Затверджено
Директор НЕНЦ
В.В. Вербицький
«_____»______2009р.

Умови проведення Всеукраїнського конкурсного тестування

1. Мета Всеукраїнського конкурсного тестування
Всеукраїнське конкурсне тестування (далі - Конкурс) є національним етапом пілотного проекту в Україні «VI Міжнародна Олімпіада з основ наук» (далі - Олімпіада).
У 2009 році Україна вперше виступає повноправною країною-учасницею Міжнародної Олімпіади з основ наук, після афіліації національного етапу Олімпіади під назвою «Всеукраїнське конкурсне тестування». Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України у 2009 р. виступає у ролі установи-організатора національного етапу Олімпіади в Україні.
Конкурс проводиться по чотирнадцяти навчальних предметах: українська мова, українська література, математика, інформатика фізика, географія, біологія, хімія, історія України, суспільствознавство, іноземні мови (російська, англійська, німецька, французька).
Основними завданнями Конкурсу є:
- проведення зрізу знань у школярів;
- формування єдиного комунікативного та освітнього простору на території України;
- впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій у навчальних закладах України;
- розвиток у школярів креативності, ерудованості, здатності самостійно аналізувати матеріал та продуктивно використовувати знання, уміння та навички у нестандартних умовах;
- розвиток та зміцнення інтелектуального потенціалу школярів;
- виведення вчителів та учнів навчальних закладів України на міжнародний комунікативний та освітній простір.
2. Учасники Конкурсу
У тестуванні мають право брати участь учні 5, 6, 7, 8, 9 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України (без попереднього відбору).
Для участі у конкурсному тестуванні необхідно до 25 січня 2010 року оформити заявку та сплатити цільові внески (форма квитанції та заявки знаходиться на сайті www.urfodu.ru та у додатку №1).

3. Порядок проведення Конкурсу
Всеукраїнське конкурсне тестування проводиться в заочному (дистанційному) форматі у формі тестування на базі комп'ютерних класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 1 по 8 лютого 2010 року.
Навчальний заклад має право самостійно вибирати день і час для проведення конкурсного тестування протягом зазначеного періоду.
Адміністрація навчального закладу на добровільній основі ознайомлює педагогічний колектив, учнів та батьків з умовами проведення конкурсного тестування, призначає відповідальну особу (педагога закладу).
Педагог проводить реєстрацію учасників на сайті www.znaniesvet.ru. На даному сайті у своєму особистому кабінеті викладає заявку встановленого зразка. Інструкція по реєстрації розміщена на сайті www.urfodu.ru.
Перед початком конкурсного тестування педагог заходить на сайт Олімпіади та отримує інструкцію для скачування електронно-тестуючого комплексу (ЕТК), встановлює ЕТК на комп'ютери у кабінеті інформатики. Оргкомітет готовий надавати інформаційну допомогу навчальним закладам при виникненні труднощів з копіюванням та установленням ЕТК.
Учням на вибір пропонуються електронний (комп'ютерний) та комбінований (електронно-паперовий) варіанти тестування. При електронному варіанті тестування учасники виконують завдання на комп'ютерах. При комбінованій формі учасники виконують завдання в кабінеті закладу на папері та вписують відповіді у спеціальну форму. Після проведення тестування вчитель збирає роботи учнів та вносить їх відповіді у комп'ютер, використовуючи ЕТК. Детально комбінований метод описаний у Додатку 2. Результати тестування викладаються на сайті.
Файли результатів повинні бути викладені на сайті не пізніше 8 лютого 2010 року. Просимо Вас звернути увагу, що у разі вибору комбінованого методу тестування, вам буде необхідний час для занесення відповідей учасників в ЕТК для подальшого опрацювання результатів.
Тестова робота виконується кожним учнем індивідуально протягом однієї години 15 хвилин у своєму закладі по завданнях, отриманих від Оргкомітету.

4. Розмір та порядок розподілення цільових внесків.
Вартість участі у Всеукраїнському конкурсному тестування складає 25 гривень (двадцять п'ять) від кожного учасника за виконання завдання по одному предмету.
Цільовий внесок від закладу за участь у конкурсі оформляється одним платежем через банк за допомогою квитанцій, розміщених на сайті.
Цільовий внесок складається з двох частин. Перша частина, 20 (двадцять) гривень за кожного учасника перераховується на розрахунковий рахунок Всеукраїнського благодійного фонду "Паросток": код організації за ЕДРПОУ: 21656398; м.Київ, вул. Вишгородська, 19, р/р 26007013323461 в КМФ АКБ "Укрсоцбанк" м. Київ МФО 322012.
Друга частина цільового внеску, 5 (п'ять) гривень, залишається в навчальному закладі. Кожний навчальний заклад, виходячи зі сформованої ситуації, самостійно розподіляє другу частину цільового внеску. Рекомендовані статті витрат: тиражування завдань (при використанні комбінованого методу тестування), оплата праці педагогів, які відповідають за проведення Всеукраїнського конкурсного тестування в навчальному закладі, придбання призів.
Для закладів, які будуть найактивніше брати участь у конкурсі, розмір цільового внеску може бути зменшений (за умови великої кількості учасників). Також можливе об'єднання декількох закладів для подання єдиної цільової заявки з метою збільшення кількості учасників.

Вартість участі у Всеукраїнському конкурсному тестуванні

Кількість виконаних робіт учасниками конкурсу

Цільовий внесок за одну виконану роботу

Перерахунок до Благодійного фонду "Паросток"

 Залишок від цільового внеску закладу

10-100

25

20

5

101-200

25

19

6

201-300

25

18

7

301-400

25

17

8

більше 400

25

16

9

при наявності менше 10 учасників (робіт) - заявки приймаються лише в разі, якщо оплата здійснюється у розмірі, як за 10 учасників, або складається одна спільна заявка від декількох закладів

Умови зменшення цільового внеску (необхідно виконати всі умови, незалежно від кількості учасників):
1. Виконання учасниками одного закладу (або декількома закладами, що подали спільну заявку) більше 100 (ста) робіт.
2. Один координатор (контактна особа) від закладу (закладів).
3. Одна загальна заявка від закладу (закладів).
4. Один рахунок на загальну суму.
5. Занесення результатів всіх учасників від закладу (закладів) в один кабінет на сайт.
6. Складання відповідальним координатором одного протоколу для самоперевірки з внесеними даними у ньому учасників декількох закладів, що подали об'єднану заявку, але з вказаним номером закладу біля кожного учасника.
7. Пересилка сертифікатів на одну поштову адресу, вказану в об'єднаній заявці.

4. Характеристика тестових завдань
Завдання відповідають навчальному рівню учнів 5, 6, 7, 8, 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Всього 25 завдань, які розділені на три блоки:
Перший блок. Завдання розраховані на виявлення знань. Кількість завдань - 5. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.
Другий блок. Завдання розраховані на виявлення в учнів здібностей застосовувати отримані завдання. Кількість завдань - 5. Кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали.
Третій блок. Завдання мають творчий характер, які потребують інтегрованих знань різних розділів навчального предмету та суміжних дисциплін. Кількість завдань - 15. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів.
Правильно відповівши на всі питання, учасник національного туру одержує 100 балів.
Завдання з 1-го по 20-те - це тести закритого типу, за вибором із п'яти варіантів відповідей одного правильного. Серед них можуть бути тести на встановлення відповідності між елементами двох множин та тести на встановлення послідовності елементів. Останні п'ять завдань (21-25) - це тести відкритого типу.
Тестові завдання конкурсу та Міжнародної олімпіади складаються й рецензуються вчителями або методистами вищої категорії.

5. Підведення підсумків та нагородження
Підсумки Всеукраїнського конкурсного тестування підводяться відповідно до вікових категорій учасників. Результати учасників конкурсу будуть розміщені в особистому кабінеті на сайті www.znaniesvet.ru
Переможці розподіляються по двох лігах, що надає учням право брати участь у фінальному етапі Міжнародної Олімпіади:
Вища ліга - високий рівень (60-100 бали);
Прем'єр ліга - середній рівень (30-59 бали).
За допомогою програмного забезпечення списки учасників фінального етапу обох ліг будуть автоматично внесені у відповідні шаблони заявок на фінальний етап. Дві ліги - два шаблони заявок (у фіналі вносити ПІБ учасників у заявки не потрібно).
Необхідно перевірити списки із повного складу учасників Прем'єр Ліги та Вищої Ліги та вилучити із списку тих учасників, які з тієї чи іншої причини не зможуть брати участь у фінальному етапі. Поряд з ПІБ учасників, що відмовилися, потрібно видалити "галочку" (V). Перевірити всі інші реєстраційні дані у обох заявках, внести необхідні корективи та зберегти оновлену заявку на сайті.
Оргкомітет Всеукраїнського конкурсного тестування не пізніше 28 лютого 2010 року висилає сертифікати учасників конкурсного тестування на поштові адреси закладів-учасників.
На сайті www.znaniesvet.ru будуть розміщені:
- результати Всеукраїнського конкурсного тестування у формі індивідуальних протоколів після обробки результатів закладів;
- зразок заявки на участь у фінальному етапі в складі Прем'єр Ліги;
- зразок заявки на участь у фінальному етапі в складі Вищої Ліги.

Всі учасники тестування отримують сертифікати відповідного зразку; грамотами нагороджуються учасники, що набрали від 50 до 80 балів; дипломами та призами нагороджуються учасники, що набрали від 81 до 100 балів.
Інформація про точні терміни та умови участі у VI Міжнародній Олімпіаді з основ наук буде надіслана пізніше.
Контактна інформація
Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
Адреса: Україна, 04074 м. Київ, вул. вул. Вишгородська, 19.
Директор НЕНЦ - Вербицький Володимир Валентинович.
Тел/факс: +38(044)4300260, 430-04-91
e-mail: nenc@nenc.gov.ua
Координатор проведення Міжнародної олімпіади в Україні:
Горожанцева Тетяна Анатоліївна
E-mail: gta7070@mail.ru, urfodu4@k66.ru

 

 

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.