Науково-дослідна та викладацька робота.

Інститут міжнародних відносин.

Лекції для студентів

Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі

Історія розвитку вищой школи

Києво-Могилянська академія - визначний освітньо-культурний центр України

Методика підготовки, оформлення і захисту науково-дослідних робіт

Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна

Загальні закономірності навчально-виховного процесу

Лекції та практичні роботи з педагогіки

Педагогіка вищої школи:

Бюджет навчального закладу

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу в умовах становлення ринкових відносин. Предмет і завдання

ФОРМИ, ВИДИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Шляхи формування іміджу сучасного позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування в контексті стратегічного управління

Мотивація діяльності персоналу

Наукова робота студентів — важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою

Заробітна плата

Загальна педагогіка:

Аспекти дидактики

Методи виховання

Основні напрями виховання

НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Загальні  аспекти  педагогіки в природничих науках

Поняття про передовий педагогічний досвід

Предмет і особливості позашкільної педагогіки

Процес виховання. Принципи виховання

Історичний розвиток педагогіки

Тематика лекцій для студентів біологічного факультету з дисципліни «Педагогіка» (18 лекцій)

Список літератури

Практичні заняття:

Етапи педагогічного дослідження

Методи науково-педагогічного дослідження

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

Педагогiчнi ситуації

Педагогічні ситуації 2

Структура сучасної педагогічної науки, її галузі

Навчальні програми Інституту екології економіки і права

НМК з дисципліни прикладна аероекологія

НМК з дисципліни прикладна літоекологія

Навчальні програми Національного Університету ім. Т. Шевченка

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу (заочне відділення)

Планування та організація навчально-виховного процесу

Педагогіка позашкільної освіти

Педагогіка позашкільної освіти (заочне відділення)

Педагогіка вищої школи

Управління науковою та інноваційною діяльністю

Управління позашкільним навчальним закладом

Управління позашкільним навчальним закладом (заочне відділення)

Анотації

Академія педагогічних наук україни.
Інститут проблем виховання

Індивідуальний план роботи на 2009 рік

Інформація щодо теми досліджень

Звіт про науково-дослідну роботу. 2009 р.

Наукові досягнення за період січень-червень 2008 р.

Звіт про науково-дослідну роботу. 2006-2008 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу. 2008 р.

Звіт про науково-дослідну роботу. 2007 р.

Щорічні доповіді

Формування соціального досвіду учнівської молоді в процесі соціалізації засобами позашкільної освіти.
Доповідь до серпневих конференцій 2013 p.

Про механізм розробки стратегії позашкільного навчального закладу або завдання стратегічного управління. (2010 p).

Звіт про результати роботи по діяльності передбаченої контрактом директора На-ціонального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Вербицького.В. В. за 2009 рік

Щорічна доповідь про технологізацію навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі (2009 рік)

Звіт про результати роботи по діяльності, передбаченої контрактом директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Вербицького В. В. за 2008 рік.

Щорічна доповідь про стратегію управління в позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного спрямування (2008 рік)

Аналіз науково-дослідної роботи за 2007 р.

Щорічна доповідь про стан та перспективи еколого-натуралістичної діяльності (2007 рік)

Щорічна доповідь про пріоритетні напрями еколого-натуралістичної роботи (2006 рік)

Список наукових праць Список наукових праць
English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.