Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» | Національний еколого-натуралістичний центр З 15 грудня розпочинається підведення підсумків: - Всеукраїнського конкурсу програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти; - Всеукраїнського конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів; - Всеукраїнської щорічної заочної виставки видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»; - Відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»; - Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду позашкільних навчальних закладів «Погляд в майбутнє» *** З 15 грудня розпочинається підведення підсумків Всеукраїнського заочного родинного конкурсу «Дідух» *** 15 грудня – 20 січня - Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (заочно) *** 15 грудня – 20 січня - Всеукраїнський конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів (заочно) *** 15 грудня – 20 січня - Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка» (заочно) *** 15 грудня – 20 січня - Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» (заочно) *** 20 грудня – 20 січня - Всеукраїнський конкурс-виставка «Новорічна композиція» *** 20 грудня – 20 січня - Всеукраїнський конкурс-виставка «Український сувенір» *** 20 грудня – 20 січня - „Майстерня Святого Миколая”: „У Новорічному лісі” (майстер-клас з кераміки, біокераміка), „Різдвяна ялиночка” (майстер-клас з лозоплетіння) *** 24 грудня закінчується прийом робіт традиційного щорічного конкурсу ”Новорічна композиція” *** З 25 грудня розпочинається підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури еколого-натуралістичного напряму для позашкільних навчальних закладів *** 25 грудня – 20 січня - Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури еколого- натуралістичного напряму для позашкільних навчальних закладів (заочно) *** 24-25 січня - Великий педагогічний колоквіум «Методика викладання біології в школі» *** 31 січня - 2 лютого - Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників *** 31 січня - 2 лютого - Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія від 16 до 23 років включно) *** Упродовж місяця - Патріотична акція "Привітай героя" *** Упродовж місяця - Операція „Годівничка”, конкурс на кращу годівничку для птахів *** Упродовж місяця - Екологічна стежка Діда Мороза *** Упродовж місяця - Всеукраїнське методоб`єднання вчителів природничих дисциплін


Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Давиденко Людмила Василівна – директор Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи<br>з обдарованими дітьми<br>Черкаської обласної ради», відмінник освіти України

Давиденко Людмила Василівна
директор Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»,
відмінник освіти України

Основна мета в роботі закладу:

це розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Відлік юннатівського руху ведеться з 1925 року, а його історія на Черкащині починається з дня утворення в січні 1954 року Черкаської області та відкриття в лютому цього ж року обласної станції юних натуралістів.

За ці роки позашкільний заклад змінював назву:
2003 році – обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
2007 році – Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної творчості, Мала академія наук учнівської молоді
2013 році – Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

Центр є правонаступником Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості, малої академії наук учнівської молоді.

Зовнішній вид Центру відповідає вимогам архітектури, естетичним стандартам навчального закладу.

Навчальний корпус, що побудований у 1975 році – архітектурно оформлена сучасна будова загальною площею 2119,8 кв.м. складається з:

 • – актової зали на 180 посадочних місць;
 • – Музею хліба;
 • – спальні для літнього оздоровлення;
 • – навчальних аудиторій;
 • – методичного кабінету;
 • – «живого куточку»;
 • – кабінетів декоративно-прикладної роботи.

Є дві теплиці з навчальним класом, загальною площею 321,9 кв.м., які використовуються для навчально-виховного процесу, проводяться заняття гуртків квітникарів та квітникарів-аранжувальників, практичні роботи, черенкування, пікіровка рослин, пересадка квітів тощо.

Є будиночок бджоляра загальною площею 21,2 кв.м. з пасікою.

На земельній ділянці (площею 4 га) розташовані:

 • – плодовий сад загальною площею 0,7 га;
 • – альпійські гірки та клумби;
 • – паркова зона з екологічними стежками.

Діяльність Центру роботи з обдарованими дітьми спрямована на розвиток творчої особистості та обдарованості дітей, розвиток художньо-естетичної творчості, формування екологічної культури особистості, залучення вихованців до практичної природоохоронної та науково-дослідницької роботи.

Центр роботи з обдарованими дітьми – основний соціальний осередок, що реалізує мету позашкільної еколого-натуралістичної, художньо-естетичної та науково-дослідницької роботи в області, робить вирішальний внесок у формування інтелекту, практичних навичок у спілкуванні дитини з природним і антропогенним середовищем. Центр постійно оновлює зміст і методи роботи з учнями, спрямовує її на самореалізацію та життєствердження особистості кожного учня.

Основними завданнями діяльності Центру роботи з обдарованими дітьми є:
• методичне забезпечення організації, створення, розвитку і координації роботи учнівських творчих об’єднань;
• координування позашкільної та позакласної роботи у навчальних закладах Черкащини;
• розробка і видання методичних рекомендацій, методичних розробок з біології, сільського господарства, екології для позашкільних еколого-натуралістичних закладів, шкіл, дошкільних установ;
• розробка сценаріїв тематичних заходів з учнівською молоддю;
• залучення талановитої молоді до просвітницької діяльності серед широких верств населення через клубну роботу;
• формування у школярів бажання і вміння захищати і зберігати єдність екосистем землі, приділяючи особливу увагу біологічній різноманітності та природним процесам, що підтримують життя;
• сприяння становленню в учнів цілісного екологічного світогляду на основі засвоєння інтегрованих знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво;
• сприяння оволодінню пізнавальною і практичною еколого-натуралістичною діяльністю;
• профорієнтаційна робота з учнями.

На всіх ступенях позашкільної освіти в Центрі використовуються різноманітні форми і методи навчання, виховання та індивідуального розвитку дітей. Особистісно орієнтована позашкільна освіта в закладі передбачає нову педагогічну етику: взаєморозуміння, співробітництво, діалог. Найголовнішими ознаками позашкільної еколого-натуралістичної роботи є багатоваріантність методик, форм, утвердження всіма засобами цінності і гідності особистості дитини.

Поряд з традиційними формами роботи (гуртки МАН, творчі учнівські об’єднання, еколого-натуралістичні та художньо-естетичні гуртки) збільшується питома вага індивідуальних форм роботи, виняткового значення набувають нові інформаційні технології. Для розвитку здібностей творчо обдарованих дітей відповідно до нахилів і задатків створені спеціалізовані гуртки (народна іграшка, писанкарство, витинанка, фітодизайн, комп’ютерна графіка).

Позашкільна освіта в закладі – неперервний навчально-виховний процес, що охоплює всі вікові категорії учнівської молоді і ґрунтується на таких принципах:

 • – орієнтація на цілеспрямованого, зацікавленого учня та обдаровану молодь;
 • – особистісно орієнтованого виховання, навчання, просвіти;
 • – соціальної ефективності базових еколого-натуралістичних знань;
 • – науковості та практично-прикладного освоєння та використання набутих вмінь і навичок;
 • – доступності позашкільної освіти для кожного бажаючого учня.

Центр роботи з обдарованими дітьми працює над створенням оптимальних умов для розвитку творчих здібностей, виховання в учнів любові до природи, навколишнього середовища, екологічної освіченості, формуванням інтересу до природничих наук, розвитком нахилів і обдарувань учнів, їх свідомості і творчої праці.

Основні завдання різних форм організації роботи з обдарованими дітьми зосереджені на:

 • науково-теоретичній обґрунтованості за новими технологіями;
 • урахуванні вікової категорії дітей і індивідуальній зацікавленості учня як особистості;
 • забезпеченні розвитку у дітей креативно-практичних можливостей;
 • поглибленні знань і формуванні гуманістично-патріотичних рис кожного учня.

Навчально-виховний процес здійснюється за 3-ма напрямами:
• художньо-естетичний;
• еколого-натуралістичний;
• дослідно-експериментальний.

Щороку в літній період в закладі функціонують два оздоровчих табори «Мальва» і «Еврика» для 60 обдарованих дітей та призерів обласних природоохоронних акцій та Всеукраїнських екологічних конкурсів, проектів, програм.

З метою по-справжньому пізнати свій народ, його історію, мову, культуру в закладі створений музей Хліба, який оформлено в стилі української світлиці.

Педагог обласного Центру роботи з обдарованими дітьми – не лише джерело знань, він диригент, який керує позашкільною освітою цілеспрямованого учня.

Юридична адреса центру: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 132.

Електронна адреса: obdarovaniditu@ukr.net

Поділитися