Доповідна записка по проведенню Всеукраїнської педагогічної конференції «Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки»
до 90 - річчя позашкільної освіти в Україні

У 2008 році виповнюється 90 років ідеї національного виховання педагогічної концепції видатного культурно-просвітницького і громадського діяча С. Русової - ідеї, що набуває особливого значення в умовах сьогодення. З 1918 року за ініціативою С. Русової розпочався рух позашкільної та виховної роботи з дітьми та молоддю, розвиток мережі позашкільних закладів різних типів.
У зв'язку із зазначеною подією Міністерство освіти і науки України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром МОН України 2-3 грудня 2008 року провели Всеукраїнську педагогічну конференцію «Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки» (лист Міністерства освіти і науки України №19-503 від 8.08.2008р.).
Серед організаторів конференції: Інститут проблем виховання АПН України, Український державний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Позашкільний навчальний заклад МАН учнівської молоді.
Учасниками конференції стали 167 педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівників позашкільних навчальних закладів різних типів, вчені Академії педагогічних наук, представники органів управління освітою. Окрім АР Крим, з усіх регіонів України були представлені делегації учасників конференції.
Програма конференції включала проведення:
• методичної виставки «Позашкільна освіта та її роль у сучасному освітньому просторі»;
• стендова презентація авторських проектів «Стратегія розвитку позашкільних навчальних закладів у ХХІ столітті»;
• пленарне засідання з теми: « Підвищення ефективності діяльності позашкільних навчальних закладів в умовах оновлення змісту освіти»;
• робота секцій відповідно до профільних напрямів: еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, художньо-естетичний, МАН, робота комплексних позашкільних закладів.
З вітальним словом виступили:
• Красняков Євген Васильович, головний консультант Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України;
• Рудакова Зінаїда Миколаївна, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України;
• Зязюн Іван Андрійович, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор філософських наук, професор;
• Довгаль Ігор Васильович, заступник директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, доктор біологічних наук;
• Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, професор;
• Герасименко Василь Михайлович, заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації;
• Завалевський Юрій Іванович, директор Інституту інноваційних технологій;
З доповіддю на пленарному засіданні виступили (протокол пленарного засідання додається):
• Зязюн Іван Андрійович, директор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, доктор філософських наук, академік АПН України. Тема доповіді: «До питання теоретико-методичних основ позашкільної освіти».
• Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, професор. Тема доповіді: «Полікультурна взаємодія як розвивально особистісна мета».
• Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук. Тема доповіді: «Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття».
• Ковбасенко Луїза Іванівна, старший науковий співробітник. лабораторії діяльності позашкільних навчальних закладів Інституту проблем виховання АПН України, заслужений працівник народної освіти. Тема доповіді: «Визначні сторінки історії розвитку позашкільної освіти»
• Биковська Олена Володимирівна, ректор Інституту екології, економіки і права, професор Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова. Тема доповіді: «Потенціал позашкільної освіти в розвитку України»
• Тихенко Лариса Володимирівна, директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Тема доповіді: «Розвиток позашкільної освіти України в контексті концептуальних ідей Болонського процесу»

Керівники профільних позашкільних навчальних закладів, які є координаторами напрямів позашкільної освіти в Україні, презентували роботу системи позашкільної освіти:
• Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного центру МОН України, доктор педагогічних наук.
• Ткачук Віталій Володимирович - директор Українського державного центру позашкільної освіти МОН України.
• Матюшенко Олександр Костянтинович - директор Українського державного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді МОН України.
• Лісовий Оксен Васильович - директор Державного позашкільного навчального закладу МАН учнівської молоді.
Управління освіти і науки обласних держадміністрацій та Київської, Севастопольської міських держадміністрацій на високому науково-методичному рівні представили матеріали по позашкільній освіті на Всеукраїнській методичній виставці «Позашкільна освіта та її роль у сучасному освітньому просторі».
Критерії оцінювання науково-методичного рівня виставки:
- відповідність державних документів до соціального замовлення;
- ретельність і продуманість методичної підтримки;
- інноваційні технології;
- використання інформаційно-комунікативних технологій;
- системність;
- використання досвіду за інноваційним потенціалом з використанням регіонального аспекту;
- науковість;
- перспективність.
За результатами проведення методичної виставки нагороджено Дипломом «Лідер Всеукраїнської методичної виставки «Позашкільна освіта та її роль у сучасному освітньому просторі» за підписом директорів Національного еколого-натуралістичного центра учнівської молоді, Українського державного центру позашкільної освіти, Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, Позашкільного навчального закладу МАН учнівської молоді:
1. Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
2. Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
3. Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
4. Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
5. Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
6. Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації.
Дипломом «Лауреат Всеукраїнської методичної виставки «Позашкільна освіта та її роль у сучасному освітньому просторі» (за підписом директорів Національного еколого-натуралістичного центра учнівської молоді, Українського державного центру позашкільної освіти, Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, Позашкільного навчального закладу МАН учнівської молоді) за розробку і упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій в освіті нагороджено тридцять дев'ять позашкільних навчальних закладів.
Програма роботи конференції включала проведення Всеукраїнських педагогічних читань. Читання проводилися відповідно до напрямів роботи секцій. За роботу секцій відповідали керівники профільних установ.
• Робота секції позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.
Керівник секції: Манорик Любов Петрівна, методист НЕНЦ, Заслужений вчитель України.
Кількість учасників: 34
Під час роботи секції учасники висловили ряд побажань та пропозицій до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:
- запропонувати НЕНЦ вивчити практику роботи Полтавського облЕНЦ з питання створення філій закладу у сільській місцевості та Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю - досвід охоплення позакласною роботою учнів сільської місцевості;
- видати нову ілюстративну книгу про зміст роботи позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю;
- продовжити практику проведення Всеукраїнського конкурсу-огляду на кращу навчально-дослідну земельну ділянку;
- відкрити на сайті НЕНЦ дайджесту для облЕНЦ/СЮН з метою подальшого надання інформації на сайт МОН України;
- розробити нормативно-правову бузу по організації роботи теплично-парникового господарства, зимового саду, навчального кабінету позашкільного навчального закладу, лабораторії.
• Робота секції позашкільних навчальних закладів науково-технічного напряму.
Керівник секції: Левіна Ірина Єгорівна, заступник директора з виховної роботи науково-технічного напряму Українського державного центру позашкільної освіти МОН України.
Кількість учасників: 24
• Робота секції позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого напряму.
Керівник секції: Матюшенко Олександр Костянтинович - директор Українського державного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді МОН України.
Кількість учасників: 30
• Робота секції позашкільних навчальних закладів художньо-естетичного напряму.
Керівник секції: Василянська Ірина Олександрівна, заступник директора з виховної роботи художньо-естетичного напряму Українського державного центру позашкільної освіти МОН України
Кількість учасників: 21
• Робота секції комплексних позашкільних навчальних закладів.
Кількість учасників: 25
Керівники секції: Ткачук Віталій Володимирович, директор Українського державного центру позашкільної освіти МОН України
Савенко Наталія Іванівна, директор Святошинського Центру позашкільної роботи м. Києва
• Робота секції територіальних відділень МАН.
Кількість учасників: 20
Керівник секції: Лісовий Оксен Васильович - директор Позашкільного навчального закладу МАН учнівської молоді.
• Робота секції відповідальних за роботу з питань позашкільної освіти в управліннях освіти і науки.
Кількість учасників: 14
Керівники секції:Рудакова Зінаїда Миколаївна, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України;
Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого - натуралістичного центру МОН України, доктор педагогічних наук.
Під час проведення педагогічних читань в секціях обговорювалися наступні питання:
- історико-конституційні засади позашкільної освіти та її роль у формуванні обдарованої особистості;
- виховний потенціал позашкільної освіти та її роль у формуванні обдарованої особистості;
- інноваційні технології та їх роль у підвищенні якості навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.
На заключному пленарному засіданні учасники конференції висловили ряд пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо подальшого розвитку позашкільної освіти (звернення додається).


Директор НЕНЦ В.В.Вербицький

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.