Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | Національний еколого-натуралістичний центр 11-12 грудня - Перший курс навчального стартапу з підготовки до сертифікації вчителів хімії з теми: «Методика викладання технології хімічних виробництв у шкільному курсі хімії» *** 14 грудня - Колегія директорів обласних закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму *** 22-29 грудня - Зимова школа з програмування та інформаційних технологій *** Упродовж місяця - Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» та «Новорічний подарунок» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс «Цікава школа» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка» (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнський конкурс-огляд тепличного господарства загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Дивовижна теплиця (заочно) *** Упродовж місяця - V Всеукраїнський турнір юних натуралістів (заочно) *** Упродовж місяця - Всеукраїнське методоб`єднання вчителів природничих дисциплін


Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

     Про минуле пам’ятати,
        Все найкраще зберігати,
           Примножувати, розвивати,
              Вчитись, вчити, працювати!

Директор Хмельницького ОЕНЦУМ В.В.Климчук

Директор Хмельницького ОЕНЦУМ
В. В. Климчук

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді створений на базі, реорганізованої 19 серпня 1992 року, Хмельницької обласної станції юннатів (наказ Хмельницького облуправління освіти від 19 серпня 1992 року № 44), яка діяла в м. Проскурові з 01 серпня 1952 року.
Згідно рішення Хмельницького облвиконкому від 14 жовтня 1976 року № 280 обласна СЮН отримала приміщення закритої Хмельницької восьмирічної школи № 12, де й розміщується в нинішній час Хмельницький ОЕНЦУМ. Будинок школи збудував в ознаменування 300-ліття царської династії Романових місцевий гречанський пан і знаменитий лікар-офтальмолог Сергій Миколайович Полозов.

Хмельницьку обласну станцію юннатів почергово очолювали: до 1952 року – Поляков З.Є. У жовтні 1952 року директором обласної СЮН призначений Криштуль М.П., а у вересні 1953 року – Манюк Д.М. У липні 1954 року директором став Шопша С.С. У липні 1962 року директором призначено Внуковського А.М., а в січні 1965 року – Холевінську М.Я.

Дирекція закладу приділяла велику увагу активізації юннатівської роботи у школах, розвитку дитячої дослідницько-експериментальної роботи на дослідних ділянках і підтримці творчо працюючих учителів біології та керівників гуртків і секцій юннатів.

Саме у цей період активно, цілеспрямовано й високорезультативно співпрацював з обласною і республіканською станціями юних натуралістів учитель біології Вільховецької середньої школи Новоушицького району Хмельницької області Федір Степанович Бацура – відомий подільський педагог-новатор, делегат всеукраїнського і всесоюзного з’їздів учителів і зльотів юннатів, кавалер ордена Леніна, всесоюзної освітянської медалі імені А.С.Макаренка, золотих медалей всесоюзної ВДНГ та ряду інших високих державних і галузевих відзнак за плідну науково-педагогічну працю, Заслужений вчитель школи Української РСР, науковий кореспондент Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, ентузіаст і один із провідних лідерів юннатівського руху в Україні та СРСР у 50 – 70-х роках.

Завдяки тісній співпраці Марії Яківни Холевінської з педагогами-ентузіастами юннатівського руху навчальних закладів області й істотному покращенню діяльності обласної СЮН, юннати Хмельниччини досягли помітних результатів у дослідницько-натуралістичній та природоохоронній роботі, що в ті роки гідно оцінювали у Києві і столиці Радянського Союзу – Москві.

В лютому 1968 року московські організатори Всесоюзного огляду позашкільних закладів визнали Хмельницьку обласну станцію юних натуралістів переможцем цього заходу і нагородили Почесною грамотою.

gramota

Згодом, через тридцять років, саме завдяки вісімдесятирічній Марії Яківні, її спогадам, фотоматеріалам і опрацьованим нею власноруч архівним документам, побачили світ два видання книги «Юннати Хмельниччини».

В травні 1970 року директором Хмельницької ОСЮН став Мазурок Михайло Олександрович, який очолював її 22 роки поспіль до 1992 року.
За плідну працю юннати Хмельниччини неодноразово нагороджувалися безкоштовними путівками до оздоровчих таборів, Почесними грамотами, Дипломами, фотоапаратами, радіоприймачами, тракторами, автомобілями та іншими цінними подарунками від організаторів юннатівських заходів. В 1976 році за підсумками піонерської мічурінської п’ятирічки Хмельницька обласна станція юннатів стала переможцем ,,Зеленбуду” і була нагороджена золотою медаллю.

З 23 червня 1992 року директором Хмельницької обласної станції юннатів, згодом реорганізованої в Хмельницький ОЕНЦУМ, призначений Климчук Василь Васильович, який і очолює ХОЕНЦУМ до цього часу.

Сьогодні в Хмельницькому ОЕНЦУМ діють відділи: інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи (завідувачі – Важельська К.О., Побережна О.А.), біології і сільського господарства (завідувачі – Зотова О.В., Петраш Ю.В.), екології та охорони природи (завідувач – Гораль О.О.), працюють 12 педпрацівників, кожен з яких має вищу педагогічну освіту, 4 педагоги – Відмінники освіти України.

З 01 вересня 2017 року ХОЕНЦУМ організував 60 дитячих об’єднань, якими охоплено 900 юннатів, в т. ч. 20 об’єднань на базі кращих шкіл області, в яких займається 300 школярів.

Хмельницький обласний ЕНЦУМ здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності

та 154 опорних шкіл області з питань екологічної освіти і виховання, природоохоронної та дослідницько-натуралістичної роботи школярів.

 

ХОЕНЦУМ координує навчально-методичну, науково-педагогічну, організаційно-масову і навчально-виховну діяльність профільних еколого-натуралістичних закладів та дитячих творчих об’єднань Хмельниччини, враховуючи національні, соціально-економічні, культурно-освітні потреби суспільства, організовує у закладах освіти області процес екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління, отримання школярами і юними дослідниками природи нових знань і навичок з біології та екології, в галузях сільського і лісового господарства та профінформації аграрного і науково-педагогічного спрямування, забезпечує залучення учнівської молоді до участі в різноманітних міжнародних, Всеукраїнських і регіональних еколого-натуралістичних та природоохоронних заходах, інших природничих напрямках еколого-натуралістичної роботи.

Еколого-натуралістична діяльність Хмельницького обласного ЕНЦУМ, районних відділів і міських управлінь освіти та їх підвідомчих закладів освіти на місцях здійснюється відповідно до завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельницької області на 2011-2015 роки.

В основі діяльності закладу практикується модель державно-громадського управління, що використовується ще з 90-х років для керівництва педагогічною діяльністю колективу, творчою еколого-натуралістичною роботою, навчально-виховним процесом, для забезпечення ефективної діяльності учнівського самоврядування, співпраці із засновниками закладу, батьківським активом та активістами громадських природоохоронних організацій, організації діяльності тимчасових груп для складання перспективного плану розвитку закладу, підготовки та проведення різноманітних масових еколого-натуралістичних заходів.

Домагаючись розвитку та створення системності дослідницько-натуралістичної роботи в області, заклад ще в 1996-2000 роках, 2001-2005 роках забезпечував розробку та виконання обласних і регіональних Програм комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді закладів освіти Хмельницької області, а в 2006-2010 роках – Плани аналогічних комплексних заходів, що забезпечувало досягнення педагогами області результативності проведення в навчально-виховних закладах еколого-натуралістичної роботи та реалізації концептуальних завдань екологічної освіти і виховання підростаючого покоління.

Юннатка Христина Ганзюк

З 2006 року педагогічний колектив Хмельницького ОЕНЦУМ працює над системою впровадженням у навчально-виховний процес новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій з використанням сучасних технічних засобів навчання, здатних забезпечити удосконалення та інноваційне оновлення системи екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління. Важливим елементом цього напрямку роботи стали розробки працівниками закладу цілого ряду тематичних методичних рекомендацій для педагогів, які мають постійно працювати над оновленням змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, культури, світової і української економіки тощо та орієнтувати навчально-виховний процес у дитячих творчих об’єднаннях на здібну, обдаровану, талановиту особистість, що вимагає якісно нових концептуальних засад навчання і виховання.

На базі Хмельницького ОЕНЦУМ організовуються та регулярно проводяться профільні семінари, методоб’єднання, конференції, наради для керівників, методистів і керівників гуртків позашкільних закладів, вчителів біології, завідувачів НДЗД, учнівських лісництв, екологічних загонів і агітбригад, аграрних трудових об’єднань, методистів районних відділів та міських управлінь освіти, де розглядаються питання організації практичної діяльності учнівських лісництв, креативної діяльності педагогів та впровадження в навчально-виховний процес позашкільних закладів педагогічних та методичних інновацій, інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій, організації діяльності УАТО, виконання учнями дослідницької роботи під керівництвом науковців, проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, організації та проведення в закладах освіти області з школярами природничо-краєзнавчої роботи, масових еколого-натуралістичних і природоохоронних заходів.

Участь в цих методичних заходах приймають працівники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковці Хмельницького національного університету та управління освіти і науки облдержадміністрації, провідні фахівці в галузі сільського та лісового господарства.

В обласному ЕНЦУМ склалася системна методична діяльність та створена своєрідна модель методичної роботи з педагогічними кадрами, якою передбачено:

 • – організація інструктивно-методичної роботи безпосередньо в закладі (внутрішня методична діяльність);
 • – організація методичної роботи з педагогами закладів освіти області по здійсненню еколого-натуралістичної, природоохоронної, науково-дослідницької, природничо-краєзнавчої роботи з обдарованими дітьми через навчально-методичний стаціонар (зовнішня методична діяльність);
 • – координація внутрішньої і зовнішньої методичної роботи з педагогічними кадрами області шляхом вишукування в їх середовищі носіїв передового педагогічного досвіду дослідницько-натуралістичної роботи, його ретельного вивчення, узагальнення, широкого й активного пропагування, розповсюдження і запровадження в практику роботи педагогічних працівників;
 • – зв’язок та координація роботи з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, організаціями та управліннями, міжвідомчою координаційно-методичною радою.
 • – всебічна підтримка і стимулювання традиційної та інноваційної діяльності всіх педагогів-ентузіастів юннатівської роботи.

 

Особливу увагу педколектив ХОЕНЦУМ приділяє раціональному поєднанню розумової і фізичної праці юннатів, які займаються на базі закладу у гуртках юних ботаніків, юних агрохіміків, юних рослинників, юних генетиків-селекціонерів, юних овочівників, біології людини, юних зоологів, юних фізіологів рослин, юних екологів-краєзнавців, юних екологів, юних квітникарів, юних акваріумістів, юних друзів природи, юних орнітологів, юних лісівників-дендрологів, юних аматорів зеленої архітектури, юних ентомологів, знавців лікарських рослин і юних картоплярів.

Христина Ганзюк

Христина Ганзюк

Яскравим прикладом еколого-натуралістичної творчості юннатів Хмельниччини стала дослідницько-експериментальна проектна діяльність юннатки ХОЕНЦУМ Христини Ганзюк, яка зі своїми творчими конкурсними роботами здобула перемоги на 2-х міжнародних олімпіадах у США в 2012 – 2013 рр. (бронзова і срібна медалі), 3-х міжнародних конкурсах екологічних проектів у Колумбійському університеті, Стокгольмі і Санкт-Петербурзі у ці ж роки та ряді національних етапів профільних конкурсів дитячої творчості на базі Національного ЕНЦУМ і отримала спеціальну відзнаку міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013» (дипломи, Почесні дипломи і грамоти, сертифікати, премія Благодійного Президентського фонду «Україна» та ін.).

Значна увага приділяється гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу і застосуванню для його потреб сучасних електронних ТЗН, інноваційних педагогічних технологій, якісних інформаційних джерел знань, удосконаленню та популяризації здоров’язберігаючих технологій навчання, які за сприяння Хмельницького ОІППО активно практикуються в закладі спільно з його працівниками уже друге десятиліття поспіль.

З 2008 року обласний ЕНЦУМ діє як заклад сприяння здоров’ю. На його базі обладнано кабінет валеології для проведення навчальних занять і семінарів-тренінгів та тематичних семінарів з питань здорового способу життя спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Обласний ЕНЦУМ прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю, представивши на конкурс матеріал, спрямований на формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я, виховання потреби здорового способу життя. Діюча модель закладу відображає систему роботи ОЕНЦУМ, як Школи сприяння здоров’ю, пріоритетним напрямком якої є збереження та зміцнення здоров’я дітей, виховання у них культури здоров’я, впровадження здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес.

За результатами конкурсу-захисту (наказ МОНУ від 07.12.2009 року № 1102) Міністерство освіти і науки України оголосило Подяку Хмельницькому ОЕНЦУМ за активну пропаганду здорового способу життя у навчальному закладі, мікрорайоні, в дитячому та молодіжному середовищі, а в 2012 році за результатами участі в цьому конкурсі-захисті Хмельницький ОЕНЦУМ ввійшов в число його переможців та внесений до Всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров’ю.

На запрошення Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України з 27 по 28 жовтня 2010 року педагогічні працівники закладу були учасниками Другої виставки ,,Інноватика в освіті України”. За представлені виставкові матеріали колектив закладу нагороджений Дипломом Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки України.

З 2 по 4 березня 2011 року педагогічні працівники закладу на запрошення організаторів заходу взяли участь у Другій міжнародній виставці ,,Сучасні навчальні заклади – 2011″ і за високу якість представлених на виставку матеріалів про діяльність ХОЕНЦУМ заклад був нагороджений її організаторами Дипломом, а директор Климчук В.В. – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України.

В жовтні 2011 року ХОЕНЦУМ став учасником Третьої Національної виставки ,,Інноватика в освіті України” і здобув на ній срібну медаль.

Хмельницький ОЕНЦУМ в 2010-2012 роках представив на Всеукраїнських та міжнародних освітянських виставках власні навчальні посібники, які високо оцінили науковці. За створення інноваційної навчально-методичної літератури та посібників з освіти в галузі навколишнього середовища і вагомий внесок у розвиток освіти і виховання підростаючого покоління в регіоні ХОЕНЦУМ нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

В жовтні 2010 року обласний ЕНЦУМ взяв участь у Всеукраїнській виставці методичної літератури ,,Методичне забезпечення якості позашкільної освіти” і був відзначений Дипломом Національного ЕНЦУМ в числі кращих позашкільних закладів у номінації ,,Механізм інтеграції науки і освіти у позашкільному навчальному закладі”, а за активну участь у Всеукраїнській виставці-ярмарці ,,Турбота юних тобі, Україно” заклад нагороджено Дипломом Національного ЕНЦУМ за високий науково-методичний рівень представлених матеріалів з дослідництва.

Навчально-дослідна земельна ділянка Хмельницького ОЕНЦУМ визнана в числі кращих в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу-огляду навчально-дослідних земельних ділянок в 2000 році здобула ІІ місце, а в 2010 році – І місце і отримала від його організаторів Диплом І ступеню, як переможець цього важливого заходу.

На базі Хмельницького обласного ЕНЦУМ з 1994 року працює експериментальний майданчик Академії педагогічних наук України з питань науково-методичного забезпечення екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді, а з 2008 року – з питань формування творчої та соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах. Співпраця з науковцями істотно вплинула на результативність навчально-методичної та навчально-виховної роботи закладу.

За останні роки обласним ЕНЦУМ надруковано та безкоштовно передано в заклади освіти області змістовні навчальні посібники на природничо-краєзнавчу тематику ,,Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини”, ,,Птахи Хмельниччини” та ,,Річки Хмельниччини” за редакцією керівника гуртків юних зоологів обласного ЕНЦУМ В.Д. Говоруна, ,,Заповідні перлини Хмельниччини”, ,,Екологічна освіта на Хмельниччині” та ,, Червона книга України: рослини Хмельниччини” за редакцією місцевих науковців Л.Г.Любінської та Л.П.Казимірової, довідник ,,Натуралісти України” і книгу-нарис з історії юннатівського руху в області ,,Юннати Хмельниччини”, краєзнавчі книги ,,Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Юхима Сіцінського та Миколи Теодоровича)” та ,,Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці”.

З метою удосконалення ефективності і якості навчально-виховного процесу та забезпечення можливості кожному юннату і педагогу рівного доступу до різних джерел знань, в 2007 році в закладі створена сучасна інформаційно-телекомунікаційна радіомережа швидкісного Інтернету ,,Unnat – Radio”, розрахована на 50 абонентів, у яку включено всі стаціонарні та 15 портативних комп’ютерів ,,ASUS” і ,,HP”.

Досвід хмельницьких натуралістів став надбанням позашкільників України – в травні 2011 року на базі ХОЕНЦУМ відбулась Міжнародна науково-практична конференція ,,Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”, а в червні 2012 року – аналогічна міжнародна науково-практична конференція ,,Сучасна вимірювальна та обчислювальна техніка в процесі формування екологічної культури підростаючого покоління”. Результатом тривалої співпраці ХОЕНЦУМ педагогів і науковців області стала Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Природа і екологія Хмельниччини у краєзнавчих дослідженнях”.

Юннати Хмельниччини та їх педагоги активно співпрацюють з науковцями Хмельницького національного університету, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Державних підприємств ,,Шарівка” (с. Шарівка Ярмолинецького району), ,,Зоря” (с. Пирогівці Хмельницького району), ,,Пасічне” (с. Пасічна Старосинявського району), Славутської селекційної сортовипробувальної станції, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та іншими науковими закладами, державними установами і громадськими організаціями.

Обласний ЕНЦУМ є активним організатором і учасником діяльності Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України, ініціатором проведення ряду обласних та Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних, природознавчих і природоохоронних заходів.

Особливу увагу педколектив ХОЕНЦУМ приділяє виявленню в закладах освіти області і залученню до науково-дослідницької роботи обдарованих школярів та юннатів, регулярному проведенню для них профільних науково-практичних конференцій, досягненню плідної результативності співпраці юних дослідників з науковцями, активній підтримці діяльності педагогів-ентузіастів юннатівської роботи в школах Хмельниччини.

У 2009-2016 роках Хмельницький обласний ЕНЦУМ приймав активну участь у відкритому національному Рейтинзі якості позашкільної екологічної освіти «Золота когорта позашкільників» та нагороджувався Дипломом лауреата, в 2012, 2015 і в 2016 році – Дипломом переможця Рейтингу, а в 2014 році – спеціальним дипломом «Флагман відкритого рейтингу якості позашкільної освіти».

В 2011 році Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ввійшов в число навчальних закладів, які Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України нагородило почесною відзнакою, Дипломом і внесло до Книги пошани ,,Флагмани освіти і науки України”.

Педагогічні працівники закладу неодноразово приймали активну та результативну участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів ,,Джерело творчості”. Так, в жовтні 2008 року методист Хмельницького обласного ЕНЦУМ Зотова О.В. за результатами участі в очному етапі конкурсу у номінації ,,Методист-2008″ була нагороджена Почесною грамотою організаторів заходу та нагрудним знаком ,,А.С. Макаренко”, а в березні 2011 року, за результатами участі в очному етапі цього конкурсу заступник директора ХОЕНЦУМ Демчук Л.О. була нагороджена Грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, статуеткою ,,Ніка” і представлена до нагородження нагрудним знаком ,,Відмінник освіти України”. У 2012 році їх здобутки на цьому конкурсі примножив директор ХОЕНЦУМ Климчук В.В.

Протягом 2013 року здобутки юннатів та педагогів закладу були високо оцінені і відзначені рядом нагород, серед них – Диплом і Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розвиток національної освіти, Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, Грамота Хмельницької обласної ради, Диплом і спеціальна відзнака «ЗАКЛАД-НОВАТОР» Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України, ряд почесних грамот Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту екології і природних ресурсів ОДА та Грамота, Диплом і обласна премія Хмельницького обласного ІППО.

Юні натуралісти Хмельницької області за підсумками участі в різноманітних еколого-натуралістичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів у 2013 році здобули 23 перших місця, 37 других місць, 36 третіх місць і отримали в нагороду від їх організаторів 149 Грамот, 19 Дипломів, 30 Листів подяки та ряд цінних подарунків. Ще більше відзнак вони отримали на обласному рівні.

Навчальний посібник для учнівської молоді регіону «Гриби Хмельниччини» (автори – В.Д.Говорун та О.О.Тимощук) 18 березня 2014 року пройшов науково-методичну експертизу і схвалення відповідної міністерської комісії та отримав право на друкування з грифом МОН і НАПН України, а 07 травня 2014 року Хмельницька обласна рада надала дозвіл Хмельницькому ОЕНЦУМ на друкування і придбання його за бюджетні кошти загальним тиражем 1300 примірників для безкоштовної передачі в усі заклади освіти області та проведення акції «Шкільна екологічна бібліотека».

У березні 2014 року скарбничку нагород юннатів і педагогів-натуралістів Хмельниччини поповнили Диплом Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України за досягнуті Хмельницьким ОЕНЦУМ здобутки інноваційної діяльності і срібна медаль Міжнародної виставки «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2014» в номінації «Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».

В 2014 році за результатами участі у VIII Всеукраїнському зльоті юних лісівників, команда Пліщинського учнівського лісництва стала його переможцем, виборола Гран-Прі і почесне право приймати у себе в школі та в інших закладах освіти і лісгоспах Хмельниччини ІХ Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. У вересні 2015 року, разом з окремими навчальними закладами і лісгоспами області, Пліщинське учнівське лісництво достойно прийняло ІХ Всеукраїнський зліт юних лісівників на базі своєї школи, стало переможцем Зльоту й отримало ряд заслужених нагород (дипломи, грамоти, цінні подарунки), почесне звання «Зразкове учнівське лісництво» і право представляти Хмельниччину на наступному – Х Зльоті юних лісівників на Черкащині.

Цей Зліт істотно вплинув на збереження й розвиток мережі учнівських лісництв і лісогосподарської діяльності юних лісівників Хмельниччини та інших областей країни.

В ознаменування 90-річчя юннатівського руху в Україні, під час виставки-презентації здобутків діяльності профільних позашкільних закладів у Національному ЕНЦУМ «Сучасна позашкільна освіта – 2015» 15-17 вересня 2015 року, Хмельницький ОЕНЦУМ отримав почесну відзнаку «Лідер сучасної позашкільної освіти».

За даними відділів і управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад у 2016-2017 навчальному році в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Хмельниччини організовано діяльність 1533 дитячих творчих об’єднань  еколого-натуралістичного профілю, якими охоплено 23178 школярів, в тому числі в загальноосвітніх закладах – 1181 гурток, якими охоплено  17011 юннатів, з них гуртків за бюджетні кошти – 221, в яких  3273 юннатів, на громадських засадах – 960 гурток, що охоплює  13738 юннатів.

В 53 позашкільних закладах міст, районів, об’єднаних територіальних громад області за бюджетні кошти організовано 166 еколого-натуралістичних гуртків, якими охоплено – 2905 дітей. В міських ЕНЦУМ та СЮН організовано 126 гуртків, якими охоплено  2950 дітей.

На громадських засадах організовано 532 екологічних загони, в т.ч. 263 екологічних агітбригади і 174 «зелені патрулі».

Навчальними закладами спільно з державними лісогосподарськими підприємствами області створено 42 учнівських лісництва, до участі в діяльності яких залучено понад 900        школярів під керівництвом лісівників та педагогів-ентузіастів юннатівської справи.

В загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області в 2017-2018 навчальному році нараховується  523 учнівських навчально-дослідних земельних ділянок, в тому числі   518 учнівських НДЗД в школах, провідна роль у роботі яких належить сільськогосподарському дослідженню. Учні та вихованці юннатівських гуртків активно беруть участь в дослідницькій роботі, проводячи агротехнічні заходи, фенологічні спостереження за сільськогосподарськими культурами, навчаючись правильно оформляти дослідницькі роботи та подавати їх на участь в різноманітних еколого-натуралістичних конкурсах.

Юні природолюби Хмельниччини виконували  463 науково-дослідницьких роботи еколого-натуралістичного напрямку для участі в конкурсах-захистах МАН України, в т.ч. в галузі екології – 174, біології – 194, лісового господарства – 47, сільського господарства – 48 робіт.

Для потреб навчально-виховного процесу загальноосвітні та позашкільні заклади області створили й раціонально використовують  480 навчальних екологічних стежок і 58 кабінетів екологічної освіти,  63 Музеї Хліба та 551 куточок бережливого ставлення до Хліба.

Юні охоронці природи Хмельниччини – активні учасники заходів із захисту довкілля і збереження природних багатств рідного краю. Так, під час Всеукраїнської акції «День довкілля» навесні 2016 року силами учнівських колективів Хмельниччини посаджено 41,42 га лісу,  104087 дерев і 13048 кущів, виготовлено і розвішано 3023 шпаківні та 4355 годівничок для птахів, взято під охорону 683 мурашники. Під час Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області очищено і впорядковано 612 джерела, очищено 201 км прибережних смуг, прибрано 180 стихійних сміттєзвалищ, очищено 400 криниці та струмки.

В 2017-2018 навчальному році Хмельницький ОЕНЦУМ організував 24 дитячих еколого-натуралістичних об’єднання під керівництвом 21 педагога-ентузіаста юннатівської роботи на базі кращих навчальних закладів області, в т.ч.: Купільська ЗОШ І-ІІІ ст. Волочиського району, Пилипо-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького району, Вовковинецька школа-інтернат для дітей-сиріт Деражнянського району, Михлянська ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяславського району, Староушицька СЗОШ І-ІІІ ст. екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району, Западинська ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району, Голосківська ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району, Песецька ЗОШ І-ІІ ст. і Струзька ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицького району, Кустовецька та Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. Полонського району, Масівецька ЗОШ І-ІІ ст. Хмельницького району, Летавська ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району, Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району, Великочернятинська ЗОШ І-ІІІ ст. та Сковородківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського району, Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, а також на базі Хмельницького колегіуму імені В.Р.Козубняка та кафедри хімії Хмельницького національного університету.

З метою інтеграції національної освіти в європейський та світовий освітні простори Хмельницький ОЕНЦУМ розвиває міжнародну співпрацю через участь юннатів закладу у регіональних і фінальних етапах дванадцяти міжнародних конкурсів: міжнародному конкурсі екологічних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», всесвітньому конкурсі науково-технічної творчості молоді Intel ISEF, Міжнародній Олімпіаді Проектів I-SWEEP, міжнародному конкурсі INFORMATRIX, міжнародному конкурсі INESPO, конкурсі винахідників «Leonardo Da Vinci», олімпіаді екологічних проектів INEPOEurоasia, Балтійському науково-інженерному конкурсі, щорічній Білоруській конференції учнів, Білоруському конкурсі науково-біологічних робіт учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, Міжнародному Фестивалі молодих науковців E(x)plory тощо.

Тільки за 2016 рік понад 20 школярів стали переможцями заочних етапів всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Учнівською молоддю області здобуто грамот міжнародного та всеукраїнського рівня -131, дипломів міжнародного та всеукраїнського рівня – 13, подяк міжнародного і всеукраїнського рівнів – 52, грамот обласного рівня – 158, дипломів обласного рівня – 27, подяк обласного рівня – 21 та 1 бронзову медаль за участь у міжнародному конкурсі.

Лише за І півріччя 2017 року 9 школярів стали переможцями заочних етапів всеукраїнських і міжнародних конкурсів, учнівською молоддю області здобуто грамот міжнародного та всеукраїнського рівня – 61, дипломів міжнародного та всеукраїнського рівня – 37, подяк міжнародного і всеукраїнського рівнів – 63, грамот обласного рівня – 136.

16 березня 2017 року Міністерство освіти і науки та Національна академія педагогічних наук України також відзначили Хмельницький ОЕНЦУМ срібною медаллю та двома дипломами, а керівника закладу – Почесною грамотою.

В травні 2017 року екологічна агітбригада «Екосвіт» Староушицької СЗОШ І-ІІІ ступенів екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району (керівник – Левко Л.А.) стала переможцем і отримала відповідний Диплом ХVІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» у номінації «Патріотичний підхід до збереження ландшафтів рідного краю» на Полтавщині.

З 07 по 09 червня 2017 року делегація староушицьких школярів з Кам’янець-Подільського району – вихованців гуртка юних екологів ХОЕНЦУМ (керівник – Юрченко М.В.), що діє на базі їх школи, представляла юннатів області і отримала призове III місце за творчі фотороботи та Грамоту на XI Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних екологів, що відбувся на базі навчальних закладів Тернопільщини.

З 13 по 15 червня команда вихованців гуртка юних рослинників ХОЕНЦУМ на базі Западинської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (керівник – Янюк Т.О.) на VI Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків у м. Кропивницькому отримала 2 третіх місця за проведені ними регіональні дослідження та фотороботи.

19 квітня 2017 року педагогічна делегація Хмельницького ОЕНЦУМ взяла участь у роботі круглого столу Національної академії педагогічних наук України «Позашкільна освіта: стан, виклики, перспективи», де заклад звітував про роботу експериментального майданчика і успішну реалізацію творчою групою педагогів закладу 4-х спільних науково-освітніх проектів:

– Проект «Позашкільна освіта – науково-методичне забезпечення екологічної освіти та морально-духовного виховання дітей, учнівської і студентської молоді». В результаті проекту надруковано 29 змістовних посібників навчально-методичного, інформаційно-довідкового та природничо-краєзнавчого змісту, 12 з них – з грифом Національної АПН України Усі книги, надруковані Хмельницьким ОЕНЦУМ загальним тиражем понад 35 тисяч примірників, безкоштовно передано у навчально-виховні заклади області для учнів і педагогів. Ця література неодноразово презентувалась на науково-практичних конференціях, методологічних семінарах в НАПН України, міжнародних та національних освітянських виставках, де отримувала високу оцінку і нагороди. Значна частина книг була оцифрована і в 2014 році стала основою електронної бібліотеки юннатів Хмельниччини та Національного ЕНЦУМ (див. за посиланням: http://hoencum.km.ua/?page_id=5).

Протягом 2016-2017 року вийшли з друку науково-популярні видання «Хмельниччина», «Живі смарагди Шепетівщини», «Ліси Хмельниччини», благодійне видання для захисників України «Фронтовий кобзар», які побачили світ завдяки ентузіазму творчої групи, сформованої з педагогів-натуралістів, науковців і журналістів. Завершується підготовка до друку першої книги серії «Флора Хмельниччини» та спільно з Національним ЕНЦУМ і зацікавленими педагогами-ентузіастами готується до друку навчально-методичний посібник для керівників гуртків юних лісівників.

– Проект «Формування творчої і соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі». Виконання його сприяло удосконаленню та інноваційному оновленню системи навчальної і методичної роботи, забезпечувало раціональне поєднання дитячої розумової та фізичної праці на учнівській НДЗД, реалізацію педагогами-натуралістами завдань екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури юннатів закладу. На сайті ХОЕНЦУМ також було започатковано рубрику «педагоги-новатори», в якій висвітлюються передовий досвід і здобутки праці кращих педагогів-натуралістів області (див. за посиланням:  http://hoencum.km.ua/?page_id=788). Реалізація проекту супроводжувалась презентаціями його результатів в Національному ЕНЦУМ і НАПН України та сприяла створенню першої освітянської цифрової бібліотеки в Хмельницькій області.

– Проект «Сучасні здоров’язбережні технології навчання і виховання школярів як шлях до якісної освіти». На базі навчальних приміщень закладу та кабінету валеології, спеціально обладнаного і оформленого спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, організовано проведення навчальних занять з школярами і семінари-тренінги груп фасилітаторів та тематичні семінари з питань здорового способу життя для педагогічних працівників і керівників закладів освіти області.

– Проект «Формування національно-патріотичних почуттів дітей, учнівської і студентської молоді юннатівськими формами роботи в контексті українського патріотизму та євроінтеграції України». Актуальність тематики і проблеми національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах євроінтеграції та захисту держави від російських агресорів і сепаратизму стимулювали започаткування і прискорену реалізацію спільного науково-освітнього проекту. Співпраця закладу з науковцями НАПН України була присвячена спільному пошуку шляхів та методик, здатних забезпечувати спрямування педагогічної діяльності навчальних закладів на створення дієвої і ефективної моделі національно-патріотичного виховання української молоді в контексті українського патріотизму та євроінтеграції держави і суспільства.

Особливий акцент у проекті зроблено на ідеї єднання і толерантності стосунків різних націй, народностей, національностей і конфесій в Україні заради захисту її території, розвитку економіки, зміцнення обороноздатності держави та забезпечення достойного життя і процвітання її народу.

В контексті проекту розроблено наочний матеріал «Куточок європейського союзу» для навчальних закладів, здійснено благодійне видання кишенькового формату «Фронтовий Кобзар» для українських воїнів – учасників АТО, яке надруковано й придбано за допомогою лісівників та волонтерів. Тисячі примірників цієї книги були освячені у ТзОВ «Поліграфіст», індивідуально підписані юннатами і передані волонтерами на фронт захисникам України.

Значна увага в Хмельницькому ОЕНЦУМ  приділяється кадровій роботі, педагогічній творчості та результативності праці молодих педагогів. Зокрема, 19-20 грудня 2016 року молодий педагог – керівник гуртків Міхайлиця І.В. та її наставник – методист Зотова О.В. достойно представили заклад і позашкілля нашого краю в м. Києві на Всеукраїнському Форумі молодих педагогів позашкільних навчальних закладів, що проводився на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, де здобули 2 спеціальних відзнаки – «Педагогічний Оскар» і дипломи педагогів-новаторів.

Показником фахового рівня педагогів-натуралістів стали їх результати у всеукраїнських конкурсах педагогічної творчості: призові місця у фінальних етапах Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінаціях «Директор позашкільного навчального закладу», «Заступник директора позашкільного навчального закладу», «Методист позашкільного навчального закладу», конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість», Всеукраїнських конкурсах методичних розробок еколого-натуралістичного напрямку та рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, Всеукраїнському Форумі молодих педагогів позашкільних навчальних закладів – 3 спеціальні почесні відзнаки «Педагогічний Оскар», дипломи і сертифікати до них.

Кілька років поспіль на щорічних національних та міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні навчальні заклади», «Інноватика в сучасній освіті», під час громадської акції «Флагмани освіти і науки України» заклад отримував за новаторську працю педагогічного і юннатівського колективу ряд почесних відзнак, грамот, дипломів, сертифікатів, свідоцтв, 3 срібних та 2 золоті медалі міжнародних освітянських виставок, удостоєний почесних відзнак «Заклад-новатор», «Флагман освіти і науки України», «Переможець відкритого рейтингу «Золота когорта позашкільників», «Ніка», «Педагогічний Оскар», «Флагман позашкільної освіти України», «Лідер сучасної позашкільної освіти» та почесного звання «Лідер сучасної освіти».

З нагоди 65-річчя створення закладу працю його колективу в 2017 році відзначили своїми найвищими нагородами Інститут проблем виховання НАПН України і Національний ЕНЦУМ, Хмельницька обласна рада і Хмельницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА та Хмельницький обком профспілки працівників освіти і науки Федерації профспілок України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2017 року № 1157 Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді включений до Переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України.

В 2017 році педколектив Хмельницького ОЕНЦУМ за завданням НАПН України та Національного ЕНЦУМ розпочав працювати над науково-методичною темою: «Формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді у контексті впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних педагогічних технологій».

Пріоритетними напрямами діяльності Хмельницького ОЕНЦУМ визначено: модернізацію змісту позашкільної освіти, забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом упровадження сучасних інноваційно-педагогічних технологій, випуску змістовної навчальної літератури; створення ефективної системи моніторингу якості та результативності навчально-виховної, організаційно-масової, інформаційно-методичної діяльності позашкільних навчальних закладів; системне вивчення, пропагування і впровадження кращого досвіду роботи окремих педагогів-новаторів та педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів щодо оптимізації навчально-виховної роботи з дітьми в позаурочний час; розроблення ефективних методик наукової та дослідницько-експериментальної роботи обдарованої молоді під керівництвом науковців; налагодження партнерських зв’язків з підприємствами, господарствами, державними науковими установами і освітніми закладами й громадськими організаціями в реалізації науково-освітніх програм і проектів, збереження і розвиток мережі дитячих еколого-натуралістичних об’єднань в закладах освіти області та збереження і розвиток навчально-матеріальної бази  закладу.

 

Творче кредо директора Хмельницького ОЕНЦУМ В.В. Климчука: “Зберегти і примножити”

Ласкаво просимо!

 

Національно-патріотичне виховання української молоді у контексті євроінтеграції України та захисту держави і її громадян від російської агресії та імперського шовінізму

Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів.

Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник.

Юннати Хмельниччини (нариси з історії юннатівського руху Хмельниччини).

Юннатівському руху в Україні – 90!

Педагоги-новатори Хмельниччини

Літне оздоровлення 2013. “ПОДІЛЬСЬКІ ДЖЕРЕЛА” юних природолюбів Хмельниччини

29025 м. Хмельницький, пров. Шкільний, 8, тел./факс (0382) 55-14-49; 55-12-14. E-mail: hoencum@ic.km.ua; hoencum@gmail.com; www.hoencum.km.ua.

Поділитися