МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: У ДІАЛОЗІ З ВИДАТНИМ УКРАЇНСЬКИМ ПЕДАГОГОМ | Національний еколого-натуралістичний центр Упродовж місяця - Всеукраїнське методоб`єднання вчителів природничих дисциплін *** до 9 грудня - реєстрація у відбірковому етапі на участь у XXIV Білоруській конференції учнів *** 10-11 грудня Міжнародна науково-практична конференція «Laudato Si: екологічний внесок для сталого розвитку суспільства *** 10-12 грудня - навчальний тренінг з підготовки вчителів біології та педагогічних працівників творчих учнівських об'єднань біологічного профілю до професійної сертифікації *** 12-13 грудня - узагальнення передового педагогічного досвіду закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю у 2019 р. *** 13 грудня - колегія директорів обласних закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму *** до 15 грудня - подання науково-дослідницьких робіт на заочний етап Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер і генетик" *** до 15 грудня - Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» (заочно) *** до 16 грудня - реєстрація учасників Зимової школи з програмування та інформаційних технологій *** до 20 грудня - реєстрація учасників заочного етапу Всеукраїнського турніру юних біологів *** 23 грудня - форум освітян "Флагмани освіти України" *** до 31 грудня - реєстрація учасників заочного етапу Всеукраїнського турніру юних хіміків *** до 31 грудня - реєстрація учасників заочного Конкурсу «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс «Виховати особистість» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський заочний конкурс-огляд позашкільних навчальних закладів «Погляд в майбутнє» (заочно)


МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: У ДІАЛОЗІ З ВИДАТНИМ УКРАЇНСЬКИМ ПЕДАГОГОМ

28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), українського педагога, члена-кореспондента АПН РРФСР і АПН СРСР, заслуженого вчителя України, Героя Соціалістичної Праці, директора Павлиської середньої школи Кіровоградської області.

Василь Сухомлинський  є автором 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Твори автора перекладені понад 50 мовами світу.

Розроблена В.О. Сухомлинським педагогічна система збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями й положеннями, значно розширила теорію та освітню практику і заслуговує сьогодні на нове осмислення.

Актуальними нині є ідеї В.О. Сухомлинського про вдосконалення освітнього процесу в початковій школі, де триває перехід на нову структуру і зміст навчання відповідно до Концепції Нової української школи.

Особливо актуальними є ідеї педагога-новатора в умовах  розвитку та модернізації позашкільної освіти на принципах компетентнісного підходу, доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів та їхніх батьків.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді системно впроваджує провідні ідеї педагогічної антропології Сухомлинського в педагогічну практику. На засадах компетентнісного підходу в екологічній освіті у Центрі створена освітня платформа «Школа в природі». Ефективність реалізації теоретико-прикладної моделі уроку мислення в  «Школі в природі» забезпечується переходом від вузької спеціалізації навчальних предметів до більш високого рівня інтеграції і систематизації знань.

З метою реалізації цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді організовує масові екологічні заходи з школярами та молоддю: Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище; Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», збір учасників екологічних експедицій, походів, польових практик; Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»; Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста». Проводить заочні заходи: Міжнародний конкурс «Збереження народних традицій»; Міжнародний еколого-валеологічний конкурс (Польща); Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати»; Всеукраїнський конкурс «Біощит», Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена естафета» тощо. Напрацьовано багаторічний досвід роботи Всеукраїнського наукового екологічно-природничого комплексу «Екологос».

В.О. Сухомлинський розробляв продуктивні шляхи поєднання фізичної і розумової праці школярів на основі дослідницької, пошукової діяльності, прерогативи освоєння учнями засобів пізнання над власне знаннями. Специфічним було трактування Сухомлинським сільськогосподарської праці як основного засобу розвитку особистості, а не тільки шляху підготовки учнів до оволодіння професією. У його роботах і практичній діяльності домінувала настанова на переживання школярами радості безкорисливої творчої праці і естетична спрямованість форм і методів виробництв, діяльності.

У Павлиській школі  були створені умови для творчої праці і проведення дослідницької роботи: сад площею два гектари, дві теплиці (для квіткових та овочевих рослин та для цитрусових – лимонарій), кролеферма, пасіка, дендрарій).

У школі організовані предметні гуртки (літературні, технічні, сільськогосподарські тощо).

В. О. Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма виховання підлітків. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що кожен може протягом тривалого часу випробувати свої здібності, задатки, пробувати в конкретній справі свої схильності, знайти улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує допитлива думка, не можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-естетичного виховання».

У НЕНЦ створені умови для здобуття якісної освіти, розвитку творчого потенціалу вихованців. Освітній процес відбувається в дендрологічному парку місцевого значення «Юннатівський», декоративно-квітковому комплексі «Зимовий сад», аквакомплексі, Народному музеї хліба, Школі народних ремесел, на тваринницькій фермі, метеорологічному майданчику, навчально-дослідних земельних ділянках. Це дає змогу організувати дослідницьку роботу за науково-методичної підтримки галузевих інститутів НАН України та НААН України, залучити учнівську молодь до участі в конкурсах дослідницького характеру: Всеукраїнського конкурсу юних генетиків і селекціонерів, Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців, Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти, Всеукраїнського зльоту трудових аграрних об’єднань, трансформувати гуртки закладу в «центри творчої праці і повноцінного інтелектуального життя».

У цьому році Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді долучився до творчого відзначення 100-річчя від дня народження славетного українського педагога Василя Сухомлинського. Організована тематична виставка у бібліотеці Центру,  подорож до світу маленьких казок В. О. Сухомлинського; огляд літератури «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».

Традиційно наприкінці вересня відбудуться педагогічні читання – своєрідний діалог педагогів центрів еколого-натуралістичної творчості з видатним українським педагогом В.О.Сухомлинським.

Поділитися
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.


Залишити коментар