Біологія. Шкільний світ № 33 (609) Листопад 2009. Бібліотечка «Шкільного світу» РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** квітень-листопад 2024 року - триває оформлення дослідження щодо цвітіння води, документування і підготовка відеоматеріалу та реєстрація в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» у 2024 році (заочно) *** 03 - 20 червня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) (заочно) *** 11 - 27 червня 2024 року - літня кампанія в НЕНЦ у 2024 році (очно) *** 25 - 27 червня 2024 року - фінальний етап конкурсу «Ленд-арт весна – 2024» в рамках Фестивалю патріотичних дій (очно) *** серпень 2023 р. - липень 2024 р. - Рік клімату та вуглецевої кампанії (акція за міжнародною програмою GLOBE) (заочно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну (очно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського екологічного конкурсу «Eco-Hackathon» у 2024 році (очно або онлайн) *** до 1 жовтня 2024 року - Надсилання фотоматеріалів до «Першого українського віртуального депозитарію-визначника юного натураліста» (заочно) *** до 10 листопада 2024 року - подаються конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс «Дідух – оберіг українського народу» (заочно) *** до 15 листопада 2024 року - триває подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2024» (заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Нове позашкілля»(заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти (Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»)(заочно)


Біологія. Шкільний світ № 33 (609) Листопад 2009. Бібліотечка «Шкільного світу» РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Біологія. Шкільний світ № 33 (609) Листопад 2009
Бібліотечка «Шкільного світу»

РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-НАТУ РАЛ ІСТИЧ НОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Володимир ВЄРБИЦЬКИЙ, доктор пед. наук, професор, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
Ольга ДРАГАН, завідувач відділу методичної роботи НЕНЦ, м. Київ

Історичним досвідом доведена місія позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування, виражена формулою: пізнавати – навчати – творити – просвіщати. Інноваційний прорив на якісно новий рівень навчання й виховання є стратегічною метою 170 закладів та їх координатора – Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Пріоритетні напрями діяльності
Еколого-природоохоронний напрям. Ціннісне ставлення до природи й сформована на його основі екологічна культура особистості є обов’язковою умовою збалансованого розвитку суспільства, узгодження економічного, екологічного й соціального чинників розвитку. Освіта з питань навколишнього середовища, яка протягом багатьох років послідовно розвивається в позашкільних навчальних закладах, усе більше торкається всього комплексу глобальних проблем, що розглядаються на Порядку денному в XXI ст., і є, таким чином, одним із ключових елементів освіти в інтересах сталого розвитку.
Теоретико-методологічні основи позашкільної еколого-натуралістичної освіти сталого розвитку розробив доктор педагогічних наук В.В.Вербицький. Соціально-педагогічна концепція освіти сталого розвитку «Сім’я – дошкільна установа – школа – позашкільний навчальний заклад» апробована в навчальних закладах України. Вона опирається на низку моделей, основна ідея яких спрямована на неперервну освіту людини впродовж життя. Напрацьована модель (школа майбутніх батьків, малі екскурсії в природу навколо місць проживання, творчі учнівські об’єднання, збереження й відтворення зелених зон міст і модель нової спеціальності «Учитель біології – організатор позакласної, позашкільної еколого-натуралістичної роботи») доповнює та збагачує традиційні моделі освіти.
Соціально-педагогічна концепція освіти впродовж життя впроваджується через унікальний комплекс: «Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – екологічний ліцей № 24 м. Житомира – Центр розвитку дитини № 68 – Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка – Житомирський державний агроекологічний університет – Житомирський державний технологічний університет – ІППО». Заслуговує на увагу створення комплексів: дитячий садок – школа – позашкільний заклад у Кіровоградській, Луганській, Чернівецькій обл. Результатом такої роботи у Кіровограді є створення екологічної стежки на базі дитячого садка № 65 і дитячого будинку «Барвінок».
• Освіта сталого розвитку дітей дошкільного віку реалізується згідно з навчально-виховними програми, рекомендованими МОНУ. Відповідно до вікових особливостей, навчання і виховання дітей здійснюється в процесі ігрової, зображувальної, пошуково-дослідницької діяльності. На допомогу вихователям і батькам на конкурсній основі видані посібник «Екологічне виховання дошкільників», тематичний випуск журналу «Дошкільне виховання», проводяться семінари та семінари-практикуми у співпраці з науковими й вищими навчальними закладами, державними і громадськими екологічними організаціями. Заслуговує уваги позитивний досвід, напрацьований педагогічними колективами дитячих дошкільних закладів Києва, Чернівців, Донецька.
Діяльність творчих об’єднань початкового рівня спрямована на:
• розуміння взаємозв’язків та взаємовпливу природних явищ;
• засвоєння основ фенології, оволодіння методами фенологічних спостережень;
• критичне ставлення до отриманої інформації, обробка й узагальнення одержаних даних;
• виховання екологічно доцільної поведінки в довкіллі.
Робота цих творчих об’єднань («Юні друзі природи», «Юні овочівники», «Юні квітникарі» тощо) здійснюється за типовими і робочими навчальними програмами. Методичне забезпечення спрямоване на інтеграцію понятійних та іконічних моделей пізнання, що досягається передачами екологічного змісту на теле- і радіоканалах, виданням дитячої літератури. Широкому залученню цієї вікової категорії дітей сприяють масові заходи, зокрема «Джміль і бджілка», «Птах року», «Біощит», конкурс науково-дослідних проектів для молодших школярів «Юний дослідник» тощо.
Реалізація цілей освіти збалансованого розвитку здійснюється відповідно до навчально-виховних програм творчих об’єднань основного й вищого рівнів, головним критерієм відбору змісту яких є принцип міждисциплінарності.
Науковий супровід здійснює Всеукраїнська науково-методична рада з екологічної освіти і виховання дітей та учнівської молоді спільно з регіональними відділеннями. До складу Ради входять представники державних і недержавних організацій, що дає змогу реалізувати стратегію екологічного партнерства. Так, НЕНЦ співпрацює з Українською аграрною академією, відділенням Загальної біології НАН України (на підставі Меморандуму про співпрацю (2006)) та їх структурними підрозділами: Інститутом ботаніки НАНУ, Інститутом зоології НАНУ, Інститутом гідробіології НАНУ, Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка НАНУ; Академією педагогічних наук України: Інститутом педагогіки АПНУ, Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПНУ, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПНУ, Інститутом проблем виховання АПНУ; вищими навчальними закладами, зокрема Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним університетом «Київський політехнічний інститут», Національним аграрним університетом.
Така співпраця уможливила широке залучення дітей та учнівської молоді до особистої участі в досягненні цілей освіти в інтересах сталого розвитку через систему масових заходів екологічного змісту, проведення моніторингу якості довкілля, дослідно-експериментальну, просвітницьку, практичну діяльність з оздоровлення довкілля.
Педколектив НЕНЦ системно і послідовно працює над створенням відповідної нормативної бази проведення всеукраїнських масових заходів: положень, планів, сценаріїв, прес-релізів, методичних порад та рекомендацій.
Існує чітка диференціація масових заходів на: міжнародні, всеукраїнські, регіональні, тематичні, підсумкові, стартові тощо. Так, тільки з природоохоронного напряму проводиться понад 20 всеукраїнських і 10 міжнародних акцій за участю представників усіх регіонів України, потім ці заходи продовжуються на місцях.
Всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього» спрямована на поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрій населених пунктів і прилеглих територій, очищення акваторій, збереження природоохоронних територій, заповідних та інших особливо цінних об’єктів, здійснення екологічного виховання й формування у юних громадян таких якостей, як громадянська відповідальність, небайдужість, прагнення до активних дій з упорядкування й оздоровлення довкілля.
Найбільш активних учасників акції традиційно запрошують на відпочинок до табору «Юннат».
З метою формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, демонстрації практичної дослідницької, природоохоронної та екологічної діяльності учнівської молоді України раз на два роки на базі НЕНЦу проводиться Всеукраїнський фестиваль юнацького відеофільму «В об’єктиві натураліста».
На фестивалі демонструються відеофільми, слайдфільми, фотороботи. Тематика відеофільмів має широкий екологічно-пізнавальний, навчальний та аналітичний спектр. З юннатами тісно співпрацюють фахівці державних телекомпаній регіонів.
Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл» проводиться з метою:
• залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження зелених насаджень, благоустрою парків, садів, скверів, бульварів;
• створення нових парків, лісопарків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;
• пропагування досвіду цієї роботи;
• вивчення історії будівництва і садово-паркового мистецтва в областях;
• вивчення кращого досвіду створення зелених насаджень;
• вирощування посадкового матеріалу дерев, кущів, квітів.
ДЛЯ залучення учнівської молоді до освіти сталого розвитку та освоєння лісів у 2007 р. спільно з Державним комітетом лісового господарства України започатковано Всеукраїнську акцію «Майбутнє лісу – у твоїх руках». Школярі вивчають питання, пов’язані з вирощуванням і захистом лісу, починаючи з одержання насіння, вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур і меліоративних насаджень, агротехнічного догляду, застосування добрив, стимуляторів росту, беруть участь у створенні лісових насаджень. Учні старшої школи ознайомлюються також з основами лісової селекції.
З метою збереження лісових насаджень традиційно проводиться новорічно-різдвяна виставка «Новорічний подарунок». Захід сприяє вихованню поваги до багатовікових традицій українського народу, формуванню екологічної й естетичної культури.
У межах проекту «Радіоекологічна освіта населення», програми «Громадська антирадіаційна мережа України» продовжується Всеукраїнська екологічна акція з вирощування, дослідження і застосування рослин антиоксидантної та радіопротекторної дії «Рослини – рятівники від радіації». Метою акції є підвищення рівня екологічної освіти, зниження соціально-психологічної напруги внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У рамках Програми підтримки біорізноманіття, визначених Конвенцією збереження біологічного різноманіття в Україні та Указом Президента України № 838/2005 від 23.05.05 р. «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», за сприяння Державної служби заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Наукового центру заповідної справи проводиться Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати». Основна мета конкурсу – широке залучення учнівської молоді до роботи зі збереження біорізноманіття в рамках Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської конвенції.
Реалізація програми збереження біорізноманіття здійснюється на засадах екологічного партнерства. Так, Управлінням екології та природних ресурсів у Кіровоградській обл. спільно з Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В.Винниченка, Кіровоградським обласним центром еколого-натуралістичної творчості розроблена цільова комплексна програма зі створення заповідних територій.
Юні екологи Петрокорбівської СЗШ Новгородківського р-ну Кіровоградської обл. (керівник – Балененко А.Г.) одними з перших долучилися до реалізації Програми. Учні вивчають флору і фауну Прозорової балки та Левади у співпраці з районною екологічною інспекцією, порушили питання про надання цим об’єктам статусу «Заказника регіонального значення».
Активну діяльність щодо заповідання територій проводить також екологічний клуб «Росинка» Устинівського ЗНЗ. Під час екскурсій учні виявили кілька перспективних для резервування й подальшого заповідання територій та об’єктів, зокрема «Садківський степ», «Полозова балка».
На базі Розкішнянського шкільного еколого-натуралістичного центру Лутугинського р-ну Луганської обл. завершується розробка нової навчально-дослідницької програми «Відкрита Червона Книга Лутугинського району» (на основі розробленого у 2006 р. мультимедійного атласу рідкісних рослин району). Концепція програми отримала схвалення в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Луганській обл. Вона є результатом участі у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати».
Юні екологи-краєзнавці Чернігівської обласної СЮН продовжували роботу зі збереження лучно-болотного угіддя «Мокрець» та його флористичного ядра – лісової ділянки «Пушкарівське». Юннати вивчили історію болота «Кораблище», зробили опис біорізноманіття й проаналізували його сучасний стан, визначили екологічні проблеми, обгрунтували внесення болота до переліку об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та сприяли прийняттю рішення В.Зліївської сільської ради Ріпкинського р-ну про надання болоту «Кораблище» статусу природо-охоронної території регіонального значення.
Для залучення учнів до збереження ресурсів прісної води Міністерство охорони навколишнього природного середовища проводить щорічний конкурс «До чистих джерел», спрямований на усвідомлення ролі водних ресурсів у природних екосистемах, практичну діяльність з охорони біорізноманіття та водно-болотних угідь, широку просвітницьку роботу щодо раціонального водокористування.
Пріоритети розбудови системи екологічної освіти й виховання в регіонах визначають обласні координаційні ради з екологічної освіти та виховання.
У Хмельницькій обл. екологічна освіта й виховання учнів проводиться відповідно до вимог чинних нормативних документів та плану «Комплексних заходів з екологічної освіти і виховання Хмельниччини на 2006-2010 рр.». Кожний навчальний заклад області працює за певною програмою.
Школярі Дніпропетровської обл. на виконання розпорядження Кабміну України, обласної державної адміністрації «Про затвердження плану заходів щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води» приєдналися до Білорусько-Українсько-Російського еколого-освітнього проекту «Дніпровське сузір’я», який передбачає вивчення стану водних джерел басейну Дніпра і проведення практичних природоохоронних заходів.
З метою реалізації програми «Екоосвіта в природі» створено Всеукраїнський науково-освітній комплекс «Еколог», який є навчально-оздоровчою базою позашкільних і виших навчальних закладів. Структуру комплексу репрезентують: Всеукраїнський наметовий еколого-натуралістичний табір «Ойкос» (Карпатський біосферний заповідник, Закарпатська обл.), Всеукраїнський наметовий еколого-краєзнавчий табір «Простір» (заказник «Степанівська коса», Запорізька обл.), оздоровчий центр «Ласпі» (АР Крим), Всеукраїнський табір «Юннат» (м. Київ). До комплексу можуть приєднуватися зацікавлені вищі й позашкільні навчальні заклади із залученням наукового, методичного, кадрового, технологічного потенціалу природо-заповідних територій. Всеукраїнський науково-освітній комплекс «Еколог» є дослідноекспериментальною базою для проведення досліджень слухачами МАН, студентами вищих навчальних закладів та аспірантами галузевих інститутів НАН України.
Ефективною формою екоосвіти є наукові експедиції з комплексного вивчення природи. Позитивний досвід такої діяльності напрацьовано педагогічними колективами Полтавської, Чернівецької, Запорізької, Львівської, Луганської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Черкаської, Закарпатської та ін. областей. Серія експедицій проведена юними екологами Севастопольського центру еколого-натуралістичної творчості у Байдарську долину та басейн р. Чорної, заказник «Мис Айя», на г. Челтер тощо. Результати наукових досліджень під час експедицій покладено в основу творчих робіт членів МАН.
Протягом 10 років члени клубу «Батьківщина» Білявського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської обл. беруть участь у Міжнародній екологічній експедиції «Дністровські хвилі».
Львівський облЕНЦ щороку організовує екологічну експедицію «Розточчя-2007», наметовий табір-експедицію «Сколівські Бескиди», польовий орнітологічний табір «Avosetta».
Важливим завданням позашкільної освіти є формування громадянських цінностей і переконань. Тому діяльність еколого-натуралістичного центру здійснюється на основі співпраці дітей та дорослих як моделі громадянського суспільства. Однією з таких моделей є Дитячий екологічний парламент (ДЕП). ДЕП – недержавна, неприбуткова спілка дітей – представників від дитячих громадських екологічних організацій. Мета ДЕП – консолідація зусиль дитячих громадських і державних екологічних організацій на реалізацію міжнародних й національних екологічних програм, спрямованих на збереження, підтримку та відтворення природи, здійснення інформаційної підтримки і координаційної ролі в роботі всіх дитячих громадських екологічних організацій.
ДЕП – своєрідна школа з формування екологічної свідомості. Тут постійно проводяться тренінги-навчання, зустрічі з депутатами Верховної Ради, урядом, активістами громадського екологічного руху. Члени ДЕП – учасники III й IV Всеукраїнської конференції екологічної громадськості.
Інноваційною формою, впровадженою в педагогічну практику Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру Івано-Франківської обл., є районні екологічні асамблеї. Така форма сприяє всебічному обговоренню питань, пов’язаних зі станом та охороною довкілля на рівні учень – учитель – школа – громадські й державні організації та установи – представники влади; прийняттю конструктивних рішень щодо локальних екологічних проблем.
Дієвим засобом пропаганди інвайроментальної освіти є екологічні вітальні та відеотеки «Екологія XXI століття» з відеофільмів програми Європейського Союзу «TACIS» і вітчизняних – про заповідні території України, створені при всіх обласних позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю.
Окрім того, обласні еколого-натуралістичні центри, районні й міські СЮН/ЕНЦ апробують, ініціюють і активно впроваджують різноманітні форми екологічної просвіти: екологічні агітбригади, екотеатри, лекторії, відеолекторії, екологічні служби, екологічні веломарафони тощо.
На базі центру позашкільної освіти м. Маріуполя Донецької обл. створена Дитяча екологічна інспекція. У кожному районі міста діють екозагони юних інспекторів природи та міський штаб при екологічному центрі. За цей період виявлено більше 150 порушень, за якими складено протоколи й направлено в адміністративно-технічну інспекцію для прийняття певних адміністративних заходів (майже 100 порушень ліквідовано).
Однією з найважливіших проблем, над якою працює педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного центру, є забезпечення наступності біологічної науки й освіти. Інтеграція науки й освіти має посилити роль освіти у вихованні молодих громадян, які вміють орієнтуватися у потоці нових знань.
Прикладом такої консолідації є Меморандум між Відділенням загальної біології НАН України і Національним еколого-натуралістичним центром про творчу співпрацю й надання допомоги установами НАН України у забезпеченні біологічною освітою талановитих дітей.
Прийняття Меморандуму певною мірою розв’язує проблему підготовки майбутньої наукової зміни, забезпечує науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи учнів. Насамперед, це розробка раз на п’ять років тематики і методики дослідницької діяльності творчих учнівських об’єднань. У 2008 р. така тематика надрукована в газеті «Біологія. Шкільний світ» (№ 12, № 29).
Над розробленням тематики й методики дослідницької роботи із сільського та лісового господарства методисти Центру співпрацюють також із науковцями інститутів НАН України. Такий підхід спрямований на залучення учасників творчих учнівських об’єднань Центру і позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування України до участі в цільових комплексних програмах: «Картопля України», «Птахівництво», «Відродження виноградарства, садів і виноробної промисловості», Національної програми збереження родючості ґрунтів.
Учні Седнівської СЗШ Чернігівської обл. під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук Данька Ю.В., наукового співробітника ЗАТ НВО «Чернігівеліт-картопля» проводять селекційну роботу з різними сортами картоплі. Результатом роботи є виведення сорту картоплі Тетянка – найбільш високоврожайного в ґрунтово-кліматичних умовах Чернігівщини.
Розвиток дослідно-експериментального напряму передбачає також широке залучення учнів до цієї діяльності через організацію всеукраїнських конкурсів.
Актуальним залишається питання підготовки наукових кадрів для аграрної науки. Перспективною формою пошуку майбутніх селекціонерів є Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер», який проводиться спільно з Національним аграрним університетом. Протягом чотирьох років до університету вступили і навчаються 14 переможців конкурсу.
Позитивний досвід підготовки майбутньої наукової зміни напрацьований педагогами Центру і спільно з науковими співробітниками Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Четвертий рік поспіль працює Всеукраїнський інститут ботанічних стажувань. В їх основі – робота за персональними профільними навчально-розвивальними програмами з відповідним психологічним супроводом кожного учасника, починаючи з діагностування, створення умов для актуалізації досвіду експериментально-дослідницької роботи, набутого в позашкільних навчальних закладах, його збагачення й нарощування. Власне, у створенні простору професійних проб полягає особливість ботанічних стажувань, на відміну від інших форм роботи з обдарованими учнями, скажімо, Природничого ліцею чи Всеукраїнської заочної біологічної школи. За чотири роки учасниками стажувань стали 90 учнів із різних областей України.
Розвиток профорієнтаційного напряму спрямований на прискорення й оптимізацію соціальної адаптації учнів до творчої життєдіяльності в умовах ринкової економіки.
Спільно з Державним комітетом лісового господарства України з 2007 р. з метою широкого залучення молоді до реалізації Державної програми «Ліси України на 2002-2015 рр.» відновлено практику всеукраїнських зльотів юних лісівників. В Україні працюють понад 300 учнівських лісництв на площі 7 тис. га лісових угідь. Помітно зросла їх кількість у Рівненській – 41, Івано-Франківській – 38, Чернівецькій – 34, Львівській – 30, Житомирській обл. – 28.
Заслуговує поширення досвід інтеграції закладів освіти і лісових господарств з організації практичної природоохоронної роботи, створення умов для творчої самореалізації учнів та професійного самовизначення, набутий педагогічним колективом Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру спільно з фахівцями обласного управління лісового господарства, управлінням екології та природних ресурсів, викладачами Прикарпатського державного університету. В учнівських лісництвах і ланках юних лісівників працюють 1 230 учнів, які доглядають 2 560 га лісових угідь.
Позитивний досвід напрацьований педагогічними колективами навчальних закладів Сумської обл. спільно з обласним управлінням лісового господарства, державним лісогосподарським об’єднанням «Сумиліс». Завдяки системній роботі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю в області працюють 16 учнівських лісництв та 6 ланок юних лісівників, до роботи в яких залучено більше 800 учнів. Саме тому на базі цієї області було проведено II Всеукраїнський зліт юних лісівників.
При загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Житомирської обл. за підтримки Житомирського держлісгос-пу працюють 28 учнівських лісництв, за якими закріплено біля 5 тис. га лісу.
Створено умови для творчої самореалізації і професійного самовизначення учнів у Ємільчинсько-му р-ні. Тут в учнівському лісництві працюють 30 учнів Ємільчинської СЗШ № 2, які доглядають 328 га лісових насаджень держліс-фонду, проводять дослідницьку роботу за завданнями наукових співробітників і фахівців лісового господарства.
На IV Міжнародному юніорському конкурсі (Санкт-Петербург) учениця цієї школи Марина Покозацька продемонструвала соціально й особистісно значущий результат, ставши дипломанткою конкурсу (керівник учнівського лісництва – учитель біології Ємільчинської СЗШ № 2 Да-нюк В.І.; відповідальний від державного підприємства «Ємільчин-ське лісове господарство», інженер охорони лісу Кот О.М.). Дослідницька робота Марини на тему «Використання продукції лісового господарства в умовах сучасної радіоекологічної ситуації Полісся України» визнана кращою серед досліджень її ровесників із 36 країн світу.
Ефективність роботи учнівських лісництв забезпечується низкою регіональних тематичних масових заходів, постійним методичним супроводом Житомирського обласного еколого-натуралістичного центру (директор – Заслужений працівник освіти України Лабунська В.М..) через різні форми методичної роботи: семінари-практикуми керівників учнівських лісництв, проведення майстер-класів, видання методичних рекомендацій, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо.
Допрофесійна підготовка майбутніх фахівців у галузі аграрного сектору економіки здійснюється у творчих учнівських об’єднання агрохіміків, овочівників, рослинників, садівників, виноградарів й спрямована на забезпечення охорони та сталого використання природних ресурсів і виробництва продовольства.
Ці завдання забезпечуються функціонуванням 6 тис. навчально-дослідних земельних ділянок як центрів навчання й оволодіння науково-обґрунтованими методами сучасного збільшення ефективності використання землі за дотримання екологічних норм землекористування.
У 283 загальноосвітніх та 44 позашкільних навчальних закладах Кіровоградської обл. функціонують навчально-дослідні земельні ділянки. Зростає науковий рівень дослідницької роботи, здійснюється агроекомоніторинг, впроваджуються сучасні методики ґрунтової діагностики живлення рослин, проводиться агрохімічна паспортизація земель навчально-дослідних земельних ділянок. Для активізації цього напряму діяльності відбуваються огляди-конкурси на кращу навчально-дослідну земельну ділянку.
Розвивають ефективні форми співпраці з колективами фермерських господарств та агрооб’єднаннями Перчунівська СЗШ Добровеличківського р-ну, Червонозорівська та Лаврівська СЗШ Долинського р-ну. Навчально-дослідна земельна ділянка Листопадівської СЗШ Новомиргородського р-ну є моделлю організації сільськогосподарського дослідництва в умовах лісостепової зони України. Тут активно реалізується «Концепція сталого розвитку агроекосистем в Україні»: впроваджуються біоорганічні технології вирощування сільськогосподарських культур, методики агроекологічної оцінки мінеральних добрив, застосовуються біометоди від найбільш поширених хвороб.
Проблемі формування спрямованості старшокласників на сфери сучасного сільського господарства присвячені І та II всеукраїнські зльоти учнівських виробничих бригад (12-16 вересня 2007 p., НЕНЦ; 7-10 жовтня 2008 p., Дніпропетровська обл.). їх мета – підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках, формування ціннісного ставлення до праці та підготовка школярів до майбутньої професії. У рамках акції спільно з газетою «Біологія. Шкільний світ» (№ 18 і № 36, 2008 р.) проведено Всеукраїнську естафету дослідницьких проектів.
Актуальним питанням розвитку тваринництва присвячений дослідницький проект випускника Зеленогірської СЗШ Любешівського р-ну Одеської обл. Савченка Олександра (керівник – учитель біології Мочуляк Н.О.). Проект «Особливості росту й розвитку чистопородних та помісних бичків в умовах племзаводу ТОВ ВНФ “Зеле-ногірське”» визнаний переможцем Естафети.
Сім років поспіль науково-дослідна лабораторія садівництва НЕНЦ з метою відродження садівництва в Україні проводить Всеукраїнську акцію «Посади сад» і в її межах – трудову акцію «Плекаємо сад», розраховану на учнів та їх батьків. 2008 р. до цієї роботи долучилися 350 загальноосвітніх та 40 позашкільних навчальних закладів. Учні під керівництвом учених, агрономів, учителів біології, керівників гуртків, фермерів заготовляють насіння плодових культур, закладають плодові розсадники і сади, доглядають за ними, збирають урожаї садовини.
Особлива увага в НЕНЦ приділяється післядипломній освіті педагогічних кадрів, яка здійснюється через такі форми: курси підвищення кваліфікації, семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, творчі конкурси, виставки, консультації, школи передового педагогічного досвіду, Всеукраїнське об’єднання вчителів біології; регіональні педагогічні практикуми «Світ творчості». Виявленню творчого потенціалу педагогів, які докладають зусиль до формування екологічного стилю мислення, сприяє проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».
Педагогічні працівники Центру широко залучають засоби масової інформації до популяризації положень освіти сталого розвитку й поширення напрацьованого досвіду:
• друкуються у періодичних виданнях: «Освіта», «Освіта України», «Біологія. Шкільний світ», «Поза-шкілля», «Сучасна школа України», «Хімія і біологія в школі», «Рідна школа», «Початкова школа», «Шкільна бібліотека», «Хрещатик», «Зірка», «Перемена», «Порадниця», «Паросток», «Огородник», «Зообиржа», «Дім. Сад. Город», «Рідна природа», «Пізнайко», «Інформатика», «Сучасне птахівництво», вісник ISAR тощо;
• беруть участь у передачах: на українському радіо: «Обрії», «Новини», «Голос Києва», «Школяда», «Ноєв ковчег», «Старшокласник», «Від вуха до слона», студії «Майдан», «Наше радіо»; на телевізійних каналах: УТ-3 («За Київським часом»), УТ-1 («Новини», «Сільський час», «Хто в домі господар?», «Торбинка порад», «Для тих, хто вдома»), Інтер, Новий канал, «1+1», ТРК «Київ», СТБ, ТЕТ.
Міжнародне співробітництво
Співпраця педагогічного колективу Центру з освітніми закладами інших країн світу базується на компаративних принципах сучасної педагогіки: ознайомленні та обміні формами роботи, пошуку можливостей участі педагогічних працівників різних навчальних закладів у навчально-експериментальних, дослідницько-природоохоронних програмах, створенні міжнародного банку досвіду екологічної освіти й виховання.
З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки в європейський та світовий освітній простір на базі НЕНЦ учнівської молоді МОН України щорічно проводиться Тиждень всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів «Україна – Європа – Світ».
У рамках Тижня з 2004 р. проходить Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна – Національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів старших класів Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Конкурс проводиться за сприяння корпорацій Intel, Microsoft та інших партнерів з метою науково-освітньої інтеграції та залучення обдарованої молоді України до престижних міжнародних наукових змагань.
У фіналі Конкурсу Intel ISEF, що відбувся 2005 р. у м. Фінікс (штат Аризона, США) III місце посів учень гімназії № 1 ім. А.П.Бис-трицької Данило Сомсіков з роботою на тему «Система захисту даних Stealith»; спеціальний приз отримала учениця СЗШ № 33 м. Одеси Марина Новікова за роботу «Особливості інфрачервоного гасіння фотоструму».
Найвищий результат у Міжнародному конкурсі Intel ISEF українські учасники мали у 2008 р. (м. Атланта, штат Джорджія, США). Наукові проекти Віталія Клокуна та Марини Мешкович (Хіміко-екологічний ліцей м. Дніпропетровська) посіли II місце серед командних проектів у категорії «Хімія».
Учасники творчих учнівських об’єднань, працюючи за міжнародною науково-освітньою програмою GLOBE, оволоділи моніторинго-вими методиками під час роботи табору-тренінгу.
З метою заохочення економії енергії, підвищення ефективності енергоспоживання, використання відновлювальних джерел енергії, розробки і розповсюдження нових енергетичних технологій, НЕНЦ спільно з Норвезьким товариством охорони природи, Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН/UNDP), Комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради України, Державною академією житлово-комунального господарства, Українським національним інформаційним агентством провів Національний етап Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».
У 2006 р. учасниками конкурсів в Україні за номінаціями «Учнівські роботи» стали 63 представники з 14 областей, АР Крим, м. Севастополя та Києва. Активними учасниками конкурсу були школярі м. Києва, Запорізької, Закарпатської, Черкаської та Рівненської обл.
Роботи переможців Національного туру (перші місця в кожній номінації) були направлені на Міжнародний етап конкурсу, де робота учнів 10-го класу гімназії № 28 м. Запоріжжя Романа Ле-віна та Євгена Зайцева отримала II призове місце.
2007 р. в заочному етапі Конкурсу взяли участь 62 педагоги і 215 учнів. Під час очного туру було визначено 10 переможців у трьох номінаціях серед учнівських робіт та 8 переможців у номінації «Педагогічні роботи». На Міжнародному етапі конкурсу Павло Кашар-нов, учень 9-го класу гімназії № 93 м. Запоріжжя, посів II місце у номінації «учнівські роботи», а вчитель фізики Вільнянської СЗШ № З Запорізької обл. Овчар Олександр Олександрович – І місце у номінації «Педагогічні роботи».
У 2008 р. на Міжнародному етапі І місце у номінації «Педагогічні роботи» посіла Шапаренко Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Донецького університету державного управління.
Творчі учнівські об’єднання вищого рівня Центру брали участь у реалізації науково-освітніх проектів, програм, у тому числі міжнародних. Так, за участі CEPN (Центру вивчення проблем ядерної безпеки Франції) 19-25 березня 2007 р. відбулася Міжнародна зустріч (Україна, Білорусь, Франція) учнівської молоді «Життя після Чорнобилю очима учнівської молоді». Мета заходу – здійснення радіоекологічної просвіти учнів в умовах віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи.
З 2005 р. НЕНЦ проводить Всеукраїнський конкурс «Юнацький водний приз» (у рамках Міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize (SJWP)).
Високі результати досягли юні екологи (14 призових місць у різних номінаціях) у І Міжнародному екологічному конкурсі «Життя і вода», що проходив у Польщі, та у XVII Міжнародному конкурсі дитячих малюнків «Збереження довкілля» під егідою ЮНЕП (9 призових місць у різних номінаціях).
Щороку українські школярі беруть участь у Міжнародній природоохоронній акції EuroBirdwatch (Міжнародні дні спостережень за птахами), яка передбачає спостереження і реєстрацію побачених видів птахів та кількість особин кожного виду.
Другий рік поспіль відділ екології Центру залучає учнів до участі в Міжнародному проекті «Весна прийшла», започаткованому Європейською організацією BirdLife International. Під час реалізації проекту в режимі onlein на сайті www.springalive щодня заповнювались анімаційні карти чотирьох ключових видів орнітофауни як фактор крокування весни Європою.
З 2007 р. на базі Центру проводяться міжнародні пленери з художнього лозоплетіння (у рамках культурно-мистецького проекту «Взаємопроникнення ідей, духовних цінностей»). Організатори заходу – Київська організація Національної спілки художників України (секція декоративно-прикладного мистецтва), посольство Польщі в Україні – надали можливість учасникам – митцям із Польщі, Швейцарії, Франції, Мексики, Молдови, України та вихованцям творчих учнівських об’єднань Центру – оволодіти технологією плетіння художньо-декоративних виробів з лози, ознайомитися з українськими обрядами й традиціями.
Створення банків аналітичної інформації, проведення діагностичних процедур, вивчення пріоритетних тенденцій у сфері позашкільної освіти, вивчення ринку освітніх потреб у методичних послугах працівників освіти, вибір потенціальних споживачів цих послуг, визначення якості запропонованого методичного продукту сучасним критеріям, просування його на ринку освітніх послуг та їх аналіз, цільова розробка методичного продукту за запитом, прогнозування освітніх потреб – усе це складові маркетингової діяльності методистів Центру, спрямовані на неперервне оновлення змісту позашкільної освіти як показника якості освітньої діяльності.

Поділитися
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.


Залишити коментар • bajak Scatter
 • turbox500
 • mariaTogel
 • turbox1000
 • ngopibet
 • lapak cheat
 • dewa288
 • hitamslot
 • sbotop
 • kitab mahjong
 • mariatogel
 • spaceman demo
 • pepe77
 • robot biru hack
 • ronaldoslot
 • garuda slot
 • slot pulsa
 • zara4d
 • pepe77
 • lucky neko
 • slot pulsa tri