№122 від 14.07.2009

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва та Київської області
Головам методичних об'єднань вчителів з біології та хімії

Про пріоритетні напрями роботи Національного еколого-натуралістичного центру з учнівською молоддю на 2009-2010 навчальний рік
(до серпневих нарад вчителів природничих дисциплін
загальноосвітніх навчальних закладів)

НЕНЦ - один із найвпливовіших в Україні позашкільний навчальний заклад, який виступає ініціатором освітньої ідеології загальнонаціонального масштабу, проводить цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах особистості і суспільства; формує творчу особистість, яка має свободу вибору професії.
Навчально-виховний процес у НЕНЦ здійснюється за такими напрямками: біологічний, екологічний, сільськогосподарський, декоративно-ужитковий за трьома рівнями навчання і виховання: початковим, основним, вищим.
На виконання рішення спільної педагогічної ради Відділу позашкільної та виховної роботи Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації та Національного еколого-натуралістичного центру МОН України педагогічний колектив НЕНЦ пропонує на 2009-2010 навчальний рік:

залучати учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних закладів до участі у всеукраїнських масових заходах
очного типу:
- Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія»;
- Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників;
- Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт-2010»;
- Національний етап Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»;
- Всеукраїнський конкурс «Інтел ЕкоУкраїна» - національний етап Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2010;
- Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз» (національний етап Міжнародного конкурсу «Stockholm Junior Water Prize");
- Всеукраїнський зліт шкільних лісництв (м. Рівне);
- Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (м. Луцьк);
- Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких та винахідницьких проектів (7, 8, 9 кл.);
- Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології (для учнів 9-11 років);
- Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти (м. Донецьк);
- ІУ Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів, польових практик (на базі НПП «Подільські Товтри», Хмельницька область);
- Національна виставка голубів, декоративних птахів, свійських тварин;
- Всеукраїнська виставка акваріумних рослин.

заочного типу:
- День юного натураліста (щорічно);
- Міська акція «Біолог року» (щорічно);
- Очно-заочний конкурс «Новорічний подарунок»;
- Конкурс-огляд „Географічний майданчик в дії";
- Моніторинг стану оточуючого середовища «Globe» ;
- Конкурс-огляд „Галерея кімнатних рослин"(внутрішнє озеленення) ;
- Міжнародний проект Європейського Центру охорони природи «Моніторинг біорізноманіття в Україні» ;
- Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит»;
- Науково-освітній проект «Оптимізація моделі озеленення території навчальних закладів» ;
- «Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля» ;
- Всеукраїнський проект НЕНЦ та НАН України «Урбанізоване довкілля»
- Національний тур 19 міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Зміни клімату»;
- Всеукраїнський конкурс «Парад квітів біля школи».

Освіта дорослих впродовж життя в контексті підготовки кадрів нової генерації.
Організація післядипломної освіти та навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів здійснюється через курсове підвищення кваліфікації, семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, конкурси.
З метою підвищення якості додаткової освіти з біології у сучасній школі організована робота Всеукраїнського методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін.
Цією формою методичної роботи охоплені різні категорії педагогічних працівників: заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, вчителі біології, географії, трудового навчання, образотворчого мистецтва.
Щороку на базі НЕНЦ організовується і проводиться понад 45 семінарів, практикумів, майстер-класів, тренінгів тощо. Ними охоплюється майже 800 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Запроваджено навчальний курс "Культура педагогічного менеджменту". Програма розрахована на 54 години, з них - 21год. - теоретичний курс, решта - практичні заняття, тренінги, заняття в майстер-класах, самостійна робота над розробкою творчих проектів. Освоєння програми передбачає підвищення ключових компетенцій в галузі культури педагогічного менеджменту, ознайомлення з методичними засобами творчої діяльності, сучасними педагогічними технологіями.

Пріоритетні напрями роботи з інтелектуально обдарованими учнями
З метою формування механізмів виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки НЕНЦ розробив ефективну систему роботи з обдарованими учнями, яка проводиться за напрямам:
- Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа;
- Всеукраїнська школа з флористики та фітодизайну;
- Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань (ботанічні та зоологічні стажування);
- Творче об'єднання «Позашкільний природничий ліцей»;
- Наукове товариство учнів «Ерудит».

Всеукраїнська заочна біологічна школа (ВЗБШ) створена у 1992 році.
Мета ВЗБШ - залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення природничих наук, до науково-дослідницької діяльності, а також задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.
До ВЗБШ на перший рік навчання приймаються учні 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх регіонів України.
ВЗБШ здійснює навчально-виховний процес відповідно до двохрічних програм за очно - заочною формою навчання.
Очні сесії проводяться двічі протягом навчального року: восени та навесні.
Випускникам ВЗБШ, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка.
Заняття у ВЗБШ проводять висококваліфіковані викладачі вищих навчальних закладів.
У структурі ВЗБШ працюють два факультети: базових дисциплін та прикладних дисциплін.
Відділення на факультеті базових дисциплін: біологія, екологія, хімія, інформатика, психологія.
Відділення на факультеті прикладних дисциплін: лісознавство, садівництво, бджільництво.
Для слухачів відділень ВЗБШ проводяться заняття з таких навчальних дисциплін:
- відділення «Біологія» : мікробіологія, ботаніка, мікологія, ліхенологія, зоологія , біологія людини, цитологія, біологія індивідуального розвитку, молекулярна біологія, генетика, біотехнологія, біохімія, еволюційна теорія. Організовано практикуми з біології на базі біологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- відділення «Екологія»: фундаментальна та інженерна екологія, охорона навколишнього середовища. Організовано практикум на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- відділення « Хімія»: неорганічна, органічна, аналітична та фізичної хімія. Організовано практикум на базі хімічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
- відділення «Психологія»: загальна та соціальна психологія, соціометрія, методика проведення психологічних тренінгів;
- відділення «Лісознавство»: заповідну справу, географію лісів, захист лісів від шкідників, рекреаційне лісівництво, дендрологію. Розроблено практикум на базі Національного університету біоресурсів та природокористування;
- відділення «Інформатика: обчислювальні системи, біоінформатика, апаратне та програмне забезпечення, операційна система MS-DOS;
- відділення «Садівництво» основи ампелографії, практикум з вегетативного розмноження садівничих культур, виноградарства і помології;
- відділення «Бджільництво»: морфологія бджіл, складання календаря цвітіння медоносних рослин, особливості бджолиної сім'ї.
Протягом періоду діяльності ВЗБШ пройшли підготовку біля 1700 учнів, вступили до вищих навчальних закладів 100 % учнів, стали призерами ІІІ етапу конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук 42% учнів, стали призерами ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 34% учнів, стали призерами міжнародних учнівських конкурсів 12 % учнів.

З 10 вересня 2009 р. проводиться набір учнів до Творчого об'єднання «Позашкільний Природничий ліцей», який започаткований у 2000 році та об'єднує обдарованих учнів 10 - 12 класів м. Києва і Київської області.
Наразі Ліцей вирішує такі основні завдання:
- поглиблення базової освіти з біології, екології, хімії;
- підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах з біології та хімії, конкурсі - захисті Малої академії наук, міжнародних науково-освітніх проектах.
Ліцей - система всебічного розвитку особистості. Тому Ліцей пропонує своїм вихованцям елективні спецкурси: англійська мова для біологів; основи логіки; латинська мова; методика сучасного наукового дослідження.
Заняття в Ліцеї проводять висококваліфіковані викладачі вищих навчальних закладів: Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету „Києво-Могилянська академія", Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
Учні Ліцею, беручи участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з біології та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН, щороку посідають призові місця.
Випускники Ліцею зі 100 % успішністю складають вступні іспити до вищих навчальних закладів.
В період 2003-2007 роки чотири учні творчого об'єднання «Позашкільний Природничий ліцей» вибороли призові місця на міжнародних біологічних олімпіадах.
У Ліцеї створено оптимальні умови для навчання, заняття проходять в суботу та неділю у зручний для учнів час. Учні з Київської області мають можливість користуватися готелем оздоровчого табору «Юннат», який знаходиться на території НЕНЦ.

Наукове товариство учнів «Ерудит» об'єднує членів гуртків НЕНЦ та учнів м. Києва, які мають здібності до проведення самостійної науково-дослідницької, пошукової та експериментальної роботи в різних галузях природничих наук. В рамках НТУ «Ерудит» організовано секції відповідно до структури профільного відділення Малої академії наук України: біологія людини, загальна біологія, ботаніка та зоологія, психологія, хімія, аграрні науки, лісознавство, медицина, фундаментальна екологія, екологічна інженерія та охорона довкілля, селекція та генетика. Члени наукового товариства учнів «Ерудит», які успішно захистили свої роботи на звітній конференції, отримують право взяти участь на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН.
У залученні обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень використовуються різноманітні форми і методи.
Так, наприклад, з 2003 року на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та юнацької секції Українського біохімічного товариства розпочата робота Університету юних біохіміків. Слухачами Університету є студенти вищих навчальних та учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Лекції читають відомі вчені та провідні спеціалісти наукових академічних установ і вищих навчальних закладів. Університет юних біохіміків - це профорієнтація для дітей - майбутніх науковців.

З 10 вересня проводиться набір учнів для навчання у Всеукраїнському Інституті біологічних стажувань (ботанічні та зоологічні стажування).
Стажування проводять на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.
Головна мета проведення стажувань - виявити обдарованих учнів з високим рівнем біологічної ерудиції для подальшої цілеспрямованої професійної орієнтації.
До участі в біологічних стажуваннях залучаються обдаровані учні 8 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Біологічні стажування проводяться щороку в два етапи.
За кожним учнем згідно самостійно обраного напряму закріплюється куратор-науковець, який планує та проводить заняття, а також оцінює творчі досягнення учня.
Між І та ІІ етапом учасники виконують індивідуальні завдання відповідно до тем наукових досліджень, рекомендованих кураторами-науковцями.
На ІІ етапі учні працюють за індивідуальними програмами, диференційованими відповідно до змісту та ступеню власної участі.
За підсумками стажувань проводиться засідання Малої вченої ради, на якій заслуховуються творчі звіти учнів про результати виконання завдань партнерського контракту.
Після проходження біологічних стажувань кожен учасник отримує відповідний сертифікат.
Види навчальної діяльності під час біологічних стажувань:
- консультування учнів науковцями з питань змісту та технології індивідуальної роботи за персональними навчально-розвивальними програмами;
- розробка індивідуальних науково-освітніх проектів та їх публічний захист;
- лекційні та лабораторні заняття;
- практична робота у профільних відділах науково-дослідних інститутів НАН України;
- організація елективних курсів;
- навчальні тренінги;
- робота за партнерським контрактом;
- самостійне навчання
Навчально-виробнича практика учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва на базі НЕНЦ.
На базі НЕНЦ проводиться навчально-виробнича практика для школярів загальноосвітніх навчальних закладів Києва та студентів вищих навчальних закладів України.
Під час практики учні мають можливість ознайомитися з напрямами роботи НЕНЦ, методикою експериментально-дослідницької роботи на навчально-дослідних ділянках, в теплиці, оранжереї «Зимовий сад», на зоолого-тваринницькій фермі, в теплиці, в саду тощо.

Інформаційні ресурси НЕНЦ для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Національний еколого-натуралістичний центр випускає науково-художній екологічний журнал для дітей та юнацтва «Паросток», який незабаром буде святкувати своє 10-річчя. Цей журнал для всіх, хто любить природу, кого хвилює доля нашої планети; журнал для дітей, підлітків та дорослих - вчителів біології, організаторів позакласної природоохоронної роботи. На сторінках журналу «Паросток» можна знайти поради квітникарів, овочівників, зоологів, садівників, акваріумістів, лісівників, а також веселі ігри, кросворди, загадки, гуморески. Недарма в 2007 році журнал «Паросток» у Всеукраїнському конкурсі «Вища школа» отримав диплом в номінації «Вища відзнака конкурсу - спеціальний приз «Вища школа».
На сторінках журналу друкуються кращі роботи учасників всеукраїнських конкурсів «Цікава школа» та Конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних
систем позашкільних навчальних закладів.
Важливим елементом навчально-виховного процесу НЕНЦ є бібліотека, яка забезпечена найновішою літературою, фонд бібліотеки - більше 17000 експозицій.
Бібліотека постійно надає інформаційну допомогу педагогам шкіл м. Києва, Київської області, працівникам позашкільних закладів.
На базі бібліотеки створено екологічну відеотеку, яка налічує 400 відеофільмів різної тематики: з екології, біології, охорони природи.

Екскурсійна робота
НЕНЦ - позашкільний заклад, який проводить навчально-виховну і методичну роботу з питань біологічної, екологічної, валеологічної, аграрної освіти учнівської молоді. В структурі НЕНЦ є відділи екології, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, Школа народних ремесел, а також лабораторії ентомології, орнітології, дендрології, акваріумний комплекс, Зимовий сад, Музей хліба, навчально-дослідна земельна ділянка.
З питань замовлення екскурсій звертатися за телефоном 430-00-64.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (044) 430-02-60, 430-00-64, 430-04-91; e-mail: nenc@nenc.gov.ua


Директор НЕНЦ           В. В. Вербицький

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.