Шановні друзі!

Матеріали, розташовані в цьому розділі сайту, надані Жолдаковим Андрієм Олексієвичем, кандидатом хімічних наук, викладачем НЕНЦ, членом жюрі Всеукраїнської сесії МАН.

 

Аналіз контрольних робіт МАН з хімії за 2011 рік

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Пособие предназначено для освоения базовых знаний, необходимых при изучении химии. Для этого разработана и предложена система тренировочно-контрольных упражнений, выполнение которых позволяет самостоятельно овладеть нужными знаниями и проконтролировать их. Материал для любознательных учеников представлен с некоторым избытком. Это касается в первую очередь строения атома и химической связи, материала, который лежит в основе химии, а также кинетики и равновесий. Много внимания уделено и общим методам решения химических задач.

Російською мовою
~436 кілобайт
Українською мовою
~355 кілобайт

Строение атома и химическая связь.

Данная публикация посвящена разработке системы простых физических моделей, позволяющих легче постичь принципы квантовой механики в применении к химии. Применение таких моделей позволяет не только понять форму атомных и молекулярных орбиталей, физический смысл квантовых чисел, но и причины магнитных орбитальных моментов, предугадать форму не только f-орбиталей, но и последующих (g, h и т.д.).
Основную часть публикации составляет раздел с минимумом математических выкладок. В математическом разделе приведены волновые уравнения и уравнение Шредингера, освещены принципы его решения, математические выражения для орбиталей и их сопоставление с ранее полученными с помощью физических моделей результатами.
Представленный материал может быть полезным для тех, кто, пытаясь овладеть материалом квантовой химии, не понимает сути описываемых ею явлений и за счет этого с трудом воспринимает новый материал.

Російською мовою
~530 кілобайт
Українською мовою
~466 кілобайт

Кинетика и равновесие в химии.

Предложено наглядное объяснение кинетических явлений в химических реакциях, причин экспоненциальной зависимости скорости от температуры, а также рассмотрено химическое равновесие.
Представленный материал нацелен на то, чтобы учащиеся пользовались полученными знаниями не механически, а сознательно.

Російською мовою
~19 кілобайт
Українською мовою
~16 кілобайт

НА ДОПОМОГУ КОНКУРСАНТАМ МАН

Перед тим, як перейти до розбору конкретних завдань попередніх років, треба спочатку поговорити про принципи їх розв’язання. Справа в тому, що при складанні цих завдань головна увага приділялася не виявленню, наскільки добре учень володіє математикою, і навіть не тому, щоб виявити, наскільки добре знає хімію учень, а перш за все тому, наскільки добре учень вміє користуватися своїм знанням, бачити проблему ширше, ніж вона подана у завданні. ...

Отримати файл
~523 кілобайт

Матеріали, що стосуються роботи хімічного відділення МАН України.
Завдання, консультації, ...

Отримати файл
~45 кілобайт

Методические материалы для общеобразовательных школ.

Отримати файл
~513 кілобайт

ФОРМА МОЛЕКУЛ

Молекули, навіть найпростіші, можуть мати різну, іноді навіть чудернацьку форму. Наприклад, здавалося б, навколо молекули аміаку ніщо не заважає атомам гідрогену, як це відбувається, наприклад, у молекулі метану, розташуватися якнайдалі один від одного – на вершинах рівностороннього трикутника, але ні – щось стягує ці атоми докупи...

Отримати файл
~143 кілобайт

ПОЧЕМУ МОЛЕКУЛА ВОДЫ НЕЛИНЕЙНА

Форму молекул воды, сероводорода, а также многих пирамидальных молекул, как-то молекул аммиака, фосфина, фторида фосфора и т.д., объясняют по разному...

Отримати файл
~199 кілобайт

Трохи про електрохімію.

Зараз усі, хто закінчив чи закінчує школу, добре знають, що хімія і електричні явища тісно пов’язані одне з одним. Однак, існує і окрема галузь хімії, яка так і називається – електрохімія. Відрізняється вона тим, що в хімії у більшості випадків ми не можемо побачити, звідки і куди “тікають” електрони при хімічних реакціях, а в електрохімії це побачити можна...

Отримати файл
~15 кілобайт

Речовини, органічні та неорганічні.

Перш, ніж говорити про органічні та неорганічні речовини слід зупинитися на питанні, що таке речовина взагалі. Фізику просто – для нього речовина – це те, що має масу покою. З цієї точки зору для нього що водяна пара, що лід, що суміш двох об’ємів водню та одного кисню – все речовина, а ось для хіміка – ні...

Отримати файл
~11 кілобайт
English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.