Умови
проведення Всеукраїнського конкурсу-огляду "Географічний майданчик в дії"

1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс-огляд "Географічний майданчик в дії" (далі - конкурс-огляд) проводиться На-ціональним еколого-натуралістичним центром Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародної науко-во-освітньої програми GLOBE (Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля).
Конкурс-огляд проводиться з метою підвищення ефективності та якості організаційної роботи в рамках моніторингових досліджень навколишнього середовища, поглиблення знань учасників конкурсу з окремих ком-понентів природи, формування екологічної культури та професійної самовизначення особистості.
Конкурс-огляд планується проводити один раз у три роки.

2. Завдання конкурсу

Завданнями конкурсу-огляду є:
розширення та поглиблення теоретичних знань з питань моніторингу за станом довкілля; створення, упорядкування навчального метеорологічного майданчику;
набуття учасниками практичних навичок і вмінь роботи з основними приладами на метеорологічних майданчиках;
вміння правильно вести календар спостережень і введення даних до мережі Інтернет; проведення спостережень за окремими компонентами довкілля;
виявлення кращого педагогічного досвіду організації роботи на навчальних метеорологічних майдан¬чиках і поширення цього напряму роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

3. Учасники конкурсу

До участі в конкурсі залучаються учні, вихованці та учнівські колективи позашкільних, загальноосвітніх (усіх типів) і професійно-технічних навчальних закладів.

4. Вимоги до матеріалів для участі у конкурсі

Для участі в конкурсі-огляді подаються такі матеріали:
план навчального метеорологічного майданчика із зазначенням його адміністративної та географічної прив'язки і розташування метеорологічних приладів;
фотографії, що ілюструють дійсну наявність існування навчального метеорологічного майданчика та приладів на ньому;
календар спостережень з обробленими даними (графіки, діаграми тощо), що ведуться на навчальному метеорологічному майданчику за певний період;
тези науково-дослідницьких робіт, що виконуються на базі навчального метеорологічного майданчика.
Матеріали оформлюються у вигляді звітів, альбомів, фоторобіт і відображають результати моніторин-гової роботи учнів і вихованців, а також перспективи розвитку даного напряму діяльності.
Матеріали про участь в конкурсі "Географічний майданчик в дії" надсилаються до 1 грудня 2004 року за адресою:
04074 Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

5. Керівництво конкурсом

Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців здійснює Національний еко-лого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

6. Підведення підсумків та нагородження переможців

Переможці будуть відзначені грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та путівками до Всеукраїнського табору "Юннат".
Кращий досвід буде висвітлено в журналах "Паросток", "Рідна школа" та інших засобах масової інфо¬рмації. На основі узагальнених даних будуть готуватися колективні публікації.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.