19.10.2009 р. № 134

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді просить підготувати щорічні звітні матеріали стосовно діяльності еколого - натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) за такою формою

Проспект річного звіту облЕНЦ (облСЮН)

I.   Вступ

Основні завдання облЕНЦ (облСЮН) згідно річного плану. Пріоритетні напрями діяльності колективу ЕНЦ (СЮН).

II.Методична робота

1.      Відповідність змісту методичної роботи основним завданням позашкільної освіти.

2.      Роль облЕНЦ (облСЮН) як обласного координаційно-методичного центру.

3.Дані про кількість ЕНЦ (СЮН) районних та міських в області,  які СЮН (ЕНЦ) ліквідовано або об'єднано з іншими позашкільними навчальними закладами.

4. Дані про кількість ЕНЦ (СЮН) районних та міських в області на громадських засадах.

5.       Проведення виїздів, семінарів, консультацій, конференцій, курсів тощо. Їхня тематика, контингент учасників, конкретні результати заходів.

6.       Методичний супровід участі у всеукраїнських конкурсах.

7.       Підготовлені методичні матеріали (анотації).

8.       Розроблення і впровадження сучасного програмно-методичного забезпечення.

9.      Заходи, спрямовані на підвищення методичної майстерності працівників ЕНЦ (СЮН).

10. Подання методичної та практичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та іншим освітнім закладам.

11. Видавнича робота, підготовка посібників, методичних рекомендацій, журналів, збірників тощо (у тому числі на електронних носіях або web-сайтах).

12. Робота із засобами масової інформації, виступи по телебаченню, радіо, в пресі.

13. Підготовка нової генерації кадрів позашкільних навчальних закладів через проведення факультативів, практикумів, семінарів для студентів.

14. Вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного та методичного досвіду, створення інформаційних банків.

15. Форми співпраці облЕНЦ (облСЮН) із загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами, науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями.

16. Рекомендації, пропозиції щодо покращення координаційно-методичної діяльності НЕНЦ.

17. Проблемні питання діяльності облЕНЦ(СЮН), які потребують вирішення у найближчий час.

III.  Масові заходи виховного спрямування (культурно-розважальні заходи, свята, тематичні вечори тощо).

Пояснення: масові заходи профільного спрямування подаються окремо в кожному розділі.

IV.  Аналіз роботи організаційних форм

1.     Кількість і профільність за рівнями та кількість учнів, вихованців, слухачів у них. Розкрити роботу двох кращих об'єднань початкового, основного та вищого рівня в облЕНЦ(СЮН), інших позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

2.     Упровадження різних моделей (форм) організації профільного навчання та технологій навчального процесу.

3.     Методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

4.     Створення на базі облЕНЦ (облСЮН) та інших закладів освіти
експериментальних педагогічних майданчиків, апробація новітніх педагогічних технологій, впровадження нетрадиційних методик навчання й виховання.

5.     Довузівська та допрофесійна підготовка; кількість вихованців, учнів, слухачів, які вступили до вузів, кількість учнів, підготовлених до певної профільної професійної діяльності (наприклад, біологи-лаборанти тощо).

6.     Інтеграція діяльності учнівських об'єднань з навчальними закладами нового типу (ліцеями, гімназіями, колежами тощо).

7.     Формування у вихованців національної самосвідомості засобами еколого - натуралістичної діяльності; вивчення питань українознавства.

8.     Наявність Музею хліба (куточка). Участь школярів у заочному конкурсі "Хліб очима дітей" (малюнки, реферати, фотографії, кінофільми).

9.     Формування у гуртківців здорового способу життя. Співпраця із дитячими оздоровчими закладами.

10.                        Робота профільних таборів (кількість таборів, підпорядкованих центрам, ПІБ керівників). Оздоровлення учнівської молоді в профільних таборах. Участь юннатів у роботі Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на базі НЕНЦ (у якій зміні, кількість учасників).

11.                       Створення сприятливого розвиваючого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей з обмеженими можливостями.

12.                       Участь юннатів у міжнародних освітніх програмах (подати окремо відповідно до профілю).

13.                       Ініціативи облЕНЦ (облСЮН) щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

     V. Аналіз роботи профільних об'єднань з біології

1. Методичне забезпечення позашкільної біологічної освіти.

2. Аналіз роботи учнівських об'єднань біологічного та валеологічного профілю (профільність, кількість творчих учнівських об'єднань, приклади роботи кращих).

3. Тематика дослідницьких робіт з біології.

4. Обласні масові заходи біологічного спрямування (мета, кількість учасників, результат).

5. Участь у профільних всеукраїнських заходах (кількість учасників та кількість призових місць).

6. Виїзні форми позашкільної біологічної освіти.

7. Інноваційні форми роботи в галузі додаткової біологічної освіти.

     VI.   Аналіз роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю.

1.       Участь у роботі Всеукраїнської заочної біологічної школи (кількість учасників по відділеннях).

2.       Робота регіональних біологічних шкіл.

3.       Участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН (кількість учасників та кількість призових місць).

4.       Робота регіональних наукових товариств.

5.       Участь у всеукраїнських учнівських змаганнях (предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково - освітніх проектах тощо), які проводяться не під егідою НЕНЦ.

6.       Розроблення нових напрямів пошуку та підтримки обдарованої молоді.

VII. Екологічна освіта

1.     Методичне забезпечення позашкільної екологічної освіти і виховання у звітному році.

2.     Обласні масові заходи природоохоронного та екологічного спрямування (охоплення школярів, зміст, результати тощо), окрім обласних етапів всеукраїнських конкурсів.

3.     Участь у всеукраїнських профільних масових заходах. Проектна форма навчання: моніторинг довкілля (проект «Урбанізоване довкілля»), збереження біорізноманіття (еколого-натуралістичних похід «Біощит») тощо.

4.      Робота на природоохоронних територіях (конкурс «Вчимося заповідувати»).

5.     Аналіз роботи творчих учнівських об'єднань екологічного та при - родоохоронного спрямування (гуртки екологів, юних друзів природи, екологічні клуби тощо): профільність та кількість, кращі приклади роботи, тематика дослідницької роботи, зв'язки з науковими установами тощо.

6.     Виїзні форми навчання (польові екологічні практики, екологічні експедиції, походи, екскурсії): зміст та результати роботи.

7.     Робота на екологічних стежках.

8.     Екологічна просвіта. Робота екологічних агітбригад, екотеатрів, екологічних кіно- та відеолекторіїв, факультативів з екології тощо.

9.     Нові форми роботи з екологічної освіти та просвіти (громадські екологічні приймальні, екологічні вітальні тощо)

10.                       Робота юнацьких секцій Українського товариства охорони природи: кількість, кращі приклади роботи. Робота інших дитячих громадських екологічних об'єднань. Участь в роботі ДЕП (дитячого екологічного парламенту).

11.                       Робота з рослинами радіопротекторної дії в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Приклади роботи (видовий склад рослин, дослідницька робота, обмінний фонд тощо).

12.                       Практична природоохоронна робота до Дня Землі. Місячники та тижні екологічної пропаганди.

VIII. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках.

1.      Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в області, з них - тих, що мають навчально-дослідні земельні ділянки. Кількість навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх навчальних закладах, що відповідають і не відповідають Положенню.

2.      Кількість позашкільних навчальних закладів, з них - що мають і не мають навчально-дослідні земельні ділянки. Кількість навчально-дослідних земельних ділянок при позашкільних навчальних закладах, що відповідають і не відповідають Положенню. Порівняти з минулим роком.

3.      Кращі приклади дослідницької роботи.

4.      Стан теплиць, використання їх у навчально-виховному процесі. Дослідницька робота у теплицях.

5.      Кількість та зміст роботи творчих об'єднань з садівництва.

6.      Зв'язки з вченими, фахівцями, аматорами.

7.      Участь у конкурсах дослідно-експериментального спрямування, виставки, свята тощо (мета заходу, кількість учасників, результати). Участь у всеукраїнських профільних заходах (кількість учасників та кількість призових місць).

8.      Методичне забезпечення роботи на навчально-дослідній земельній ділянці: тематичні семінари, науково-практичні конференції, виїзди, консультації, методичні розробки, видавнича діяльність.

9.      Вивчення та поширення кращого досвіду роботи на навчально-дослідній земельній ділянці.

     IX.        Робота аграрних учнівських об'єднань, учнівських виробничих бригад та інших форм учнівських трудових об'єднань.

1.       Кількість та профільність творчих учнівських об'єднань, УВБ. Порівняння з минулим роком.

2.       Заходи по відродженню і розвитку  аграрних учнівських об'єднань.

3.       Методичне забезпечення профільного напряму.

4.       Матеріально-технічна база трудових об'єднань учнів.

5.       Зміст роботи, профорієнтація.

         Х. Робота учнівських лісництв, дендрологічний напрям.

1.     Кількість та профільність творчих учнівських об'єднань, учнівських лісництв. Характеристика двох найкращих із них.

2.     Інформація про створення та зміст роботи нових учнівських лісництв, ланок юних лісівників та їх адресні дані.

3.     Науково-дослідницька робота.

4.     Профорієнтаційна робота.

5.     Проведення трудових акцій (кількість учасників та результати роботи)

6.     Динаміка кількісного складу дендрофлори на базі позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, учнівських лісництв.

         ХІ. Робота творчих учнівських об'єднань з декоративно-ужиткового мистецтва.

1. Кількість творчих об'єднань.

2. Напрями та зміст діяльності.

3. Регіональні масові заходи.

         ХІІ. Робота творчих учнівських об'єднань з флористики, квітникарства та фітодизайну.

1.     Кількість та профільність творчих учнівських об'єднань. Характеристика двох найкращих із них.

2.     Інноваційні форми роботи.

3.     Методичне забезпечення профільного напряму.

4.     Тематика дослідницької роботи з квітникарства (закритого та відкритого грунту).

5.     Регіональні профільні масові заходи (мета, кількість учасників, результати заходу).

6.     Участь у всеукраїнських профільних заходах (кількість учасників і кількість призових місць).

7.     Профорієнтаційна робота.

         ХІІІ. Робота творчих учнівських об'єднань зоолого-тваринницького напряму.

1.     Кількість та профільність творчих учнівських об'єднань. Кращі приклади роботи учнівських об'єднань.

2.     Інноваційні форми роботи.

3.     Тематика дослідницької роботи зоолого-тваринницького напряму .

4.     Методичне забезпечення профільного напряму.

5.     Регіональні профільні масові заходи (мета, кількість учасників, результати заходу).

6.     Участь у всеукраїнських профільних заходах (кількість учасників і кількість призових місць).

7.     Кількість учнівських кролеферм, птахоферм, звіроферм, пасік. Порівняти з минулим роком. Вказати видовий склад тварин. Дослідницька робота з тваринництва.

ХІ. Матеріально-технічна база обласної, міських та районних ЕНЦ (СЮН).

Додати інформацію про кількість комп'ютерів, наявність комп'ютерного класу, оргтехніки (копіри, факси тощо).

ХІІ. Додаток: ксерокопії публікацій, листків, буклети, статистичні дані тощо.

Текстовий матеріал супроводжується ілюстративним (таблиці, діаграми, графіки).

Табличні форми до звіту.

1.   Кількість позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування. (ПІБ директорів районних, міських ЕНЦ (СЮН) - динаміка складу директорського корпусу за 5 років).

2.   Назва, адреса закладу, телефони, електронна адреса, всі види наявного зв'язку.

3.   Кількість гуртків біологічного, екологічного, сільськогосподарського, квітково-декоративного, декоративно-прикладного профілів, інших творчих об'єднань учнів (початкового, основного, вищого рівнів) у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування різного типу. Таблиця подається в іншій редакції.

4.   Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості, станцій юних натуралістів. Наявність акту землекористування, його номер.

5.   Кількість позашкільних навчальних закладів-комплексів, на базі яких функціонують біологічні, еколого-натуралістичні, сільськогосподарські відділи та відділи декоративно-прикладного мистецтва. Назва, адреса закладу, всі види наявного зв'язку. Наявність відповідної матеріальної бази.

6.   Організаційно-методична робота ( у тому числі передовий педагогічний досвід).

7.   Статистичні дані по методичній роботі.

8.   Використання нових педагогічних технологій навчання.

9.   Організаційно-масова робота.

10.                       Узагальнююча таблиця: статистичні дані по організаційно-масовій роботі.

11.                       Творчі учнівські об'єднання екологічного спрямування.

12.                       Робота профільних об'єднань з біології.

13.                       Робота з обдарованою учнівською молоддю.

14.                       Робота наукових товариств.

15.                       Робота на навчально-дослідних ділянках (НДЗД).

16.                       Робота зоолого - тваринницького напряму (дану таблицю видалити).

17.                       Дендрологічний напрям роботи (дану таблицю видалити).

18.                       Робота квітково-декоративного напряму (таблиця подається в іншій редакції).

19.                       Робота декоративно-прикладного мистецтва.

20.                       Робота Музеїв хліба, куточків економного та бережливого ставлення до нього.

21.                       Дослідницька робота в теплицях.

22.                       Робота аграрних трудових об'єднань учнівської молоді.

23.                       Участь учнівської молоді у виконанні Міжнародних програм.

24.                       Аналіз кадрового складу. Загальна чисельність. Віковий склад. Освіта, педагогічний стаж. Відомості про проходження курсової перепідготовки. Кадровий потенціал (обласні, районні, міські ЕНЦ(СЮН)).

25.                       Запланована науково-методична тема (проблема) вашого педагогічного колективу на поточний рік.

Нові таблиці.

Таблиця 7. Статистичні дані по методичній роботі:

СЮН/ЕНЦ

Форма роботи

Категорія учасників

Кількість учасників

 

Семінари

 

 

 

Майстер-класи

 

 

 

Тренінги

 

 

 

Практикуми

 

 

 

Інші форми

 

 

 

Всього

 

 

 

Таблиця 8. Використання нових педагогічних технологій навчання:

СЮН/ЕНЦ

Педагогічна новація

Кількість груп

Кількість учнів

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Таблиця 3. Кількість гуртків біологічного, екологічного, сільськогосподарського, квітково-декоративного, декоративно-прикладного профілів, інших творчих об'єднань учнів (початкового, основного, вищого рівнів) у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування різного типу:

 

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

Кількість груп

Вікова категорія

 

Кількість учнів

 

 

Молодш.

шк.

Сер.

Стар.шк.

 

Біологічний

 

 

 

 

 

 

Екологічний

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарський

 

 

 

 

 

 

Декоративно-ужитковий

 

 

 

 

 

 

Квітково-декоративний

 

 

 

 

 

 

Нетрадиційні нові форми

 

 

 

 

 

 

Інший

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10. Статистичні дані по організаційно-масовій роботі:

Види діяльності

 

Назва позашкільного навчального закладу

Кількість заходів

Кількість учасників

Очно-заочні конкурси міжнародного значення

 

 

 

Очно-заочні конкурси всеукраїнського значення

 

 

 

Регіональні очно-заочні конкурси

 

 

 

Виховні заходи  (свята, тижні, виставки тощо)

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Таблиця 18. Робота квітково-декоративного напряму

Динаміка кількісного видового складу квіткових рослин, які вирощуються на колекційній ділянці

Рослини обмінного фонду

Однорічні

Дворічні

Багаторічні

2008

2009

2008

2009

2008

2009

 

             

Пояснення: в даній таблиці наводиться тільки кількість видового асортименту рослин.

 

Також необхідно надати:

1.     Навчальні плани на 2009-2010 н.р.

2.     План роботи закладу на 2010 р.

Звітні матеріали подаються на електронних носіях (обов'язково) та у паперовому варіанті до 15 січня 2010 р.

 

Директор НЕНЦ                                            В.В. Вербицький

На початок документу

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.