Про підсумки попереднього та про готовність до нового навчального року йшлося на засіданні педагогічної ради ЗОЕНЦ | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** з 13 по 15 червня 2023 року - Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців (змішана форма проведення) *** з 20 по 22 червня 2023 року - Всеукраїнський зліт юних екологів (змішана форма проведення) *** з 27 по 29 червня 2023 року - Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (змішана форма проведення)


Про підсумки попереднього та про готовність до нового навчального року йшлося на засіданні педагогічної ради ЗОЕНЦ

Про шляхи реалізації законів України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту” в контексті сталого розвитку української держави у здійсненні позашкільної освітньої діяльності ЗОЕНЦ, його директор,  Олександр Геревич,  проаналізував роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік, а також окреслив основні завдання і перспективи роботи в наступному 2019/2020 навчальному році. Також доповідач повідомив про питання, що розглядалися на підсумковому розширеному засіданні колегії  департаменту освіти і науки ОДА 22.08.2019 року, ознайомив педагогів  із збірником „Освіта Закарпаття у цифрах і фактах”, презентацією, рекомендованою Національною академією педагогічних наук, в основу якої покладена модернізація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти в контексті концепції НУШ за авторством Валерія Мачуського,  завідувача лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника.

Підсумовуючи свій виступ, Олександр Геревич зауважив: „Модернізація освітнього процесу вимагає визначення ціннісних орієнтирів. Серед  найважливіших сьогодні є  патріотизм, виховання любові до своєї Батьківщини і збереження її природи. Наш заклад вихованню у дітей патріотизму завжди надає великого значення, що, звичайно, проявляється і у вихованні любові до природи рідного краю. Адже, як сказав  відомий письменник,  природолюб Михайло Пришвін – „Охороняти природу  – значить охороняти Батьківщину”.     А це означає, що  не тільки  формально,  поверхнево і лише  теоретично треба бути патріотом, а реально  завжди  бути готовим стати на захист Вітчизни і збереження довкілля. Тому для нас, педагогів,  важливо не просто навчати дітей природничим наукам, а  й зуміти закласти у своїх вихованців – юннатів базові еколого-біологічні компетентності,  загальнолюдські, особливо патріотичні якості, які б діти  реалізовували в подальшому  дорослому житті.

Відтак, рівень сформованості компетентності особистості, як патріота і природолюба  залежить від якості навчальних здобутків у наших дитячих творчих об’єднаннях – гуртках відеостудії  „Дивосвіт”,  а також  в учнівських групах (загонах)  відпочинкового табору нашої Воловецької  філії „Арніка”.

Для цього нам необхідно розробляти і упроваджувати  в практику найсучасніші підходи до організації освітньої діяльності закладу, при цьому завжди маючи на увазі, що основною фігурою нашого освітньо-виховного простору є дитина – її потреби, бажання, інтереси, переконання, ідеали та самосвідомість”.

Далі заступник директора ЗОЕНЦ з навчально – виховної та методичної роботи Василь Кузьма поінформував про наслідки навчально-виховного процесу за 2018/2019, про здобутки участі педагогів та юннатів у Всеукраїнських, обласних і наших екоцентрівських заходах,   наголосив на особливостях освітнього процесу в наступному році.  Доповідач зачитав проект річного Плану роботи ЗОЕНЦ на 2019/2020 навчальний рік.

Також наголошено керівникам гуртків про необхідність до 15 вересня завершити набір учнів у гуртки, сформувати банк даних про юннатів, визначити розклад занять на І-е півріччя та подати їх заступникові директора В. Ю. Кузьмі для узагальнення і складання розкладу занять творчих об’єднань. Методичному складу рекомендовано підготувати методичні матеріали керівникам гуртків для проведення першого заняття із юннатами на тему: Природа об’єднує, природа надихає, природа рятує, природа благає про допомогу”. А педагогічному колективу систематично протягом року готувати юннатів для участі у всеукраїнських, міжнародних очно-заочних заходах, запланованих НЕНЦ, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Завідувач організаційно-масової роботи екоцентру Оксана Кремінь ознайомила всіх присутніх із основними документами з національно-патріотичного виховання та з орієнтовним планом масово-виховних заходів у згаданому напрямі, що будуть проводитись протягом нового навчального року.

На розгляд педагогічного колективу виносилось також рішення педагогічної ради щодо перспектив розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, за яке проголосували одноголосно.

Завершилась педрада обговоренням та прийняттям Плану роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2019/2020 освітній рік, схвалено Програму розвитку ЗОЕНЦ до 2023 року, за які проголосували одноголосно.

Діяльність закладу у 2019/2020 навчальному році спрямовуватиметься на реалізацію розвитку біологічної, екологічної освіти і виховання дітей та учнівської молоді, визначеної Законами України:  „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, директивними документами МОН України, керівними документами департаменту світи і науки ОДА, та Планами заходів Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, шляхом:

 • забезпечення умов для розвитку творчих інтересів дітей та молоді: модернізація навчальної, матеріально-технічної бази, забезпечення  сучасним обладнанням;
 • розвитку здібностей і обдарувань учнів, задоволення їх інтересів та потреб у професійному визначенні;
 • створення належних умов для навчально-виховного процесу, спрямованого на зміцнення гуманістичних основ життя суспільства, утвердження високої духовності та моралі;
 • продовження реалізації Концепції екологічної освіти в Україні;
 • реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді;
 • реалізації Концепції позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентнісного підходу;
 • вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його методичного забезпечення;
 • впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, передового досвіду, новітніх методик, теоретичних розробок;
 • реалізації пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи; активізації організаційно-координуючої ролі еколого-натуралістичних закладів у розвитку додаткової освіти з біології, екології, охорони природи;
 • розвитку співпраці із державними й громадськими українськими та зарубіжними освітніми  та природоохоронними закладами, установами, організаціями  у проведенні еколого-натуралістичної, дослідницької та природоохоронної роботи;
 • розробки та видання навчальних інструктивно-методичних матеріалів  щодо діяльності позашкільних еколого-натуралістичних закладів, творчих учнівських об’єднань натуралістичного спрямування;
 • сприяння розвитку системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу.

 

Після перерви, на засідання педагогічної ради були запрошені й господарські працівники закладу.   Для всіх разом, як і вимагають керівні документи, заступником директора з адміністративно-господарської частини Олександром Шумеляком та інженером з охорони праці Валерієм Білоусом з усіма працівниками проведений щорічний інструктаж з техніки безпеки, збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Враховуючи, що в колективі з’явилися нові працівники, директором та головою профспілкового комітету М. М. Копчею ознайомлено всіх із зареєстрованою  новою редакцією Колективного договору та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Поділитися
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.


Залишити коментар