Написання тез

Після закінчення досліджень та експериментів вам потрібно написати тези вашої роботи.
Тези проекту - це короткий огляд дослідження.

Класичною для тез можна назвати наступну структуру:

  • Постановка завдання: історія завдання, її значимість (особливо слід підкреслити зв'язок з сучасними дослідженнями у відповідній галузі), визначення та терміни (не слід перераховувати всі загальноприйняті терміни, використані в роботі, а проте поняття, властиві даній конкретній галузі, слід згадати), безпосередня постановка задачі та її місце в загальному контексті дослідження.
  • Методи, використані автором: перерахувати методи. Також слід вказати основні інструменти дослідження, як то: лабораторія, в якій проведено дослідження, наукове програмне забезпечення та ін.
  • Основні результати: слід сформулювати Ваші основні досягнення. У цьому пункті дотримуйтеся максимальної чіткості і ясності. Однак якщо Ваші результати технічні (наприклад, в секції «Математика», Ви можете розвинути техніку дослідження, зручну в даній області), слід дати коротке пояснення суті Ваших досягнень популярною мовою. Чітко зазначте, яку частину завдання, сформульованої в першому пункті, Ви виконали, і яка значимість цієї частини в загальному контексті завдання.
  • Висновок і можливі шляхи застосування своїх досліджень: опишіть результати з точки зору загальної значущості для вашої галузі дослідження, сформулюйте можливі шляхи розвитку завдання, а також можливості застосування в інших галузях науки, економіці, виробництві і т.д.

Слід пам'ятати, що тези не повинні містити докладних доказів/опису процедур дослідження. Вони мають давати чітке уявлення про проведене дослідження.У тезах увага повинна бути зосереджена на роботі виконаній цього року. Окрім всього, не можна писати про досягнення, або роботу виконану не вами.

Текст тез не повинен перевищувати 6000 символів.

Зразок правильно написаних тез

Швидкість та напрямок вітру постійно змінюються, саме тому вітроенергетичні установки працюють не дуже ефективно. Саме тому, актуальною буде розробка надійного, довготривалого та у той час надійного датчика швидкості та напрямку вітру. Як показав попередній аналіз існуючі анемометри мають певні недоліки, такі як: складність та крихкість конструкції, висока вартість, повільна реакція, недостатня точність вимірювання, обмежений температурний режим роботи, вплив зовнішніх факторів (тиск та вологість середовища, густина повітря тощо). На основі аналізу цих та деяких інших недоліків була розроблена модель анемометра нової конструкції. У нового приладу дуже проста конструкція та зведена до мінімуму кількість рухомих частин. Це надає йому надійності у роботі, довготривалість та у той самий час низьку вартість. Анемометр нової конструкції може вимірювати як швидкість так і напрямок вітру. Головною перевагою є отримання цифрового сигналу як результату вимірювання – це у багато разів підвищує швидкість та точність роботи. Також він має малі мас-габаритні характеристики та у ньому відсутні крихкі частини або будь-які рідини. Принцип роботи цього приладу дуже простий. Парус, що нерухомо закріплений на головній осі реагує на зміну напрямку та швидкості вітру. На іншому кінці осі закріплене джерело світла під яким знаходиться матриця з фотоелементів. Довільний рух головної осі забезпечується еластичною прокладкою. Коли парус відхиляє головну ось, разом з нею змінюється положення світлового пучка відносно матриці з фотоелементів. Матриця визначає позицію пучка світла та надсилає сигнал для обробки спеціально створеною програмою. Запропонований прилад може бути застосований для вимірювання будь-яких потоків повітря або рідини, що підвищить ефективність вітроенергетичних установок, покращить навігацію тощо.

 
Powered by Etomite CMS.