Л.П. Манорик, методист кафедри методики
позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ,
заслужений учитель України

Пріоритетні напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю

Зважаючи на те, що на даному етапі розвитку позашкільної освіти в Україні є наукова інноваційна організація роботи керівника позашкільного навчального закладу та його педагогічного персоналу, який матиме успіх лише за умов, коли дотримуватись дидактичних принципів навчання і виховання, зокрема, науковості, системності і послідовності, організації принципу навчаннг, активності особистості, наочності, доступності, цілеспрямованості і мотивації діяльності, практичної спрямованості, компетентного підходу, багатоукладності та варіативності, міждисциплінарної інтеграції, оптимального вибору форм позашкільної роботи. А тому важливо визначити місце позашкільного навчального закладу в житті людини через науку управління.
Успіх керівника закладу освіти полягає в умінні інтегрувати його складові: ідеї, технології, менеджмент, моніторинг.
Значне місце належить організаційно-діялісним іграм, тренінгам, розробці проектів.
Діялісно-рефлексивне навчання, як засіб підвищення професійної компетентності, знаходить втілення у такій оптимальній організаційній формі як модульна організація навчального процесу на кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ.
Вирішення цих питань вимагає підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю в контексті навчання дорослих впродовж життя.
Упродовж 10 останніх років від дня відкриття кафедри методики позакласної та позашкільної роботи в структурі Національного екологс-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України свій фаховий рівень підвищили понад 800 педагогічних працівників позашкільних еколого-натуралістинних навчальних закладів.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.12.2008 р. №1241 «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2009 році» на кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді було проведено у вересні курси підвищення кваліфікації директорів та методистів районних і міських еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів), а також методистів НЕНЦ за програмами і напрямами інноваційної діяльності еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів.
Слухачами курсів були керівники та педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів Львівської, Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської, Луганської, Черкаської, Хмельницької, Херсонської областей.
В 2009 році курси підвищення кваліфікації були розраховані на 120 годин, відповідно до навчально-тематичного плану, затвердженого заступником міністра освіти і науки України Полянським П.Б. Слухачам курсів проводились практичні, лекційні і семінарські заняття (відкриті заняття учнівських об'єднань різних рівнів, майстер-класи, тренінги). Заняття проходили не тільки на базі НЕНЦ, а і в науково-дослідних інститутах: молекулярної біології і генетики НАН України, міжнародного інституту біології клітинної і генетичної інженерії НАН України, міжнародного науково-методичного центру інформаційно-комунікаційних технологій НАН України, Міносвіти і науки України, «ЮНЕСКО», ботанічного саду імені О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка та дитячого еколого-оздоровчого центру Оболонського р-ну м.Києва.
Перед курсантами виступили вчені, співробітники Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Зокрема, Бех І.Д. - директор Інституту проблем виховання АПН України, академік АПН України, доктор психологічних наук, професор; Смоляр О.М. -заступник директора з наукової роботи наукового центру екомоніторингу і біорізномаїття НАН України, доктор біологічних наук, професор; Монако А.Ф. ¬завідувач лабораторії інноваційних технологій міжнародного науково-методичного центру інформаційно-комунікаційних технологій НАН України, Міносвіти і науки України, «ЮНЕСКО», доктор технічних наук, старший науковий співробітник; Кунах В.Л. - завідувач відділом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор; Лукаш Л.Л. - завідувач відділом молекулярної біології і генетики НАН України, доктор біологічних наук; Сергійчук З.О. - кандидат педагогічних наук, доцент інституту «Україна»; Сухович Г.А. - кандидат педагогічних наук, співробітник Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України; Вербицький В.В. - директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук; Киричук В.О. -кандидат педагогічних наук, доцент ЦІННО АПН України; Баннікова М.О. -кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник міжнародного інституту біології клітинної і генетичної інженерії НАН України (всього понад ЗО академіків, докторів і кандидатів наук, а також методистів вищої категорії НЕНЦ).
В роботі засідання круглого столу, науково-практичних конференцій брали участь представники Міністерства освіти і науки України, вчені науково-дослідних інститутів НАН України та АПН України.
На цих засіданнях та під час проведення науково-практичної конференції було обговорено такі питання:

Аналізуючи роботу курсів підвищення кваліфікації директорів і методистів районних, міських ЕНЦ (СЮН), методистів НЕНЦ варто відмітити, що на відміну від попередніх років у 2009 році було приділено значну увагу питанням інформаційно-комунікативних технологій за програмою «Навчання для майбутнього - ІНТЕЛ-ТЕИЧ» в рамках курсу «Основи педагогічного менеджменту». Навчання для майбутнього - благодійна освітня програма в компанії INTEL, що надає навички ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій «ІКТ в освітній діяльності».
Портфоліо навчального проекту та його структура. Самостійна робота в середовищі Internet тощо. Слухачі курсів проводили захист своїх творчих робіт шляхом проектної презентації.
Варто відмітити високий рівень підготовки творчих робіт слухачами курсів у 2009 році:

Кращі творчі роботи будуть опубліковані з метою поширення перспективного педагогічного досвіду в школах і позашкільних навчальних закладах України та в різних педагогічних виданнях.
Особливо варто відмітити високий рівень прочитаних лекцій вченими і педагогічними працівниками НЕНЦ на курсах підвищення кваліфікації, а також проведених ними практичних робіт на базі НЕНЦ, інститутів НАН України, ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та дитячого еколого-оздоровчого центру Оболонського р-ну м. Києва з актуальних питань, зокрема:

Аналізуючи творчі роботи слухачів курсів за 2009 рік можна зробити такий висновок, що більшість слухачів курсів досить змістовно з інноваційними підходами до роботи розкрили свої бачення і в перспективі поліпшення роботи еколого-натуралістичної творчості, зокрема трудового навчання і виховання та профорієнтації на сільськогосподарські професії, варто відмітити значне поліпшення дослідницької роботи за завданнями вчених науково-дослідних інститутів ААНУ та дослідних с/г станцій (з використанням власного досвіду в школах і позашкільних навчальних закладах).
Значно поліпшилася робота учнівських об'єднань аграрного профілю, робота учнівських трудових загонів, учнівських виробничих бригад та шкільних лісництв.
Аналізуючи 10-річний досвід роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, варто відмітити, що в процесі навчання на курсах слухачі отримують ґрунтовну гуманітарну і фахову підготовку до роботи в ринкових умовах господарювання. Тому, НЕНЦ регулярно проводить курси підвищення кваліфікації по оновленій програмі.
Педагогічний колектив НЕНЦ запрошує до співпраці вчителів біології, трудового навчання, педагогів-методистів позашкільних навчальних закладів, вчених науково-дослідних інститутів НАН України, АПН України, ААН України, а також співробітників ботанічних садів, селекційних дослідних станцій, фермерів, всіх кому не байдужа доля виховання молодої зміни.

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.