Архив рубрики ‘Автореферати’

Автореферати

referat

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Робота №2

Робота №3

Теоретико­методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО ПРОГРАМНО­ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРАХ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

СОЦІАЛЬНО­ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1957 ­2000 рр.)

СОЦІАЛЬНО­ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1957 ­2000 рр.)

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ У КЛУБНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНО­КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Психологічні особливості соціалізації підлітків у позашкільній діяльності

Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі

Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960 – 1991)

Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ «МОЛОДА ГВАРДІЯ» (1923–1992 рр.)

СОЦІАЛЬНО­ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЦЕНТРАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТУРИСТСЬКО­КРАЄЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ

ОРГАНІЗАЦІЙНО­ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5­9 КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ГУРТКАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Інноваційні форми організації громадянського виховання старшокласників у позакласній роботі

НАЦІОНАЛЬНО­ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНІМАЦІЇ

РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГО­НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1925­-2000рр.)

МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ (на прикладі гуртків науково – технічного профілю)

ТЕОРЕТИКО­МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ