ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЮНАЦЬКИЙ ВОДНИЙ ПРИЗ"

1. Загальні положення
Конкурс "Всеукраїнський юнацький водний приз" (надалі - ВЮВП) проводиться ТзОВ "ЕКОінформ" (надалі - Засновник) як національний етап міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize (Стокгольмський юнацький водний приз, надалі - SJWP).
Стокгольмський юнацький водний приз з 1997 р. щорічно проводить Stockholm Water Fundation (Стокгольмський водний фонд) та адмініструє Stockholm International Water Institute (Стокгольмський міжнародний водний інститут).
ВЮВП проводиться під патронатом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за співпраці з хіміко-технологічним факультетом НТУУ «Київський політехнічний інститут», Українським водним товариством «WaterNet» та ПАТ «АК «Київводоканал».
Засновник ВЮВП - офіційний представник в Україні Stockholm International Water Institute - з 2005 року проводить в Україні національний етап Stockholm Junior Water Prize, разом з кваліфікованим журі, визначаючи переможця ВЮВП для участі у SJWP.
Мета ВЮВП - залучення молоді до вирішення проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів.
Предметом «ВЮВП» є роботи (проекти), присвячені науково-технічним та соціальним аспектам водокористування - забезпеченням суспільства питною водою, раціональним використанням води, мінімізацією водоспоживання у всіх галузях народного господарства, покращенням якості води, керуванням водними ресурсами, їх захистом тощо.
Всі проекти повинні мати дослідницьку частину (опис експериментів і спостережень конкурсанта) та результативну частину. Бажано, щоб проекти містили і технічні розв'язки проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів.

2. Право участі
У конкурсі ВЮВП можуть брати участь учні та студенти навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації віком від 15 до 20 років. Студенти навчальних закладів ІІІ та ІV рівня акредитації не можуть брати участі у конкурсі.
На конкурс приймаються проекти, виконані однією особою або групою осіб.
На ВЮВП можна подавати роботи, які вже брали, беруть або будуть брати участь в інших конкурсах.

3. Оформлення матеріалів на ВЮВП
а) Заявка (форма на www.ekoinform.lviv.ua) на участь у ВЮВП повинна надійти на адресу Засновника не пізніше 01.02.2012 р.
б) Комплект матеріалів для участі у ВЮВП повинен надійти на адресу Засновника не пізніше 01.03.2012 р. і складатись із:
• Проекту в трьох частинах: текстовій (реферат) викладеній державною та (бажано) англійською мовами (електронна версія - обов'язкова), ілюстративній (банер або плакат) та демонстраційній (факультативно);
• довідки з місця навчання;
• копії паспорту(ів) учасника(ів) або іншого документу(ів), що його (їх) замінює(ють);
Якщо переможцем конкурсу стане проект, викладений лише державною мовою, - учасник повинен буде перекласти цю роботу й інші супровідні матеріали англійською мовою для участі у SJWP у Стокгольмі.
При всіх інших рівних показниках перевага надаватиметься проектам, поданим і презентованим відразу на двох мовах.
Проект (складається з трьох частин):
І частина - текстова (електронна версія - обов'язкова):
Обсяг реферату з додатками не повинен перевищувати 15 сторінок формату А4;
Реферат набирати шрифтом Times New Roman, кеглем 12 pt з інтервалом 1,5 між рядками, з відступами від країв листа мінімум 2 см зверху і знизу та по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються;
Реферат ділиться на такі розділи і в такій послідовності:
а) Титульна сторінка (не нумерується), де обов'язково має бути вказано:
• Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз» (рік проведення)
На здобуття Стокгольмського Юнацького водного призу (Stockholm Junior Water Prize)
«Entry to the Stockholm Junior Water Prize» (рік проведення);
• Назва реферату;
• Ім'я(ена) і прізвище(а) конкурсанта(ів), місце навчання;
Прізвище та ім'я керівника, наукова ступінь, місце роботи;
• Місто, рік;
б) Початкові відомості:
• Резюме (короткий опис роботи) українською та англійською мовами - не більше 2000 знаків кожною мовою;
• зміст (список всіх розділів і підрозділів);
• список використаних абревіатур та акронімів;
• подяки (всім, хто допоміг вам виконати проект);
• коротка біографія учасника(ів) (половина сторінки);
• контактні дані учасника(ів) та керівника(ів) (адреса, телефони, e-mail, skype тощо).
Сторінки з початковими відомостями бажано пронумерувати римськими цифрами, сам реферат арабськими.
в) Власне реферат повинен мати такий зміст:
• Вступ;
• Використані матеріали і методи;
• Проведені дослідження;
• Отримані результати;
• Аналіз подібних досліджень у світі;
• Висновки;
• Список літератури;
• Додатки (фотографії, рисунки, ілюстрації, графіки, схеми тощо - крім тих, що супроводжують текст, не більше 5 сторінок)
ІІ частина - ілюстративна, використовується при захисті (1-2 банери або плакати, кожен розміром max 90 х 120 см (ширина х висота), де коротко і наглядно представлена робота). Рекомендується максимум ілюстрацій з короткими коментарями, які дають можливість зрозуміти суть роботи.
ІІІ частина - демонстраційна, факультативно (макет, діюча модель технічного рішення), виконується у довільній формі.
Наявність медіа-презентації схвалюється.

4. Порядок проведення ВЮВП
Для організації конкурсу Засновник створює оргкомітет і журі.
Оргкомітет координує:
• Проведення конкурсу в окремих регіонах України;
• Відбір робіт на інших конкурсах (НЕНЦ, МАН, Державного центру позашкільної освіти);
• Розгляд всіх робіт, які надійшли на конкурс до 01.03.2012 р. членами журі;
• Захист відібраних робіт перед членами журі та визначення фіналістів (НТУУ «КПІ», 20-23 березня 2012);
• Захист фінальних робіт (6-12 робіт) ВЮВП і визначення переможців (Гран-Прі, 2-е і 3-е місця);
• Нагородження переможців у Посольстві Швеції в Україні (дата буде узгоджена з Посольством окремо);
• Участь переможця (-ів) українського конкурсу у SJWP (Стокгольм, Швеція, 25-30.08.2012);
• Нагородження грамотами і відзнаками фіналістів у школах на Дню знань.

5. Критерії оцінки робіт
• Значимість:
- чи має проект важливе значення для водного середовища?
- чи може проект стати внеском у покращення якості життя?
- чи пропонує проект інноваційні розв'язки невирішених проблем?
• Креативність проекту стосовно:
- формулювання проблеми;
- розв'язання проблеми;
- аналізу даних;
- експериментів та досліджень.
• Методологія:
- чи чітко сформульована ідея?
- який результат можна отримати?
- чи чітко сформульована проблема?
- чим обґрунтована ідея?
- чи взято до уваги можливість неправильної інтерпретації даних?
- чи є нові питання або пропозиції щодо подальших досліджень?
• Обізнаність із темою (ознайомленість з літературою та дослідженнями у цій темі):
- на основі яких джерел побудована робота?
- чи ознайомлений автор з попередніми та поточними дослідженнями у цій темі та термінологією?
- чи знає автор альтернативні рішення?
• Практичні навички:
- чи зроблений макет власноруч?
- якою була допомога з боку батьків, викладачів, професіоналів тощо?
- чи проводились вимірювання?
- чи робота ґрунтувалась переважно на матеріалі, взятому з учбового закладу?
- обладнання для експерименту купувалось чи виготовлене власноруч?
- які доступні технології застосовано?
• Презентація роботи при захисті:
- спроможність конкурсанта правильно представити інформацію про роботу як при захисті, так і на банерах (в т.ч. англійською мовою);
- чи є зв'язок між демонстраційним і текстовим матеріалом.
Основний критерій оцінки роботи -самостійність виконання роботи!

6. Нагородження учасників
• Всі учасники ВЮВП отримають диплом учасника від Засновника конкурсу.
• Фіналісти ВЮВП отримають диплом фіналіста від видавництва «ЕКОінформ», грамоти від Міністерства охорони навколишнього природного середовища, цінні подарунки від спонсорів та можливість публікації роботи у науково-практичному журналі «Вода і водоочисні технології» та «ЕКОінформ».
• Переможці конкурсу (Гран-Прі, 2-е і 3-е місця) отримають дипломи і цінні подарунки та будуть запрошені у Посольство Швеції на урочистий прийом.
• Переможець Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу отримає у Посольстві Швеції диплом переможця, нагороду «МЕДІУМ» (скляну краплю, що символізує чистоту води і довкілля) від видавництва «ЕКОінформ» та поїде у Стокгольм для участі у Міжнародному конкурсі Stockholm Junior Water Prize.

7. Скерування переможця ВЮВП на Міжнародний конкурс SJWP
Фінальний проект англійською мовою (реферат та 2 банери (проект на узгодження) форматом 90 х 120 см), особисті дані фіналіста та супроводжуючої особи (керівник, член сім'ї) для оформлення візи в Посольстві Швеції в Україні необхідно надіслати на електронну адресу Засновника до 01.06.2011 р.
При колективному виконанні роботи для участі в SJWP у Стокгольмі відбирається не більше 3-х учнів.
Учасник SJWP від України представить готовий проект та публічно його продемонструє в Стокгольмі (Швеція) під час Світового Водного тижня, який пройде 26-31 серпня 2012 р.
Засновник забезпечує візову підтримку учасникам української делегації для поїздки в Стокгольм.

8. Міжнародний конкурс Stockholm Junior Water Prize
Переможці національних конкурсів з цілого світу запрошуються на Міжнародний конкурс Stockholm Junior Water Prize, який відбудеться під час Міжнародного Стокгольмського Водного симпозіуму World Water Week («Світовий водний тиждень») в Міжнародному виставковому центрі у Стокгольмі (Швеція) 25-30 серпня 2012 року.
Захист проектів відбудеться в Міжнародному виставковому центрі у Стокгольмі (25-30 серпня 2012 року), протягом яких міжнародне журі вислухає кожного конкурсанта та поставить запитання.
Учасники повинні бути готовими до обговорення своїх проектів з вченими, політиками та журналістами, учасниками Світового водного тижня.
Стенд українських учасників перед церемонією нагородження відвідає посол України у Швеції.
Крім захисту робіт, для переможців національних етапів у Стокгольмі передбачена цікава і насичена культурно-пізнавальна програма.

Всі переможці національних етапів на церемонії нагородження у Стокгольмі отримають дипломи з рук Її Королівської Високості Принцеси Швеції Вікторії.

Переможець SJWP у Стокгольмі отримає скульптуру з блакитного кришталю у вигляді краплі води та стипендію розміром 5000 $ USD.

Додаток 1

Заявка
на участь у конкурсі " Всеукраїнський юнацький водний приз"

Інформація про учасника
Прізвище, ім'я, по-батькові автора (співавтора)
Дата народження
Стать
Адреса
Тел./факс, моб.:
Електронна адреса:

Назва школи або іншого навчального закладу
Адреса
Тел./факс:
Електронна адреса:

Інформація про проект
Назва проекту (подати українською і англійською мовами)
___________________________________________________________________

Керівник проекту:
Роки початку та закінчення розробки проекту:
Чи подавася проект на інші конкурси ? (якщо так, то вказати, на які)
___________________________________________________________________

Коротке резюме проекту

___________________________________________________________________

* Інформація, подана стосовно мене та проекту, є вірною.
Я є автором (співавтором) вищевказаного проекту. Жодна третя особа, не вказана у цій заявці, не є автором чи співавтором проекту.
Я надаю право використовувати, в тому числі й розміщувати у ЗМІ, інформацію про мене та проект (а також мою фотографію) в необхідному для висвітлення конкурсу обсязі.
Я надаю право публікувати проект в цілому, частинами та у зредагованому або скороченому варіанті у виданнях Засновника конкурсу.
В разі перемоги у Всеукраїнському конкурсі "Юнацький водний приз" та неможливості особистої участі жодного з авторів проекту в Міжнародному конкурсі Stockholm Junior Water Prize я надаю Засновнику конкурсу право представляти мій проект на Міжнародному конкурсі Stockholm Junior Water Prize.

Дата              Підпис

 

За інформацією Ірини Денис
заст. шеф-редактора
видавництва "Екоінформ"
м. Львів,
вул. Саксаганського 14/4
тел. +38 032 225 56 04
факс +38 032 294 92 03
e-mail:irynadenys@ri.lviv.ua

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.