Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | Національний еколого-натуралістичний центр 20-22 вересня - ХІ Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. В рамках зльоту – Педагогічні читання «Стратегія трудового виховання учнівської молоді в умовах реформи освіти в Україні» *** 27-29 вересня - Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. В рамках зльоту – Педагогічні читання «Виховна система В. О. Сухомлинського у становленні змісту трудового та екологічного виховання учнівської молоді на сучасному етапі розвитку освіти» *** 28 вересня-18 жовтня, м. Одеса, Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» - Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань *** 4-6 жовтня - Навчальний тренінг з питань організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в позашкільному та загальноосвітньому навчальному закладі *** 4-6 жовтня - Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» *** 4-6 жовтня - ІІ етап тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» *** 9-13 жовтня - Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму (станцій юних натуралістів). На курси запрошуються заступники директорів позашкільних навчальних закладів *** 11-12 жовтня - Всеукраїнський освітянський форум «Аграрна практика позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів: тенденції та перспективи» *** 18-20 жовтня - ІІ етап тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці» *** 19-20 жовтня - Осіння сесія Всеукраїнської школи методиста позашкільного навчального закладу *** 23-27 жовтня - Всеукраїнська Природнича школа. В рамках природничої школи - Всеукраїнський інститут біологічних стажувань школярів.


Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

     Про минуле пам’ятати,
        Все найкраще зберігати,
           Примножувати, розвивати,
              Вчитись, вчити, працювати!

Директор Хмельницького ОЕНЦУМ В.В.Климчук

Директор Хмельницького ОЕНЦУМ
В. В. Климчук

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді створений на базі, реорганізованої 19 серпня 1992 року, Хмельницької обласної станції юннатів (наказ Хмельницького облуправління освіти від 19 серпня 1992 року № 44), яка діяла в м. Проскурові з 01 серпня 1952 року.
Згідно рішення Хмельницького облвиконкому від 14 жовтня 1976 року № 280 обласна СЮН отримала приміщення закритої Хмельницької восьмирічної школи № 12, де й розміщується в нинішній час Хмельницький ОЕНЦУМ. Будинок школи збудував в ознаменування 300-ліття царської династії Романових місцевий гречанський пан і знаменитий лікар-офтальмолог Сергій Миколайович Полозов.

Хмельницьку обласну станцію юннатів почергово очолювали: до 1952 року – Поляков З.Є. У жовтні 1952 року директором обласної СЮН призначений Криштуль М.П., а у вересні 1953 року – Манюк Д.М. У липні 1954 року директором став Шопша С.С. У липні 1962 року директором призначено Внуковського А.М., а в січні 1965 року – Холевінську М.Я.

Дирекція закладу приділяла велику увагу активізації юннатівської роботи у школах, розвитку дитячої дослідницько-експериментальної роботи на дослідних ділянках і підтримці творчо працюючих учителів біології та керівників гуртків і секцій юннатів.

Саме у цей період активно, цілеспрямовано й високорезультативно співпрацював з обласною і республіканською станціями юних натуралістів учитель біології Вільховецької середньої школи Новоушицького району Хмельницької області Федір Степанович Бацура – відомий подільський педагог-новатор, делегат всеукраїнського і всесоюзного з’їздів учителів і зльотів юннатів, кавалер ордена Леніна, всесоюзної освітянської медалі імені А.С.Макаренка, золотих медалей всесоюзної ВДНГ та ряду інших високих державних і галузевих відзнак за плідну науково-педагогічну працю, Заслужений вчитель школи Української РСР, науковий кореспондент Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, ентузіаст і один із провідних лідерів юннатівського руху в Україні та СРСР у 50 – 70-х роках.

Завдяки тісній співпраці Марії Яківни Холевінської з педагогами-ентузіастами юннатівського руху навчальних закладів області й істотному покращенню діяльності обласної СЮН, юннати Хмельниччини досягли помітних результатів у дослідницько-натуралістичній та природоохоронній роботі, що в ті роки гідно оцінювали у Києві і столиці Радянського Союзу – Москві.

В лютому 1968 року московські організатори Всесоюзного огляду позашкільних закладів визнали Хмельницьку обласну станцію юних натуралістів переможцем цього заходу і нагородили Почесною грамотою.

gramota

Згодом, через тридцять років, саме завдяки вісімдесятирічній Марії Яківні, її спогадам, фотоматеріалам і опрацьованим нею власноруч архівним документам, побачили світ два видання книги «Юннати Хмельниччини».

В травні 1970 року директором Хмельницької ОСЮН став Мазурок Михайло Олександрович, який очолював її 22 роки поспіль до 1992 року.
За плідну працю юннати Хмельниччини неодноразово нагороджувалися безкоштовними путівками до оздоровчих таборів, Почесними грамотами, Дипломами, фотоапаратами, радіоприймачами, тракторами, автомобілями та іншими цінними подарунками від організаторів юннатівських заходів. В 1976 році за підсумками піонерської мічурінської п’ятирічки Хмельницька обласна станція юннатів стала переможцем ,,Зеленбуду” і була нагороджена золотою медаллю.

З 23 червня 1992 року директором Хмельницької обласної станції юннатів, згодом реорганізованої в Хмельницький ОЕНЦУМ, призначений Климчук Василь Васильович, який і очолює ХОЕНЦУМ до цього часу.

Сьогодні в Хмельницькому ОЕНЦУМ діють відділи: інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи (завідувачі – Важельська К.О., Побережна О.А.), біології і сільського господарства (завідувачі – Зотова О.В., Петраш Ю.В.), екології та охорони природи (завідувач – Гораль О.О.), працюють 12 педпрацівників, кожен з яких має вищу педагогічну освіту, 4 педагоги – Відмінники освіти України.

З 01 вересня 2012 року ХОЕНЦУМ організував 60 дитячих об’єднань, якими охоплено 900 юннатів, в т. ч. 20 об’єднань на базі кращих шкіл області, в яких займається 300 школярів.

Хмельницький обласний ЕНЦУМ здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності

та 154 опорних шкіл області з питань екологічної освіти і виховання, природоохоронної та дослідницько-натуралістичної роботи школярів.

 

ХОЕНЦУМ координує навчально-методичну, науково-педагогічну, організаційно-масову і навчально-виховну діяльність профільних еколого-натуралістичних закладів та дитячих творчих об’єднань Хмельниччини, враховуючи національні, соціально-економічні, культурно-освітні потреби суспільства, організовує у закладах освіти області процес екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління, отримання школярами і юними дослідниками природи нових знань і навичок з біології та екології, в галузях сільського і лісового господарства та профінформації аграрного і науково-педагогічного спрямування, забезпечує залучення учнівської молоді до участі в різноманітних міжнародних, Всеукраїнських і регіональних еколого-натуралістичних та природоохоронних заходах, інших природничих напрямках еколого-натуралістичної роботи.

Еколого-натуралістична діяльність Хмельницького обласного ЕНЦУМ, районних відділів і міських управлінь освіти та їх підвідомчих закладів освіти на місцях здійснюється відповідно до завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельницької області на 2011-2015 роки.

В основі діяльності закладу практикується модель державно-громадського управління, що використовується ще з 90-х років для керівництва педагогічною діяльністю колективу, творчою еколого-натуралістичною роботою, навчально-виховним процесом, для забезпечення ефективної діяльності учнівського самоврядування, співпраці із засновниками закладу, батьківським активом та активістами громадських природоохоронних організацій, організації діяльності тимчасових груп для складання перспективного плану розвитку закладу, підготовки та проведення різноманітних масових еколого-натуралістичних заходів.

Домагаючись розвитку та створення системності дослідницько-натуралістичної роботи в області, заклад ще в 1996-2000 роках, 2001-2005 роках забезпечував розробку та виконання обласних і регіональних Програм комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді закладів освіти Хмельницької області, а в 2006-2010 роках – Плани аналогічних комплексних заходів, що забезпечувало досягнення педагогами області результативності проведення в навчально-виховних закладах еколого-натуралістичної роботи та реалізації концептуальних завдань екологічної освіти і виховання підростаючого покоління.

Юннатка Христина Ганзюк

З 2006 року педагогічний колектив Хмельницького ОЕНЦУМ працює над системою впровадженням у навчально-виховний процес новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій з використанням сучасних технічних засобів навчання, здатних забезпечити удосконалення та інноваційне оновлення системи екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління. Важливим елементом цього напрямку роботи стали розробки працівниками закладу цілого ряду тематичних методичних рекомендацій для педагогів, які мають постійно працювати над оновленням змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, культури, світової і української економіки тощо та орієнтувати навчально-виховний процес у дитячих творчих об’єднаннях на здібну, обдаровану, талановиту особистість, що вимагає якісно нових концептуальних засад навчання і виховання.

На базі Хмельницького ОЕНЦУМ організовуються та регулярно проводяться профільні семінари, методоб’єднання, конференції, наради для керівників, методистів і керівників гуртків позашкільних закладів, вчителів біології, завідувачів НДЗД, учнівських лісництв, екологічних загонів і агітбригад, аграрних трудових об’єднань, методистів районних відділів та міських управлінь освіти, де розглядаються питання організації практичної діяльності учнівських лісництв, креативної діяльності педагогів та впровадження в навчально-виховний процес позашкільних закладів педагогічних та методичних інновацій, інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій, організації діяльності УАТО, виконання учнями дослідницької роботи під керівництвом науковців, проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, організації та проведення в закладах освіти області з школярами природничо-краєзнавчої роботи, масових еколого-натуралістичних і природоохоронних заходів.

Участь в цих методичних заходах приймають працівники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковці Хмельницького національного університету та управління освіти і науки облдержадміністрації, провідні фахівці в галузі сільського та лісового господарства.

В обласному ЕНЦУМ склалася системна методична діяльність та створена своєрідна модель методичної роботи з педагогічними кадрами, якою передбачено:

 • – організація інструктивно-методичної роботи безпосередньо в закладі (внутрішня методична діяльність);
 • – організація методичної роботи з педагогами закладів освіти області по здійсненню еколого-натуралістичної, природоохоронної, науково-дослідницької, природничо-краєзнавчої роботи з обдарованими дітьми через навчально-методичний стаціонар (зовнішня методична діяльність);
 • – координація внутрішньої і зовнішньої методичної роботи з педагогічними кадрами області шляхом вишукування в їх середовищі носіїв передового педагогічного досвіду дослідницько-натуралістичної роботи, його ретельного вивчення, узагальнення, широкого й активного пропагування, розповсюдження і запровадження в практику роботи педагогічних працівників;
 • – зв’язок та координація роботи з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, організаціями та управліннями, міжвідомчою координаційно-методичною радою.
 • – всебічна підтримка і стимулювання традиційної та інноваційної діяльності всіх педагогів-ентузіастів юннатівської роботи.

 

Особливу увагу педколектив ХОЕНЦУМ приділяє раціональному поєднанню розумової і фізичної праці юннатів, які займаються на базі закладу у гуртках юних ботаніків, юних агрохіміків, юних рослинників, юних генетиків-селекціонерів, юних овочівників, біології людини, юних зоологів, юних фізіологів рослин, юних екологів-краєзнавців, юних екологів, юних квітникарів, юних акваріумістів, юних друзів природи, юних орнітологів, юних лісівників-дендрологів, юних аматорів зеленої архітектури, юних ентомологів, знавців лікарських рослин і юних картоплярів.

Христина Ганзюк

Христина Ганзюк

Яскравим прикладом еколого-натуралістичної творчості юннатів Хмельниччини стала дослідницько-експериментальна проектна діяльність юннатки ХОЕНЦУМ Христини Ганзюк, яка зі своїми творчими конкурсними роботами здобула перемоги на 2-х міжнародних олімпіадах у США в 2012 – 2013 рр. (бронзова і срібна медалі), 3-х міжнародних конкурсах екологічних проектів у Колумбійському університеті, Стокгольмі і Санкт-Петербурзі у ці ж роки та ряді національних етапів профільних конкурсів дитячої творчості на базі Національного ЕНЦУМ і отримала спеціальну відзнаку міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013» (дипломи, Почесні дипломи і грамоти, сертифікати, премія Благодійного Президентського фонду «Україна» та ін.).

Значна увага приділяється гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу і застосуванню для його потреб сучасних електронних ТЗН, інноваційних педагогічних технологій, якісних інформаційних джерел знань, удосконаленню та популяризації здоров’язберігаючих технологій навчання, які за сприяння Хмельницького ОІППО активно практикуються в закладі спільно з його працівниками уже друге десятиліття поспіль.

З 2008 року обласний ЕНЦУМ діє як заклад сприяння здоров’ю. На його базі обладнано кабінет валеології для проведення навчальних занять і семінарів-тренінгів та тематичних семінарів з питань здорового способу життя спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Обласний ЕНЦУМ прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю, представивши на конкурс матеріал, спрямований на формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я, виховання потреби здорового способу життя. Діюча модель закладу відображає систему роботи ОЕНЦУМ, як Школи сприяння здоров’ю, пріоритетним напрямком якої є збереження та зміцнення здоров’я дітей, виховання у них культури здоров’я, впровадження здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес.

За результатами конкурсу-захисту (наказ МОНУ від 07.12.2009 року № 1102) Міністерство освіти і науки України оголосило Подяку Хмельницькому ОЕНЦУМ за активну пропаганду здорового способу життя у навчальному закладі, мікрорайоні, в дитячому та молодіжному середовищі, а в 2012 році за результатами участі в цьому конкурсі-захисті Хмельницький ОЕНЦУМ ввійшов в число його переможців та внесений до Всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров’ю.

На запрошення Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України з 27 по 28 жовтня 2010 року педагогічні працівники закладу були учасниками Другої виставки ,,Інноватика в освіті України”. За представлені виставкові матеріали колектив закладу нагороджений Дипломом Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки України.

З 2 по 4 березня 2011 року педагогічні працівники закладу на запрошення організаторів заходу взяли участь у Другій міжнародній виставці ,,Сучасні навчальні заклади – 2011″ і за високу якість представлених на виставку матеріалів про діяльність ХОЕНЦУМ заклад був нагороджений її організаторами Дипломом, а директор Климчук В.В. – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Національної академії педагогічних наук України.

В жовтні 2011 року ХОЕНЦУМ став учасником Третьої Національної виставки ,,Інноватика в освіті України” і здобув на ній срібну медаль.

Хмельницький ОЕНЦУМ в 2010-2012 роках представив на Всеукраїнських та міжнародних освітянських виставках власні навчальні посібники, які високо оцінили науковці. За створення інноваційної навчально-методичної літератури та посібників з освіти в галузі навколишнього середовища і вагомий внесок у розвиток освіти і виховання підростаючого покоління в регіоні ХОЕНЦУМ нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

В жовтні 2010 року обласний ЕНЦУМ взяв участь у Всеукраїнській виставці методичної літератури ,,Методичне забезпечення якості позашкільної освіти” і був відзначений Дипломом Національного ЕНЦУМ в числі кращих позашкільних закладів у номінації ,,Механізм інтеграції науки і освіти у позашкільному навчальному закладі”, а за активну участь у Всеукраїнській виставці-ярмарці ,,Турбота юних тобі, Україно” заклад нагороджено Дипломом Національного ЕНЦУМ за високий науково-методичний рівень представлених матеріалів з дослідництва.

Навчально-дослідна земельна ділянка Хмельницького ОЕНЦУМ визнана в числі кращих в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу-огляду навчально-дослідних земельних ділянок в 2000 році здобула ІІ місце, а в 2010 році – І місце і отримала від його організаторів Диплом І ступеню, як переможець цього важливого заходу.

На базі Хмельницького обласного ЕНЦУМ з 1994 року працює експериментальний майданчик Академії педагогічних наук України з питань науково-методичного забезпечення екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді, а з 2008 року – з питань формування творчої та соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах. Співпраця з науковцями істотно вплинула на результативність навчально-методичної та навчально-виховної роботи закладу.

За останні роки обласним ЕНЦУМ надруковано та безкоштовно передано в заклади освіти області змістовні навчальні посібники на природничо-краєзнавчу тематику ,,Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини”, ,,Птахи Хмельниччини” та ,,Річки Хмельниччини” за редакцією керівника гуртків юних зоологів обласного ЕНЦУМ В.Д. Говоруна, ,,Заповідні перлини Хмельниччини”, ,,Екологічна освіта на Хмельниччині” та ,, Червона книга України: рослини Хмельниччини” за редакцією місцевих науковців Л.Г.Любінської та Л.П.Казимірової, довідник ,,Натуралісти України” і книгу-нарис з історії юннатівського руху в області ,,Юннати Хмельниччини”, краєзнавчі книги ,,Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Юхима Сіцінського та Миколи Теодоровича)” та ,,Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці”.

З метою удосконалення ефективності і якості навчально-виховного процесу та забезпечення можливості кожному юннату і педагогу рівного доступу до різних джерел знань, в 2007 році в закладі створена сучасна інформаційно-телекомунікаційна радіомережа швидкісного Інтернету ,,Unnat – Radio”, розрахована на 50 абонентів, у яку включено всі стаціонарні та 15 портативних комп’ютерів ,,ASUS” і ,,HP”.

Досвід хмельницьких натуралістів став надбанням позашкільників України – в травні 2011 року на базі ХОЕНЦУМ відбулась Міжнародна науково-практична конференція ,,Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”, а в червні 2012 року – аналогічна міжнародна науково-практична конференція ,,Сучасна вимірювальна та обчислювальна техніка в процесі формування екологічної культури підростаючого покоління”. Результатом тривалої співпраці ХОЕНЦУМ педагогів і науковців області стала Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Природа і екологія Хмельниччини у краєзнавчих дослідженнях”.

Юннати Хмельниччини та їх педагоги активно співпрацюють з науковцями Хмельницького національного університету, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Державних підприємств ,,Шарівка” (с. Шарівка Ярмолинецького району), ,,Зоря” (с. Пирогівці Хмельницького району), ,,Пасічне” (с. Пасічна Старосинявського району), Славутської селекційної сортовипробувальної станції, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та іншими науковими закладами, державними установами і громадськими організаціями.

Обласний ЕНЦУМ є активним організатором і учасником діяльності Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України, ініціатором проведення ряду обласних та Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних, природознавчих і природоохоронних заходів.

Особливу увагу педколектив ХОЕНЦУМ приділяє виявленню в закладах освіти області і залученню до науково-дослідницької роботи обдарованих школярів та юннатів, регулярному проведенню для них профільних науково-практичних конференцій, досягненню плідної результативності співпраці юних дослідників з науковцями, активній підтримці діяльності педагогів-ентузіастів юннатівської роботи в школах Хмельниччини.

У 2009, 2010, 2011 та 2012 роках Хмельницький обласний ЕНЦУМ в числі кращих профільних закладів України приймав активну участь у відкритому національному Рейтинзі якості позашкільної освіти ,,Золота когорта позашкільників” та нагороджувався Дипломом лауреата конкурсу.

В 2011 році Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ввійшов в число навчальних закладів, які Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України нагородило почесною відзнакою, Дипломом і внесло до Книги пошани ,,Флагмани освіти і науки України”.

Педагогічні працівники закладу неодноразово приймали активну та результативну участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів ,,Джерело творчості”. Так, в жовтні 2008 року методист Хмельницького обласного ЕНЦУМ Зотова О.В. за результатами участі в очному етапі конкурсу у номінації ,,Методист-2008″ була нагороджена Почесною грамотою організаторів заходу та нагрудним знаком ,,А.С. Макаренко”, а в березні 2011 року, за результатами участі в очному етапі цього конкурсу заступник директора ХОЕНЦУМ Демчук Л.О. була нагороджена Грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, статуеткою ,,Ніка” і представлена до нагородження нагрудним знаком ,,Відмінник освіти України”. У 2012 році їх здобутки на цьому конкурсі примножив директор ХОЕНЦУМ Климчук В.В.

Протягом 2013 року здобутки юннатів та педагогів закладу були високо оцінені і відзначені рядом нагород, серед них – Диплом і Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розвиток національної освіти, Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, Грамота Хмельницької обласної ради, Диплом і спеціальна відзнака «ЗАКЛАД-НОВАТОР» Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України, ряд почесних грамот Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту екології і природних ресурсів ОДА та Грамота, Диплом і обласна премія Хмельницького обласного ІППО.

Юні натуралісти Хмельницької області за підсумками участі в різноманітних еколого-натуралістичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів у 2013 році здобули 23 перших місця, 37 других місць, 36 третіх місць і отримали в нагороду від їх організаторів 149 Грамот, 19 Дипломів, 30 Листів подяки та ряд цінних подарунків. Ще більше відзнак вони отримали на обласному рівні.

Навчальний посібник для учнівської молоді регіону «Гриби Хмельниччини» (автори – В.Д.Говорун та О.О.Тимощук) 18 березня 2014 року пройшов науково-методичну експертизу і схвалення відповідної міністерської комісії та отримав право на друкування з грифом МОН і НАПН України, а 07 травня 2014 року Хмельницька обласна рада надала дозвіл Хмельницькому ОЕНЦУМ на друкування і придбання його за бюджетні кошти загальним тиражем 1300 примірників для безкоштовної передачі в усі заклади освіти області та проведення акції «Шкільна екологічна бібліотека».

У березні 2014 року скарбничку нагород юннатів і педагогів-натуралістів Хмельниччини поповнили Диплом Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України за досягнуті Хмельницьким ОЕНЦУМ здобутки інноваційної діяльності і срібна медаль Міжнародної виставки «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2014» в номінації «Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».

Творче кредо директора Хмельницького ОЕНЦУМ В.В. Климчука: “Зберегти і примножити”

Ласкаво просимо!

 

Національно-патріотичне виховання української молоді у контексті євроінтеграції України та захисту держави і її громадян від російської агресії та імперського шовінізму

Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів.

Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник.

Юннати Хмельниччини (нариси з історії юннатівського руху Хмельниччини).

Юннатівському руху в Україні – 90!

Педагоги-новатори Хмельниччини

Літне оздоровлення 2013. “ПОДІЛЬСЬКІ ДЖЕРЕЛА” юних природолюбів Хмельниччини

29025 м. Хмельницький, пров. Шкільний, 8, тел./факс (0382) 55-14-49; 55-12-14. E-mail: hoencum@ic.km.ua; hoencum@gmail.com; www.hoencum.km.ua.

Поділитися