ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Національного еколого-
натуралістичного центру
учнівської молоді
__________В.В. Вербицький
"02" листопада 2009 р.

погоджено
на методичній раді Національного еколого-
натуралістичного центру

 

Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу методичних моделей
виховного процесу в освітніх закладах
«ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ»

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» (далі конкурс) проводиться на виконання вимог Закону України «Про освіту» №1158 - IV від 11.09.2003р., Закону України «Про позашкільну освіту» №1841 - III від 2.06.2000р., Закону України «Про загальну середню освіту» №651 - XIV від 13.05.1999р., Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки №396-р від 12 липня 2006р.
В умовах реформування національної системи освіти актуальною стає проблема застосування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах інноваційної діяльності, заснованої на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації педагогів і школярів.
Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, спрямованих на вирішення актуальних завдань навчання і виховання.
Обмін педагогічним досвідом конструювання виховного процесу істотно поліпшить його форми, методи і організаційну структуру.

1.2. Конкурс проводиться з метою розкриття та пошуку психологічних резервів оптимізації виховного потенціалу підвищення авторитету і соціального статусу педагогічних працівників, які забезпечують виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Конкурс покликаний сприяти посиленню уваги суспільства, педагогічної науки та практики до удосконалення виховного процесу в системі освіти, підвищенню виховного потенціалу освітніх закладів.


Основними завданнями конкурсу є:
- посилення ролі виховання у педагогічному процесі;
- системний аналіз наявної практики виховання учнівської молоді;
- активне впровадження інноваційних форм та методів виховання у педагогічну практику;
- поширення кращого досвіду роботи щодо організації виховної роботи з учнівською молоддю;
- підвищення професійної компетентності педагогів у організації виховного процесу;
- оновлення змісту виховної діяльності в освітніх закладах відповідно до сучасних вимог;
- консолідація зусиль виконавчої влади всіх рівнів, соціальних інститутів, освітніх закладів, громадських організацій щодо розвитку методології виховання в системі освіти.

1.3. Конкурс проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання Академії педагогічних наук України та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.
Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

2 Порядок та терміни проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться один раз у три роки в заочному форматі та поетапно:
1-й етап - регіональний (заочний) - січень - вересень 2010 р. ;
2-й етап - всеукраїнський (заочний) - жовтень - листопад 2010 р..
2.2. Для організації та проведення конкурсу місцевими органами управління освітою створюються оргкомітети або визначаються організатори.
Організатори першого етапу:
- інформують освітні заклади про порядок проведення конкурсу;
- приймають заявки встановленої форми та конкурсні матеріали;
- створюють конкурсну комісію для експертизи представлених учасниками матеріалів;
- інформують освітні заклади про підсумки регіонального етапу;
- визначають учасників II етапу конкурсу у кількості не більше одного учасника у кожній номінації від регіону.
Організатори І етапу конкурсу до 1 жовтня 2010 р. подають матеріали відповідно до вимог пункту 5 даного Положення за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість»).

Телефон для довідок: (044) 430-02-60; 430-04-91
e-mail: nenc@ nenc.gov.ua.
Інформація про підсумки проведення конкурсу та кращі результати учасників конкурсу будуть розміщені на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua.
2.3.Організацію та проведення другого етапу здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.
До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів конкурсу, громадські організації, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні конкурсу.

3. Учасники конкурсу
3.1. До участі у конкурсі запрошуються:
- вчителі загальноосвітніх навчальних закладів;
- організатори позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів;
- керівники творчих учнівських об'єднань позашкільних навчальних закладів.

4.Номінації конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у таких номінаціях:
Номінація 1: " Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ".
Номінація 2: " Організатор позакласної роботи загальноосвітнього навчального закладу".
Номінація 3: " Керівник творчого учнівського об'єднання позашкільного навчального закладу".

5. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс
5.1. Для участі в конкурсі кожний учасник повинен представити такі матеріали:
- анкета-презентація (в друкованому вигляді), за встановленою формою (Додаток №1);
- портфоліо, до якого входить: опис досвіду роботи учасника, його досягнення, найбільш значущі проекти, програми, аналітичні матеріали, відгуки колег та учнів про методику організації виховного процесу та додатки (друкований текст до 18 сторінок, формат А4, гарнітура - Times New Roman, розмір шрифту-14, без переносів, півтора інтервали.);
- відеоматеріали «Самопрезентація» учасника:
> презентація особистого досвіду організації виховного процесу в освітньому закладі (формат Power Point);
> презентація проведеного виховного заходу в довільній формі (заняття, класний час, бесіда, ділова гра тощо). Формат Power Point.
5.2. Матеріали подаються по одному екземпляру в друкованому та електронному варіантах.
5.3. Матеріали, подані на конкурс не рецензуються й не повертаються.
5.4. Матеріали, надіслані пізніше 1 жовтня 2010 р., не розглядаються.


6. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу
6.1. Оцінюються подані матеріали за такими критеріями:
> доцільність вибору форм, методів та засобів організації виховної роботи (за спрямованістю);
> оптимальність сучасних засобів та прийомів виховної діяльності;
> уміння поставити найближчі педагогічні завдання і перспективи в роботі з кожним вихованцем та колективом в цілому;
> врахування й використання виховної ролі сім'ї у формуванні особистості.

7. Підведення підсумків конкурсу
7.1. За рішенням експертної комісії (журі) ІІ-го етапу конкурсу центральний оргкомітет визначає переможців.
Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ, ступенів Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в кожній номінації.
Кращі матеріали будуть надіслані до місцевих органів управління освітою з метою популяризації кращого педагогічного досвіду та його використання, а також будуть оприлюднені в профільних виданнях.
7.2. Матеріали та результати конкурсу можуть бути опубліковані в екологічному науково-художньому журналі «Паросток» та в науково-педагогічному журналі «Рідна школа».

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.