Сучасна педагогічна наука. Автореферати. | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** квітень-листопад 2024 року - триває оформлення дослідження щодо цвітіння води, документування і підготовка відеоматеріалу та реєстрація в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» у 2024 році (заочно) *** 14 - 16 травня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна" (очно або дистанційно) *** 15 - 30 травня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» (заочно) *** 21 - 23 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (очно) *** 22 - 24 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (змішаний формат) *** 28 - 30 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського турніру з природничих дисциплін «NATURE» (очно) *** 03 - 20 червня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) (заочно) *** 11 - 27 червня 2024 року - літня кампанія в НЕНЦ у 2024 році (очно) *** 25 - 27 червня 2024 року - фінальний етап конкурсу «Ленд-арт весна – 2024» в рамках Фестивалю патріотичних дій (очно) *** вересень 2023 року-травень 2024 року - триває Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань» у 2023/2024 навчальному році (онлайн, дистанційно) *** серпень 2023 р. - липень 2024 р. - Рік клімату та вуглецевої кампанії (акція за міжнародною програмою GLOBE) (заочно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського екологічного конкурсу «Eco-Hackathon» у 2024 році (очно або онлайн) *** до 1 жовтня 2024 року - Надсилання фотоматеріалів до «Першого українського віртуального депозитарію-визначника юного натураліста» (заочно) *** до 10 листопада 2024 року - подаються конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс «Дідух – оберіг українського народу» (заочно) *** до 15 листопада 2024 року - триває подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2024» (заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Нове позашкілля»(заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти (Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»)(заочно)


Сучасна педагогічна наука. Автореферати.

Алієва Сусанна Рустемівна ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ШКОЛАХ АР КРИМ

Андрєєв Андрій Миколайович РОЗВИТОК УМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Аніщенко Олена Валеріївна ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XIX – XX СТОЛІТТЯ)

Аніщук Антоніна Миколаївна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОВЛЕННЄВОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНОЇ СТАТІ

Асадчих Оксана Василівна МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

Бабак Сергій Миколайович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СІМ`Ї

Бабкіна Майя Іванівна ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСШЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Безкоровайна Ольга Володимирівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Бекірова Аділє Рустемівна ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Берека Віктор Євгенович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1957 -2000 рр.)

Биковська Олена Володимирівна ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ГУРТКІВ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ)

Бондарчук Алла Ярославівна ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН

Василенко Ірина Віталіївна ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ

Вербицький Володимир Валентинович РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1925-2000 РР.)

Волошин Петро Миколайович ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Вороненко Тетяна Іванівна МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КУРСУ ХІМІЇ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Врочинська Людмила Ігорівна ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї

Габора Людмила Іллівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

Гавлітіна Тетяна Миколаївна НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Гаряча Світлана Анатоліївна ВИХОВАННЯ ОСНОВ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Гаснікова Олена Миколаївна ОРГАНІЗАЦШНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Герц Андрій Іванович ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ Brassica тара var. ASTROPLANTS У ЗМІННИХ СВІТЛОВИХ ПОЛЯХ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ

Горбулінська Світлана Михайлівна МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Грицай Наталія Богданівна АКТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З БІОЛОГІЇ.

Грошовенко Ольга Петрівна ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ.

Груша Ляля Олександрівна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Гулецька Яна Гаврилівна ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Гушулай Йосип Миколайович ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Давидова Валентина Дмитрівна НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У НАВЧАЛЬНИХ ГУРТКАХ ШВЕЦІЇ

Дикий Євген Олександрович СУКЦЕСІЇ ДОННОЇ РОСЛИННОСТІ ШЕЛЬФУ ПІВДЕННО – СХІДНОГО КРИМУ

Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КРЕАТИВНОСТІ В ЦЕНТРАХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Загороднюк Тетяна Миколаївна ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ КОРИСНОСТІ ДЛЯ ІНШОГО ЯК МОРАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ПІДЛІТКА

Захаров Сергій Вікторович ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Іваненко Тамара Вікторівна ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК УНІВЕРСИТЕТУ ДО ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Калиняк Мар’яна Ярославівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДЛІТКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Калюжна Оксана Іванівна ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Канішевська Любов Вікторівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Карасевич Антоніна Павлівна ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї

Карнаух Леся Петрівна ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Касьянова Ольга Володимирівна ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ГРОМАДСЬКИХ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Каташов Анатолій Іванович ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ШНОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ЛІЦЕЮ

Качур Мирослава Михайлівна ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО КРАЄЗНАВСТВА

Кіян Ольга Іванівна БАТЬКІВСЬКО-ВЧИТЕЛЬСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Козак Євген Павлович ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Кондрицька Оксана Іванівна ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ АРТПЕДАГОГІКИ

Корницька Юлія Анатоліївна ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Котлярчук Галина Йосипівна ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кошечко Наталія Василівна НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ С. А. АНАНЬЇНА (1873-1942)

Кравченко Тамара Володимирівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ

Куб`як Наталія Іванівна ЗАПОБІГАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ

Кузьмич Оксана Анатоліївна ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї

Кучер Юлія Анатоліївна СТАНОВЛЕННЯ І РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ ІРЛАНДІЇ

Лаппо Віолетта Валеріївна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Литовченко Олена Віталіївна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

Лопатинська Валентина Василівна. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ

Лупінович Світлана Миколаївна ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ШКОЛИ-КОМПЛЕКСУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Малиношевський Руслан Васильович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТИНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

Мачуський Валерій Віталійович ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Машталір Анатолій Миколайович ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мельник Наталія Іванівна РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У США

Михайленко Тетяна Вячеславівна НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ-ХХ СТ.)

Мішечкіна Марина Євгенівна ВИХОВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В ОСОБІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО, ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Морін Олег Леонідович ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Д О ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ШФОРМАЩЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Москальова Людмила Юріївна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Мудрий Ярослав Сергійович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ

Назарчук Адам Адамович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА

Наказний Микола Олексійович ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Науменко Григорій Григорійович. ОСВІТА ЯК СИСТЕМНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ.

Нечипоренко Леонід Анатолійович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Обозний Василь Васильович КРАЄЗНАВЧА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Онопрієнко Володимир Петрович ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Пазинич Наталія Вікторівна ЛАТЕРАЛЬНІ РЕЧОВИННІ ПОТОКИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ПОЛІСЬКОГО КРАЮ

Переймибіда Лариса Валентинівна ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ

Петрочко Жанна Василівна ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ , ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Пєчка Лариса Євгенівна ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 6-7 РОКУ ЖИТТЯ У ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Прокоп Інна Степанівна РОЗВИТОК ВИХОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ У ДИДАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)

Прушковська Олена Леонідівна ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ОСВОЄННЯ ПРИРОДИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Редіна Валентина Андріївна ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Рибніков Святослав Романович ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Руда Оксана Юріївна ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сватенков Олександр Васильович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАХИСТУ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Сватьєв Андрій Вячеславович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ

Семенов Олександр Сергійович ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Семенова Алла Василівна ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Сергєєва Наталія Володимирівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АДИКЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Скринник Сергій Васильович ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Совгіря Світлана Василівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сойчук Руслана Леонідівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Соловйова Тетяна Геннадіївна СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧІ ЗАСАДИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Стаднік Надія Вікторівна ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

Становська Людмила Анатоліївна РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ, (1945 1995 РР).

Стародубцева Ірина Вікторівна ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ

Стецько Ірина Іванівна ВИХОВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Стрілько Валентина Василівна ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Сяська Інна Олексіївна ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Терницька Світлана Вікторівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Тернопільська Валентина Іванівна СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тимофєєва Ірина Борисівна ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Тихенко Лариса Володимирівна ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Токарук Людмила Степанівна ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАTAX

Туляєв Володимир Володимирович ОРГАНІЗАЦШНО-ПЕДАГОГІЧШ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ

Удовицька Світлана Валентинівна ВИХОВАННЯ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Уфімцева Світлана Василівна  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Федоренко Світлана Вікторівна  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США

Федоренко Світлана Вікторівна ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ МИСТЕЦТВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Фурсенко Тетяна Федорівна. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

Хмизова Ольга Василівна ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Хоптяна Олена Володимирівна ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Черняк Сергій Геннадійович. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА (1833 – 1863 рр.)

Чистовська Ірина Петріївна ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Чужа Наталія Петрівна. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ

Шабдінов Марлен Лімдарович ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Шагай Надія Михайлівна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шамич Олександр Миколайович. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ СПОРТИВНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Шаповалова Тетяна Григорівна ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Шевчук Кристина Дмитрівна ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РІДНОГО КРАЮ

Штефан Людмила Андріївна СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В УКРАЇНІ (20-90-ті рр. XX ст.)

Юркова Тетяна Федорівна ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Яковлева Олена Павлівна ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ.

Якубова Людмила Анатоліївна РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Янішевська Зоя Вікторівна ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ІСПАНІЇ

Ященко Елеонора Михайлівна ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Поділитися


 • bajak Scatter
 • turbox500
 • mariaTogel
 • turbox1000
 • ngopibet
 • slot qris
 • scatter hitam
 • scatter hitam
 • klikslot
 • zara4d
 • zara4d
 • ronaldoslot
 • dumdum4d
 • mposlot