ДОДАТОК № 5
ДО ЛИСТА № 27
від 12.02.2009 р.

Умови проведення
Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Вчимося заповідати»


21 вересня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки", де передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 10,4 % на 2015 рік, а площу національної екологічної мережі загалом до рівня, достатнього для забеспечення екологічної безпеки країни.
Національна екологічна мережа входитиме складовою частиною до Пан'європейської екомережі, яка стане практичним втіленням Всеєвропейської Стратегії збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, розробленої Радою Європи і прийнятої Міністрами довкілля в Софії у жовтні 2005 р. на конференції "Довкілля для Європи".
Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття України є одним із пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності. З цією метою Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за підтримки Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Національного екоцентру України, Українського товариства охорони природи в період з 1998 по 2001 рр. провели Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської молоді "Вчимося заповідувати" (І та ІІ етап). Його учасниками стали учнівські колективи всіх областей України. А цікаві і змістовні пропозиції та наукові обгрунтування від навчальних закладів з 11 областей щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду України отримали високу оцінку від Державної служби заповідної справи України та були надіслані для подальшої роботи в Державні управління екології та природних ресурсів відповідних областей.
Враховуючи актуальність завдання подальшого розвитку національної екологічної мережі та з метою втілення Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. "Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні" Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовиша України та НПП "Голосіївський" продовжує щорічний Всеукраїнський конкурс "Вчимося заповідувати" та оголошує про початок його ІІІ етапу.

ІІ. Мета та основне завдання конкурсу
Основна мета конкурсу:
- широке залучення юннатівської молоді до роботи по збереженню біорізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської Конвенції;
- активізація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності;
- вивчення учнями методів оцінки стану природних територій та негативного впливу антропогенних факторів на довкілля;
- виховання національної свідомості;
- формування екологічного світогляду та засад раціонального природокористування.

Завдання ІІІ етапу конкурсу:
1. Дослідження стану водно-болотних угідь, їхньої біоти (рослинний та тваринний світ), підготовка документів на заповідання територій або пропозицій щодо включення даного водно-болотного угіддя до списку тих, що мають міжнародне значення.
2. Вивчення стану прибережних захисних смуг та водоохоронних зон малих річок.
3. Виявлення та фіксація (фотозвинувачення) порушень природоохоронного законодавства, й в першу чергу "Водного кодексу України".
4. Просвітницька робота щодо значення водно-болотних угідь та збереження унікальних природних територій.

ІІІ. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі залучаються загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об'єднання, дитячі громадські екологічні організації.

ІV. Керівництво конкурсом
Керівництво конкурсом "Вчимося заповідувати - ІІІ етап", підведення підсумків та визначення переможців здійснює оргкомітет та конкурсна комісія, створені з представників Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та НПП "Голосіївський".

V. Критерії відбору переможців
Представлені на конкурс матеріали мають вміщувати:
- відомості про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
- інформацію про проведені експедиції, походи по водно-болотних угіддях регіону, опис рослинного та тваринного світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до Червоної книги України;
- документацію про роботу по заповіданню території (при наявності показників);
- фото- або відеоматеріали, що підтверджують факти порушень природоохоронного законодавства (при наявності таких);
- звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення водно-болотних угідь (проведення тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо).

VІ. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців
Учасники конкурсу за підсумками роботи відповідно до змісту завдання оформлюють звіти з картами обстежених територій, альбоми, фото- або кінорепортажі, або оформлюють документацію в іншому вигляді, яка розкриває зміст роботи.
Матеріали про участь в конкурсі надсилаються до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за адресою: 04074, м.Київ, вул.Вишгородська 19, відділ екології та охорони природи.
Термін відправлення матеріалів до 1 грудня поточного року.
Переможці конкурсу, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат", найбільш активні учасники екологічною бібліотекою від Державної служби заповідної справи та НПП "Голосіївський".

VІІ. Фінансування конкурсу
Фінансування походів, експедицій та інших заходів в рамках конкурсу здійснюється за рахунок місцевих бюджетних і залучених коштів.

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.