15.01.09 № 1/9-17

Міністерство освіти і науки Автономної    Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій

 

Про проведення Тижня всеукраїнських

і міжнародних науково-освітніх проектів

"Україна-Європа-Світ-2009"

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів з учнівської та студентською молоддю на 2009 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 31.12.2008 1/9-852) з метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності молоді у лютому 2009 року буде проведено Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ-2009" на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

У рамках тижня передбачається проведення 10 - 12 лютого 2009 року:

VІIІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2009» (ecosoft@nenc.gov.ua, komendantov@nenc.gov.ua);

Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників "Природа - людина - виробництво - екологія" (vidd-bio@nenc.gov.ua);

Всеукраїнського конкурсу досягнень юних зоологів і тваринників (fgu@nenc.gov.ua).

Для участі у заходах, умови проведення яких додаються, запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів за умови подання заявок і матеріалів відповідно до вимог, що додаються,  не пізніше 28 січня 2009 року на адресу НЕНЦ: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, або за вищезазначеними адресами електронної пошти.

За результатами заочного відбіркового туру організаційним комітетом визначаються претенденти очного етапу. Відповідна інформація буде розміщена на сайті НЕНЦ (www.nenc.gov.ua).

Переможці конкурсних програм за рекомендаціями експертів з урахуванням  відповідності їх проектів вимогам національного туру Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2009 можуть брати  участь у Всеукраїнскому конкурсі «Intel-ЕкоУкраїна - 2009», який відбудеться  25-27 лютого в рамках ХІІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Освіта в Україні - 2009».

Витрати команд на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Відповідальність за життя і здоров'я учасників у дорозі та під час проведення заходу доручаємо покласти на осіб, які їх супроводжуватимуть.

Заїзд і реєстрація учасників 10 лютого 2009 року до 14.00, від'їзд - 12 лютого 2009 року. Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Довідки за телефоном: (044) 430-0491.

Додатки: на 9 арк.

 

 

Заступник Міністра                                                          П.Б.Полянський

 

 

Рудакова З.М.

4862071

 

Додаток 1  до листа МОН

від 15.01.2009 № 1/9-17

 

Умови проведення II етапу VIII Всеукраїнського

чемпіонату з інформаційних технологій

"Екософт" у 2009 році

 

 

          VІІІ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт - 2009» (далі - чемпіонат) проводиться 10-12 лютого 2009 року в рамках Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ 2009" відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.03.2007 №177.

          Безпосереднє керівництво чемпіонатом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Чемпіонат проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді в галузі інформаційних технологій.

Для участі в чемпіонаті запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, а також студенти, аспіранти вищих навчальних закладів України.

У програмі чемпіонату обов'язкова демонстрація електронної презентації на авторську розробку. Бажано мати постерний (стендовий) матеріал щодо розробки. Учасники розподілятимуться відповідно до освітнього рівня та за категоріями апаратних і програмних засобів.

Під час проведення чемпіонату передбачаються зустрічі з представниками провідних кампаній України, що спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, засобів масмедіа, спонсорами. За результатами участі в чемпіонаті переможці нагороджуються дипломами оргкомітету, цінними подарунками і призами від спонсорів. Учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа переможців чемпіонату отримують право взяти участь у Всеукраїнському конкурсі Інтел- ЕкоУкраїна - 2009 - національному етапі Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2009. Претенденти на участь у конкурсі Intel - Еко Україна повинні володіти англійською мовою.

Заявки на участь у ІІ етапі чемпіонату подавати до 28 січня 2009 року за формою, що додається, листом або електронною поштою. Відбір учасників здійснюється організаційним комітетом, за рішенням якого список учасників очного туру буде розміщений на сайті НЕНЦ.

Разом із заявкою кожен конкурсант подає коротких опис розробки у вигляді тез. Обсяг тез не повинен перевищувати 6000 друкованих символів (2-3 стор.); шрифт Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - Microsoft Word; малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремо. Тези повинні містити прізвище та ім'я автора, місце навчання, клас (курс), назву доповіді, електронну адресу.

Детальну інформацію можна отримати за адресою: 04074 м.Київ вул.Вишгородська,19, тел./факс 430-04-91, e-mail: ecosoft@nenc.gov.ua, komendantov@nenc.gov.ua.

ЗАЯВКА

на участь у ІІ етапі

VIII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт"

(подається окремо на кожного учасника)

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю): __________________________________

____________________________________________________________________

Число, місяць, рік  народження:_________________________________________

Назва навчального закладу (повна назва і адреса): _________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Факультет, курс, клас: _______________________________________________

____________________________________________________________________

Участь у розробці програми (повна або часткова участь):___________________

____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові викладача (наукового керівника) ________________

____________________________________________________________________

Назва розробки ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Апаратно-програмне середовище для демонстрації: _______________________

____________________________________________________________________

Категорія програмних (апаратних) засобів ________________________________

____________________________________________________________________

 

Рішенням оргкомітету (ради закладу, установи):___________________________

____________________________________________________________________ (прізвище, ініціали учасника)

рекомендується до участі у ІІ етапі VIII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт-2009".

Адреса для зв'язку з конкурсантом (поштова, E-mail, URL) _________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Голова оргкомітету (ради)навчального закладу (установи)              ______________                    ______________

                 (підпис)                                                                            (прізвище, ініціали)

Дата заповнення: "_______"_____________ 20___ р.

Рекомендації щодо заповнення

заявки на участь у ІІ етапі VIII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт"

 

Заявка заповнюється державною мовою на кожного учасника - розробника окремо.

Назва навчального закладу вказується повністю. Аспіранти, професійні розробники в цьому рядку записують місце роботи.

Учні, вихованці, студенти записують клас, назву факультету, курс (без скорочень), а професійні розробники - посаду.

Участь у створенні розробки - повна, для окремих розробників, часткова - для груп розробників.

Разом з ініціалами керівників проекту вказати їх посаду та місце роботи.

Пункт "назва розробки" включає повну назву авторської апаратної або програмної розробки.

"Апаратно-програмне середовище" передбачає вказівку на відповідні технічні та програмні потреби розробника для якісного функціонування власної розробки.

У графі "категорія засобів" розробник власноруч визначає категорію, до якої відносить свій винахід:

програмні засоби: ігрові, навчальні, прикладні, системні, інструментальні, анімаційні та спеціального призначення, а також Web-розробки.

апаратні засоби: функціональні пристрої, моделі, макети або опис.

Необхідно вказати точну поштову та електронну адреси для спілкування із заявником.

 

Додаток 2  до листа МОН

від 15.01.2009 № 1/9-17

 

Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників "Природа - людина - виробництво - екологія" у 2009 році

 

Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників "Природа - людина - виробництво - екологія" (далі - конкурс) проводиться з метою підтримки обдарованої учнівської молоді, підготовки її до активної професійної та громадської діяльності.

До участі в конкурсі юних раціоналізаторів і винахідників запрошуються учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід науково-практичної та експериментальної роботи, певні результати в галузі винахідництва та раціоналізаторства, що спрямовані на удосконалення і поліпшення техніки, виробництва та сільськогосподарського дослідництва, а також на розробку новітніх моделей, проектів, ідей на основі власних пропозицій і керівника. Конкурс юних раціоналізаторів і винахідників проводиться у два тури: заочний та очний. Переможці заочного туру запрошуються для участі в очному турі конкурсу, під час якого проводиться індивідуальний захист робіт.

Учасники заочного туру конкурсу до 28 січня 2009 року подають на адресу НЕНЦ такі матеріали: детальний опис експериментальної роботи - поштовим зв'язком; тези науково-практичних та експериментальних робіт, а також анотацію до розробки за формою, що додається - електронною поштою. Відбір учасників здійснюється організаційним комітетом, за рішенням якого список учасників очного туру буде розміщений на сайті НЕНЦ.

Переможці заочного туру отримують персональний виклик на участь в очному турі конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників.

Програма очного туру конкурсу передбачає проведення:

-       стендового захисту-презентації власних теоретичних і практичних розробок (наукових і технічних проектів, що містять елементи об'єктивної новизни, по можливості, документально-підтверджені свідоцтвами про винахід та ін.). Експонати, що подаються на презентацію, повинні бути оформлені у вигляді діючих механізмів, приладів і пристроїв, моделей;

-       секційних засідань (робота секцій: біології, ресурси енергозбереження, екологічно-безпечені технології та прикладна екологія, фізики, хімії, медицини й охорони здоров'я, сільськогосподарського дослідництва та винахідництва).

Обсяг тез не повинен перевищувати 6000 друкованих символів (2-3 стор.); шрифт Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - Microsoft Word; малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Тези повинні містити прізвище та ім'я автора, місце навчання, клас (курс), назву доповіді, електронну адресу.

Учасники мають право брати участь у роботі однієї або кількох секцій за умови представлення різних конкурсних робіт. Результати їх участі зараховуються окремо. Визначає переможців (заочного та очного турів конкурсу) експертна група, яка складається з висококваліфікованих фахівців, викладачів, спеціалістів державних установ у галузі винахідництва і раціоналізаторства.

Детальну інформацію можна отримати за адресою: 04074 м.Київ вул.Вишгородська,19, тел./факс 430-04-91, e-mail: vidd-bio@nenc.gov.ua

 

Анотація

1.     Назва розробки______________________________________________________

______________________________________________________________________

2.     Представник розробки (повна назва закладу освіти, клас, творче учнівське об'єднання)

___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

3.     Автор (автори) розробки _______________________________________________

______________________________________________________________________

4.     Науковий керівник ___________________________________________________

5.     Основні характеристики, суть розробки __________________________________

______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

6. Патентно - конкурентоспроможні результати ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

7.     Порівняння зі світовими аналогами (основні недоліки аналогів, основні переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами)

_________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________

8.     Економічна привабливість розробки для пристосування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

9.     Галузі міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки __________________________________________________

______________________________________________________________________

10.            Стан готовності розробки ______________________________________________

______________________________________________________________________

11.            Існуючі результати впровадження _________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

12.            Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail ___________________________

__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

13.Домашня адреса, контактний телефон учасника конкурсу

______________________________________________________________________

           Підпис наукового керівника                  _______________________

 

 

Додаток 3 до листа МОН

від 15.01.2009 № 1/9-17

 

Умови

проведення конкурсу-виставки досягнень

юних зоологів і тваринників

 

Всеукраїнський конкурс-виставка досягнень юних зоологів і тваринників проводиться з метою:

 

Учасники конкурсу - виставки

До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійно технічних, позашкільних навчальних закладів, які займаються дослідницькою роботою в галузі зоології та тваринництва.

 

Порядок проведення

Конкурс-виставка проводиться в два етапи: заочний та очний. Учасниками заочного етапу можуть стати учні, вихованці загальноосвітніх, професійно - технічних, позашкільних навчальних закладів, які займаються дослідницькою роботою в галузі зоології та тваринництва. Для цього претенденти подають заявку та надсилають тези власних науково-дослідницьких робіт на адресу оргкомітету до 28 січня 2009 року. (04074, Київ, вул. Вишгородська, 19, зоолого-тваринницький відділ, fgu@nenc.gov.ua). Роботи надіслані після зазначеного терміну не розглядаються.

Обсяг тез не повинен перевищувати 6000 друкованих символів (2-3 стор.); шрифт Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - Microsoft Word; малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Тези повинні містити прізвище та ім'я автора, місце навчання, клас (курс), назву доповіді, електронну адресу.

Критерії оцінювання робіт:

Оцінювання робіт проводиться за такими напрямами: кролівництво, промислове птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, загальна зоологія, тваринництво.

Переможці заочного етапу запрошуються до участі в очному етапі для захисту своїх науково-дослідницьких робіт.

Переможці очного етапу за напрямком тваринництва отримують можливість вступу до Інституту тваринництва та водних біоресурсів Національного аграрного університету на пільгових умовах. Учасники, роботи яких визнані кращими, можуть бути рекомендованими до участі в національному етапі конкурсу Intel Еко-Україна за умови володіння ними англійською мовою.

 

Керівництво конкурсом

Керівництво конкурсом, підведення підсумків, визначення переможців здійснюється оргкомітетом і журі, створеними з представників Національного аграрного університету, Інституту зоології ім.Шмальгаузена, Національного еколого-натуралістичного центру.

 

 

Заявка

на участь у заочному етапі

Всеукраїнського конкурсу-виставки досягнень юних зоологів і тваринників

 

Прізвище _________________________________________________________

Імя______________________________________________________________

По-батькові_______________________________________________________

Школа ___________________________________________________________

Клас _______________________

Позашкільний заклад ______________________________________________

_________________________________________________________________

Гурток ___________________________________________________________

Секція: (необхідне підкреслити) кролівництво, промислове птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, тваринництво, загальна зоологія.

Тема науково-дослідницької роботи :_________________________________

_________________________________________________________________

Необхідність в технічних засобах навчання для захисту:_________________

_________________________________________________________________

Адреса навчального закладу (за якою надсилати виклик для участі у ІІ етапі):

індекс _________________________

Область___________________________________________________

Район_____________________________________________________

Місто (селище)_____________________________________________

Вулиця____________________________________________________

Будинок №______ телефон ___________________________________

Назва установи_____________________________________________

__________________________________________________________

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.