Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** з 13 по 15 червня 2023 року - Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців (змішана форма проведення) *** з 20 по 22 червня 2023 року - Всеукраїнський зліт юних екологів (змішана форма проведення) *** з 27 по 29 червня 2023 року - Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (змішана форма проведення)


Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

z

dir

Директор ЖОЦЕНТУМ
Бордюг Наталія Сергіївна
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради заснований 1 листопада 1951 року як обласна станція юних натуралістів. Вже більше 60 років відіграє організаційно-координуючу роль у розвитку позакласної навчально-виховної роботи еколого-натуралістичного спрямування в школах та позашкільних закладах області.

Навчання і виховання в центрі здійснюється на основі новітніх концепцій, впровадженні педагогічних інновацій, сучасних технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку підростаючого покоління до життя.

Першим директором Житомирської обласної станції юних натуралістів був Е.А. Соколовський. Разом з ним співпрацювала родина Штейнів – Віра Петрівна та Олександр Іванович. В наступні роки станцію очолювали М.І. Федоренко, Б.А. Колос, О.С. Колос. З 1976 по 2017 рік директором ЖОЦЕНТУМ була Лабунська Віра Михайлівна, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України. З 19 вересня 2017 року ЖОЦЕНТУМ очолює Бордюг Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент.

У закладі у 74 дитячих творчих об’єднаннях 29 профілів займаються 1085 вихованців (слухачів, учнів). Навчально-виховний процес забезпечують 24 педагогічні працівники, з них: 23 педагоги мають вищу освіту; 1– заслужений працівник освіти України; 6 – відмінників освіти; 1– відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України; 10 — Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України; 4 — нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

Організаційно-методичну роботу ЖОЦЕНТУМ здійснюють 4 відділи: інформаційно-методичний (завідуюча Стадник О.О.), відділ екології (завідуюча Гнітецька З.К.), організаційно-масовий відділ (завідуюча Кочук-Ященко Т.І), відділ біології та сільського господарства (завідуюча Шевчук С.І.).

За ініціативи центру створена діюча модель безперервної екологічної освіти та виховання (навчально-виховний комплекс «ЖОЦЕНТУМ ЖОР – Центр розвитку дитини №68 – Житомирський екологічний ліцей №24 – ЖНАЕУ»). Завдяки цьому забезпечується реалізація принципів наступності і безперервності екологічної освіти і виховання, створення умов для професійного самовизначення вихованців. На базі центру працює обласна дитяча громадська організація «Пролісок».

Педагогічний колектив ЖОЦЕНТУМ постійно працює над пошуком та впровадженням інноваційних форм і методів роботи з дітьми, формуванні умов для розкриття творчого потенціалу обдарованих учнів, всебічному сприянню науковій та дослідницькій роботі. У поточному році триває робота над проблемною темою закладу: «Концепція розвитку ЖОЦЕНТУМ та її реалізація через впровадження принципів гуманістичної парадигми освіти»

Для забезпечення безперервної екологічної освіти і виховання в області створена система, в якій діють: 3 районних та міських станцій еколого-натуралістичного спрямування, 2 еколого-натуралістичні відділення в центрах позашкільної освіти, 4 еколого-натуралістичних центри на громадських засадах.

Впродовж 2016 року більше 5,5 тис. школярів області взяли участь у 67 конкурсах та акціях еколого-натуралістичного спрямування, з них близько 1,2 тис. стали призерами обласних етапів, а 225 – переможцями міжнародного та всеукраїнського рівнів.
Координувати роботу ЖОЦЕНТУМ ЖОР допомагає обласна науково-методична рада з питань екологічної освіти і виховання. Напрацьовано чимало ефективних форм і методів роботи: учнівські творчі об’єднання, клуби, екологічні зльоти і фестивалі, тижні і місячники, конференції.
Підсумком еколого-натуралістичної та природоохоронної діяльності школярів області є обласна виставка юннатівської творчості.
У своїй діяльності ЖОЦЕНТУМ тісно з різними суспільними інституціями:

 • залучення батьків вихованців до навчально-виховної, творчої, проектної, організаційно-масової, просвітницької, господарської діяльності ЖОЦЕНТУМ;
 • співпраця зі закладами дошкільної освіти надає можливість формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку;
 • співпраця зі закладами загальної середньої освіти передбачає створення умов для активного застосування набутих у школі знань у практичній і творчій діяльності в позаурочний час, розширення спектру інноваційних форм масової роботи, реалізацію проектів спільної діяльності, поширення власного педагогічного досвіду;
 • співпраця зі закладами вищої освіти передбачає надання можливості впровадження у педагогічну практику наукових досліджень і досягнень перспективного педагогічного досвіду, спільну організацію і проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, профорієнтаційну роботу;
  залучення досвідчених вчених, вчителів, міжнародних експертів до проведення семінарів та майстер-класів високого наукового рівня;
 • співпраця з державними, науковими, науково-дослідними установами, міжнародними і громадськими екологічними організаціями забезпечить участь вихованців у соціальних і наукових проектах, проведення науково-дослідницької та екскурсійно-просвітницької робіт, оновлення навчально-методичної і наукової бази тощо;
 • співпраця з Поліським природним заповідником забезпечить проведення екскурсійної, експедиційної, польової, науково-дослідної роботи зі збереження біорізноманіття Полісся.

Навчально-матеріальна база ЖОЦЕНТУМ повністю відповідає вимогам сучасного закладу позашкільної освіти. В приміщені площею 2388м2 розташовані 10 навчальних кабінетів, бібліотека, зимовий сад, навчально-дослідна ботанічна лабораторія, акваріумна кімната, живий куточок, актова і виставкова зали, музей юннатівського руху Житомирщини. Колекція рослин відкритого та закритого ґрунту складає 950 таксонів. Навчально-дослідна ділянка складається з 7 відділів. На площі 0,8га розташовані дендрарій, квітники, альпійська гірка, ділянка лікарських та овочевих культур, плодовий сад.

Основні напрямки роботи центру:

 • забезпечення розвитку природоохоронного, дослідницько-експериментального, оздоровчо-реабілітаційного, профорієнтаційного напрямків еколого-натуралістичної діяльності;
 • координація екологічної освіти і виховання в дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, навчально-виховних закладах нового типу;
 • забезпечення участі дітей та молоді області у міжнародних та всеукраїнських, регіональних екологічних проектах, програмах, конкурсах, фестивалях,виставках та акціях;
 • практичне вивчення та відродження народних ремесел, забезпечення допрофесійної підготовки учнівської молоді, надання методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам навчальних закладів;
 • створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців.

Перспективи розвитку Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради:

 • створення ресурсного обласного центру розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму із розвиненою інфраструктурою, сучасним обладнанням, професійними кадрами;
 • забезпечення умов для інноваційного розвитку ЖОЦЕНТУМ з урахуванням соціально-економічного, культурного потенціалу, суспільних викликів і потреб учасників навчально-виховного процесу;
 • удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності закладу;
 • оптимізація мережі творчих об’єднань відповідно до потреб споживачів, суспільства;
 • максимальне охоплення позашкільною освітою еколого-натуралістичного напряму дітей та учнівської молоді регіону, виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;
 • забезпечення підтримки єдиного інформаційного простору позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;
 • створення умов для консолідації зусиль зацікавлених державних структур, громадських організацій, бізнес-спільноти в питаннях розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

e-mail: oblcentum@gmail.com

Поділитися