала продовжити роботу секції за регламентом - надання для доповіді 10 хвилин та запросила до слова Манорик Л.П.- Заслуженого вчителя України, методиста НЕНЦ.
Слухали: директора Вінницької облСЮН- Драгомирецьку О.А., яка привітала від Вінниччини учасників секції та ознайомила із діяльності облСЮН.
Вона зазначила, що кожен п'ятий учень в області охоплений позашкільною роботою (12 тис. учнів навчаються в творчих учнівських об'єднаннях еколого-натуралістичного напряму), зростає педагогічна майстерність, створено 29 підрозділів на громадських засадах, відбувається розвиток, змінюється спектр запитів учнів і батьків, розширюється мережа наукових товариств старшокласників, працює Школа молодого педагога, є зворотній зв'язок з районами і завдяки роботи "динамічних груп" (70 виїздів), успішно працює Родинний клуб вихідного дня, Дитячий Парламент має Палату дорослих, створено проектно-модульні проекти (надається 10% доплати за авторські навчальні програми), працюють у вихідні дні профільні школи (іноземна мова, біологія, хімія, математика). Але існують і проблеми.
Так, предметом уваги в області є НДЗД, можливість організації роботи УВБ на базах шкіл, розвиток подальшого навчання учнів, які мають Посвідчення ВЗБШ, Грамоти "Інтел-Еко".
Далі директор Вінницької облСЮН надала свої рекомендації щодо внесення в підсумковий документ педагогічної конференції таких питань:
- внести такі зміни до Бюджетного кодексу України, щоб фінансування власне позашкільних навчальних закладів відбувалося в межах видатків на освітню галузь згідно його статей 89 1 90 (замість 91 ст.), тобто за рахунок між бюджетних трансферів.
- Заборонити перепрофілювання, злиття, реорганізацію, закриття позашкільних навчальних закладів в Україні.
- Забезпечити виконання в повному обсязі ст.. 22 Закону України «Про позашкільну освіту України».
- Забезпечити виконання вимог Указу Президента України № 1013 за 2005 рік «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвиток освіти в Україні» в частині:
o Виділення земельних ділянок у користування закладом освіти та видачі відповідних документів;
o Проведення реорганізації територіальних відділень МАН України
- Здійснити заходи щодо підвищення соціального статусу педагога позашкільного закладу. А саме:
Внести зміни до Закону України «Про загальний військовий обов'язок» п. 5 ст. 17 даного закону у такій редакції: «Відстрочка від призову надається випускникам з вищою педагогічною освітою - педагогічним працівникам, основним місцем роботи яких є загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади роботи за спеціальністю».
Внести зміни до Державного класифікатора України ДК - 009 - 96 «Класифікація видів економічної діяльності» і Державного класифікатора професій ДК 003 -95 в частині віднесення цих позашкільних навчальних закладів та їх працівників до сфери освіти (за цією нормою зміниться статус педагогічного працівника позашкільних навчальних закладів0.
Далі виступила директор Житомирського облЕНЦ- Лабунська В.М., яка зазначила складну ситуацію, у зв'язку із скороченням фінансування позашкільних навчальних закладів, що виникає при проведенні масових заходів, ремонті приміщень та запропонувала:
- положення про проведення масових заходів не направляти на область в середині року;
- акти на землекористування позашкільними навчальними закладами зареєструвати в електронному вигляді;
- штатний розпис (ввести пояснення про кожну штатну одиницю).
Слово взяла директор Волинського облЕНЦ- Остапчук В.А., яка розповіла, що на базі центру буде проходити всеукраїнський захід по роботі трудових аграрних учнівських об'єднань (приблизно вересень місяць), для проведення якого готується положення, де буде зазначено питання фінансування проживання і харчування дітей та керівників груп.
Директор Закарпатського облЕНЦ- Геревич О.В. відмітив, що всі заходи, якщо вони передбачені у планах - в області фінансуються, є прихильність до освітян. Далі він ознайомив присутніх з формами роботи центру, філій, табору "Ойкос" (Манорик Л.П. запропонувала підготувати матеріал на сайт НЕНЦ), та вніс пропозицію про випуск ілюстрованої Великої книги про позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму України.
Директор Львівського облЕНЦ Коцан Надія Іванівна відмітила збільшення кількості гуртків у сільській місцевості, особливо гуртки-філії на базі Центрів творчості, де працюють вчителі - стажери . Не виникають проблеми в області з висвітлюванням інформації на телебаченні, прикладом є конкурс обласних лісництв (23 жовтня 2008 р., канал "1+1") та постійні передачі на обласному телебаченні.
Директор Дніпропетровського облЕНЦ- Педан Ю.Ф. подякував всім керівникам обласних ЕНЦ/СЮН за командну підтримку у проведенні заходу, який проводився на базі Дніпропетровського облЕНЦ та вніс пропозиції:
- електронна реєстрація облНЕЦ/СЮН в державних органах реєстрації;
- використання у роботі документів нормативної бази "ЛІГА ЗАКОНІВ".
Директор Полтавського облЕНЦ- Беднина В.Г. зупинився на головних акцентах діяльності закладу:
- розробка положення про конкурс НДЗД з урахуванням матеріального стимулу для педпрацівників;
- робота ЗБШ і вплив ЗНО;
- проходження практикуму;
- експедиції на байдарках та робота кращого бюджетного табору в Полтавській області - "Еколог";
- видання інформаційно-методичного вісника;
- створення вакансій .
Надав пропозиції:
- підготувати Лист -рекомендації з питань створення філій у сільській місцевості під керівництвом облЕНЦ у зв'язку з "кризою";
- у свідоцтвах на право власності приміщень зробити поправку - "Користувач - облЕНЦ/СЮН";
- провести курси для директорів з юристами по діючому законодавству;
- зазначати організаційні внески в документах .
Директор Миколаївського облЕНЦ- Троїцька Т.Б. пропонувала:
- завчасне доведення планів ;
- кошторис на кожен місяць;
- вирішення проблеми фінансування масових заходів;
- внесення до структури загальноосвітніх навчальних закладів НДЗД.
Директор Хмельницького облЕНЦ - Климчук В.В. пропонував:
- вирішити питання оренди приміщень;
- підтримки обдарованих дітей до отримання ними роботи.

 

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.