МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПОХОДУ “БІОЩИТ” В УКРАЇНІ | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** до 31 січня 2023 року триває реєстрація на Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників (дистанційно) *** до 10 лютого 2023 року - триває прийом конкурсних робіт Всеукраїнського бліц-конкурсу «Український орнамент Перемоги» (заочно) *** 16 лютого 2023 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір української освіти: виклики та перспективи» (змішана форма) *** 20-21 лютого 2023 року - Всеукраїнський семінар-практикум (Великий біологічний колоквіум) для голів обласних методичних об'єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у процесі викладання біології» (дистанційно) *** 21-24 лютого 2023 року - Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму у віковій категорії 16-23 роки *** до 03 березня 2023 року - триває прийом конкурсних робіт на конкурс есе патріотично громадянської тематики «Єднанням сильні!» (заочно) *** 28 лютого - 03 березня 2023 року - ІІ етап науково-технічного конкурсу «Eкo-Техно Україна» у 2022-2023 навчальному році (очно або змішано) *** 07-10 березня 2023 року - фінал Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт–2023» та національний етап Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2023», присвячений 100 річниці від дня народження Віктора Глушкова (дистанційно, онлайн) *** 28-31 березня 2023 року - весняна сесія ПШУМ 2023 року (дистанційно, онлайн) *** 28-31 березня 2023 року - ювілейний фінальний тур ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» *** до 31 березня 2023 року - триває направлення матеріалів на Міжнародний конкурс еколого-валеологічної спрямованості «Душа села» (заочно) *** до 2 квітня 2023 року - триває Всеукраїнська акція «Писанкове дерево Перемоги» (заочно) *** 11-13 квітня 2023 року - фінал Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище» (очно або змішано) *** до 14 квітня 2023 року триває надсилання робіт на VІ Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин» (заочно) *** 18-21 квітня 2023 року - фінал Х Всеукраїнського турніру юних натуралістів (очно або дистанційно) ***


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПОХОДУ “БІОЩИТ” В УКРАЇНІ

Серед масових натуралістичних заходів, які проводять школярі України, є чимало таких, котрі спрямовані на охорону та збагачення тваринного світу. Однак з поля зору молоді незаслужено випадає вели¬ка група тварин, роль яких не можна недооцінювати.

Нижче запропоновано комплексну програму охорони та практичного використання корисних комах під назвою еколого-натуралістичний по¬хід “Біощит”. Мета походу “Біощит” – залучення учнів до роботи по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Укра¬їні. Відповідно до цієї мети ставляться такі завдання:
– поширення знань з біології корисних безхребетних, їх ролі в екосистемах, методах охорони та раціонального використання;
– пропаганда величезної ролі безхребетних в регуляції чисельнос¬ті шкідливих комах, запиленні рослин, ґрунтоутворюючому процесі тощо;
– збирання і систематизація даних про господарства, які запровад-жують біологічні методи захисту рослин, популяризації передового досвіду;
– організація молоді для здійснення практичної допомоги сільсь-когосподарським та лісогосподарським підприємствам у роз¬робці та впровадженні у виробництво біологічних методів захисту рослин, охорони корисних видів безхребетних, створенні сприятли¬вих умов для їх існування.
У рамках походу “Біощит” проводяться такі операції:
1. Операція “Мурашка”.
Мета цієї операції – сприяння більш широкому застосуванню біологічних методів захисту лісу та підвищенню його продуктивнос¬ті шляхом охорони корисних мурашок.
2. Операція “Джміль”.
Мета – ефективне використання диких комах-запилювачів для під-вищення врожайності сільськогосподарських культур.
3. Операція “Махаон”.
Мета – охорона рідкісних видів безхребетних. Запропоновані рекомендації базуються на останніх досягненнях науки в галузі вивчення корисних комах.
4. Операція “Реміза”.
Мета – підвищення стійкості лісових насаджень завдяки проведенню комплекс¬них біологічних лісозахисних заходів.

Учасники походу
У поході можуть брати участь загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання, шкільні лісництва, загони «Зелених патрулів», учасники комплексних і тематичних екологічних експедицій, окремі школярі тощо.
Умови походу
Основні показники походу “Біощит”:
1. Організаційна робота:
Кількість навчальних закладів, творчих учнівських об’єднань, учнівських лісництв, окремих школярів тощо, залучених до участі у поході «Біощит»; обсяг виконаної ними роботи за операціями.
2. Масова агітаційна та пропагандистська робота по виявленню
корисної ролі безхребетних в природі і господарській діяльності
людини, формуванні дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорона.
Кількість проведених за даною темою бесід, лекцій, тематичних ве-чорів, виданих плакатів, листівок, буклетів, виступів у пресі, на радіо і телебаченні, проведених семінарів, виставок; підготовка та видання методичних матеріалів, їх зразки.
3. По операції “Мурашка”:
а) проведення інвентаризації і паспортизації комплексів мураш-ників, складання схем їх розміщення на територіях підприємств лісо¬вого господарства, підготовка документації на комплекси гнізд в об¬ластях, районах тощо;
б) охорона мурашників. Кількість закріплених за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами комплексів мурашників, кіль-кість огороджених мурашників, встановлення аншлагів, інші заходи щодо захисту мурашників;
в) біотехнічні заходи. Покращення умов існування корисних мура-шок у лісі (прочистка, освітлення гнізд), вивіз мурашників з лісосік. Контроль за станом мурашників у зонах масового відпочинку та районах промислового забруднення.
4. По операції “Джміль”:
а) проведення інвентаризації і паспортизації колоній і місць, перебування диких комах-запилювачів (поодинокі бджоли, джмелі);
б) розробка системи охорони корисних болонокрильців. Контроль, за використанням пестицидів і добрив. Контроль за станом місць пе¬ребування корисних болонокрильців;
в) біотехнічні заходи. Встановлення штучних гніздівель для джмелів, поодиноких бджіл, ос;
г) організація системи резерватів для корисних болонокрильців;
д) використання медоносних бджіл для запилювання сільськогосподарських рослин, саду.

5. По операції “Махаон”:
а) проведення інвентаризації та паспортизації місць перебуван¬ня та конкретних знахідок рідкісних і зникаючих видів комах;
б) розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаю¬чих видів;
в) організація заказників для охорони рідкісних видів;
г) контроль за дотриманням законодавства щодо охорони тваринного світу, в тому числі комах, які занесені до “Червоної книги України” (незаконне виловлювання, руйнація біотопів тощо);
д) об’єднання юних ентомологів в юнацькі секції Українського товариства охорони природи.

6. По операції “Реміза”:
а) організація реміз. Кількість реміз, в яких проводиться
основний комплекс заходів;
б) біотехнічні заходи. Підтримання реміз у функціональному стані і створення в них оптимальних умов для існування корис¬них тварин;
в) охорона реміз. Закріплення реміз за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами, огороджування, встановлення аншлагів. Контроль за станом реміз;
г) проведення охоронних заходів з іншими комахами-ентомофагами (золотоочки, туруни та ін.)

Підведення підсумків і визначення переможців
Районні та обласні оргкомітети по підведенню підсумків щорічно надсилають матеріали з кращими результатами до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 19, відділ екології) до 20 жовтня.
Підсумки роботи оцінюються за такими показниками:
1. Організаційна робота.
2. Агітаційно-пропагандистська робота серед населення.
3. Робота по операції “Мурашка”.
4. Робота по операції “Джміль”.
5. Робота по операції “Махаон”.
6. Робота по операції “Реміза”.
Участь у поході шкільних лісництв, гуртків юннатів та інших учнівських об’єднань оцінюється окремо по операціях.
До звіту (за формою № 1) необхідно включити дані про кращі учнівські об’єднання і про найбільш активних учасників операції в області, районі. До звіту додаються зведені дані паспортизованих протягом року комплексів мурашників.
За підсумками року учас¬ники походу “Біощит”, які показали кращі результати, нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору “Юннат” (м. Київ), Грамотами та Подяками НЕНЦ.

Форма № 1.
ПІДСУМКИ
ПРОВЕДЕННЯ ПОХОДУ “БІОЩИТ

Зміст заходів

Кількісні

показники

Примітки

 

І

Організаційна робота1. Навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання, учнівські лісництва, окремі школярі тощо, що були залучені до участі у поході “Біощит”
 

 

Масова агітаційна і пропагандистськаробота

1. Бесіди, лекції

2. Плакати, листівки, інформаційні бюлетені,  посібники тощо

3. Виступи в пресі, на радіо, по телебаченню

4. Виставки

5. Семінари, конференції

 

 

 

III

Робота по операції Мурашка1. Кількість виявлених комплексів, гнізд

2. Паспортизовано комплексів

3. Освітлено мурашників

4. Огороджено гнізд

5. Переселено гнізд із лісосік

6. Кількість комплексів, що переведені в ре­жим заказників і пам’яток природи

7. Кількість шкільних лісництв, гуртків, які брали участь в операції

 

 

 

 

 

IV

Робота по операції Джміль1. Кількість виявлених колоній і окремих гнізд комах-запилювачів

2. Паспортизовано місць перебування

3. Встановлено штучних гнізд

4. Кількість ділянок, де проведено підсів медоносів

5. Кількість резерватів для запилювачів

6. Кількість сімей медоносних бджіл, викорис­таних для запилення культурних рослин

7. Кількість гуртків, шкільних лісництв, які брали участь в операції

 

 

 

 

 

 

 

V

Робота по операції Махаон1. Кількість виявлених місць, де зустріча­ю­ть­ся рідкісні види

2. Паспортизовано місць, де зустрічаються рідкісні види

3. Кількість рейдів по контролю за етаном місць, де зустрічаються рідкісні види

4. Кількість виявлених випадків незаконного відлову рідкісних видів

5. Кількість порушень, щодо яких прийняті заходи:
а) неправильне використання пестицидів у місцях, де знаходяться рідкісні види

б) руйнація біотопів рідкісних видів

в) незаконне виловлювання

6. Кількість гуртків, шкільних лісництв, що
брали участь в операції

 

 

VI

Робота по операції Реміза1. Кількість місць з квітковими конвеєрами

2. Кількість посаджених чагарників

3. Розвішано штучних гнізд

4. Огороджено реміз

5. Інші заходи

Поділитися