Аналітична доповідна по результатах проведення Всеукраїнського конкурсу «Intel-ЕкоУкраїна-2009» - національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2009 (International Science and Engineering Fair).

 

Відповідно до Орієнтовного плану масових заходів на 2009 рік, листа Міністерства освіти і науки України від 31.10.08. №19 - 708 проведено Всеукраїнський конкурс «Intel-ЕкоУкраїна-2009» - національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2009 (International Science and Engineering Fair).

Захід проводився з метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський та світовий простір.

 

Організатори конкурсу:

 

Директор конкурсу Intel-Еко Україна: Вербицький Володимир Валентинович, директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор.

Науковий керівник конкурсу Intel-ЕкоУкраїна-2009: Білько Надія Михайлівна - керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень, професор кафедри біології НУ "Києво-Могилянська академія", доктор медичних наук.

 

Учасники заходу:

Учасниками конкурсу стали учні загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (9-11 класів). До участі у Всеукраїнському конкурсі «Intel-ЕкоУкраїна-2009» за рекомендаціями експертів допускалися також переможці Всеукраїнських науково-дослідницьких конкурсів (чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт", конкурс юних раціоналізаторів та винахідників "Природа - людина - виробництво - екологія", конкурс досягнень юних зоологів-тваринників, "Енергія і середовище", МАН та інші). По відношенню до Intel-ЕкоУкраїна-2009 ці конкурси виступали як так звані ресурсні конкурси. Така система широко задіяна у світовій практиці Intel ISEF, що дозволяє значно розширити коло учасників та гарантувати високий рівень проектів через їх попередню апробацію.

Учасники національного туру конкурсу проходили відбірковий заочний етап, на який було подано 215 заявок. Відбір проектів на Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна-2009 проводився у відповідності до концепції заходу, на підставі поданих заявок і тез наукових робіт (українською та англійською мовами). Оцінювала роботи заочного туру конкурсу наукова експертна комісія, до складу якої входили викладачі вищих навчальних закладів та провідні вчені науково-дослідних інститутів НАН України. Головними критеріями оцінювання робіт відбіркового туру були: практична спрямованість, інноваційність, науковість, логічність, відповідність до сучасних мовних стандартів.

У національному турі взяли участь 109 молодих науковців, які представляли 91 дослідницький проект з десяти тематичних категорій. У 2009 році афільовано три нові категорії: математика, інженерні науки та науки про Всесвіт. Таким чином, учнівські наукові проекти були представлені з таких категорій:

Серед представлених проектів: 78 проектів - індивідуальні; 13 - командні.

З метою удосконалення методики заходу проведено значну підготовчу роботу:

Програма заходу:

Серед членів наукового журі всеукраїнського конкурсу представлені провідні науковці та освітяни з наукових та науково-освітніх установ України, а саме: Національного університету біоресурсів і природокористування, Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інституту геологічних наук НАН України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інституту прикладних проблем фізики та біофізики НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка, Національного авіаційного університету, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України, Інституту космічних досліджень, Громадської організації «Український науковий клуб», Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", Національного університету "Києво-Могилянська академія", Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Запорізького національного університету, Інституту гігієни та медичної екології АМН України. У 2009 році у роботі наукового журі конкурсу брали участь 32 експерта (вчені, викладачі).

 

З метою популяризації ідеї конкурсу вперше відкриття національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF відбулося під час проведення Дванадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2009». На урочистому відкритті із вітальним словом виступив:

Виступ на тему: «Великий адронний калайдер. Фізика і техніка майбутнього».

 

Відповідно до програми заходу 25 лютого проведено відкриту стендову презентацію - «Парад наукових проектів», яка була організована під час роботи Дванадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2009» (на базі Київського Палацу дітей та юнацтва). Учасники конкурсу презентували один перед одним, перед членами журі, учнями м. Києва, присутніми на виставці результати проведеної науково-експериментальної роботи. Стендова презентація проводилась у форматі, максимально наближеному до умов захисту робіт на всесвітньому фіналі Intel ISEF.

Під час конкурсу працювали секції з таких напрямів

Назва секції

Кількість учасників

Екологія

17

Ботаніка

12

Зоологія

13

Науки про Землю (геологія, географія),

5

Науки про людину (анатомія, фізіологія)

7

Математика

4

Інженерні науки

8

Науки про людину (психологія і поведінка людини)

10

Хімія та біохімія

9

Фізика та науки про Всесвіт

14

Комп'ютерні науки

10

 

Керівництво секціями здійснювали члени наукового журі конкурсу.

Голова журі секції з екології: Приліпко Валентина Антонівна -доктор медичних наук, зав. кафедрою екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування

Голова журі секції з ботаніки: Байрак Олена Миколаївна - доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Голова журі секції з зоології: Ігнатюк Олексій Анатолійович - кандидат біологічних наук, завідуючий відділом екомоніторингу Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Голова журі секції: «Науки про Землю: геологія, географія»: Метропольський Олексій Юрійович - член-кореспондент НАН України, доктор геолого-меніралогічних наук, професор, перший заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Голова журі секції «Науки про людину: анатомія, фізіологія»: Первак Ігор Леонідович - кандидат медичних наук, доцент кафедри операційної хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Голова журі секції з математики: Мамілов Сергій Олександрович - учений секретар Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, кандидат фізико-математичних наук.

Голова журі секції: «Інженерні науки»: Степанюк Андрій Романович - кандидат технічних наук, доцент кафедри "Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв НТУУ "Київський політехнічний інститут ".

Голова журі секції: «Науки про людину: психологія і поведінка людини»: Карамушка Людмила Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Голова журі секції: «Хімія та біохімія»: Комаров Ігор Володимирович доктор хімічних наук, професор завідувач кафедрою органічної хімії, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Голова журі секції: «Фізика та науки про Всесвіт»: Рябченко Сергій Михайлович - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий відділом фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України.

Голова журі секції: «Комп'ютерні науки»: Куссуль Наталія Миколаївна - д. т.н., завідуюча відділом інформаційних технологій Інституту космічних досліджень, професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного Інституту НТУУ «КПІ».

Керівники секцій визначили роботи, які відповідають темі заходу, виконані на високому рівні, мають практичне спрямування, присвячені пріоритетним проблемам сучасної науки та презентовані високоефективно, учасників із Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Полтавської, Луганської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Харківської, Тернопільської, Донецької областей, АР Крим та м. Києва.

СУПЕРФІНАЛ

за право участі у Міжнародному конкурсі Intel ISEF-2009 у м.Рено (штат Невада, США)

До участі у суперфіналі конкурсу від секцій були допущені 13 індивідуальних та 4 командних проекти.

Суперфінал проходив у вигляді відкритого стендового захисту кращих робіт з кожної категорії у формі інтерв'ю (наукового діалогу) один на один з вченим. Під час наукового інтерв'ю члени журі звертали увагу на комунікативні навички учасників, вміння аргументовано доводити та відстоювати свою думку; на рівень володіння іноземними мовами, вміння читати та обізнано спілкуватись на тему свого дослідження.

На жаль, наукове журі секцій «Науки про людину: анатомія, фізіологія» та «Математика» не рекомендували проекти до участі суперфіналі конкурсу. Це говорить про рівень підготовки науковими керівниками учнівських проектів.

Академія розвитку Intel ISEF в Україні

З метою обміном досвідом з питання виховання в учнів інтересу до дослідницької роботи, розкриття аспекту виховного значення тематики науко-дослідницької діяльності учнів, значення конкурсу Intel-Еко у вихованні талановитої учнівської молоді для наукових керівників та педагогів організована робота Академії розвитку Intel ISEF в Україні.

Керівник Академії - В.В.Вербицький, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Для учасників Академії проведено інтерактивний тренінг з теми «Виховні технології стимулювання науково-дослідницької діяльності учнів». Тренінг провела Єнотаєва Людмила Євгенівна, старший науковий співробітник Інституту обдарованої дитини.

Клуб фіналістів Intel ISEF

Члени Клуб фіналістів Intel ISEF були задіяні до організації та проведення конкурсу (проведення майстер-класу: «Правила оформлення стендів»; робота юніорського журі; надання консультацій учасникам конкурсу).

Склад юніорського журі Всеукраїнського конкурсу «Intel-ЕкоУкраїна-2009»

 

Мисула Наталія

фіналіст Intel ISEF -2006

науки про людину: психологія і поведінка людини

Умерова Зарема

фіналіст Intel ISEF -2007

екологія

Клокун Віталій

фіналіст Intel ISEF -2008

інженерні науки

Мєшкович Марина

фіналіст Intel ISEF -2008

хімія та біохімія

Чайка Дарія

фіналіст Intel ISEF -2008

біологія: ботаніка

Дмитренко Максим

фіналіст Intel ISEF -2006

фізика та науки про всесвіт

Результати конкурсу

Всі учасники були нагороджені сертифікатом Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко Україна - 2009» - Національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів старших класів INTEL ISEF (за підписом Директора конкурсу в Україні В.В. Вербицького та Директора освітніх програм в Україні Т.В. Нанаєвої).

За рішенням журі секцій «Інженерні науки», «Фізика та науки про Всесвіт» та «Комп'ютерні технології» учням 11 класу надане особисте запрошення для участі у кваліфікаційному тестуванні для вступу на навчання за рахунок державного бюджету до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

У відповідності до Міжнародного Положення про конкурс INTEL ISEF, за результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна - 2009» надана можливість представляти Україну на Міжнародному фіналі INTEL ISEF, що відбудеться 10-15 травня 2009 р. у м. Рено (штат Невада, США), наступним переможцям:

 

Індивідуальні проекти:

  1. Тітов Дмитро, учень 10 класу Донецької спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи І-ІІІ ст. №35 (секція: «Комп'ютерні науки»). Тема проекту: «Наближені математичні обчислення в задачах розпізнавання образів».

  2. Оленєв Олександр, учень 11 класу Запорізького Багатопрофільного Ліцею №99 Запорізької Міської Ради Запорізької області (секція: "Фізика та науки про Всесвіт"). Тема проекту: "Датчик швидкості вітру для системи регулювання робочих параметрів вітроенергетичних установок".

Командний проект:

  1. Ібраїмова Феріде, учениця 10 класу Міжводненської ЗОШ І-ІІІ ст. АР Крим.

  2. Раїфов Лутфі, учень 11 класу Міжводненської ЗОШ І-ІІІ ст. АР Крим (секція: "Науки про землю: географія, геологія", командний проект). Тема проекту: "Здобуття прісної води з субмаринальних джерел без енергетичних витрат.

Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс INTEL ISEF спеціальними нагородами відзначені:

спеціальним дипломом корпорації Intel - «Intel Excellence in Computer Science», який дає право на отримання грошового призу від корпорації INTEL у сумі 200 доларів США:

Тітова Дмитра, учня 10 класу Донецької спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи І-ІІІ ст. №35 (секція: «Комп'ютерні науки»). Тема проекту: «Наближені математичні обчислення в задачах розпізнавання образів».

спеціальним диплом Association for Women Geoscientists (Асоціації жінок-дослідниць Землі) за найкращу роботу, яка підкреслює вразливість Землі як глобальної системи:

Ненько Христину, ученицю 11 класу Дебальцівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Донецької області (секція: «Науки про Землю: географія, геологія»). Тема проекту: «Антропогенні ландшафти Донбасу».

спеціальним диплом μ α τ - Мю Альфа Тета (Національного математичного товариства середніх шкіл та коледжів) за сміливе, детальне та творче дослідження наукової проблеми з використанням сучасних математичних методів:

Мартиненко Вікторію, ученицю 10 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка (секція: "Математика"). Тема проекту: "Цілочисельні задачі. Теоретичні та практичні аспекти".

спеціальним диплом Yale Science and Engineering Association (Єльської науково-технічної за найкращу роботу в категорії:

Маркіна Миколу, учня 11 класу Підгородненської СШ № 2, Комунального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Дніпропетровської області (секція: "Інженерні науки"). Тема проекту: "Конструктивне удосконалення пристосування ПС (А) для збирання соняшника без домішок бур'янів".

Керівництво та науково-педагогічний колектив НЕНЦ, а також учасники Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко Україна - 2009» щиро вдячні за змістовну роботу під час проведення конкурсу Національному університету біоресурсів і природокористування, Науковому центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інституту геологічних наук НАН України, Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інституту прикладних проблем фізики та біофізики НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка, Національному авіаційному університету, Міжнародному науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України, Інституту космічних досліджень, Громадській організації «Український науковий клуб», Національному технічному університету "Київський політехнічний інститут", Національному університету "Києво-Могилянська академія", Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Запорізькому національному університету, Інституту гігієни та медичної екології АМН України.

Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України висловлює подяку керівникам обласних Київського та Севастопольського міських державних управлінь освіти та науки, директорам та педагогічним працівникам обласних еколого-натуралістичних центрів та станцій юних натуралістів за масово агітаційну та пропагандистську роботу по залученню учнівської молоді до участі у даному конкурсі.

 

 

Директор НЕНЦ             В.В.Вербицький

 

 

Відповідальний координатор проекту Тараненко В.І.

Тел. для довідок: (044) 430-00-64

                              (044)430-04-91

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.