Путівник по GLOBE

Путівник по програмі GLOBE – це on-line збірник довідкової інформації, протоколів наукових досліджень (процедур збору наукових даних) та навчальних заходів для дослідження навколишнього середовища за певними напрямами. У путівнику кожен вчитель знайде наведені описи всіх видів досліджень: атмосферних, гідрологічних, дослідження наземного покриву, вивчення грунтів та пір року.

В кожному з описів досліджень подається вихідна інформація з теми досліджень («Теоретичні дослідження»), інструкція з виконання вимірювань, описи ряду навчальних занять та інше.


Атмосфера

Атмосферні умови можуть мати важливий вплив на типи рослин і тварин, які можуть жити на певній території, а також на формування ґрунту. Атмосферні вимірювання, зібрані учнями GLOBE важливі для вчених, що вивчають погоду, клімат, ґрунтово-рослинний покрив, фенологію, екологію, біологію, гідрологію та ґрунти.

Незважаючи на те, що існує досить багато характеристик атмосфери, ми зосередимо увагу лише на деяких з них: тип хмар і щільність хмарного покриву, температура повітря, кількість опадів, кислотність (рН) опадів.

Гідросфера

Вода бере участь у багатьох важливих природних хімічних реакціях і є гарним розчинником. Зміна будь-якої частини системи Землі, наприклад, кількості або типу рослинності в регіоні залежить від гідрологічного режиму території. Дощ зі снігом захоплюють аерозолі з повітря. Кислотні води повільно розчиняють каміння і скелі, виносячи розчинені твердих речовин у водойми. Розчинені або суспендовані домішки визначають хімічний склад води. Поточні моніторингові програми в багатьох районах світу охоплюють лише кілька водойм, а вимірювання проводяться кілька разів на рік. Студенти GLOBE надають цінні дані, які допоможуть заповнити ці прогалини і поліпшити наше розуміння природних вод Землі.

Педосфера (ґрунт)

Ґрунт – це тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, який є дуже важливим, хоч і обмеженим природним ресурсом, який зачіпає кожну частину екосистеми. Ґрунти утримують поживні речовини і воду для рослин і тварин. Ґрунти також фільтрують і очищують воду, можуть змінити хімічний склад води. Ґрунти зберігають та передають тепло і впливають на температуру атмосфери.

Біосфера

Розрізняють природний і змінений наземний покрив. Території зі зміненим наземним покривом включають міські та промислові зони, сільськогосподарські райони і транспортні зони. Території з природним наземним покривом – це природні середовища існування: пустелі, ліси, водойми тощо. Всі живі істоти – включаючи людину – залежать від середовища їх проживання, тобто від наземного покриву. Наземний покрив забезпечує притулок, їжу і захист. Наземний покрив прямо впливає на види тварин, які населяють територію.

Фенологія

Основним завданням фенології рослин є спостереження за їх різноманітними змінами в річному циклі розвитку і щорічна реєстрація часу їх появи. Зовнішнім виявом річного ритму розвитку рослин є послідовна зміна фенологічних (сезонних) фаз – початку руху пасоки, набубнявіння та розпукування бруньок, поява листя, зацвітання, достигання плодів, листопад. Фенологічні спостереження не вимагають спеціального обладнання і складних приладів. Вони доступні для всіх.