Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Національний еколого-натуралістичний центр


Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Комунальний заклад «Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОЦЕНТУМ» ЗОР)

z

Директор ЗОЦЕНТУМ Ульянова Олена Іванівна

Директор ЗОЦЕНТУМ
Ульянова Олена Іванівна

Запорізьку обласну станцію юних натуралістів (директор – Бикова Тамара Дмитрівна) було відкрито рішенням Запорізької міської ради у 1953 році, а з грудня 2006 року реорганізовано в Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ЗОЦЕНТУМ).

В березні 2005 року директором закладу була призначена Ульянова Олена Іванівна, яка працює на даній посаді до цього часу.

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – це обласний координаційний та методико – інформаційний осередок; профільний позашкільний навчальний заклад, педагогічний колектив якого упродовж 57 років здійснює роботу в напрямках методичної, навчально-виховної та організаційно-масової еколого-натуралістичної роботи, поставивши перед собою завдання по вдосконаленню змісту навчально-виховної роботи з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду діяльності та отримання ними якісної позашкільної освіти, оптимізації освітньо-виховної діяльності для розвитку творчої особистості в системі допрофесійної освіти, є базовим закладом хіміко-біологічного профілю територіального відділення МАН.

На цей час у Центрі функціонують 4 відділи: екологічний (завідувач – Мішкіна Р.Б.), біологічний (завідувач – Веденяпіна В.І.), інформаційно-методичний ( завідувач – Ткаченко Т.В.), організаційно-масовий (завідувач – Жабицька А.Г.), працюють 27 педпрацівників, 25 з яких має вищу педагогічну освіту, 3 педагоги – мають педагогічне звання «Відмінник освіти України».

В 2010/2011 навчальному році в закладі організовано діяльність 56 дитячих еколого-натуралістичних об’єднань, якими охоплено 730 юннатів. Педагогами Центру забезпечується системність, систематичність і безперервність екологічного виховання у структурі «дитячій садок – загальноосвітня школа (школа-інтернат) – позашкільний заклад – ПТНЗ – ВНЗ Ι-ΙV ступенів акредитації».

До послуг гуртківців та педагогів міста оформлені сучасні кабінети екології, аграрництва, фітодизайну, психоемоційного та фізичного здоров’я, куточок живої природи, фітовітальня та музей Хліба, навчально-дослідна земельна ділянка, працює екологічна відеотека.

В ЗОЦЕНТУМ створена обласна координаційно-методична рада педагогів-позашкільників з питань еколого-натуралістичної роботи, діяльність якої спрямована на удосконалення змісту, форм і методів роботи дитячих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників навчальних закладів та представників громадських організацій, освітлення обласних масових заходів в засобах масової інформації, сприяє зростанню іміджу Центру.

Найгострішими проблемами області є забруднення повітряного та водного басейнів, накопичення великої кількості шкідливих відходів, тому формування урбоекологічної культури дітей, батьків, педагогів засобами еколого-натуралістичної роботи у нашому регіоні є життєвою необхідністю, і вирішенням даної проблеми переймається педагогічний колектив Запорізького ОЦЕНТУМ.

KZZOCENTUM@ukr.net