Кафедра методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України | Національний еколого-натуралістичний центр 13-19 лютого. - Зимова школа з програмування. Секція «Програмування з елементами біології» *** 16-17 лютого. - Національний тур міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище» *** 20-24 лютого. - Курси підвищення кваліфікації методистів позашкільних навчальних закладів *** 21-23 лютого. - Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій “Екософт–2017”. В рамках чемпіонату: Національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 2017» *** 13–17 березня - Весняна сесія у Природничій школі учнівської молоді *** 14-15 березня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» *** 14-17 березня - Екологічні тренінги: «Моніторингові дослідження стану природних вод» та «Моніторингові дослідження біорізноманіття» *** 14–17 березня - Очний тур фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» *** 20-24 березня - Курси підвищення кваліфікації директорів позашкільних навчальних закладів України *** 21-23 березня - Всеукраїнський турнір юних натуралістів *** з 24 березня - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України


Кафедра методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

 lkКафедра методики позакласної та позашкільної роботи створена в структурі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 1998 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 169 від 11.05.1998 р.

Стратегічна мета кафедри методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ – формування майбутньої наукової еліти в координатах ноосферного закладу.

Сьогодні основна мета і основні завдання кафедри на сьогодні – реформування системи позашкільної роботи, створення умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів; координація організаційної, науково-методичної і науково-дослідницької роботи.

Реалізація обраної мети передбачає вирішення певних завдань за чотирма напрямами:

 • Освітні проекти НЕНЦ з навчальними закладами України в контексті наскрізного навчання
 • Синергія НЕНЦ та вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних інститутів у напрямі науково-дослідницької діяльності
 • Співпраця НЕНЦ з професійно-технічними коледжами (ліцеями) в напрямі профільного навчання
 • Навчально-виробнича, загально-екологічна, управлінська, освітньо-наскрізна практика з учнівською та студентською молоддю на базі НЕНЦ
Розташування позашкільних еколого-натуралістичних закладів.

Щорічно проводиться не менше 4 засідань кафедри, на яких розглядаються питання розвитку закладу, модернізація координаційної, методичної, організаційно-масової, наукової та навчально-виховної діяльності, застосування інноваційних технологій, аналізу роботи педагогічного персоналу за певні періоди діяльності, наукові досягнення та перспективи тощо.

Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму вимагає удосконалення професійно-педагогічної, організаційно-методичної підготовки вчителів біології, екології і валеології. Нині більшість учителів відчувають труднощі не так з формами творчих об’єднань учнів, як з методами, прийомами, змістом, використанням інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Наскрізне навчання учнівської та студентської молоді в позашкільному освітньому просторі
(в межах соціально-педагогічної концепції екологічної освіти «Сім`я-дошкільна установа-школа-позашкільний та вищий навчальні заклади»)

 • з Інститутом екології економіки і права;
 • з середньою загальноосвітньою школою № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням природничих дисциплін Подільського району м. Києва за напрямом «Екологічне навчання та виховання»;
 • зі спеціалізованою школою № 3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Подільського району м. Києва за напрямом «Екологічне навчання та виховання».

Навчальні практикуми з учнівською та студентською молоді

 • загально-екологічна навчальна практика студентів І курсу факультету екології спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання Інституту екології економіки і права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • навчально-екологічна практика студентів 1-2-3 курсів спеціальності «Біотехнологія» Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;
 • навчально-виробнича практика студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»;
 • з учнями середньої загальноосвітньої школи № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням природничих дисциплін Подільського району м. Києва, зі спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Подільського району м. Києва, середньої загальноосвітньої школи № 8 Подільського району м. Києва.

Кафедрою регулярно ведеться документація:

 • щомісячне планування діяльності НЕНЦ, яке подається в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • оформлення документації кафедри методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ (звіти, плани, протоколи засідань);
 • оформлення пакету документів (лист, обґрунтування, витяг з протоколу, титульні сторінки тощо) на посібники, методичні збірки, що подаються на наукову раду Інституту інноваційних технологій та змісту освіти на отримання Грифу МОН України;
 • організація та проведення педагогічних читань для персоналу НЕНЦ;
 • аналіз авторефератів кандидатських та докторських дисертацій з педагогіки, соціології;
 • оформлення документації (договори, навчальні плани, журнали, розклад занять тощо) щодо проведення наскрізного навчання учнівської в позашкільному освітньому просторі (в межах соціально-педагогічної концепції екологічної освіти «Сім`я-дошкільна установа-школа-позашкільний та вищий навчальні заклади») з середньою загальноосвітньою школою № 2 ім. Д. Карбишева за напрямом «Екологічне навчання та виховання»;
 • організація, проведення та методичне забезпечення навчально-виробничої, загально-екологічної практики зі студентською молоддю на базі НЕНЦ;
 • проведення екскурсій для студентів, учнів шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів.

Слід наголосити, що діяльність НЕНЦ спрямована не тільки на навчально-виховний процес з учнями, а й на наукове обґрунтування і методичне забезпечення системи позашкільної еколого-натуралістичної освіти України. Завданням кафедри НЕНЦ є здійснення актуальних наукових досліджень, що відповідають державному замовленню і сприяють розвитку педагогічної науки.

Реалізовуючи дане завдання кафедра методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ працювала над науково-методичними темами:

2006-2009 рр. – «Організаційно-методичні умови розвитку практичного розуму учнів у позашкільних навчальних закладах».

2009-2011 рр. – «Оптимізація процесу формування соціальної компетентності старшокласників у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму».

2012-2014 рр. – «Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках еколого-натуралістичного напряму», «Проектування змісту біологічної освіти в основній школі».

Поділитися