Кафедра методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України | Національний еколого-натуралістичний центр 19-23 березня - Курси підвищення кваліфікації директорів позашкільних навчальних закладів України *** 20-23 березня - Всеукраїнський турнір юних натуралістів *** 30 березня - Авторська майстерня: «Прийоми фантазування в ТРИЗ педагогіці або творчість за правилами» *** Упродовж місяця - Методоб`єднання вчителів природничих дисциплін *** 4-5 квітня - IV Всеукраїнський екологічний форум за темою «Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження» *** 13 квітня - Авторська майстерня: «Організація робочого, навчально-корекційного процесу для дітей з особливостями розвитку» *** 13-14 квітня - Всеукраїнська олімпіада «DreamECO» (Міжшкільний екологічний проект) *** 18-20 квітня - Тренінг із патріотичного виховання ***19-24 квітня - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Відділення: «Екології та аграрних наук» *** 19 -24 квітня - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Відділення: «Хімії та біології» *** 30 квітня – 20 травня - Всеукраїнський форум юних екологів України під час тематичної зміни «Збережемо рідний край» на базі Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»» (Одеська область)


Кафедра методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

 lkКафедра методики позакласної та позашкільної роботи створена в структурі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 1998 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 169 від 11.05.1998 р.

Стратегічна мета кафедри методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ – формування майбутньої наукової еліти в координатах ноосферного закладу.

Сьогодні основна мета і основні завдання кафедри на сьогодні – реформування системи позашкільної роботи, створення умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів; координація організаційної, науково-методичної і науково-дослідницької роботи.

Реалізація обраної мети передбачає вирішення певних завдань за чотирма напрямами:

 • Освітні проекти НЕНЦ з навчальними закладами України в контексті наскрізного навчання
 • Синергія НЕНЦ та вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних інститутів у напрямі науково-дослідницької діяльності
 • Співпраця НЕНЦ з професійно-технічними коледжами (ліцеями) в напрямі профільного навчання
 • Навчально-виробнича, загально-екологічна, управлінська, освітньо-наскрізна практика з учнівською та студентською молоддю на базі НЕНЦ
Розташування позашкільних еколого-натуралістичних закладів.

Щорічно проводиться не менше 4 засідань кафедри, на яких розглядаються питання розвитку закладу, модернізація координаційної, методичної, організаційно-масової, наукової та навчально-виховної діяльності, застосування інноваційних технологій, аналізу роботи педагогічного персоналу за певні періоди діяльності, наукові досягнення та перспективи тощо.

Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму вимагає удосконалення професійно-педагогічної, організаційно-методичної підготовки вчителів біології, екології і валеології. Нині більшість учителів відчувають труднощі не так з формами творчих об’єднань учнів, як з методами, прийомами, змістом, використанням інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Наскрізне навчання учнівської та студентської молоді в позашкільному освітньому просторі
(в межах соціально-педагогічної концепції екологічної освіти «Сім`я-дошкільна установа-школа-позашкільний та вищий навчальні заклади»)

 • з Інститутом екології економіки і права;
 • з середньою загальноосвітньою школою № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням природничих дисциплін Подільського району м. Києва за напрямом «Екологічне навчання та виховання»;
 • зі спеціалізованою школою № 3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Подільського району м. Києва за напрямом «Екологічне навчання та виховання».

Навчальні практикуми з учнівською та студентською молоді

 • загально-екологічна навчальна практика студентів І курсу факультету екології спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання Інституту екології економіки і права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • навчально-екологічна практика студентів 1-2-3 курсів спеціальності «Біотехнологія» Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;
 • навчально-виробнича практика студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»;
 • з учнями середньої загальноосвітньої школи № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням природничих дисциплін Подільського району м. Києва, зі спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Подільського району м. Києва, середньої загальноосвітньої школи № 8 Подільського району м. Києва.

Кафедрою регулярно ведеться документація:

 • щомісячне планування діяльності НЕНЦ, яке подається в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • оформлення документації кафедри методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ (звіти, плани, протоколи засідань);
 • оформлення пакету документів (лист, обґрунтування, витяг з протоколу, титульні сторінки тощо) на посібники, методичні збірки, що подаються на наукову раду Інституту інноваційних технологій та змісту освіти на отримання Грифу МОН України;
 • організація та проведення педагогічних читань для персоналу НЕНЦ;
 • аналіз авторефератів кандидатських та докторських дисертацій з педагогіки, соціології;
 • оформлення документації (договори, навчальні плани, журнали, розклад занять тощо) щодо проведення наскрізного навчання учнівської в позашкільному освітньому просторі (в межах соціально-педагогічної концепції екологічної освіти «Сім`я-дошкільна установа-школа-позашкільний та вищий навчальні заклади») з середньою загальноосвітньою школою № 2 ім. Д. Карбишева за напрямом «Екологічне навчання та виховання»;
 • організація, проведення та методичне забезпечення навчально-виробничої, загально-екологічної практики зі студентською молоддю на базі НЕНЦ;
 • проведення екскурсій для студентів, учнів шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів.

Слід наголосити, що діяльність НЕНЦ спрямована не тільки на навчально-виховний процес з учнями, а й на наукове обґрунтування і методичне забезпечення системи позашкільної еколого-натуралістичної освіти України. Завданням кафедри НЕНЦ є здійснення актуальних наукових досліджень, що відповідають державному замовленню і сприяють розвитку педагогічної науки.

Реалізовуючи дане завдання кафедра методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ працювала над науково-методичними темами:

2006-2009 рр. – «Організаційно-методичні умови розвитку практичного розуму учнів у позашкільних навчальних закладах».

2009-2011 рр. – «Оптимізація процесу формування соціальної компетентності старшокласників у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму».

2012-2014 рр. – «Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках еколого-натуралістичного напряму», «Проектування змісту біологічної освіти в основній школі».

Поділитися