Програма GLOBE - "Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля" - це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об'єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

GLOBE - це наука та освіта, а не лише вивчення наукових дисциплін. Як наукова та освітня програма, GLOBE не починається і не обмежується лише збором даних. Вчені збирають дані спостережень за змінами навколишнього середовища для розуміння явищ та процесів, які відбуваються у природі - те саме роблять і школярі.

Програма GLOBE має п'ять основних напрямків дослідження:

1. Атмосфера
Атмосферні умови можуть мати важливий вплив на типи рослин і тварин, які можуть жити на певній території, а також на формування ґрунту. Атмосферні вимірювання, зібрані учнями GLOBE важливі для вчених, що вивчають погоду, клімат, ґрунтово-рослинний покрив, фенологію, екологію, біологію, гідрологію та ґрунти.

Посібник з атмосферних досліджень можна завантажити: українською, російською та англійською мовами.

2. Біосфера
Розрізняють природний і змінений наземний покрив. Території зі зміненим наземним покривом включають міські та промислові зони, сільськогосподарські райони і транспортні зони. Території з природним наземним покривом - це природні середовища існування: пустелі, ліси, водойми тощо. Всі живі істоти - включаючи людину - залежать від середовища їх проживання, тобто від наземного покриву. Наземний покрив забезпечує притулок, їжу і захист. Наземний покрив прямо впливає на види тварин, які населяють територію.

Посібник з біосфери доступний російською та англійською мовами.

3. Гідросфера
Вода бере участь у багатьох важливих природних хімічних реакціях і є гарним розчинником. Зміна будь-якої частини системи Землі, наприклад, кількості або типу рослинності в регіоні залежить від гідрологічного режиму території. Дощ зі снігом захоплюють аерозолі з повітря. Кислотні води повільно розчиняють каміння і скелі, виносячи розчинені твердих речовин у водойми. Розчинені або суспендовані домішки визначають хімічний склад води. Поточні моніторингові програми в багатьох районах світу охоплюють лише кілька водойм, а вимірювання проводяться кілька разів на рік. Студенти GLOBE надають цінні дані, які допоможуть заповнити ці прогалини і поліпшити наше розуміння природних вод Землі.

Посібник з гідросфери доступний російською та англійською мовами.

4. Ґрунт (педосфера)
Ґрунт - це тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, який є дуже важливим, хоч і обмеженим природним ресурсом, який зачіпає кожну частину екосистеми. Ґрунти утримують поживні речовини і воду для рослин і тварин. Ґрунти також фільтрують і очищують воду, можуть змінити хімічний склад води. Ґрунти зберігають та передають тепло і впливають на температуру атмосфери.

Посібник з ґрунтів доступний російською та англійською мовами.

5. Земля як система
Розуміння Землі як системи вимагає дослідження усіх зв'язків між обов'язковими компонентами цієї системи: атмосферою, кріосферою, гідросферою, літосферою та біосферою. Програма GLOBE допомагає учням зрозуміти, як працює Земля як система шляхом збору даних та проведенні досліджень. Фенологія - вивчення реакції живих організмів на сезонні зміни у навколишньому середовищі - є ключовим компонентом напрямку досліджень Земля як система. Зміни тривалості вегетаційного періоду, інтервалу між озелененням і опаданням листя, можуть бути ознакою глобальної зміни клімату.

Посібник з напрямку досліджень Земля як система доступний російською та англійською мовами.

Програма розроблена для школярів віком від п'яти до шістнадцяти років. За допомогою уніфікованих методів спостереження діти збирають дані про навколишнє середовище, надсилають їх в центр оброблення даних через комп'ютерну мережу Internet, отримуючи яскраві наочні зображення, побудовані на основі їх даних та інформації, переданої іншими школами світу, які залучені до програми GLOBE. Водночас це відкриває можливість використовувати ці дані в освітніх та науково-дослідницьких цілях, а також співпрацювати з вченими, іншими учнями і товариствами, які займаються програмою GLOBE, в усьому світі.

Роль вчителя полягає стимулюванні та підсиленні природного інтересу своїх учнів. Інтерес учнів може приймати вигляд запитання, на яке вони хочу знайти відповідь, і збирання даних є частиною відповіді на це питання. Записування, узагальнення та аналіз даних є необхідною складовою процесу, що передує знаходженню відповіді, новим здогадкам та відточуванню питань, а звітування даними є важливим для GLOBE з точки зору надання учням наукового досвіду. Теоретичні знання отримуються під час різних досліджень для того, щоб включити отримані вимірювання у науковий контекст, а дискусії і приклади надаються для того, щоб навчитися аналізувати дані. Навчальні уроки допомагають вчителям підготувати учнів до збору даних, допомогти учням зрозуміти зв'язок науки з їх вимірюваннями, а також сприяють зусиллям учнів досягти результату за рахунок різних технік аналізу.

На сайті GLOBE міститься вся інформація для того, щоб розпочати дослідження за протоколами GLOBE в навчальному закладі. Вчителі мають вибрати той вид досліджень та занять, які допоможуть їм досягти поставлених навчальних цілей. Уроки біології, екології, фізики, географії та навіть англійської мови можуть стати більш цікавими, якщо додати до них елемент практичної роботи. Позначки навчальних рівнів - початковий (1-4 класи), середній (5-8 класи), старший (9-12 класи) - допомагають вчителю швидко підібрати потрібний матеріал з огляду на освітній рівень своїх учнів та їхнього віку.

GLOBE забезпечує матеріалами для підтримки учнів у процесі наукового дослідження. Опубліковані описи практичних робіт та вимоги до обладнання надають учням достатньо інформації так, що вони можуть бути впевнені, що їхні виміри є точними та їх можна порівнювати з даними з різних куточків світу. У посібнику «Програма GLOBE Руководство для учителей (1997)» (GLOBE Teacher's Guide) ви можете знайти всю теоретичну інформацію, необхідну для аналізу даних експериментів.

Процес спостереження за явищами та процесами, які відбуваються у навколишньому середовищі GLOBE, аналіз отриманих даних, спілкування з іншими учасниками програми, обмін досвідом та величезний об'єм цікавої та пізнавальної інформації про нашу Землю - це те, що зробить ваші уроки не тільки цікавими, а корисними для всього людства!

t

На попередню сторінку

 
Powered by Etomite CMS.