Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** квітень-листопад 2024 року - триває оформлення дослідження щодо цвітіння води, документування і підготовка відеоматеріалу та реєстрація в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» у 2024 році (заочно) *** 14 - 16 травня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна" (очно або дистанційно) *** 15 - 30 травня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» (заочно) *** 21 - 23 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (очно) *** 22 - 24 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (змішаний формат) *** 28 - 30 травня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнського турніру з природничих дисциплін «NATURE» (очно) *** 03 - 20 червня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) (заочно) *** 11 - 27 червня 2024 року - літня кампанія в НЕНЦ у 2024 році (очно) *** 25 - 27 червня 2024 року - фінальний етап конкурсу «Ленд-арт весна – 2024» в рамках Фестивалю патріотичних дій (очно) *** вересень 2023 року-травень 2024 року - триває Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань» у 2023/2024 навчальному році (онлайн, дистанційно) *** серпень 2023 р. - липень 2024 р. - Рік клімату та вуглецевої кампанії (акція за міжнародною програмою GLOBE) (заочно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського екологічного конкурсу «Eco-Hackathon» у 2024 році (очно або онлайн) *** до 1 жовтня 2024 року - Надсилання фотоматеріалів до «Першого українського віртуального депозитарію-визначника юного натураліста» (заочно) *** до 10 листопада 2024 року - подаються конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс «Дідух – оберіг українського народу» (заочно) *** до 15 листопада 2024 року - триває подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2024» (заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Нове позашкілля»(заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти (Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»)(заочно)


Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Давиденко Людмила Василівна – директор Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи<br>з обдарованими дітьми<br>Черкаської обласної ради», відмінник освіти України

Давиденко Людмила Василівна
директор Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»,
відмінник освіти України

Основна мета в роботі закладу:

це розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Відлік юннатівського руху ведеться з 1925 року, а його історія на Черкащині починається з дня утворення в січні 1954 року Черкаської області та відкриття в лютому цього ж року обласної станції юних натуралістів.

За ці роки позашкільний заклад змінював назву:
2003 році – обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
2007 році – Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості, Мала академія наук учнівської молоді
2013 році – Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

Центр є правонаступником Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості, малої академії наук учнівської молоді.

Зовнішній вид Центру відповідає вимогам архітектури, естетичним стандартам навчального закладу.

Навчальний корпус, що побудований у 1975 році – архітектурно оформлена сучасна будова загальною площею 2119,8 кв.м. складається з:

 • – актової зали на 180 посадочних місць;
 • – Музею хліба;
 • – спальні для літнього оздоровлення;
 • – навчальних аудиторій;
 • – методичного кабінету;
 • – «живого куточку»;
 • – кабінетів декоративно-прикладної роботи.

Є дві теплиці з навчальним класом, загальною площею 321,9 кв.м., які використовуються для навчально-виховного процесу, проводяться заняття гуртків квітникарів та квітникарів-аранжувальників, практичні роботи, черенкування, пікіровка рослин, пересадка квітів тощо.

Є будиночок бджоляра загальною площею 21,2 кв.м. з пасікою.

На земельній ділянці (площею 4 га) розташовані:

 • – плодовий сад загальною площею 0,7 га;
 • – альпійські гірки та клумби;
 • – паркова зона з екологічними стежками.

Діяльність Центру роботи з обдарованими дітьми спрямована на розвиток творчої особистості та обдарованості дітей, розвиток художньо-естетичної творчості, формування екологічної культури особистості, залучення вихованців до практичної природоохоронної та науково-дослідницької роботи.

Центр роботи з обдарованими дітьми – основний соціальний осередок, що реалізує мету позашкільної еколого-натуралістичної, художньо-естетичної та науково-дослідницької роботи в області, робить вирішальний внесок у формування інтелекту, практичних навичок у спілкуванні дитини з природним і антропогенним середовищем. Центр постійно оновлює зміст і методи роботи з учнями, спрямовує її на самореалізацію та життєствердження особистості кожного учня.

Основними завданнями діяльності Центру роботи з обдарованими дітьми є:
• методичне забезпечення організації, створення, розвитку і координації роботи учнівських творчих об’єднань;
• координування позашкільної та позакласної роботи у навчальних закладах Черкащини;
• розробка і видання методичних рекомендацій, методичних розробок з біології, сільського господарства, екології для позашкільних еколого-натуралістичних закладів, шкіл, дошкільних установ;
• розробка сценаріїв тематичних заходів з учнівською молоддю;
• залучення талановитої молоді до просвітницької діяльності серед широких верств населення через клубну роботу;
• формування у школярів бажання і вміння захищати і зберігати єдність екосистем землі, приділяючи особливу увагу біологічній різноманітності та природним процесам, що підтримують життя;
• сприяння становленню в учнів цілісного екологічного світогляду на основі засвоєння інтегрованих знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво;
• сприяння оволодінню пізнавальною і практичною еколого-натуралістичною діяльністю;
• профорієнтаційна робота з учнями.

На всіх ступенях позашкільної освіти в Центрі використовуються різноманітні форми і методи навчання, виховання та індивідуального розвитку дітей. Особистісно орієнтована позашкільна освіта в закладі передбачає нову педагогічну етику: взаєморозуміння, співробітництво, діалог. Найголовнішими ознаками позашкільної еколого-натуралістичної роботи є багатоваріантність методик, форм, утвердження всіма засобами цінності і гідності особистості дитини.

Поряд з традиційними формами роботи (гуртки МАН, творчі учнівські об’єднання, еколого-натуралістичні та художньо-естетичні гуртки) збільшується питома вага індивідуальних форм роботи, виняткового значення набувають нові інформаційні технології. Для розвитку здібностей творчо обдарованих дітей відповідно до нахилів і задатків створені спеціалізовані гуртки (народна іграшка, писанкарство, витинанка, фітодизайн, комп’ютерна графіка).

Позашкільна освіта в закладі – неперервний навчально-виховний процес, що охоплює всі вікові категорії учнівської молоді і ґрунтується на таких принципах:

 • – орієнтація на цілеспрямованого, зацікавленого учня та обдаровану молодь;
 • – особистісно орієнтованого виховання, навчання, просвіти;
 • – соціальної ефективності базових еколого-натуралістичних знань;
 • – науковості та практично-прикладного освоєння та використання набутих вмінь і навичок;
 • – доступності позашкільної освіти для кожного бажаючого учня.

Центр роботи з обдарованими дітьми працює над створенням оптимальних умов для розвитку творчих здібностей, виховання в учнів любові до природи, навколишнього середовища, екологічної освіченості, формуванням інтересу до природничих наук, розвитком нахилів і обдарувань учнів, їх свідомості і творчої праці.

Основні завдання різних форм організації роботи з обдарованими дітьми зосереджені на:

 • науково-теоретичній обґрунтованості за новими технологіями;
 • урахуванні вікової категорії дітей і індивідуальній зацікавленості учня як особистості;
 • забезпеченні розвитку у дітей креативно-практичних можливостей;
 • поглибленні знань і формуванні гуманістично-патріотичних рис кожного учня.

Навчально-виховний процес здійснюється за 3-ма напрямами:
• художньо-естетичний;
• еколого-натуралістичний;
• дослідно-експериментальний.

Щороку в літній період в закладі функціонують два оздоровчих табори «Мальва» і «Еврика» для 60 обдарованих дітей та призерів обласних природоохоронних акцій та Всеукраїнських екологічних конкурсів, проектів, програм.

З метою по-справжньому пізнати свій народ, його історію, мову, культуру в закладі створений музей Хліба, який оформлено в стилі української світлиці.

Педагог обласного Центру роботи з обдарованими дітьми – не лише джерело знань, він диригент, який керує позашкільною освітою цілеспрямованого учня.

Юридична адреса центру: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 132.

Електронна адреса: obdarovaniditu@ukr.net

Поділитися


 • bajak Scatter
 • turbox500
 • mariaTogel
 • turbox1000
 • ngopibet
 • slot qris
 • scatter hitam
 • scatter hitam
 • klikslot
 • zara4d
 • zara4d
 • ronaldoslot
 • dumdum4d
 • mposlot