Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Національний еколого-натуралістичний центр 20-22 вересня - ХІ Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. В рамках зльоту – Педагогічні читання «Стратегія трудового виховання учнівської молоді в умовах реформи освіти в Україні» *** 27-29 вересня - Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. В рамках зльоту – Педагогічні читання «Виховна система В. О. Сухомлинського у становленні змісту трудового та екологічного виховання учнівської молоді на сучасному етапі розвитку освіти» *** 28 вересня-18 жовтня, м. Одеса, Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» - Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань *** 4-6 жовтня - Навчальний тренінг з питань організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в позашкільному та загальноосвітньому навчальному закладі *** 4-6 жовтня - Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» *** 4-6 жовтня - ІІ етап тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» *** 9-13 жовтня - Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму (станцій юних натуралістів). На курси запрошуються заступники директорів позашкільних навчальних закладів *** 11-12 жовтня - Всеукраїнський освітянський форум «Аграрна практика позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів: тенденції та перспективи» *** 18-20 жовтня - ІІ етап тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» *** 19-20 жовтня - Осіння сесія Всеукраїнської школи методиста позашкільного навчального закладу *** 23-27 жовтня - Всеукраїнська Природнича школа. В рамках природничої школи - Всеукраїнський інститут біологічних стажувань школярів.


Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Відлік юннатівського руху ведеться з 1925 року, а його історія на Черкащині починається з дня утворення в січні 1954 року Черкаської області та відкритя в лютому цього ж року обласної станції юних натуралістів. В 2003 році заклад перейменовано в обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

За роки існування позашкільного закладу школу юннатівського гарту пройшли тисячі черкащан. І сьогодні Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості, мала академія наук учнівської молоді, який очолює незмінно ось уже напротязі трьох десятиліть Козинець Анатолій Йосипович, – основний соціальний осередок, що реалізує мету позашкільної еколого-натуралістичної роботи, робить вирішальний внесок у формування екологічної свідомості, екологічного інтелекту, практичних навичок у спілкування з природним і антропогенним середовищем. Центр постійно оновлює зміст і методи проведення еколого-натуралістичної роботи, критично оцінює якісний стан цієї роботи, спрямовує її на самореалізацію та життєствердження особистості кожного учня.

Основними завданнями позашкільної еколого-натуралістичної роботи в Центрі є:

 • методичне забезпечення організації, розвитку і координації роботи керівників учнівських творчих об’єднань;
 • робота з обдарованою учнівською молоддю;
 • розробка і вдосконалення державних стандартів і навчальних планів позашкільної еколого-натуралістичної роботи;
 • розробка і видання навчальної літератури, методичних рекомендацій з позакласної роботи по біології, сільського господарства, екології для позашкільних еколого-натуралістичних закладів, шкіл, дошкільних установ;
 • генерування ідей, розробка сценаріїв тематичних, еколого-натуралістичних заходів;
 • залучення талановитої молоді до просвітницької діяльності серед широких верств населення через клубну роботу;
 • розробка положення і механізму впровадження дворівневих спеціалізованих гуртків еколого-натуралістичного профілю;
 • виховання учня як громадянина України, здатного нести відповідальність за теперішнє і майбутнє людей та всього живого на Землі;
 • формування у школярів бажання і вміння захищати і зберігати єдність екосистем землі, приділяючи особливу увагу біологічній різноманітності та природним процесам, що підтримують життя;
 • сприяння становленню в учнів цілісного екологічного світогляду на основі засвоєння інтегрованих знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво;
 • сприяння оволодінню пізнавальною і практичною еколого-натуралістичною діяльністю;
 • формування готовності до свідомого вибору майбутньої екологічно спрямованої професії.

Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості займає площу 5 га землі, де розташований учбовий корпус площею 2500 кв. м. з кабінетами, лабораторіями для занять, актовою залою на 200 місць (по-сучасному відремонтована в 2006 р.). Для навчально-дослідницької роботи учнів обладнано 2 теплиці, парникове господарство, земельна дослідна ділянка з усіма відділами, дендропарк, сад та „зелений” клас. Започаткований в 70-ті роки живий куточок переріс в Черкаський зоопарк, з яким тісно співпрацює заклад.

Враховуючи перехід української загальноосвітньої школи на 12 річний термін навчання, що поділяється на 3 ступені – початкову, основну і старшу (профільну), Центр еколого-натуралістичної творчості здійснив структурну перебудову змісту еколого-натуралістичної роботи відповідно до зазначених ступеней, спираючись на особистісну – орієнтований і практично-діяльнісний підходи.

В Центрі працюють гуртки основного та початкового рівня. За останні роки значно розширилась мережа гуртків у загальноосвітніх закладах. Модернізація змісту позашкільної еколого-натуралістичної роботи в закладі ґрунтується на врахуванні позитивних надбань, що накопичувалися впродовж 80-річного періоду українського юннатівського руху, і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку, що вимагає запровадження і використання новітніх психолого-педагогічних технологій.

В зв’язку з відкриттям в закладі нового структурного підрозділу – Малої академії наук – діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми розвитку обдарованої учнівської молоді.

Копітка робота впродовж 16-ти років провідних науковців вищих навчальних закладів області, методистів Обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та відділів освіти, досвідчених вчителів дали щедрі врожаї – на 2009 рік 3444 учнів Черкаської області написали і захистили свої науково-дослідницькі роботи і є дійсними членами Малої академії наук.

В складі МАН працює 8 відділень: фізики та астрономії, математики, економіки, історико-географічне, філології та мистецтвознавства, технічних наук, комп’ютерних наук та відділення біології, екології, хімії, аграрних наук і наук про людину. Цими відділеннями опікуються 6 методистів МАН та заступник директора Центру, керівник відділення МАН Драник Наталія Олексіївна.

chocentmanum@mail.ru

Поділитися