Міністру освіти і науки України
проф. Івану Вакарчуку

 

ПРОПОЗИЦІЇ

УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ „ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: ІСТОРИЧНІ ПОСТУПИ ТА ЗДОБУТКИ"

(до  90-РІЧЧЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ)

(Київ, НЕНЦ, 2-3.12.2008р.)

 

Невід'ємною частиною освітньої спільноти є позашкільні навчальні заклади. Вирішити завдання підготовки конкурентоспроможної особистості, здатної обстоювати національно державницькі інтереси України в глобалізованому світі - основна мета позашкільної освіти.

Специфіка освітнього простору позашкільного закладу розширює можливості вибору освітніх послуг з огляду на здібності та інтереси особистості, її власні плани щодо вибору майбутньої професії. Крім того, неоціненна перевага навчання в цих закладах в тому, що набуття знань і досвіду в практичній діяльності перетворюється з педагогічно керованого на процес, регульований самою особистістю.

Розробка Концепції позашкільної освіти і виховання, прийняття Закону України "Про позашкільну освіту" та затвердження ряду нормативних та інструктивних актів за останнє десятиріччя значно підняли роль позашкільних навчальних закладів у створенні умов для креативного, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та професійної орієнтації учнів у вільний від навчання час, задоволення їх освітніх потреб через залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, дозвіллєво-розважальної роботи та творчої діяльності.

Для поліпшення стану позашкільної освіти в Україні ми, учасники конференції, сформулювали такі пропозиції:

 

1.      Заборонити перепрофілювання, злиття, реорганізацію, закриття позашкільних навчальних закладів в Україні.

2.      Внести такі зміни до Бюджетного кодексу України, щоб фінансування власне позашкільних навчальних закладів відбувалося в межах видатків на освітню галузь згідно його статей 89 і 90 (замість 91 ст.), тобто за рахунок між бюджетних трансферів.

3.      Забезпечити виконання в повному обсязі ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту України».

4.      Забезпечити виконання вимог Указу Президента України № 1013 за 2005 рік «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвиток освіти в Україні» в частині:

5.      Здійснити заходи щодо підвищення соціального статусу педагога позашкільного закладу. А саме:

6.            Звернути увагу на катастрофічне зменшення позашкільних навчальних закладів у   сільській місцевості в зв'язку з їх підпорядкуванням Селищним радам.

7.      Свідоцтво про Позашкільну освіту повинно друкуватись єдиним
державним органом і єдиного зразка.

8.      Переглянути статус позашкільних закладів в системі профтехосвіти.

9.      Поширити дію програми „Шкільний автобус" на позашкільні навчальні заклади.

10.    Запровадити передачу майна, яке вивільняється із користування у відомчих закладах Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій та інших, для використання у позашкільних навчальних закладах (намети, електро- та радіостанції, плоти, катамарани та ін.).

11.    Запровадити пільговий проїзд протягом року на міжміському і
приміському   залізничному,    автобусному,   водному   видах   транспорту   для організованих туристсько-екскурсійних груп школярів (учасників туристських спортивних походів та краєзнавчих практикумів, комплексних навчально-тематичних екскурсій, всеукраїнських та міжнародних масових заходів, навчально-тренувальних зборів, а також тих, що від'їжджають на оздоровлення), сформованих позашкільними навчальними закладами.

12.    Передбачати у Державному бюджеті по галузі „Освіта" видатки на проведення всеукраїнських масових заходів з учнівською та студентською молоддю та фінансування державних освітніх програм.

13.    Розробити та внести на розгляд місцевих органів виконавчої влади програми реконструкції діючих дитячих туристичних баз, туристично-оздоровчих таборів системи Міністерства освіти і науки України із залученням коштів місцевих бюджетів, підприємств і організацій, спонсорських коштів тощо.

14.    Внести зміни до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм", а саме:  доповнити статтю 17 зазначеного проекту абзацом такого змісту: „Від ліцензування звільнюються позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого профілю державної і комунальної форм власності як неприбуткові організації".

15.    Внести зміни до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей", а саме: виключити зі ст.12 п.2 абзац 6, де мова йде про наметове містечко, оскільки воно не є закладом.

16.    Внести доповнення до постанови КМУ від 25.08.2004 №1096 щодо встановлення доплат керівникам паспортизованих музеїв загальноосвітніх навчальних закладів.

 

          Сподіваємося, що Міністерство освіти та науки України дослухається до думки фахівців - практиків, які зібралися на Конференції.

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.