Архив рубрики ‘Банк передового досвіду’

Проблема патріотизму у сучасному науковому осмисленні

Проблема патріотизму у сучасному науковому осмисленні

Бех Іван Дмитрович
доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України