22.06.09 № 1/9-422

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Про проведення III Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів із учнівською та студентською молоддю на 2009 рік (лист МОН від 31.12.2008 №1/9-852) та з метою підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-дослідних ділянках, підготовки школярів до активної професійної самореалізації з 22 до 24 вересня ц.р. у м. Луцьку буде проведено III Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (умови додаються).
До участі у Зльоті запрошуються команди учнівських виробничих бригад позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.
Заїзд та реєстрація учасників зльоту - 22 вересня з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 9-6, Волинський обласний еколого-натуралістинний центр.
Проїзд від залізничного вокзалу: автобусом № 5 до зупинки "Мотозагін".
Від'їзд учасників Зльоту - 24 вересня. Керівників учнівських виробничих бригад просимо завчасно придбати проїзні квитки на зворотний шлях.
Відповідальність за життя і здоров'я учасників покласти на керівників учнівських виробничих бригад.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (0332) 77-22-35, (044) 430-02-60; сайт: http://www.nenc.gov.ua, e-mail: nenc@nenc.gov.ua . Додаток: на 4 арк.


Заступник Міністра    П.Б.Полянський

Середницька А.Д., 486-15-35
Вербицький В.В., 430-02-60

 

Додаток
до листа МОН України
від "22" 06 2009 р. № 1/9-422

Умови проведення III Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі - Зліт) проводиться з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді, поліпшення ефективності роботи учнівських виробничих бригад, професійного самовизначення учнівської молоді.
1.2. Безпосереднє керівництво Зльотом здійснює організаційний комітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України (додаток 1).

2. Учасники Зльоту
2.1. До участі в Зльоті запрошуються команди, які представляють учнівські виробничі бригади загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.
2.2. До складу команди входять 4 особи: 3 учні та 1 керівник.

3. Необхідна документація Для участі у Зльоті подаються наступні документи:
- заявка на участь у Зльоті (додаток 2);
- довідка з місця навчання;
- медична довідка-дозвіл на знаходження у дитячому колективі (на кожного учасника) або відмітка лікаря у заявці.

4. Програма проведення Зльоту
4.1. У рамках Зльоту проводяться:
- виставка досягнень учнівських виробничих бригад "Щедрість рідної Землі" (площа експозиції для кожної команди - до 2 м кв.);
- захист науково-дослідницьких робіт у секціях "Овочівництво", "Рослинництво", "Садівництво";
- творчий звіт учнівських виробничих бригад;
- зустріч з вченими, фахівцями у галузі сільського господарства;
- робота прес-центру, обмін досвідом роботи щодо організації діяльності учнівських виробничих бригад;
- семінар для керівників трудових агарних об'єднань;
- екскурсії на кафедру ботаніки та садово-паркового мистецтва Волинського національного університету ім. Лесі Українки, до музею історії розвитку сільського господарства на Волині тощо.
4.2. Презентація експозиції виставки досягнень учнівських виробничих бригад "Щедрість рідної Землі" проводиться у довільній формі. У презентації можуть брати участь усі члени команди.
Презентація досягнень учнівських виробничих бригад оцінюється за наступними критеріями:
- упровадження інноваційних технологій у практику роботи бригад - до 14 балів;
- упровадження результатів дослідів у практику роботи бригад - до 14 балів;
- профорієнтаційна робота в учнівських виробничих бригадах - до 7 балів;
- чіткість, оригінальність презентації - до 5 балів.
Загальна сума балів - 40.
4.3. Науково-дослідницьку роботу захищає один представник від команди.

4.3.1. Для участі в конкурсі кожна команда подає одну науково-дослідницьку роботу, в
якій зазначається тема та мета дослідження, місце та строки його проведення, схема
проведення дослідження, результати дослідження, їх статистична обробка, практичне значення
дослідження, висновки.
4.3.2. Всі матеріали подаються державною мовою на паперових та магнітних носіях.
4.3.3. Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше ЗО друкованих аркушів. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог щодо оформлення наукових робіт членів Малої Академії Наук України.
4.3.4. Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження роботи можуть бути доповнені додатками (ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти тощо).
4.3.5. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними критеріями:

- новизна та актуальність досліджуваної проблеми - до 7 балів;
- чіткість структури дослідження - до 2 балів;
- повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження - до 9 балів;
- якість і глибина експериментальної частини дослідження - до 10 балів;
- відповідність висновків проведеному дослідженню - до 3 балів;
- практичне значення дослідження - до 7 балів;
- рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи - до 2 балів.
Загальна сума балів - 40.
4.4. Творчий звіт учнівських виробничих бригад проводиться у довільній формі. У звіті беруть участь усі члени команди.
Творчий звіт учнівських виробничих бригад оцінюється за наступними критеріями:
- відповідність тематиці зльоту, актуальність виступу - 7 балів;
- артистизм, сценічність, культура виконання - 5 балів;
- оригінальність, видовищність - 8 балів.
Загальна сума балів - 20.
4.5. Загальна максимальна сума балів, яку може набрати команда, - 100.

5. Підведення підсумків Зльоту та нагородження переможців
5.1. Команда-переможець Зльоту визначаються журі, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України (додаток 1).
5.2. Команда-переможець Зльоту визначається за загальною сумою набраних балів.
5.3. Команда-переможець нагороджується перехідним вимпелом, правом проведення наступного Зльоту та безкоштовними путівками до Всеукраїнського оздоровчого табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ).
5.4. Команди-призери нагороджуються дипломами відповідних ступенів і цінними подарунками.
5.5. Досвід роботи кращих виробничих бригад висвітлюється в журналах "Рідна школа" та "Паросток" за підтримки Національного еколого-натураіістичного центру учнівської молоді.

 

Додаток 1
до Умов проведення III Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад

Склад
організаційного комітету III Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад

Співголови оргкомітету: Вербицький
Володимир Валентинович - д. пед. н., директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

Остапчук Валентина Адамівна  - директор Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молодів.

Члени оргкомітету: Загрева
Валентина Ярославівна  - заст. начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;

Поручинський Андрій Іванович  - канд. біол. н., доц., декан біологічного факультету Волинського національного університету ім. Л.Українки;

Гаврилюк Володимир Андрійович  - директор Поліської дослідної станції національного наукового центру Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського;


Корнелюк Григорій Якович  - завідувач лабораторії захисту рослин і масових аналізів Волинського інституту агропромислового виробництва;

Войтюк Василь Петрович  - канд. с.-г. н., доц.. каф. ботаніки та садово-паркового господарства Волинського національного університету ім. Л. Українки

Склад
журі III Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад

Голова журі; Пахольчук Віталій Дмитрович  -  директор Волинського інституту агропромислового виробництва.

Члени журі: Пінчук Микола Олександрович - завідувач лабораторії рослинництва Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

Козюк Віктор Павлович - директор Волинської філії ЗАТ Компанія "Рай";

Коцун Лариса Олександрівна - канд. с.-г. н., доц. каф. ботаніки та садово-паркового господарства Волинського національного університету ім. Л. Українки;

Чередніченко Тетяна Володимирівна - методист Волинського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти;

Малащук Оксана Григорівна - методист Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

 

Додаток 2
до Умов проведення III Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад


ЗАЯВКА

на участь у III Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

_________________________ просить
(назва організації)

дати дозвіл на участь команди у складі:

№ з/п

Прізвище, ім'я учасника

Дата народження (число, місяць, рік)

Клас, школа

Домашня адреса

Дозвіл лікаря

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Керівник команди: ____________________
                         /прізвище, ім'я, по батькові

_____________________________________
/місце роботи, посада/

Директор:

М.П.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.