Методичні матеріали щодо організації та проведення літнього оздоровлення учнівської молоді позашкільними закладами еколого-натуралістичного профілю у 2009 році

Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей базується на Конституції України, Сімейному кодексі України, законів України "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
Закон "Про оздоровлення та відпочинок дітей" визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність всіх учасників процесу.
Відповідно до Закону, основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є: підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об'єднаннями в цій сфері; створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей; збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тощо.
Законом чітко розмежовано поняття відпочинку та оздоровлення дітей:
відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів (в залежності від розробленої програми);
тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою (в залежності від специфіки розробленої програми);
відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.
Реабілітаційно-оздоровчий напрям діяльності позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю охоплює широкий спектр форм і методів превентивного виховання, спрямованих на формування здорового способу життя як першооснови творчої діяльності, а саме:

Міністерство освіти і науки України та Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських та міжнародних масових заходів із учнівською та студентською молоддю протягом червня-липня 2009 року організовує роботу Всеукраїнського навчально-оздоровчого табору праці та відпочинку „Юннат", під час якого проводить літнє оздоровлення талановитої учнівської молоді, переможців різноманітних всеукраїнських конкурсів та заходів.
Метою перебування дітей в таборі є: оздоровлення та творчо - інтелектуальний розвиток підростаючого покоління.
Під час перебування у таборі учні отримують наступні послуги:
1. Спортивно-оздоровчі. Створення належних умов для духовного та фізичного оздоровлення молоді (включає комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, які спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини).
2. Культурно-пізнавальні й виховні. Забезпечення культурно - інтелектуального середовища для розкриття талантів та розвитку творчих здібностей юннатів (знайомство з культурно-історичними місцями та природно-заповідними територіями Києва, відвідування музеїв, театрів та інших культурно-мистецьких закладів).
3. Освітні. Включає:

Спрямованість - активне залучення дітей до життя своєї громади з метою її розвитку та вдосконалення, професійна орієнтація школярів та підготовка їх до вибору професії;

З метою популяризації Всеукраїнських природоохоронних та екологічних конкурсів, акцій, операцій проводиться організаційна робота в рамках Всеукраїнського еколого-природничого комплексу «Екологос». Комплекс «Екологос» це об'єднання профільних і наметових таборів різних областей України, основним напрямом діяльності яких є - еколого-натуралістичний.
Головним завданням комплексу «Екологос» є:
забезпечення оптимальних і сприятливих умов для отримання поглиблених знань про навколишнє середовище учнями, юннатами, студентами;
залучення учнівської молоді до практичної роботи та інших біологічних напрямів, до проведення з ними освітніх комплексних польових досліджень, краєзнавчої, еколого-просвітницької та оздоровчої роботи;
набуття вмінь, навичок та досвіду розв'язання екологічних проблем;
проведення змістовного відпочинку й оздоровлення учнівської молоді.
Базовими для діяльності комплексу «Екологос» є:
Всеукраїнський еколого-натуралістичний табір «Юннат» м. Київ;
Всеукраїнський еколого-натуралістичний табір «Ойкос» (Карпатський біосферний заповідник);
Всеукраїнський наметовий еколого-краєзнавчий табір «Простір» (заказник «Степанівська коса», Запорізька область);
дитячий оздоровчий табір «Ласпі» (АР Крим);
Канівський природний заповідник Черкаської області.
Комплекс «Екологос» використовується для виконання науково-дослідницьких робіт учнями - членами МАН, курсових та дипломних робіт студентами та аспірантами вищих навчальних закладів України.
Трудова зміна є однією з ефективних форм виховної, освітньої і оздоровчої діяльності з юннатами, активами дитячих і молодіжних об'єднань з цілодобовим (або денним) перебуванням та навчанням вихованців на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, обласних (районних, міських) ЕНЦ (СЮН).
Головним завданням діяльності трудової зміни є:
апробація та застосування інновацій удосконалення методики організації трудового виховання, які ґрунтуються на виробничій зайнятості учнівської молоді;
підтримка і розвиток дослідницької та проектної діяльності учнівської молоді, популяризація досвіду інтеграції різних форм продуктивної зайнятості з навчальною діяльністю;
популяризація професій аграрного сектору, запровадження новітніх форм і методик викладання сучасних технологічних досягнень;
практичне вдосконалення профільних знань, умінь і навичок вихованців у певному напрямі еколого-натуралістичної творчості, виконання колективних та індивідуальних робіт, що доповняється обов'язковою системою заходів по формуванню здорового способу життя.
Висновок: позашкільні заклади України еколого-натуралістичного профілю мають значні можливості для організації та проведення змістовного дозвілля та оздоровлення учнівської молоді під час літніх канікул.
Учасниками оздоровлення є діти, які потрібують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій).
Запрошуємо учасників еколого-натуралістичних конкурсів, акцій, юннатів, учнів, студентів до літнього відпочинку на базі позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю України.
Просимо керівництво обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) підготувати звітну інформацію щодо проведення в області літнього оздоровлення учнівської молоді в системі позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю.

Директор НЕНЦ         В.В.Вербицький

Рекомендована література:
В.В. Вербицький. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. - К.: АВЕРС, 2008. - 384 с. Гриф МОН України.

В.В. Вербицький. Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи.
Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів «вихідного дня», виїзних форм навчання у школах і позашкільних навчальних закладах // Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - С. 63-73.

 

Довідки за телефонами:
430-02-60, 430-00-64, 430-04-91
E-mail: nenc@nenc.gov.ua

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.